avatar
Balogh Levente

2023. május 12., 12:28

Május 9. után jöhet december 1.?

Románia arra készül, hogy áthelyezzen egy ünnepnapot, és bár nem valami nagyszabású össznemzeti ünnepről van szó, a döntés annál szimbolikusabb jelentőségű az ország orientációja szempontjából.

Nicolae Ciucă miniszterelnök kezdeményezte, hogy Romániában ezentúl ne május 9-én, hanem a nyugati NATO-szövetségesekhez hasonlóan május 8-án ünnepeljék a náci Németország fölötti győzelem évfordulóját.

A javaslat üzenete egyértelmű: mivel május 9-e csak a mindenkori orosz – illetve azt megelőzően szovjet – narratíva szerint jelenti a második világháború lezárását jelentő dokumentum aláírását, Románia szakít ezzel a gyakorlattal, és ezen a téren is a Nyugat mellé zárkózik fel.

Ismeretes, hogy Németország képviseletében először Alfred Jodl tábornok írta alá a kapitulációt 1945. május 7-én, amely nyomán az 8-én este lépett hatályba.

Ebben is szakítana az oroszokkal: a román kormány május 8-án ünnepelné a náci Németország kapitulációját
Nicolae Ciucă román miniszterelnök kezdeményezi, hogy a többi NATO-tagállamhoz hasonlóan Románia is hivatalosan május 8-án ünnepelje a náci Németország kapitulációjának évfordulóját - közölte hétfőn a bukaresti kormány.

Sztálin azonban – azzal érvelve, hogy a háborúban a Szovjetunió hozta meg a legnagyobb áldozatot – kikövetelte, hogy szimbolikus helyszínen, a Vörös Hadsereg által elfoglalt Berlinben a legmagasabb rangú német tiszt a legmagasabb rangú szovjet parancsnok jelenlétében lássa el kézjegyével a kapitulációt.

Így esett, hogy Wilhelm Keitel tábornok, a német hadsereg főparancsnoka május 9-én a rommá lőtt Berlinben Georgij Zsukov marsall jelenlétében újabb fegyverletételi nyilatkozatot írt alá.

Azóta a Szovjetunió és az általa megszállt korábbi csatlósállamok ezen a napon ünneplik a náci Németország legyőzését, miközben a kontinens nyugati felén ezen a napon Európa napját ünneplik, annak emlékére, hogy 1950-ben ezen a napon jelentette be Robert Schuman korábbi francia külügyminiszter és miniszterelnök az Európai Szén- és Acélközösség létrehozásának tervét, amely a mai Európai Unió elődje lett.

A moszkvai narratívától való búcsú természetesen üdvözlendő. Hiszen miközben valóban tény, hogy a Szovjetunió elképesztő mértékű veszteségeket szenvedett, miután Hitler parancsára 1941-ben a náci Németország hadserege lerohanta, azt is tény, hogy ezt megelőzően a lehető legszívélyesebb volt a két ország közötti viszony – már amennyire két tömeggyilkos diktatúra esetében szó lehet szívélyességről.

Az 1939-es Molotov-Ribbentrop-paktum érdekszférákra osztotta Közép-Európát a két latorállam között, közösen rohanták le és fosztották ki Lengyelországot, Moszkva pedig 1941-ig a német hadigépezet egyik leghatékonyabb támogatója volt, hiszen hatalmas mennyiségű kőolajjal, illetve gabonával és egyéb élelmiszerrel látta el a Wehrmachtot.

Hogy ezután a két ország egymás ellen fordult, a nyugati szövetséges hatalmak pedig a rájuk nagyobb közvetlen veszélyt jelentő Hitler ellen Sztálinnal kötöttek szövetséget, amely nyomán a Szovjetunió a világháború egyik győztesévé vált, nyugati jóváhagyással Ausztriáig terjeszthette ki befolyási övezetét, és Németország egy része is a kommunista tömb részévé válhatott, az már a történelem újabb gonosz tréfája.

Mert tény, hogy sokan élték meg felszabadulásként a náci megszállás végét, amit a Vörös Hadsereg hozott el, de ezt a náciknál semmivel sem jobb kommunisták tömeggyilkosságai, fosztogatásai és egyéb atrocitásai követték, több évtizednyi vörös rémuralommal megspékelve.

A felszabadító legfőbb ismérve ugyanis – ha nem a saját országa területét szabadítja fel idegen megszállók alól – az, hogy miután felszabadította az érintett területeket a megszállás alól, bezsebeli a köszönetet, esetleg fáradozásai ellenértékét, majd visszavonul a saját területére – amit a Szovjetunió hosszú évtizedekig elmulasztott megtenni.

Mindezt ajánlanánk azon román illetékesek figyelmébe is, akik egy ideje „felszabadításként” emlegetik a magyarországi területek 1918 utáni román hadsereg általi megszállását.

És ha már az 1918-as évnél tartunk: ha már a bukaresti kormány megmutatta, milyen könnyű egy ünnepnap megváltoztatása, felmerülhet a kérdés, hogy nem lenne-e indokolt egyéb ünnepek felülvizsgálata.

Például a jelenlegi román nemzeti ünnepé, december elsejéé.

Az ugyanis minden, csak nem olyan ünnepnap, amit az ország összes polgára a magáénak érezhet. Mint ismert, a mitologizáló román történetírás az 1918. december elsejei gyulafehérvári román népgyűlést tette meg a mai Románia létrejöttének origójává, és 1990 után, a nacionálkommunista uralom megdöntése nyomán ezt tették meg hivatalos nemzeti ünneppé.

Pedig az ominózus nagygyűlés valójában nem sok érdemi jelentőséggel bírt, hiszen azon csupán a románok Erdély elszakítására vonatkozó vágyát mondták ki, vagyis a reprezentativitása igencsak megkérdőjelezhető – nagyjából hasonló a Donbaszban vagy az oroszok által megszállt többi ukrajnai régióban megtartott, hiteles nemzetközi megfigyelők nélkül megtartott, ezért nemzetközi jogilag érvénytelen „népszavazásokéhoz” – bár az oroszok legalább a látszat kedvéért vették a fáradságot a voksolások megszervezésére, még ha az egész csak színjáték volt is.

Erdélyt a többi kelet-magyarországi terület mellett nem a gyulafehérvéri nagygyűlés eredményeként kapta meg Románia, hanem azért, mert a világháborúban győztes nyugati nagyhatalmak érdeke az volt, hogy a háborúban vesztes Magyarország kárára minél jobban „felhizlaljanak” egy olyan országot a régióban, amely ezáltal a lekötelezett csatlósukká válik, és nem utolsó sorban pufferzónaként lehet jelen Nyugat-Európa, illetve a két keleti hatalom, az újonnan létrejött Szovjetunió és Törökország közé ékelve.

Persze távol álljon tőlünk, hogy naivan azt higgyük: jelenleg bármely bukaresti illetékesben megvan a politikai akarat és a kellő bátorság ahhoz, hogy megpendítse a nemzeti ünnep megváltoztatásának lehetőségét.

Pedig nem ártana, hiszen a mai Románia ezen évforduló mitologikus magasságokba emelésével gyakorlatilag kőbe vési, hogy önmagát a szomszédos Magyarországgal, illetve általában véve a magyarokkal szemben határozza meg, identitása a magyarok fölött aratott győzelemben gyökerezik.

Ezzel pedig folyamatosan élteti a két ország és a két nemzet közötti feszültséget, miközben másodrendűvé fokozza le a több mint egymillió magyar nemzetiségű román állampolgárt, aki értelemszerűen nem tud azonosulni a nemzeti ünnep kiválasztásában is rögzített önmeghatározással.

Régóta felvetődött már, hogy az ország nemzeti ünnepévé egy olyan napot kéne megtenni, amelyet nemzetiségtől függetlenül az összes polgár a magáénak érezhet – például az 1989-es kommunistaellenes forradalom győzelmének napját, december 22-ét.

Ez persze ugyancsak naiv felvetés, hiszen már a forradalom kapcsán is román-magyar ellentét körvonalazódik, miután a történelmi revizionizmus jegyében román részről éppen arra zajlik kísérlet, hogy elvitassák Temesvár szerepét a forradalom kirobbantásában, tekintettel arra, hogy abban Tőkés László, illetve számos más magyar is szerepet játszott.

Azt is tudjuk, hogy a nácik fölötti európai győzelem ünnepének áthelyezése sem mélységes belső meggyőződésből fakad, hanem azon késztetés áll mögötte, hogy Románia ezáltal is jelezze az általa mindenben mértékadónak tekintett nyugati kancelláriáknak, hogy ezen a téren is „eminens tanuló”, „igazi” európai ország, és abban reménykedik, hogy nem marad el a jutalom.

Vagyis a miniszterelnök kezdeményezése valójában kevés valós téttel bír.

Eközben az első számú román nemzeti ünnep áthelyezése december elseje helyett egy másik évfordulóra, egy olyan eseményére, amely valóban az ország összes polgárának összefogására emlékeztet, már bátor tett lenne, aminek igazi tétje is volna.

És, mivel nem azt emelné ki, ami a magyarokat és a románokat elválasztja, hanem azt, ami összeköti őket, ez jelentené az igazi európai magatartást is.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
1 HOZZÁSZÓLÁS
„Kitaszított” magyarok
Balogh Levente 2023. június 16., péntek

„Kitaszított” magyarok

Hiába a korábbi hangzatos szólamok: a héten ismét csak bebizonyosodott, hogy Romániában a stabilitásnál és az adott szónál sokkal fontosabbak a pártok politikai és főleg anyagi érdekei.

Újabb Schengen-fiaskó: pipa. Román-magyar viszony tovább rontása: pipa
Balogh Levente 2023. június 09., péntek

Újabb Schengen-fiaskó: pipa. Román-magyar viszony tovább rontása: pipa

Mostanra már szokásos ügymenetté vált, hogy Románia minden kínálkozó alkalmat elmulaszt a schengeni csatlakozásra.

Trianon: kinek a fóbiája?
Rostás Szabolcs 2023. június 07., szerda

Trianon: kinek a fóbiája?

Folyamatos „ionapotchivanokozás” (értsd: magyarellenes hergelés) zajlik a román politikai és médiatérben. „V. Orban (terület)darabokat akar a szomszédos országokból” – hirdeti a bukaresti hírtévé.

Iohannis Trianon-évfordulós kisebbségvédelmi díja és a romániai magyarellenesség
Balogh Levente 2023. június 02., péntek

Iohannis Trianon-évfordulós kisebbségvédelmi díja és a romániai magyarellenesség

Még ha nem is szándékolt, nehéz nem szimbolikus jelentőséget tulajdonítani annak, hogy Klaus Iohannis éppen a trianoni diktátum évfordulóján vehet át egy német kitüntetést a többek között a kisebbségek érdekében kifejtett „áldásos” tevékenységéért.

Levizsgázó kormánypártok pedagógussztrájk idején
Balogh Levente 2023. május 26., péntek

Levizsgázó kormánypártok pedagógussztrájk idején

Nincs az a válsághelyzet, amelyet a romániai politikum ne tudna még tovább fokozni.

A pünkösdi keresztre feszítés tűznyelvei
Ábrám Zoltán 2023. május 22., hétfő

A pünkösdi keresztre feszítés tűznyelvei

Ez már akkora túlzás és vétség a tudatosan és érdekszerűen szubjektív, helyenként minősíthetetlen hangvételű fröcskölődők részéről, mintha maga Böjte Csaba a sajtó teljes nyilvánossága előtt – szintén minősíthetetlen stílusban – tagadná a vádakat.

Lipsește cu desăvârșire!
-- Külsős szerző -- 2023. május 21., vasárnap

Lipsește cu desăvârșire!

Ki és milyen jogon mondott le az állami egyetem igényléséről, és hogyan indokolja ezt a képtelen behódolást?

Legfőbb ideje, hogy Magyarország és Ukrajna tárgyaljon egymással
Balogh Levente 2023. május 19., péntek

Legfőbb ideje, hogy Magyarország és Ukrajna tárgyaljon egymással

Bár nehezen lehetett elképzelni, hogy a magyar-ukrán viszony még az eddigieknél is jobban megromolhat, Zelenszkij ukrán elnök – illetve a titkos amerikai hírszerzési dokumentumok kiszivárogtatói – gondoskodtak arról, hogy még feszültebbé váljon.

A bűnbaknak kikiáltott Gagauz Autonóm Tartomány
Makkay József 2023. május 16., kedd

A bűnbaknak kikiáltott Gagauz Autonóm Tartomány

Az utóbbi időben a moldovai és a romániai sajtó hangulatkeltő cikkekkel esett neki a Moldovai Köztársaságban működő Gagauz Autonóm Tartománynak, amelyről azt írják, hogy lakosságának többsége oroszbarát.

Aszfalt, kisebbségi jogok és az RMDSZ
Rostás Szabolcs 2023. május 09., kedd

Aszfalt, kisebbségi jogok és az RMDSZ

Jóformán nem telt el nap anélkül az elmúlt hetek során, hogy a román sajtó ne láttassa a hárompárti kormánykoalíción kívül az RMDSZ-t.

Vélemény
avatar
Balogh Levente: „Kitaszított” magyarok

Hiába a korábbi hangzatos szólamok: a héten ismét csak bebizonyosodott, hogy Romániában a stabilitásnál ...

avatar
Balogh Levente: Újabb Schengen-fiaskó: pipa. Román-magyar viszony tovább rontása: pipa

Mostanra már szokásos ügymenetté vált, hogy Románia minden kínálkozó alkalmat elmulaszt ...

avatar
Rostás Szabolcs: Trianon: kinek a fóbiája?

Folyamatos „ionapotchivanokozás” (értsd: magyarellenes hergelés) zajlik a román politikai és médiatérben. ...

Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport