Óvatosabb a lakosság, a visszaeső fogyasztás lassítja a román gazdasági növekedést – A kockázatok átírhatják az előrejelzéseket

Bálint Eszter 2023. február 08., 18:15

Elkerüli idén a recessziót Románia gazdasága, a hazai össztermék (GDP) növekedése azonban 2023-ban 2,5 százalékra lassul, ami egyértelműen elmarad az egy évvel korábban becsült 4,7 százalékos ütemtől – vetíti előre friss elemzésében a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának (KGTK) kutatócsoportja. A Krónikának nyilatkozó elemző szerint több oka is van annak, hogy az ország jobban fog teljesíteni, mint az euróövezet. A Romanian Economic Monitor elnevezésű projekt kutatói ugyanakkor figyelmeztetnek, az előrejelzést nagy óvatossággal kell kezelni, mivel számos bizonytalansági tényező van, amelyek megváltoztathatják az előrejelzési forgatókönyveket.

Óvatosabb a lakosság, a visszaeső fogyasztás lassítja a román gazdasági növekedést – A kockázatok átírhatják az előrejelzéseket
galéria
Tavaly még pörgette a gazdasági növekedést a lakossági fogyasztás, idén azonban óvatosabban költekezünk Fotó: Rostás Szabolcs

Az ukrajnai háború, a gyorsan emelkedő árak és a szigorodó pénzügyi feltételek által jellemzett kihívásokkal teli globális környezet ellenére Románia gazdasága meglehetősen jól teljesített, és 2022 első három negyedévében 4,9 százalékos éves növekedést regisztrált – állapítja meg a tavalyi év kapcsán a Krónikához eljuttatott, A román gazdaság alakulása: visszatekintés 2022-re és a 2023-as tendenciák című elemzés. A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) szakértői rámutatnak, a teljes évre vonatkozó adatok február közepén látnak napvilágot, várakozásuk szerint ugyanakkor az ország GDP-je 2022-ben 4,7 százalékkal növekedhetett. Ez a különösen erős, 2021-es 5,8 százalékos GDP-növekedés után következett be, amely a koronavírus-világjárvány okozta kezdeti sokkból való gyors kilábalás eredménye volt.

A tavalyi erőteljes teljesítmény egyik fő tényezője a gazdaság 2022 eleji teljes körű újranyitásával függ össze, amely pozitív tovagyűrűző hatásokat eredményezett,

különösen a piaci szolgáltatásokra és – implicit módon – a fogyasztás növekedésére. Két nehéz, számos korlátozó tényezőt tartalmazó év után 2022-ben a háztartásoknak ismét megvolt a lehetősége, hajlandósága és pénzügyi képessége – a járvány alatt felhalmozott, még mindig jelentős kényszertakarékosság és a meglepően rugalmas munkaerő-piaci feltételek miatt – a fogyasztásra” – von mérleget a tavalyi évről az angol nyelvű elemzés. Ilyen körülmények között

a háztartások fogyasztási kiadásai 2022 első negyedévében éves szinten 6 százalékkal nőttek, annak ellenére, hogy az infláció erodáló hatást gyakorolt a rendelkezésre álló reáljövedelmekre.

Az elemzők szerint ugyanakkor az újranyitási hatás mellett a fiskális intézkedések is korlátozták az energiaválság fogyasztásra gyakorolt sokkhatását. „Emellett úgy véljük, hogy a szokatlanul gyors áremelkedés úgy befolyásolhatta egyes háztartások kiadási magatartását, hogy a további várható áremelkedés terheinek elkerülése érdekében a lehető leggyorsabb vásárlásokra ösztönzött. A pánikszerű vásárlások, például az üzemanyagok esetében, alátámasztani látszanak ezt a megfigyelést” – irányítják rá a figyelmet a kutatók.

A kereslet gyengülése lassítja a növekedést, de elmarad a recesszió

„2023-ra vonatkozóan arra számítunk, hogy a román gazdaság a külső és a belföldi kereslet gyengülése közepette széles körű lassulást mutat, de alapforgatókönyvünkben nem várunk egyenesen recessziót. Pontosabban, előrejelzésünk szerint a GDP növekedése 2023-ban 2,5 százalékra lassul, ami egyértelműen elmarad az egy évvel korábban becsült 4,7 százalékos ütemtől” – fogalmaz az elemzés.

A BBTE kutatói rámutatnak: prognózisuk azon a feltételezésen alapul, hogy a világgazdaság idén tovább veszít lendületéből,

elsősorban az euróövezet (0 százalék körüli növekedés, a 2022-re becsült 3,2 százalékos növekedés után) és az Amerikai Egyesült Államok (kevesebb mint fél százalékpontos növekedés, az egy évvel korábban becsült 1,8 százalékos növekedés után) gyengébb teljesítménye miatt. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy gazdasági szempontból Románia viszonylag kicsi és nyitott gazdaságnak számít, amely elsősorban az euróövezethez kötődik. Ennek eredményeként a gyengébb külső környezet várhatóan nyomot hagy a helyi üzleti tevékenységben, többek között a kereskedelmi csatornákon keresztül; a lassuló külső kereslet mellett a belföldi kontextus is változhat bizonyos mértékben. „Becsléseink szerint a háztartások fogyasztása lassulni fog, ahogy a gazdaság teljes körű újraindulása által generált lendület elhalványul, és a korábbi kényszerű megtakarítások zsugorodnak” – áll a prognózisban.

Ami a fizetések alakulását illeti, a BBTE gazdasági elemzői szerint a nettó bérek idén várhatóan újabb erőteljes kétszámjegyű növekedést könyvelhetnek el a viszonylag feszes munkaerőpiaci feltételek és a jelentős minimálbér-emelés miatt.

Negatív hatással lesz azonban az infláció, amely lassulni fog, de még mindig viszonylag magas szinten marad. Ennek eredményeként a reálbérek várhatóan csak kis mértékben nőnek, és a foglalkoztatottak száma is csak kismértékű növekedést könyvelhet el.

Emellett a vonzóbb betéti kamatok miatt erősödhet a háztartások megtakarítási hajlandósága.

Ami az ország különösen magas folyó fizetési mérleg (C/A) hiányát illeti, 2023-ra csak szerény csökkenést prognosztizál az elemzés, mivel mind az export, mind az import veszít lendületéből a külső és a belső kereslet gyengülése miatt. Az idei évre vonatkozóan pozitív kereskedelmi feltételek hatását várják (az exportárak növekedési üteme meghaladhatja az importét), ami hozzájárulhat a román deficit csökkenéséhez.

Lassulás a gazdaság szinte minden terén

Várhatóan a termelési oldalon a fogyasztói szolgáltatások – különösen azok, amelyek a legtöbbet profitáltak a korlátozások feloldásából (például vendéglátás), de bizonyos mértékig a hagyományosabb szegmensek (például kiskereskedelem) is – idén lassulni fognak. „A belföldi konjunktúrától kevésbé függő szolgáltatások esetében a tavalyi óriási növekedést nehéz megismételni (emlékeztetünk arra, hogy az IT&C hozzáadott érték 22,3 százalékkal nőtt éves szinten 2022 első negyedévében). Megjegyezzük, hogy a számítógépes programozók száma 2022. első tizenegy hónapjában éves szinten mintegy 15 százalékkal nőtt, ami hosszú távon nehezen tartható ütem” – húzza alá az elemzés.

A tavalyi súlyos aszály után 2023-ra kedvezőbb időjárási feltételeket várhatóak, ami a termelés jelentős növekedését jelentené Fotó: Pinti Attila

A dokumentum szerint az iparra, Románia második legnagyobb ágazatára 2023-ban újabb nehéz év vár,

mivel a világgazdaság lendülete lassulni fog, és mivel az energiabiztonság uniós szinten továbbra is fontos kérdés marad. „Úgy véljük, hogy az építőipar növekedése viszonylag jól alakulhat, elsősorban az infrastrukturális beruházásoknak köszönhetően, amelyeket az állam támogat. Az építőipari ágazaton belül a lakásépítési szegmens lehet a leggyengébb láncszem, mivel a jelzáloghitelek növekedése lassul” – vetítik előre a kutatók.

Ami a mezőgazdaságot illeti, a tavalyi súlyos aszály után 2023-ra kedvezőbb időjárási feltételeket várhatóak, ami a termelés jelentős növekedését jelentené.

Számos kockázati tényező leselkedik a gazdaságra

A 2,5 százalékos gazdasági növekedési prognózist azonban nagy óvatossággal kell kezelni a BBTE kutatói szerint, mivel számos gazdasági bizonytalansági tényező van, amelyek megváltoztathatják az előrejelzési forgatókönyveket.

Az elemzés a legfontosabb kockázati tényezők között említi energiapiaci gondokat.

Mint fogalmaznak, bár az energiaválság a 2022-es csúcspontjához képest enyhülni látszik, az alapvető probléma továbbra is fennáll, és csak hosszú távon oldható meg. Az orosz erőforrásokból származó energiafüggetlenség és a zöldátmenet ugyanis jelentős beruházásokat és az energiaágazat szereplőinek újrapozícionálását igényli, ami további átmeneti válságokat és árrobbanásokat hozhat ezen a területen.

A szomszédban dúló háború alakulása is nagyban befolyásolja a gazdaság alakulását Fotó: Facebook/Volodimir Zelenszkij

Emellett a BBTE kutatói aláhúzzák, hogy a geopolitikai kockázatok továbbra is magasak az orosz–ukrán háború miatt,

amely a tavasz közeledtével tovább eszkalálódhat. „Bár több forgatókönyv is létezik arra vonatkozóan, hogy a háború hogyan alakulhat, a végét sajnos nehéz megjósolni” – írják. További kockázati tényezőként említik, hogy a globális termelési hálózatok jelentős zavarokat szenvedtek el, így helyre kell állniuk, és ellenállóbbá kell válniuk a jövőbeli sokkokkal szemben. Romániát pedig, mint a globális termelési hálózatokba erősen beágyazott országot, szintén érinthetik ezek a szerkezetátalakítási folyamatok.

Ami az inflációt illeti, a 2022-es csúcspont után az elemzők szerint ígéretes csökkenő tendenciába lépett, a trend pedig valószínűleg 2023-ban is folytatódni fog.

Mindazonáltal a kívánt inflációs szint még mindig messze van,

és a pénzromlás tartósabb probléma maradhat, mint azt sok elemző előre jelzi – vélik a BBTE kutatói, akik szerint Románia nagyon magas folyó fizetési mérleghiánya is további gazdasági feszültséget okozhat, és növelheti az ország sebezhetőségét külső sokkokkal szemben.

A kockázati tényezők mellett fontos megemlíteni, hogy vannak pozitív szempontok is,

különösen az országba áramló uniós újjáépítési alapok tekintetében, amelyek megfelelő felhasználás esetén történelmi lehetőséget biztosíthatnak Románia számára a gazdaság szerkezetátalakítására és a jövőbeli gazdasági növekedés előkészítésére. Ezeknek az alapoknak az intelligens felhasználása elősegítheti, hogy Románia tovább csökkentse a nyugat-európai gazdaságokhoz viszonyított gazdasági lemaradását, és hosszabb távon elkerülje a növekedési csapdát, és csatlakozzon a fejlett gazdaságok ligájához” – összegez az elemzés.

Több érv is szól Románia mellett

„Románia valóban jelentősen függ az EU és az eurózóna gazdaságától, de idén várhatóan a GDP-növekedésben erősebben fog teljesíteni” – válaszolta a Krónika kérdésére Szász Levente, a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának dékánhelyettese, aki három érvvel is alátámasztotta kijelentését.

Elsőként említette, hogy Romániában az energiaellátás kevésbé kockázatos, sokkal biztosabb lábon áll,

mint a legtöbb EU-s országban, köszönhetően a saját földgázkitermelésnek, így ez csökkenti a gazdasági bizonytalanságot és javítja a tervezhetőséget a vállalatoknál.

Szász Levente közgazdász, a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának dékánhelyettese Fotó: Székelyhon Tv

Ugyanakkor a rekordmennyiségű uniós újjáépítési források is jelentős segítséget jelenthetnek, főleg, ha sikerül olyan, valóban kritikus fejlesztésekre fordítani, mint az infrastruktúra, a digitalizáció, az oktatás vagy éppen a kutatás-fejlesztés.

Mindezek mellett természetesen azt sem szabad elfelejteni, hogy a romániai gazdasági fejlettség még mindig jóval az EU-s átlag alatt van,

így alacsonyabb szintről – egyszerű matematikai okok miatt – könnyebb magasabb százalékos növekedést produkálni. Ettől függetlenül persze ez a növekedés azért önmagában jó hír, növeli a gazdasági mozgásteret, még ha a növekedés jelentősen be is lassul idén” – fogalmazta meg Szász Levente.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport