Három évtizedes a partiumi műemlékvédelem – Dukrét Géza helytörténetről, honismeretről, az önkormányzatok nemtörődömségéről

Három évtizedes a partiumi műemlékvédelem – Dukrét Géza helytörténetről, honismeretről, az önkormányzatok nemtörődömségéről

Nagyvárad épített örökségével is sokat foglalkozik a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság

Fotó: Makkay József

Harminc éve alakult meg Nagyváradon a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság. Alapító elnöke, Dukrét Géza földrajz- és biológiatanár 1965-ben, a siteri általános iskolában elkezdett pedagógusi munkája mellett közel hat évtizede foglalkozik helytörténeti és néprajzi kutatásokkal, számos könyv szerzője. Az általa elindított honismereti sorozatban közel száz könyv jelent meg eddig. A partiumi és bánsági települések helytörténeti kutatásairól, műemlékvédelemről beszélgettünk.

Makkay József

2023. április 02., 09:352023. április 02., 09:35

2023. április 03., 13:092023. április 03., 13:09

– Milyen előzményei voltak a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság 1993 tavaszi megalakulásának?

– Földrajz- és biológia szakos tanárként a nagyváradi 10-es számú általános iskolában dolgoztam, de már évtizedek óta helytörténeti és néprajzi kutatásokkal foglalkoztam. Akkoriban Bihar megyében nem működött ilyen egyesület. A Kolozsváron megalakult Kriza János Néprajzi Társaságnak és az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek a Partiumban nem voltak fiókszervezetei, ezért lépnünk kellett. Megkerestem Tőkés László református és Tempfli József római katolikus püspököt, akik felkarolták az ötletemet. Igaz, a királyhágómelléki református püspökkel volt némi vitám a névválasztás kapcsán, mert úgy vélte, a nagyközönség alig ismeri a Partium megnevezést – azt mondta, ez a történészek felségterülete –, de végül belátta, hogy igazam van. Onnantól fogva ő lett a partiumi identitás szószólója, ő honosította meg a Partium történelmi örökségének fontosságát.

Idézet
A két püspökség támogatásával indult egyesületünk Szatmártól Temes megyéig felölelte a Partium és a Bánság helytörténeti, néprajzi kutatásait és műemlékvédelmét.

– Hogyan sikerült megnyerni az ügynek a magyar szakembereket?

– Eleve úgy indultunk, hogy minden érintett megyéből összehívtam azokat a tanárokat, tanítókat, orvosokat, mérnököket és papokat, akikről hallottam, hogy érdekli a téma. Szép csapat állt össze, akiket ugyanaz az elv vezérelt: bepótolni a több évtizedes kimaradást a honismeret terén. A nagyobb városokat leszámítva nagy fehér foltok fogadtak mindenhol. Sokat segített munkámban, hogy alapító tagja voltam az Erdélyi Kárpát-Egyesületnek – én hoztam létre a Bihar megyei fiókot –, és 1994-1998 között betöltöttem az EKE országos elnöki tisztéségét. Elnökségem alatt a két szervezet párhuzamosan működött. A „bakancsos” egyesületbe bevittem a honismeretet is. A műemlékvédő és emlékhely társaságban

Idézet
célul tűztük ki, hogy minden megyében feltérképezzük a kisebb településeket, megírjuk helytörténetüket és bemutatjuk a műemlékeket.

Galéria

Dukrét Géza helytörténész. Közel hat évtizedes kutatói munka áll a háta mögött

Fotó: Makkay József

– Milyen foganatja volt a helytörténeti kutatások fellendítését célul kitűző egyesületi munkának?

– Jó példával jártam elöl, amikor elkezdtem a Hegyköz településeinek a történetét kutatni. Nagy horderejű munkának bizonyult – két évtizedig jártam a falvakat –, míg 2016-ban megszületett a Hegyköz történeti monográfiája című könyvem, amely az alapoktól mutatja be a tájegység helytörténetét, néprajzát és műemlékeit.

Idézet
Tevékenységünket nagyban segítette az 1994-ben elindított Partium című honismereti folyóirat,

amelyben megjelentek tagjaink tanulmányai, beszámolói, a több napos őszi konferenciák előadásainak szövege, illetve minden olyan információ, ami társaságunk életéről szólt. A szakmai tevékenység, a kutatások azonban meghaladták a honismereti folyóirat kereteit, ezért 2018-ban Partiumi füzetek címmel elindítottuk a könyvkiadást is. A név annyiban „megtévesztő”, hogy kiadványaink meghaladják egy füzet keretét: száz oldal fölötti, vagy sok esetben több száz oldalas könyvekől van szó. Egy-egy település monográfiáját, helytörténetét vagy kiemelkedő személyiségének életútját mutatjuk be.

Galéria

A Partiumi füzetek sorozatban megjelent 93. könyv válogatást nyújt Dukrét Géza írásaiból

– Kezembe került az ön honismerei írásait tartalmazó 93. partiumi ,,füzet”, egy 330 oldalas könyv hegyközi települések érdekességeiről és híres embereiről. Hol tart most a könyvkiadásuk?

– A helytörténeti könyvem tavaly jelent meg, azóta már kijött a nyomdából a 94. kiadványunk, közben készül a sorozat 95. darabja is. Örülök, hogy sok az értékes kézirat, amivel felszínre hozzuk a Partium és a Bánság rejtett értékeit, történelmi kincseit, műemlékeinek részletes leírását.

Idézet
Közel száz tagunk minden kiadványunkból ingyenes példányt kap, az érdeklődők pedig önköltségi áron vásárolhatják meg könyveinket és folyóiratunkat.

Minden kiadványunkat eljuttatjuk a líceumok és a Partiumi Keresztény Egyetem könyvtárába is.

– A Partiumban és a Bánságban önöket tartják a magyar műemlékvédelem lelkiismeretének. Milyen támogatást kapnak a helyi és a megyei hivatalosságoktól?

– Ha őszinte akarok lenni, szinte semmit. Annyit tehetünk, hogy részletesen feltárjuk és leírjuk az elfeledett, vagy elpusztult magyar műemlékeket abban a reményben, hogy valamikor lesz pénz a helyreállításukra. Nem látok segítő szándékot a helyi és a megyei önkormányzatok, vagy az állami szervek részéről. Néhány községi polgármester biztosított támogatásáról, amikor arra jártunk.

Idézet
Pályázati forrásból pár szobrot sikerült felújítanunk és felavattunk 26 emléktáblát.

Ki kell emelnem a félixfürdői Petőfi-szobor és a szilágysomlyói turulmadaras emlékmű restaurálását, és folyamatban van egy Ady-szobor felújítása is.

Galéria

Csoportkép a társaság tavaly őszi, érmihályfalvi konferenciájáról

Fotó: Partium

– Részt vettem a márciusi partiumi honismereti találkozójukon, Nagyváradon. Meglepő volt, hogy egy ilyen értékes és izgalmas szakmai műhelyben jórészt idős emberekkel találkoztam. Kinek tudják átadni a stafétabotot?

– Ez valóban gond, mert a közel száz tagunk zöme idős, nyugdíjas ember. A fiatalokat nem érdekli a helytörténet, ez a fajta kutatómunka, amely egy-egy falu, város vagy nagyobb tájegység történelmi értékeit próbálja feltárni és megmenteni. Nagyváradi találkozónkra jelentkezett egy doktorandusz fiatalember, aki örömünkre bemutatta frissen megjelent könyvét. Korábban kiadott könyveink alapján több iskolában történelmi versenyt szerveztünk diákok számára. Kezdeményezésünk egy ideig jól működött, de a történelemtanárok úgy gondolták, jobb, ha ők veszik kézbe a versenyszervezést. Az lett a vége, hogy a versenyek rendre mindenhol megszűntek.

Idézet
Az iskolai oktatásban sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a történelemoktatásra, a helytörténeti ismeretek elsajátítására.

Amelyik diák fiatal korban megkapja a szükséges alapokat, később is érdeklődni fog honismereti témák iránt.

Galéria

Az évente kétszer megjelenő Partium című folyóirat friss lapszáma

– Gazdag helytörténeti, szakírói munkájával a háta mögött ön mindig általános iskolai osztályokban oktatott. Nem érezte hiányát annak, hogy pedagógusi munkáját magasabb szinten is kiteljesítse?

– Talán az akasztott meg, hogy amikor 1991-ben a siteri iskolából meghívtak a nagyváradi Ady-líceumba középiskolai tanárnak – a hatvanas évek elején ötéves tanárképzőt végeztem –, a megyei tanfelügyelőségnek nem tetszett, mert a hegyközi iskolában nagyon aktív tanári munkám volt. A vidéki iskolák közül mi kirándultunk a legtöbbet, bejártuk az egész országot: minden érdekességet megmutattam, elmagyaráztam a diákoknak.

Idézet
A ,,túl aktív” magyar pedagógus nem kívánatos tanárnak számított,

ezért olyan feltételeket szabtak, hogy ne jöhessek át az Ady-líceumba. Szerencsémre bekerültem a 10-es számú általános iskolába, ahol egy megértő igazgató asszonynak köszönhetően a tanári munkám mellett folytathattam helytörténeti kutatásaimat és az egyre több feladattal járó egyesületi életet, amíg 2000-ben nyugdíjaztak. Örülök, hogy harminc év alatt olyan tudományos műhellyé váltunk, melyre Erdélyben és az anyaországban egyaránt figyelnek. Bizonyítják ezt a tagjainknak megítélt kitüntetések, díjak és a rengeteg cikk, tanulmány, amelyet a Partium mellett a különböző magyar nyelvű szaklapokban, kiadványokban közlünk.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. március 25., hétfő

Kelemen Hunor: halljuk a csalódott emberek hangját!

Hosszas huzavona után a román kormánypártok eldöntötték, hogy június 9-én Romániában összevont európai parlamenti és önkormányzati választások lesznek. Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét kérdeztük.

Kelemen Hunor: halljuk a csalódott emberek hangját!
2023. augusztus 26., szombat

Az aranybányaprojekt becsődölése után a turizmus fellendítésében bíznak Verespatakon

A verespataki aranykitermelés története pár éve bejárta a világsajtót is. A faluban működő civil szervezetek ma a turizmus megerősödésében látják a jövőt. Erről beszélgettünk Virgil Apostol bukaresti műépítésszel, műemlékvédelmi szakemberrrel.

Az aranybányaprojekt becsődölése után a turizmus fellendítésében bíznak Verespatakon
2023. július 17., hétfő

A vallástanár az erdélyi iskolák lelke, mégis megcsappant a képzés iránti érdeklődés

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem keretében 1993-ban jött létre a református vallástanárképző kar. Dr. Lukács Olgával, a Református Tanárképző és Zeneművészeti kar dékánjával vettük számba a harmincéves évforduló új kihívásait.

A vallástanár az erdélyi iskolák lelke, mégis megcsappant a képzés iránti érdeklődés
2023. április 27., csütörtök

Kelemen Hunor: a magyarok véleményéből, visszajelzéseiből építkezünk

Közel két hónapos konzultációt zár le a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Az összegyűjtött tapasztalatokról beszélt nekünk Kelemen Hunor szövetségi elnök, miniszterelnök-helyettes. Interjú.

Kelemen Hunor: a magyarok véleményéből, visszajelzéseiből építkezünk
2023. április 13., csütörtök

Tánczos Barna: a környezetvédelmi támogatásokkal az RMDSZ élhetőbbé teszi a településeket

Országos konzultációt indított az RMDSZ. Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter szerint azért is fontos ez, mert leméri, hogy az általa vezetett minisztérium intézkedéscsomagjai hogyan hatnak az önkormányzatok működésére és a közösség életére.

Tánczos Barna: a környezetvédelmi támogatásokkal az RMDSZ élhetőbbé teszi a településeket
2023. február 09., csütörtök

Választási együttműködésre bírná az RMDSZ-t az Erdélyi Magyar Szövetség – Interjú Toró T. Tibor alelnökkel

Az RMDSZ keretében működő egykori Reform Tömörülés értékeit szeretnék tovább vinni az Erdélyi Magyar Szövetség, amely tíz pontból álló nyilatkozatot fogadott el kolozsvári tanácskozásán. Az EMSZ alelnökével, Toró T. Tiborral beszélgettünk.

Választási együttműködésre bírná az RMDSZ-t az Erdélyi Magyar Szövetség – Interjú Toró T. Tibor alelnökkel
2023. január 01., vasárnap

III. Károly király idén Székelyföldre látogathat: Kálnoky Mátyás történész a sokak által kedvelt zalánpataki királyi birtokról

A háromszéki Miklósváron élő Kálnoky család Európa-hírű falusi turizmust honosított meg, amelynek visszatérő vendége Károly herceg, Nagy-Britannia új királya, III. Károly. 

III. Károly király idén Székelyföldre látogathat: Kálnoky Mátyás történész a sokak által kedvelt zalánpataki királyi birtokról
2022. október 27., csütörtök

Vincze Loránt: nem adhatjuk fel a vidéket! (x)

A schengeni csatlakozás kilátásairól, az Európai Néppárt energiaárakkal, környezetvédelemmel és mezőgazdasággal kapcsolatos álláspontjáról kérdeztük az RMDSZ európai parlamenti képviselőjét.

Vincze Loránt: nem adhatjuk fel a vidéket! (x)
Vincze Loránt: nem adhatjuk fel a vidéket! (x)
2022. október 27., csütörtök

Vincze Loránt: nem adhatjuk fel a vidéket! (x)

2022. szeptember 27., kedd

A gazdának nem kell profi értékesítőnek lennie: Varga Péter Miklós agrárstratégiáról, termékpályákról

Varga Péter Miklóst, a budapesti Agrárminisztérium új főosztályvezetőjét rendszeresen hívják erdélyi gazdaszervezetek előadást tartani. 

A gazdának nem kell profi értékesítőnek lennie: Varga Péter Miklós agrárstratégiáról, termékpályákról
2022. augusztus 08., hétfő

„Szolgálatot végzünk Kolozsváron” – Grezsa Csaba új főkonzul tervekről, Erdélyről és a magyar–román viszonyról

A 20. századi történelmünk következménye, hogy a kolozsvári főkonzulátus nemcsak konzuli ügyeket végez, hanem a Kárpát-medencei adottságok miatt számos nemzetpolitikai és kulturális ügyben is közreműködik.

„Szolgálatot végzünk Kolozsváron” – Grezsa Csaba új főkonzul tervekről, Erdélyről és a magyar–román viszonyról