Igazgatói életút a református oktatás szolgálatában – Székely Árpád pedagógus az erdélyi protestáns oktatás újraindításáról

Makkay József 2021. június 28., 19:02 utolsó módosítás: 2021. június 28., 22:16

Nyugdíjba vonul a Kolozsvári Református Kollégium igazgatója, dr. Székely Árpád zenetanár, 1990 őszén az ő irányításával hozták létre az első protestáns magyar iskolát Erdélyben az 1989-as rendszerváltást követően. A kezdeti nehézségek után a kincses városi egyházi iskola már nemcsak elméleti, hanem szakiskolai osztályokat is működtet. A 31 évnyi történetről beszélgettünk a leköszönő igazgatóval, akinek tiszteletére ünnepséget rendeztek a kolozsvári Farkas utcai református templomban.

Igazgatói életút a református oktatás szolgálatában – Székely Árpád pedagógus az erdélyi protestáns oktatás újraindításáról
galéria
Székely Árpád, a Kolozsvári Református Kollégium igazgatója 1990-ben megalapozta az erdélyi magyar protestáns oktatást Fotó: Makkay József

– A rendszerváltás után, 1990 őszén indult el Kolozsváron az ország első, magyar nyelvű protestáns iskolája, a Kolozsvári Református Kollégium. Leköszönő igazgatóként hogyan emlékezik az indulás körülményeire?

– A petrozsényi zeneiskolában dolgoztam 1982 óta, és bár korábban többször el szerettem volna jönni sikeres versenyvizsgák után Temesvárra, Brassóba vagy Kolozsvárra, soha nem engedélyezték, mert a Zsil völgye zárt területnek számított. Amikor 1990 tavaszán tudomást szereztem arról, hogy Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke újra szeretné indítani a nagy múltú kolozsvári református kollégiumot, rögtön jelentkeztem. Kálmán bácsit korábbról ismertem, hiszen a lányával jártam a kolozsvári zeneiskolába. Petrozsényből most sem akartak áthelyezést adni, végül a tanügyminisztériumhoz fordultam. Az intézmény csak október elsején kezdett el működni, hiába tartottuk meg korábban a felvételiket: hiányoztak a hivatalos engedélyek, de nem volt épület sem, ahol taníthattunk volna…

– Mire alapozta az egyház az indulást?

– A Kolozs megyei főtanfelügyelő 1990. májusi ígéretére, hogy őszire visszakapjuk a kollégium főépületét. Hogy belakhassuk, a püspökség egyszerre nyolc osztályt hirdetett meg: négy kilencedik, két tizedik és két tizenegyedik osztályt.

Sok olyan gyerek is jelentkezett, akik már elvégezték a 10. vagy a 11. osztályt, de hajlandók voltak megismételni, csakhogy nálunk tanulhassanak. Erdély 12 megyéjéből érkeztek jelentkezők a felvételire.

1990. október elsején a Farkas utcai református templomban végre megtarthattuk a tanévnyitót. Csiha Kálmán felhívására, hogy a más vidékekről érkezett gyerekeket el kell szállásolni, a gyülekezet tagjai minden diák számára szállást ajánlottak. Kálmán bácsi felesége, Emese néni két és fél hónapig öt gyereket látott el püspöki lakásukban. Nehéz idők voltak, hiányoztak a tantermek is. Három napig a templomban tanítottunk, mígnem a tanfelügyelőség kiutalt négy osztálytermet a Györgyfalvi negyedi 16. számú általános iskolában. Teljesen üres termeket kaptunk, a diákok párnákon és pokrócokon ültek a padlón, amíg megérkeztek Hollandiából az asztalok és székek. De

nem volt könnyebb helyzete a tanároknak sem: első fizetésüket 1991 januárjában kapták meg.

Amikor a tanfelügyelőségen szóvá tettem a késést, kitessékeltek az irodából, hogy mit gondolok, a román állam fogja fizetni a református iskola tanárait?

– Miként lehetett a több hónapnyi bizonytalanságot túlélni úgy, hogy a diákoknak és tanároknak megmaradjon a hite, miszerint előbb-utóbb minden jóra fordul?

– Székely József generális direktor, akit az egyház nevezett ki az iskola vezetőjévé, egy napon azt mondta, lássam el én az igazgatói feladatokat, neki sokat kell utaznia. Rám testálták, én meg gyerekkorom óta megszoktam, ha valamivel megbíznak, azt becsülettel és tisztességgel el kell végezni. A legnagyobb gond az volt, hogy a román tanügy nem tudott mit kezdeni a magyar nyelvű protestáns oktatás első erdélyi iskolájával. Kényszerből átvettük az ortodox szemináriumok tanrendjét, aminek a magyarosított változatáról hamar kiderült, hogy járhatatlan út.

Az akkori Báthory-líceum igazgatónőjével konzultálva kezdtem el kidolgozni az új tanrendet, amely később az összes többi református kollégium oktatásának alapja lett.

Egy év alatt 43 alkalommal jártam Bukarestben, a tanügyminisztériumban és az egyházügyi főosztályon, amíg mindent jóváhagytak, hogy a 12. osztályt végzett diákjaink érettségizhessenek. Lépésről lépésre tudtuk csak elfogadtatni a létünket.

– A református kollégium vegyes diákkórusa hamar ismertté vált, sok külföldi szereplésre hívták. Az ön által felfuttatott zenei oktatásnak mekkora szerepe volt a kollégium megerősödésében?

– Kezdettől fontos szerepet szántunk a zeneoktatásnak, a tanrendbe két zenetanári állás is belefért. Mindig is szívügyem volt a kórusmuzsika, így azonnal hozzáláttam az iskolai vegyes kórus megszervezéséhez. A sok próbának meglett az eredménye, mert 1992 májusában az egyesült államokbeli és kanadai református egyház meghívta a kórust egy 25 fellépésből álló körútra.

Összesen 60 ezer dollárnyi adománnyal tértünk haza, ebből kezdte el építeni a református egyház a kolozsvári diakóniai központot, ez biztosította az indulást. De amerikai utunk meghatározta a kollégium későbbi létét is, hiszen az ottani magyar közösség hosszú éveken át küldött pénzadományokat, ösztöndíjakat az iskolának.

Ennek a kapcsolatnak köszönhető, hogy az Amerikai Magyar Koalíció kemény lobbit folytatott a washingtoni szenátusban, hogy visszakaphassuk a kollégium Farkas utcai épületét. Több amerikai szenátor levelekkel bombázta Traian Băsescu államfőt, amíg Bukarestben is megelégelték, és az akkori kolozsvári polgármester, Gheorghe Funar tiltakozása ellenére 2002-ben visszaszolgáltatták a kollégium 1947-ben államosított főépületét.

– Ezzel új korszak kezdődött az iskola életében, hiszen végre a saját iskolájukba térhettek haza. Mennyire volt nehéz a berendezkedés?

– Három évembe telt, amíg a Șincai-líceum által korábban megkötött bérleti szerződéseket fel tudtuk számolni, és a bérlőket kitehettük az épületből. A román iskolának igazából nem volt szüksége a főépületre, a termeket bérbe adta különböző cégeknek. A külföldi adományokból sikerült lakhatóvá tenni az épületet: lépésről lépésre haladtunk előre, minden évben befektettünk valamibe. Persze továbbra sem volt könnyű, mert a magyar egyházi iskolákkal szemben mindig létezett egyféle ellenségeskedés, megbélyegzés.

Némileg akkor változott a helyzet, amikor elkezdtünk bizonyítani. Nemcsak a kórussal, amelynek országos versenyeken első díjat soha nem adtak – de van tucatnyi második díjunk –, hanem az érettségi eredményeink is egyre jobbak lettek.

Nagyon sok megpróbáltatás árán kellett kitaposnunk Erdélyben az egyházi magyar oktatás útját, amit végül elfogadott a bukaresti tanügyminisztérium.

– Milyenek voltak az első érettségi eredmények?

– Viszonylag gyengére sikeredtek, ellenségesen viszonyultak hozzánk a más megyékből érkező érettségiztető bizottsági elnökök. Az egyik román hölgy, aki a Zsil völgyéből jött, és akit látásból ismertem, feljelentett a tanfelügyelőségen, hogy az osztályokban kitettem Magyarország címerét. A vizsga napján a szó szoros értelmében ránk tört a főtanfelügyelő, hogy ellenőrizze, hol vannak a falon a címerek. Kiderült, a román tanárnő a református egyház címerét keverte össze a magyar címerrel. Ezek

a megfélemlítési akciók szinte napirenden voltak, mindenben keresték a fogást rajtunk.

Szerencsére a 16-os iskola román igazgatónője igen rendes pedagógus volt, aki partnernek bizonyult a kollégiumi osztályok működtetésében.

Székely Árpád nyugdíjba vonulása előtt még egyszer vezényelte a kórust Fotó: Makkay József


– A kóruson kívül mit tartott szívügyének a kollégiumi igazgatói munkájában?

– Diákkoromban azt tanultam a kolozsvári zenelíceumban, majd később a zenekonzervatóriumban, hogy az oktatás alapja a tisztelet, a rend, a fegyelem és a pontos munka, amelyek együttesen meghozzák gyümölcsüket. Ebben a szellemben próbáltam vezetni a református kollégiumot. Hála Istennek, mindig voltak jó kollégák, és az idősebbektől sok jó tanácsot kaptam. Később kissé felhígult a tanári kar: a fiatal kollégák közül nem mindenki látja a gondokat, vagy nem szólítja meg a gyerekeket, amikor erre szükség lenne. Ezzel együtt

a Kolozsvári Református Kollégium az a magyar iskola Kolozsváron, ahol az egyetemi hallgatók mindig gond nélkül megtarthatják a próbatanítást. Ezért is vagyunk közkedveltek a tanárképző szakos egyetemisták körében.

A diákok részéről megvan a tisztelet a tanárok irányába, ami mai világunkban nem kis erény egy iskola számára.

– Volt diákjai közül akad, aki azt mondta, haragudtak az igazgatóra a túlzottnak vélt szigorúságáért, de ma már igazat adnak neki. Hogyan vélekedik erről?

– Az az elvem, hogy egy pedagógus legyen következetes: ha a diák látja, hogy a tanár hű marad az elképzeléseihez, akkor ő is elfogadja ezeket. Emlékszem, az elején kilencedikben kötelezővé tettem a bérletvásárlást a Kolozsvári Állami Magyar Opera előadásaira. Sok szülő felhördült, de a diákok egy része sem örült. Erre azt válaszoltam, Kolozsvár ritka város, ahol két opera működik, ezért használják ki a lehetőséget.

Ahogy elkerülnek innen, lehet, hogy soha nem fognak többé operába járni. Ez fontos volt a zenei nevelés miatt is, hiszen sokat tanultunk olyan zeneelméleti anyagokat, amelyek gyakorlati megtapasztalására ideális helynek bizonyult egy operaház.

Egy-két év alatt a diákok úgy megkedvelték az opera-előadásokat, hogy a következő tanévben már ők jöttek érdeklődni, nehogy lemaradjanak a bérletekről. Amikor a tizenkettedikeseket nem engedtem előadásokra, hogy legyen idejük készülni az érettségire, meg voltak sértődve. A gyerekek mindig útközben tapasztalják meg, ha a pedagógus jó döntéseket hoz az érdekükben.


– Amikor elindították a szakiskolai oktatást, a református kollégiumot elismert, jól teljesítő magyar középiskolaként tartották számon. Igazgatóként nem félt attól, hogy a szakmunkástanuló-képzés rossz hírét kelti iskolájuknak?

– Már az elején sokan figyelmeztettek: ha vállaljuk a szakoktatást, előbb-utóbb mi is szakiskolává válunk. Elmagyaráztam: ugyanazokat az elveket és tanítási módszereket kell alkalmazni a szakiskolában is, mint a líceumban. Itt is nehéz volt az indulás, de sikertörténet lett belőle. Szerencsénk volt, hogy az elején hozzájutottunk egy szociológiai felméréshez, amely kimutatta, hogy

a nyolcadikot végzett diákok körében a legkedveltebb a fodrász, a szakács, az elektronista és a víz-gáz szerelő szak. Ezeket hirdettük meg, és akkora volt az érdeklődés, hogy az eredetileg jóváhagyott két osztály helyett háromosztálynyi gyerek iratkozott be.

Jött a huzavona, mert nem akarták engedélyezni, de végül mind a három osztály elindulhatott. Engem megrémített a román szakiskolákban tapasztalt oktatás színvonala és a gyakorlati képzés hiánya, ezért azt mondtam, nekünk mást kell nyújtanunk. Jó érzés, hogy ezt a törekvésünket ma már Bukarestben is elismerik.

Részt vettünk egy szakmai konferencián, amit az oktatási minisztérium szervezett: a résztvevők előadásaiból kiderült, igazából az erdélyi szász és magyar szakiskolai kezdeményezések az életképes, pozitív példák Romániában.

A nagyszebeni, brassói, kolozsvári vagy nagykárolyi szakiskolai oktatás ma már olyan mércét jelent a romániai szakmunkásképzésben, amihez az egész rendszert fel szeretnék zárkóztatni.

– Mennyire lát jövőt a romániai szakmunkásképzésben?

– Szakmunkásokra óriási igény van. Ugyanakkor sok diák számára ez nagy kitörési lehetőség. Végre van valami, amit ők is szívesen tesznek, ahol bizonyítani tudnak, mert nyolcadikig sokuk csak azt hallotta, hogy buta, nem tanul, üljön az utolsó padba.

Ezekkel a gyerekekkel csodát lehet művelni, többségükből kiváló szakember, szakmunkás lesz. Ezt a fajta képzést mindenképpen meg kell erősíteni!

– A napokban kérte nyugdíjazását. Mennyire nehéz megválnia attól az iskolától, amelynek utóbbi három évtizedes történetén mindenhol meglátszik a keze nyoma?

– Már nem bírom a megnövekedett adminisztrációs terheket, amit az utóbbi években rákényszerítettek az iskolaigazgatókra. Kimutatás kimutatás hátán, az igazgatónak egész nap számítógép előtt kell ülnie, hogy papírhalmazt gyártson a tanfelügyelőségek és a szakminisztérium számára.

Mindig azt vallottam, hogy az igazgató feladata ott lenni a tanulók és a tanárkollégák körében. Ez gyökeresen megváltozott. Egészségileg már nem bírom, pihenésre van szükségem.

Ugyanakkor nagyon elszomorított az elmúlt másfél esztendő alakulása, amikor gyakorlatilag nem próbálhattunk a kórussal. Néha az udvaron végigkínoztunk egy-egy próbát, a ballagáson mégis gyönyörűen énekeltek a diákok. Meg is jegyezte egyik kollégám: ez kész csoda, hogy próba nélkül is így énekelnek. Ezért fontosak az alapok, amit közösen tettünk le, és amire büszkék vagyunk.

Ünnepélyes búcsúztatás a kolozsvári Farkas utcai templomban

A Farkas utcai református templomban búcsúztatták csütörtökön dr. Székely Árpádot, a Kolozsvári Református Kollégium igazgatóját nyugdíjba vonulása alkalmából kollégái, tanulói és egykori diákjai, akik a világ különböző részeiből is hazatértek a meghitt, családias hangulatú ünnepségre. Az igazgatót Nagy Magdolna igazgatóhelyettes, Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere, Török Zoltán főtanfelügyelő-helyettes, Gede Csongor lelkipásztor, a Kolozsvári Református Kollégium Egyesület elnöke és Sitta von Eckardstein németországi bárónő köszöntötte, aki évtizedek óta szervez gyűjtést az iskola számára. Áhítatában Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke szólt a kollégiumban elvégzett munkáról, amely Erdély többi református kollégiuma számára is példamutató. A kollégiumban végzett, majd zenei pályára lépett előadók örvendeztették meg a hallgatóságot áriákkal, operarészletekkel. Fellépett Nagy Zoltán, Pataki Adorján, Várvári Gabriella, Bíró Anna, Peti Tamás Ottó, Kálló Zsuzsanna, Szilágyi János, Lőrincz Norbert, Kis-Lukács Bernadett, Maneszes Márton és Rigmányi István. Az énekművészek gálakoncertjét a Kolozsvári Magyar Opera zenekara kísérte, Jankó Zsolt vezényelt. Verset szavalt Varga Balázs és Fekete Róbert színművész, valamint Szilágyi Ákos, a kollégium tizenkettedikes tanulója. Rácz Melinda, a kollégium magyar nyelv és irodalom szakos tanárnője köszönte meg a tanári közösség nevében az együtt töltött éveket, majd az öregdiákok és a jelenlegi diákok kórusa tisztelgett az igazgató munkássága előtt.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport