A vallástanár az erdélyi iskolák lelke, mégis megcsappant a képzés iránti érdeklődés

Makkay József 2023. július 17., 10:31

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem keretében 1993-ban jött létre a református vallástanárképző kar. A nagy hiányt pótló oktatás iránt bő tíz éven át nagy érdeklődés mutatkozott. Az egyetemnek a bolognai rendszerre történő áttérése azonban ezt a szakot is megtépázta. A kar új oktatási kínálattal, ösztöndíjprogramokkal és intenzív nemzetközi diákcsereprogrammal szeretné visszahódítani a diákokat. Dr. Lukács Olgával, a Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar dékánjával vettük számba a harmincéves évforduló új kihívásait.

A vallástanár az erdélyi iskolák lelke, mégis megcsappant a képzés iránti érdeklődés
galéria
A Református Vallástanárképző és Zeneművészeti Kar idei végzősei Fotó: Facebook/Lukács Olga

– A Babeș–Bolyai Tudományegyetem keretében harminc éve működő református vallástanárképzésnek korábbi gyökerei vannak. Milyen volt a kezdeti útkeresés?

– Csiha Kálmán püspök úr és az egyházi vezetés már 1990-ben elhatározta, hogy el kell kezdeni a vallástanárképzést, miután a kommunizmusban a vallásoktatást kitiltották az iskolákból. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet volt a képzés helyszíne, oktatóknak pedig nagy tudású lelkészeket verbuváltak. Gálfi Zoltán professzor 1992-es dékáni kinevezése után merült fel a lehetőség, hogy a vallásoktatást külön karon, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem keretében alapozzuk meg. Erre már volt precedens, hiszen az ortodoxok és a görögkatolikusok az állami egyetemen kezdték el a vallástanárképzést.

– Mennyire volt előnyös a református egyházvezetés számára ez a lépés, hiszen korábban viták folytak arról, hogy megéri-e állami egyetemi oktatásba integrálni az egyházi fennhatóságú képzést?

– A Babeș–Bolyai Tudományegyetem keretében történő vallástanárképzésnek én eddig csak az előnyeit láttam. Az ortodoxok és görögkatolikusok mellett ezt felismerte a római katolikus és a református egyház is. Évtizedek óta négy önálló karon működik a különböző felekezetű vallástanárképzés. A református egyházban hosszú mérlegelés előzte meg a döntést, és végül megszületett az egyezség arról, hogy a lelkészképzés a Protestáns Teológiai Intézet keretében marad, a vallástanárképző viszont bekerül a Babeș–Bolyaira. Részletes megállapodás született az Erdélyi Református Egyházkerület és a Babeș–Bolyai Tudományegyetem vezetősége, illetve a szakminisztérium között, hogy

adminisztrációs szempontból az egyetemhez tartozunk, de a tanmenetet az egyház dolgozza ki, a püspökségnek pedig beleszólási joga van a tanári kar kiválasztásába.

– Más felekezetű diákok is tanulnak a karon. Hogyan történik az evangélikus vagy unitárius vallástanárképzés?

– Unitárius, evangélikus, baptista és adventista diákjaink vannak, akik nyilván más-más dogmatikai oktatásban részesülnek. Nem az a célunk, hogy prozelitizmust gyakoroljunk, hanem mindenki maradjon meg a saját felekezetében, ugyanakkor alapos módszertani és didaktikai képzésben részesüljön.

– A kilencvenes évekre tehető a humán szakok oktatásának virágkora, amikor még sok volt a jelentkező, és tanári oklevéllel viszonylag könnyű volt elhelyezkedni Erdélyben. A vallástanárképzőben hogyan élték meg ezt az időszakot?

– Igazából a bolognai rendszer bevezetéséig, 2005-ig tartott a kar virágkora. A vallástanári főszak mellett számos mellékszakot lehetett felvenni a bölcsészkarról és más területekről. 60–70 diákból álló, erős évfolyamaink voltak, ahová felvételi vizsgával lehetett bekerülni, mindig túljelentkezés volt. 2004-ben indult be a zenepedagógus-képzés, ami tovább növelte a fiatalok érdeklődését. Ebben a bíztatóan ívelő történetben

a hároméves képzést bevezető bolognai rendszer okozta a nagy érvágást azzal, hogy a diákok nem vehettek fel többé mellékszakot.

Korábban a végzőseink 90 százaléka a tanügyben helyezkedett el vallástanárként, vagy a mellékszakon szerzett képesítéssel. 2005-től a kar iránt is megcsappant az érdeklődés. Napjainkban már jóval nehezebb vallástanárként elhelyezkedni a tanügyben, hiszen egy 12 osztályos iskola tud teljes állást kínálni a pedagógus számára. Az utóbbi években végzőseink mintegy 25 százalékának sikerült ezen a pályán elhelyezkedni.

Lukács Olga dékán szerint bíznak a mellékszakok újraindulásában Fotó: Facebook/Lukács Olga

– Ilyen körülmények között miként lehet diákokat bevonzani a karra?

– Öt éve működtetünk egy ösztöndíjrendszert, amiből fedezni tudjuk diákjaink második egyetemi képzést, mert állami támogatású oktatást csak egyetlen főszakon vehet igénybe a hallgató. Az Erdélyi Református Egyházkerületnek köszönhetően nyolc ösztöndíj áll rendelkezésünkre, és további ösztöndíjakat is tudunk finanszírozni az ügy iránt elkötelezett vállalkozók jóvoltából.

Amennyiben a diák egyszerre két szakon tanul, a kar részéről nem csak anyagi támogatást kap, hanem nyitottságot mutatunk a flexibilis órarendre is.

Tanárkollégáim tudatában vannak annak, hogy csak úgy tudunk működni, ha alkalmazkodunk a diákokhoz. Ami késő délutáni vagy esti előadásokat is jelent.

– A rendszerváltás óta sok református lelkipásztor is oktat iskolákban. Számukra is van ajánlatuk?

– Az elmúlt bő tíz esztendőben sok lelkészkolléga is elvégezte a vallástanári szakot, hogy tudjon tanítani, legyen hozzá megfelelő képesítése. Ma már az a jellemző, hogy a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatóinak mintegy 30 százaléka harmad vagy negyedévtől bejár hozzánk. A tantárgyak és a jegyek egy részét elismerjük, így számukra könnyebb elvégezni a szakot. Mire hatodéven megkapják a lelkészi oklevelet, megszerzik a vallástanári diplomát is. De ennek a gyakorlatnak korábbi hagyományai vannak a 20. század elejéről. Miután 1895-ben Nagyenyedről Kolozsvárra költözött a református teológiai fakultás, egyezség született a Ferenc József Tudományegyetem vezetőségével arról, hogy a teológusok bölcsészetet is tanulhassanak. Az együttműködés olyan sikeres lett, hogy Sárospatak és Debrecen környéki diákok is szívesen jöttek a kolozsvári protestáns teológiára a plusz képzési lehetőségek miatt.

– Sok ember életében csökken a vallás iránti elköteleződés, ami a gyülekezetek boldogulásában is meglátszik. Nehezebb ma vallástanárnak lenni, mint mondjuk 25 évvel ezelőtt?

– Közel tíz éve tette opcionális tantárggyá az állam a vallásoktatást Romániában. Akkoriban sokan ellenszegültek a döntésnek, a tanügyminisztérium mégis bevezette. Azóta kiderült, hogy a szülők 95 százaléka továbbra is ragaszkodik a vallásoktatáshoz, és remélem, a jövőben sem fog csökkenni ez a szám.

A vallásoktatás presztizsét növeli, hogy az új tanügyi törvény érettségin választható tantárggyá tette a vallást.

Azt látom, hogy az iskolai közösségekben megbecsült és elismert tanári pálya a vallásoktatói. Amikor vallástanárok másod vagy első fokozati vizsgáján veszünk részt, örömmel tapasztaljuk, hogy a kiértékelőn az iskolaigazgatók rendszeresen elmondják, a vallástanár az iskola lelke, akire mindig lehet alapozni.

Ünnepi istentisztelettel búcsúztatták az idei végzősöket Kolozsváron Fotó: Facebook/Lukács Olga

– Gyakran megfordulnak külföldön, Nyugat-Európában is. Milyenek az ottani vallásoktatási tapasztalatok?

– Franciaország kivételével – ahol az 1789-es francia forradalommal eltörölték a vallásoktatást és azóta nem is indították újra – Nyugat-Európa más országaiban sokkal jobb a helyzet. Érdekes módon – annak ellenére, hogy sokszor mondjuk, a nyugati társadalom elrugaszkodott az egyháztól – hollandiai és németországi tapasztalataim szerint az iskolákban jól működik a vallásoktatás, még ha nem is olyan arányban, mint nálunk.

– Hogyan látja az erdélyi protestáns vallástanárképzés jövőjét? Milyen lesz a következő harminc év?

– A tanügyi törvényben szerepel a kettős képzés visszaállítása. Remélem, hogy ennek visszahozása csupán idő kérdése, ami a karunk fennmaradását biztosítja majd. A mesterin igyekeztünk olyan új szakokat bevezetni, ami vonzóbbá teszi a képzést a diákok számára, mint például az iskolai és a társadalmi mediáció vagy a zenei közvetítés. Hároméves alapképzésen a vallástanári és a zenepedagógiai szak mellé szeretnénk elindítani az egyházi és közösségszervezői szakot. Mindezekről a püspökséggel egyeztettünk. Nálunk

mind az alap-, mind a mesteri képzés mozgalmas, mert sok a vendégtanár, ugyanakkor az Erasmus- és a Makovecz-program keretében diákjaink sokszor látogatnak el Kárpát-medencei oktatási intézményekbe.

Az elmúlt tanévben 11 rövid mobilitási programon 230 diákunk vehetett részt, rendszerint egyhetes turnusokban. Többségük Magyarországon és Felvidéken fordult meg, de vannak diákjaink Németországban is. Idén nyáron 36 hallgatónk 2–3 hónapos gyakorlati tapasztalatszerzésre utazik Magyarországra és Szlovákiába. Gyümölcsöző együttműködési programjainkat mindenképpen folytatni fogjuk.

– Kiből lesz a jó vallástanár? Vannak esetek, amikor el kell tanácsolni fiatalokat?

– Voltak ilyen esetek is. A tanárkollégák nagyon odafigyelnek arra, hogy aki az osztályban nem állja meg a helyét, annak elmagyarázzák fenntartásaikat. Nem könnyű feladat, de amikor szükséges, megtesszük. Tapasztalatom szerint azonban, akik hozzánk jönnek, eleve elhivatást éreznek a pálya iránt. Nálunk a lelki nevelés nagyon intenzív, hiszen a tanárok többsége lelkipásztor, de a nem lelkész kolléga is mentálhigiéniás szakember. Ha van diák, aki érzi, hogy nem neki való, már az első év után elhagy bennünket. A vallástanár a lelkészi pályához hasonló hivatás. Nem véletlen, hogy az Erdélyi és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület az idei évet a lelkészi hivatás évének, míg 2024-et a vallástanárhivatás évének fogadta el.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport