„Könyvvel, ne fél téglával verje mellét a székely”

„Könyvvel, ne fél téglával verje mellét a székely”

A kiadási folyamat végéhez közeledik

Fotó: Facebook/Székely Könyvtár

A székely–magyar írott kultúra legfontosabb szerzői, könyvei közül válogat, a székely írásbeliség minden korszakát igyekszik lefedni a 100 darabos sorozat, a Székely Könyvtár. A kiadási folyamat végéhez közeledik: a nagyívű munkáról a sorozat szerkesztőit, Ferenczes Istvánt, Fekete Vincét, Molnár Vilmost, Mirk Szidónia Katát, Lövétei Lázár Lászlót és Zsidó Ferencet kérdeztük.

Kiss Judit

2021. június 07., 13:312021. június 07., 13:31

– Lassan végéhez közeledik a Székely Könyvtár 100 kötetének kiadása. Miként összegzik a több mint tízéves munkát?

Ferenczes István: A 2010-es évek vége felé egy székely üzletlánc elindította a Góbé termék védjeggyel ellátott áruk forgalmazását. Valamivel később a székelyföldi önkormányzatok elindították a Székely Termék programot. Ekkor, nyugdíjba vonulásom tájékán ugrott be az ötlet: a székely szalonna s a bicska mellé oda kellene tenni a könyvet is… (Megjegyzem, hogy ez a könyvkiadási ötlet nem volt előzmény nélküli, hisz a Székelyföldet is gondozó Hargita Kiadóhivatal addig is adott ki könyvet). Összeírtam kétárkusnyi könyv-
címet és székelyföldi szerzőt.

Idézet
Elküldtem a Hargita Megyei Tanácshoz, ahol megértően viszonyultak az ötlethez: a könyv is lehet székely termék. Abban is segítettek, hogy stabil támogatókra találjunk.

Kurkó János, a csíkszentkirályi Hargita Gyöngye tulajdonosa személyében, aki a rendszerváltás utáni évek óta jó ismerősöm volt, ráakadtunk arra a mecénásra, aki eléggé bőkezűen, megbízhatóan és rendszeresen támogatott már az első kötetek kiadásától kezdődően. Azt is el kell még mondani, hogy terveink minőségi, színvonalas megvalósításához garanciát jelentett a kitűnő szerkesztőgárda. (Öt, József Attila-díjas író és egy nagydoktori minősítéssel rendelkező néprajzos szerkesztő.) Ők valamennyien az ötlet mellé álltak, vállalták az évi tíz kötet szerkesztését, kiadását a Székelyföld folyóirat permanens szerkesztése mellett. Az induláskor az az érzés kerített hatalmába, hogy nem fogom megérni a 100. kötet megjelenését.

Idézet
Ez év végén meg fog jelenni a 100., illetve a 101. is, amely Siklódi Ferenc kiváló grafikusunk minden kötet mellé alkotott ex libriseit, valamint a szerkesztők könyvismertetőit fogja tartalmazni.

A könyvsorozat előfizetőinek minden könyv mellé ajándékként jár egy Siklódi ex libris is. Talán megérem a századikat.

Galéria

Pünkösdre jelentek meg a Székely Könyvtár friss, 91.-95. kötetei– Mik voltak a legszebb és legnehezebb szakaszai ennek a munkának?

Fekete Vince: Ami a legszebb része volt a munkának: a korábban már többé-kevésbé ismert költői életművek „teljes” újraolvasása, a szövegekkel való bíbelődés, tevés-vevés, annak a mérlegelése, hogy egy adott keretbe mit és mennyit válogat be az ember. Legnehezebbre nem emlékszem, csak számomra legfájdalmasabbra: hogy nem szerkeszthettem-válogathattam Szilágyi Domokos verseit is ebben a sorozatban.

– Melyik a kedvenc kötetük a száz kiadvány közül, és miért?

Molnár Vilmos: a Székely Könyvtárból két könyvet emelnék ki, melyekre különösen büszke vagyok, hogy szerkeszthettem őket, és bekerültek a sorozatba. Az egyik Ágoston Vilmosnak a Godir és galanter című kiváló regénye. Szerintem kevesen ragadták meg ilyen jól a Ceaușescu-diktatúra lényegét, a hamis látszatok mögé bújó sunyiságot, ahogy a rendszer rajta tartja szemét az állampolgárokon, beépített emberekkel veszi körül őket, hol finoman, hol erőszakosabban nyomást gyakorol rájuk, különböző módszerekkel próbálva manipulálni.

Idézet
Az abszurd irodalom egyik gyöngyszeme ez a könyv, a sok torz, bizarr helyzet miatt, melyek egy ilyen diktatúrában adódnak, s amelyek bár sajnálatosak és szomorúak, időnként akár humorosak is lehetnek.

A másik könyv, melyre jólesik gondolnom, a Kőrösi Csoma Sándor az újabb kutatások tükrében című tanulmánykötet. Ebbe olyan, a közelmúltban született dolgozatokat válogattam be, amelyek nagy keletkutatónk személyéről, életútjáról nyújtanak új, eddig ismeretlen információkat, vagy oszlatnak el álmítoszokat, közkeletű tévedéseket.

Idézet
Csoma Sándor személye köré már könyvtárnyi irodalom épült, nemhogy elfelejteni látszik őt a világ, de egyre szélesebb körben érdeklődnek iránta, nemcsak a Kárpát-medencében, hanem a világ minden táján.

F. V.: Természetesen nem egy, hanem több kedvenc is van. De most csak egyet említenék, Bözödi György válogatott verseinek a kötetét. Elemi erővel tör fel Bözödiből ez a mai szemmel nézve abszolút korszerű, (többnyire) szabad/prózaversekben írt költészet, szinte ösztönösen áramlik egy olyan történelmi korban, a múlt század harmincas-negyvenes éveiben, amikor még teljes valójában, „pompájában” ott lélegzett, pulzált mögötte az akkor még létező és még Egész falusi, paraszti világ, ami az éltetője, ihletője volt. Nem kiszínezve, nem megszépítve, nem retusálva, hanem a maga valóságában. És szeretettel, a benne élő, a belülről beszélő szeretetével.

Galéria


Mirk Szidónia Kata: A sorozat kötetei közül töprengés nélkül Tánczos Vilmos Elejtett szavak című könyvét vinném magammal, menteném meg az utókor számára. Miért? Mert

Idézet
lenyűgöz Tánczos Vilmos a magyar nyelv és a székely nyelvjárás iránti érzékenysége, mert visszarepít nagyapáink világába, melyet lassan elfelejtünk. S e világgal együtt elfelejtjük azokat a szavakat és a belőlük építkező, lenyűgözően leleményes nyelvet is, amely annyi tömörséget, egyszerűséget, titkot rejtegetett magában.

Akkor az emberek még tudtak képekben beszélni, egy-egy mondatba belefért akár egy élettörténet is. S ez a sűrített nyelv tükrözni tudta azt az egységes világképet, azt a kapcsolatrendszert, azokat az egyszerű, egyértelmű igazságokat, amelyek meghatározták az emberek életét. Tánczos Vilmos könyvében ezt a már lassan elfelejtett nyelvet, ezt a letűnőfélben lévő világot örökíti meg egy 20. századi csíki ember, történetesen az édesapja „elejtett szavain” keresztül.

Zsidó Ferenc: Aktuális kedvenceim azok, amelyek pünkösdre jelentek meg: Szabó Gyula: Gólya szállt a csűrre, Bethlen Gábor leveleiből, Zágoni Attila: Válogatott paródiák és humoreszkek, valamint A székelyek – rólunk írták. Egyébként én csupán fél éve vagyok a Székelyföld folyóirat főszerkesztője, úgyhogy tevőlegesen csak most kapcsolódtam be a Székely Könyvtárral kapcsolatos munkákba.

Idézet
Magát a sorozatot régről követem, kritikusként jó néhány darabjáról írtam, s nem is tudom, mikor örültem jobban: amikor olyan kötetről értekeztem, amit e sorozat híján nem olvastam volna el (pl. Györffi Kálmán novellái), vagy amikor olyan könyvet kaptam recenzálásra, amit már olvastam, de a sorozatba bekerülve új dimenzióba került (pl. Bogdán László: Az ördög Háromszéken).

– Az olvasói visszajelzések, valamint eladási számok tükrében hogyan látják, melyek azok a művek, szerzők, akik, amelyek legnépszerűbbnek bizonyulnak?

M. Sz. K.:

Idézet
Az eladási számok alapján a sorozat legkeresettebb 5 kötete: Kányádi Sándor: Válogatott versek, Bözödi György: Székely bánja, Kurkó Gyárfás: Nehéz kenyér, Márton Áron: Válogatott írások és beszédek és a Székely népi imádságok.

A Kányádi- és a Márton Áron-kötetekből utánnyomás is történt. A listát nézve legnagyobb meglepetést számunkra az utolsóként említett kötet jelentette, mely olyan régi népi imádságokat tartalmaz, amelyeket a folklórgyűjtők az elmúlt évtizedekben a Székelyföldön, valamint a székelység köréből kirajzott gyimesi csángók, moldvai székelyes csángók és a bukovinai székelyek körében jegyeztek le.

Galéria

Fotó: Facebook/Székely Könyvtár

– Mi lehet a legfontosabb pozitív hozadéka a Székely Könyvtár megjelentetésének?

F. I. : A Székelyföld havonta megjelenő kulturális folyóirat szerkesztésének, kiadásának tapasztalatai, az olvasókkal folytatott párbeszéd arról győzött meg, hogy a büszke székely önismeret mögött nem mindig található meg az a tartalom, amelynek eredője a több, a jobb, az igazabb, az emberibb tudás. De nem mondhatunk le annak reményéről, hogy az a székely, akinek a házában ott lesz a száz kötet, s lesz közüle öt-hat kedvence, állandó olvasmánya, emberibben, szépet teremtő ábrándok árnyai alól, tisztábban, másként réved a világba.

Idézet
Talán arra is jó lehet a Székely Könyvtár, hogy a székelységét büszkén hangoztató székely ne fél téglával, hanem egy könyvvel verje a mellét. Talán nem fog fájni annyira.


– Lövétei Lázár László: „Háromszáz kötetes, gonddal gyűjtött kicsi könyvtár / áll a szobámban” – mondja Kóborló délután... című versében Dsida Jenő, Goethét, Petőfit, Catullust, Aranyt, Adyt említve a „gonddal gyűjtött” kicsi könyvtár főszereplői között. A Székely Könyvtár sorozat ugyan csak 100 kötetet tartalmaz, de mi is igyekeztünk gonddal válogatni a székely–magyar írott kultúra legfontosabb szerzői/könyvcímei közül.

Idézet
Mikes Kelemen, Orbán Balázs, Benedek Elek, Jancsó Benedek, Paál Árpád, Tamási Áron, Márton Áron, Kányádi Sándor, Farkas Árpád, Király László – mindössze tíz név szerepel ebben a rövid felsorolásban, de milyen nevek! Csupa klasszikus, akikre a világ bármelyik népe-nemzete büszke lehetne!

Feltétlenül pozitív hozadéknak mondható tehát, hogy sikerült egyetlen könyvsorozatba, egyetlen kicsi könyvtárba összegyűjteni ezeket a klasszikusokat. Ha valaki elolvassa ezt a 100 kötetet – érkezzék bár a Mars bolygóról ez a képzeletbeli olvasó –, akkor tudni fogja, kik voltunk-vagyunk mi, székelyek, milyen problémákkal küszködtünk az elmúlt évszázadokban, sőt: ezekből a könyvekből talán az is kiderül, hogy mit kellene egy kicsit másképp csinálnunk a továbbiakban. Pozitív hozadéknak ez bizony egyáltalán nem kevés! 

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. május 16., csütörtök

Korunk nagy etikai kérdéseit feszegető alkotásokat, Japánról szóló szekciót, majdnem 200 filmet kínál a 23. TIFF

Majdnem 200 filmet, korunk nagy etikai kérdéseit feszegető, többek közt a mesterséges intelligenciáról és az eutanáziáról szóló dokumentumfilmeket, Japánról szóló szekciót is kínál a június 14. és 24. közt tartandó TIFF.

Korunk nagy etikai kérdéseit feszegető alkotásokat, Japánról szóló szekciót, majdnem 200 filmet kínál a 23. TIFF
2024. május 15., szerda

Vendégtársulatok fellépésével, a HolnapUtán Fesztivállal zárul a nagyváradi Szigligeti Színház évada

Három kőszínházi és három főiskolai társulat előadását látja vendégül az idei HolnapUtán Fesztivál keretében, június 10–16. között a nagyváradi Szigligeti Színház – közölte a társulat.

Vendégtársulatok fellépésével, a HolnapUtán Fesztivállal zárul a nagyváradi Szigligeti Színház évada
2024. május 15., szerda

„Szívügy az irodalom”: a Méhes György Alapítvány összesen 9000 eurónyi elismerésben részesített három alkotót

Három alkotó kapta a Méhes György Alapítvány idei elismeréseit, az összesen 9000 euró értékű díjakat Kolozsváron adták át.

„Szívügy az irodalom”: a Méhes György Alapítvány összesen 9000 eurónyi elismerésben részesített három alkotót
2024. május 14., kedd

Helyi népi kultúra a fiataloknak: megújult formában láthatják az iskolások a Ludas Matyi Szatmárban című produkciót

Elsősorban iskolásoknak szánt előadással bővült a szatmárnémeti Harag György Társulat repertoárja: a Ludas Matyi Szatmárban című, megújult produkcióval – közölte a színház.

Helyi népi kultúra a fiataloknak: megújult formában láthatják az iskolások a Ludas Matyi Szatmárban című produkciót
2024. május 13., hétfő

Székelyföldi helyszínek is csatlakoznak az Orgonák éjszakájához

Két székelyföldi helyszíne is lesz szombaton, május 18-án az Orgonák éjszakája programsorozatnak, Sepsiszentgyörgy és az udvarhelyszéki Homoródalmás – közölte hétfőn az MTI-vel a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy.

Székelyföldi helyszínek is csatlakoznak az Orgonák éjszakájához
2024. május 13., hétfő

Emlékfoltozók: interaktív, kamaszoknak szóló tantermi előadás premierje Temesváron

Gyerekeknek, kiskamaszoknak szóló, interaktív tantermi előadás premierjét tartja a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház – közölte a társulat.

Emlékfoltozók: interaktív, kamaszoknak szóló tantermi előadás premierje Temesváron
2024. május 12., vasárnap

Bihar megyei középiskolások számára szerveznek a függőségekről szóló fórumszínházi eseményt

Bihar megyei középiskolások számára szerveznek a függőségekről szóló projektet, amelynek záró, fórumszínházi eseményét Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében tartják.

Bihar megyei középiskolások számára szerveznek a függőségekről szóló fórumszínházi eseményt
2024. május 10., péntek

Teniszpálya alatt találták meg a ferencesek fél évezrede eltűnt templomát Visegrádon

Teniszpálya alatt találták meg a ferencesek fél évezrede eltűnt templomát Visegrádon – közölte a magyarországi Nemzeti Régészeti Intézet a közösségi oldalon.

Teniszpálya alatt találták meg a ferencesek fél évezrede eltűnt templomát Visegrádon
2024. május 10., péntek

Erdélyi teátrum is vendégszerepel a budapesti Nemzeti Színházban

Magyar klasszikus és kortárs darabok, vidéki és külhoni magyar társulatok is helyet kaptak a budapesti Nemzeti Színház májusi műsorában; Marosvásárhelyről, Székesfehérvárról és Szombathelyről érkeznek vendégelőadások Budapestre.

Erdélyi teátrum is vendégszerepel a budapesti Nemzeti Színházban
2024. május 10., péntek

Lefkovicsék Romániában is gyászolnak: számos erdélyi helyszínen vetítik az új magyar filmet

Május 17-től szerepel a romániai mozik műsorán Breier Ádám egyedi hangú debütfilmje, egy keserédes magyar dramedy a gyászról, a családról és arról, hogy mindig mindenkinek igaza van.

Lefkovicsék Romániában is gyászolnak: számos erdélyi helyszínen vetítik az új magyar filmet