Rend lehet a lelke a rendezésnek is – Botos Bálint fiatal rendező jövőbeni terveiről, a színházi közös munka árnyalatairól

Molnár Judit 2020. december 05., 12:53 utolsó módosítás: 2020. december 05., 14:24

Botos Bálint a nagyváradi Szigligeti Társulattal állította színpadra nemrég Szép Ernő Lila ákác című darabját, az előadás fesztiváldíjakat nyert. A fiatal rendező a minden más hivatásnál „intimebb” színházi munkáról, a rendezés nyújtotta sokszínű élményvilágról, más társulatokkal való együttműködéséről beszélt a Krónikának.

Rend lehet a lelke a rendezésnek is – Botos Bálint fiatal rendező jövőbeni terveiről, a színházi közös munka árnyalatairól
galéria
Botos Bálint: „örömmel dolgozom az ország különböző színházaiban” Fotó: Nagyváradi Szigligeti Színház

– Szervesen kapcsolódik egymáshoz a rend és a rendezés szavunk, ugyanakkor a két szó belső tartalma, különösen napjainkban egyre távolodik. Legutóbbi nagyváradi rendezésében, Szép Ernő Lila ákác című darabjában minden pontosan a helyén volt. Az előadás sikerét bizonyítják a Kisvárdán kapott fesztiváldíjak. Feltételezhető-e, hogy amikor a rendezői pályát választotta, épp ez a színpadi rendrakás volt a hajtóereje?

– Amikor úgy döntöttem, rendező leszek, inkább az az öröm volt számomra meghatározó, amit ez a szakma nyújt: hogy másokkal dolgozhatok, mindezt olyan intim közelségben, amire a színházon kívül nem sok szakma ad lehetőséget. Mindannyian úgy rendezünk, ahogy éppen tudunk. Vannak előadások, amelyek jobban, vannak, melyek kevésbé sikerülnek. A Lila ákác számomra is kedves előadás, és ez köszönhető mindenkinek, aki dolgozott az előadás létrehozásán. Az, hogy ilyen sok ember munkája egységbe olvadt össze, semmiképpen nem tulajdonítható kizárólag a rendezőnek.

– Meghatározható-e pontosan a pályaválasztási szándék időpontja, vagy inkább egyféle lappangó, elő-előtörő, de eleinte sikeresen lecsendesített vágyakozásról beszélhetünk? Emlékszik-e arra a külső vagy belső élményre, ami után már nem lehetett visszakozni, és elindult a rendezői pálya felé?

– Mindannyiunk életében vannak pillanatok, amikor azt érezzük, rátaláltunk valamire, amit mintha mindig is kerestünk volna. Még ha adott esetben nem is tudtuk, hogy mi az. Valahogy így találkoztam én is a rendezéssel.

Színművészetire jártam, amikor két kollégám megkért, nézzek rá az egyik jelenetükre, amin éppen dolgoztak. Az volt életem első próbája, ahol rendezőként vettem részt. Ma már alig emlékszem a konkrét jelenetre, de az az érzés, hogy otthon vagyok, nagyon világosan megmaradt.

Az elhatározás akkor született, és tulajdonképpen azután soha nem is tűnt el. Otthon érzem magam a próbákon azóta is, még akkor is, amikor rosszul mennek. Olyankor egy konfliktusos, nehéz otthonom van, de minden otthon sokszínű élményekkel van tele.
 
– Tanulmányait hol végezte, és említene-e néhány, további pályáját befolyásoló élményt, tanárokat, kollégákat, akiknek egy-egy gondolata, gesztusa érdemben befolyásolta eredeti elképzelését?

– Nem mondhatom, hogy van olyan tanár, akit igazán mesteremnek tudnék hívni. A rendezői szakot Kolozsváron végeztem el, és némileg elégedetlen voltam a képzés színvonalával. Olyan ember, kolléga, tanár, akinek a gondolata hatott rám, számtalan volt. Voltak, akiknek társaságában sok időt tölthettem ,és voltak, akik egy-egy fontos mondattal ajándékoztak meg rövid találkozásaink során. Amennyiben az eredeti elképzelés a vélemény lenne, úgy azt nagyon sok minden befolyásolja újra és újra.

Kételkedő ember vagyok, és mivel kételkedni csak következetesen lehet, így nemcsak mások, hanem önmagam felé is így fordulok. Fontos számomra, hogy felismerjem a hibákat, amelyeket munkám vagy életem során vétek.

Mivel nem egy olyan képzés áll mögöttem, ami egy „kész csomaggal” indított útnak, így azt hiszem, nem is maradt más választásom, mint keresni saját hibáimat, és figyelni azokra a hangokra, amelyek rámutatnak.

– Általában mennyire döntő szempont az ön számára a „mindegy, csak újszerű legyen, más, mint az eddigiek”?

– Nem akarok mindenáron elérni valamit. Persze mindenkinek fontos, hogy friss munkái legyenek, és ezek reflektáljanak a korra, amelyben élünk. A színház a jelen művészete.

{P4}

– Vannak-e irodalmi preferenciái, úgymond „álomdarabok”, melyeket minél előbb meg szeretne rendezni, vagy bármiféle ellenkezés nélkül elfogadja a rendezésre felkínált művet?

– Vannak olyan darabok, amelyekkel szeretnék dolgozni egy adott pillanatban, de ez a legtöbb rendezővel így van. Álomdaraboknak nem hívnám őket. Az, hogy ilyen szövegek létezzenek egy rendező számára, része a szakmának. Amikor szövegeket keresünk, valahogy érezzük, van-e valami közünk az adott szöveghez. Könnyen lehetséges, hogy egy adott szöveg, amit egy rendező kiválaszt, pillanatnyilag nem megvalósítható, számtalan oknál fogva. Ilyenkor ezek a darabok egy várakozó gyűjtemény újabb darabjaivá válnak, és remélhetőleg eljön a pillanat, amikor mind a körülmények, mind az idő, amelyben majd éppen élünk, kedvez az adott darabnak.

Nem fogadok el bármilyen darabot, sőt eddigi pályám során egyetlen olyan rendezésem volt, amelyben nem egyedül választottam a szöveget. Éppen a Lila ákác volt, amit nem én, hanem a nagyváradi színház művészeti vezetője ajánlott, mondván, hogy olvassam el a példányt, és gondolkodjunk róla. Ez hosszabb válogatási folyamat vége volt, amelyben én is több szöveget küldtem Novák Eszternek, a színház művészeti vezetőjének, és ő is néhányat nekem. Amikor ezt a szöveget átküldte, azt tanácsolta, hogy amennyiben nem érinti meg a szívem, úgy ne nyúljak hozzá. Megérintette.

– Milyen rendezőnek tartja magát? Drákóian szigorúnak, akit kizárólag a saját elképzeléseinek a megvalósítása érdekel, vagy hajlékonynak, aki szívesen elfogad az elképzelésbe beleillő ötleteket, netán a kettő közt félúton, az adott közösség hangulatától is függően, ilyen vagy olyan?

– Semmiképpen nem szeretném az ötletek jogát kizárólagosan sajátommá tenni. Mekkora veszteség volna. A kollégák, akikkel együtt az előadást felépítjük, sokszor ragyogó ötletekkel járulnak hozzá a közös munkához. Nem is beszélve azokról az ötletekről, amelyek a színészi ösztönből születnek, teljesen spontán módon, nagyon sok próba folyamán.

– Veszekedős típus, vagy úgy véli, szép szóval könnyebben elérhető bármi?

– Azt hiszem, egyik véglethez sem tartozom. Természetesen akad olyan pillanat, amikor adott helyzetben valamilyen mértékű konfliktus jelenik meg, és ezt nem is démonizálnám, hiszen minden együttlétben, egymásrautaltságban óhatatlanul megjelennek konfliktusok. Azt hiszem, ezek nagyon sok esetben nem zárják ki a kölcsönös tiszteletet, ezért mindenképp lehetséges kellő távolságtartással jelen lenni ilyen helyzetekben. Mindemellett fontos számomra, hogy a próbafolyamatok alatt sok legyen az olyan nap, amely az egész közösség számára örömre ad okot, és ez nem tud folyamatos konfliktusban kiteljesedni.

Nem könnyű mindig megőrizni azt az állapotot, nézőpontot, amely ezt az örömteli hangulatot lehetővé teszi. Amikor nagyon nagy a nyomás egy próbafolyamat alatt, sajnos nem könnyű megmaradnom abban az állapotban, ami szükséges ahhoz, hogy segítsek a csapatnak örömben együtt lenni. Ezek a momentumok persze mindig nagyon tanulságosak, mert kérlelhetetlenül leleplezik azokat a gondolatokat, félelmeket, amelyek kibillentik az embert az örömből.

– Vannak-e elképzelései prózai alkotások dramatizálására, szokta-e úgy érezni, hogy lehetne gazdagabb a drámakínálat? Ugyanehhez a témakörhöz tartozóan: foglalkoztatják-e a régi szövegek mai nyelvre „átigazítása”, illetve idegen nyelvű régi szövegek újrafordítása?

– Most tervezünk egy előadást Székelyudvarhelyen, ami egy novellafüzér dramatizált, némileg átalakított anyagát használja szövegként. Nem zárom ki, hogy lesznek még alkalmak, amikor újból prózai anyaghoz nyúlok. A próza nehézségei izgalmasak számomra, persze az adaptáció nagyon bonyolult, ugyanakkor rendkívül izgalmas folyamat. A sepsiszentgyörgyi színházban tavaly színre vitt Társadalom támaszai című előadás szövegkönyvét „frissítettem”, a darab végén egész komoly változtatásokat eszközöltem. Nem tartom elfogadhatatlannak, hogy a dráma szövegéhez hozzányúljunk adott próbafolyamat alatt. Persze érdekel a klasszikus szövegek újrafordítása, hiszen az idegen nyelvű szöveget amúgy sem ismerheti meg a közönség csak fordítás formájában. Minden fordítás tükrözi valamelyest a kort, amelyben a fordító élt, saját nyelvét, talán némileg személyiségét is. Vagyis a kérdés nem az újrafordítás, hanem inkább az, hogy melyik fordítással dolgozik egy elő-
adás, esetleg több létező változatot használva készül el az előadás szövegkönyve.

– Nem titok, hogy ez a beszélgetés a virtuális térhez köthető, mivel jelenleg épp Sepsiszentgyörgyön rendez, én pedig Nagyváradon élek. De ezek a távolságok ma már – szerencsére – nem okoznak gondot, mégis érdekelne, nem volna-e jobb egy állandó társulattal dolgoznia? És visszatérnék a beszélgetésindító gondolathoz, a rend és a rendezés közti kapcsolathoz: munkáit, rendezői utasításait a rendrakáshoz vagy az utóbbi idők kedvelt káoszteremtéséhez tartja-e közelebbinek?

– Nagy örömmel dolgozom az ország különböző színházaiban. Azt kell mondanom, hogy mindegyik helyen, ahol eddig volt szerencsém dolgozni, számomra fontos találkozásokat éltem meg, és azt hiszem, szegényebb életem lenne, ha ezek kimaradtak volna. A terv az volt, hogy november végén mutattuk volna be Szentgyörgyön Martin Crimp A többit már láttad a moziban című darabját. Most minden energiámmal erre a munkára koncentrálok. Ezután Székelyudvarhelyen rendezek az év végén és jövő év elején, folynak tárgyalások több színházzal is a továbbiakról.

Jelenleg úgy érzem, nincs okom panaszra. A váradi színházban remélem, minél előbb újra megfordulhatok, mert mind a várossal, mind a társulattal egyre szorosabb kapcsolat alakult ki. Persze a következő előadás sikerét én is csak remélhetem.

A munkámban természetesen valamiféle rendre törekszem, de ennek a rendnek a természete nagyban függ az adott anyagtól vagy a választott esztétikai kulcstól. Meg kell jegyeznem, hogy sok olyan előadást volt szerencsém látni, amelyek talán első látásra kaotikusnak tűnnek, mégis sok esetben elbűvölő igényességgel kidolgozott rendszer tartotta egyben őket.

Természetesen sok gyenge produkció is készül, de egy előadás sikere avagy sikertelensége rengeteg tényezőtől függhet.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport