Védőszentek a betegség ellen – Jánó Mihály művészettörténész a járványokat megjelenítő templomi falképekről

Kiss Judit 2020. május 10., 15:03 utolsó módosítás: 2020. május 10., 15:06

Erdélyi templomokban, például Kolozsváron és Brassóban is láthatók régi falképek, amelyeket a járványoktól, betegségektől rettegő néhai emberek azért alkottak, hogy az ábrázolt védőszentek közvetítésében bízva megmeneküljenek. „Felidézve e műveket, bevallom: kicsit magunkra is gondoltam” – mondta el a Krónikának Jánó Mihály. A sepsiszentgyörgyi művészettörténész ezekről a képekről beszélt lapunknak.

A brassói, késő gótikus Fekete templomban látható festményen a kisded mellén bajelhárító korall amulett függ Fotó: Bagyinszky Zoltán

 „A járványhelyzet kezdetén a lombardiai szörnyű hírek között, egy olasz művészeti folyóiratban olvastam egy mondatot: „Senza cultura non si vive,” vagyis szabadon fordítva: kultúra nélkül nem lehet élni. Az olasz művészet kedvelőjeként arra gondoltam, és most is szívből remélem, hogy ahol művészet van, ott élet is van, és annak lennie kell. Így hát felkutattam emlékezetemben olyan régi festményeket, amelyeket a járványoktól, betegségektől rettegő néhai emberek azért alkottak, hogy az ábrázolt védőszentek közvetítésében bízva megmeneküljenek. Felidézve, és belemélyedve e művekbe, bevallom: kicsit magunkra is gondoltam” – mondta el megkeresésünkre Jánó Mihály sepsiszentgyörgyi művészettörténész.

A kolozsvári Szent Mihály-templom falképei

Jánó Mihály sorra mutatott be közösségi oldalán olyan erdélyi művészeti emlékeket, amelyek járványra, tömeges megbetegedésekre utalnak, védőszenteket ábrázolnak.

Ilyen Fábián és Sebestyén falképe a kolozsvári Szent Mihály-templomban. A templom déli mellékszentélyének középkori falképeit Darkó László tárta fel, és írta le 1957-ben. A leginkább értelmezhető képen, amely az északi oldalfalon helyezkedik el, a nyílvesszővel átlőtt Szent Sebestyént látjuk, egy fához kötözve, feje fölött pedig ma már csak sejthető angyal lebeg. A vértanú mellett glóriával övezett, tiarát viselő szent pápa áll, aki Sebestyén felé fordulva kezében egy késő gótikus, nagy méretű úrmutatót, monstranciát tart”

– fejtette ki Jánó Mihály. Mint fogalmazott, a két szent mögött templomtornyok és egy háromszintes, monumentális épület körvonalai látszanak. Ki lehet a szent pápa, akinek a hármas koronán és a monstrancián kívül nincs más attribútuma?

A művészettörténész kifejti, közismert, hogy a többalakos Szent Sebestyén-ábrázolások leggyakoribb szereplője a 15. századtól kezdődően Rókus, aki maga is pestises daganatoktól és sebektől szenvedett. Ő azonban, bár évszázadok óta szentként tisztelik, csak vagyonát szétosztó, szegény francia zarándokként fordult meg Rómában, (pápaságra nem vitte). A kolozsvári falképen tehát vele nem számolhatunk.

„Ismerünk viszont több olyan fekete haláltól, járványoktól, betegségektől rettegők által megrendelt Szent Sebestyén-kompozíciót az európai művészetben, amelyben Sebestyén és Rókus mellett egy pápa alakja is feltűnik, nevezetesen Szent Fábián vagy Fabianus, a katakombákban nyugvó keresztény mártírok nagy tisztelője, aki a Krisztus utáni 250. esztendőben maga is vértanúhalált szenvedett Rómában, Decius császár keresztényüldözésének idején. A pápa halálának napja egybeesik Szent Sebestyén mártírhalálának időpontjával. 1969-ig január 20-án a két szentet együtt ünnepelték, Európában számos templom és kápolna titulusa kötődik kettőjük nevéhez” – fejtegette.

Azt is elmondta, mindezek után

joggal gondolhatunk arra, hogy a Szent Mihály-templom mellékszentélyében Fábián pápát tisztelhetjük.

Csakhogy Szent Fábián pápa attribútumaként elsősorban a mártírhalálára utaló kardot és a pápaságra történt kiválasztását hírül adó galambot tartják számon. Ezek közül egyik sem szerepel a kolozsvári kép pápaábrázolásán. De még a könyv sem, amely az egyik leggyakoribb kelléke az evangélisták, apostolok és egyházatyák mellett számos más szent ábrázolásának, mint ahogy Fábián esetében is előfordul például Giovanni di Paolo egyik táblaképén vagy pedig Benvenuto di Giovanni sienai oltárképén, ahol a pásztorbot is közelebb vihet a Madonna és Sebestyén mellett álló szent felismeréséhez.

A járványban szenvedők védőszentjei

 „Nem kerülheti el a figyelmünket az sem, hogy a pápa mögött egy dombon több épület körvonala látszik, ezzel utal a művész a két szent vértanúhalálának helyszínére, amely mint tudjuk, a szent város, Róma volt. De még mindig nem találkoztunk olyan ábrázolással, amelyben Szent Fábián a kezében az úrmutatót tartotta volna. Segítségünkre ez alkalommal – közelebbi példát nem ismerve – a németországi Rostock város Szűz Mária-templomának késő gótikus, faragott szárnyas oltára siet, amely 1534-ben készült, és amelyet az oltár központi alakjára utalva Rókus-oltárnak neveznek az ott élő hívek” – fejtette ki a szakember. Mint részletezte,

az ülő helyzetben ábrázolt Rókus jobbján Remete Szent Antal, Szent Kozma és Damján áll, a megfelelő attribútumokkal ellátva, Rókus balján pedig Szent Sebestyén, Szent Kristóf és egy, az irodalomban „unidentifizierter Bischof”-nak, azonosítatlan püspöknek nevezett főpap.

A megnevezett szentek többek között a pestisben és más járványos betegségekben szenvedő hívők védőszentjei. Az azonosítatlan püspök, aki közvetlenül Szent Sebestyén mellett van elhelyezve, jól felismerhető úrmutatót tart a kezében. Így tehát Fábián pápára gondolhatunk, Róma püspökére, aki itt is ugyanazt a „tartozékát” tartja a kezében, mint a kolozsvári falképen megfestett pápa.

Fábián pápa a kolozsvári templomban az eucharisztia szellemében mutatja fel a monstranciát a Schongauer metszeteire emlékeztető Szent Sebestyénnek, „az isteni szeretet nyilakkal átlőtt vértanújának”.

Szólni kell a kolozsvári falfestmény vázlatos városképéről a két szent hátterében. Természetesen Róma, a civitas Dei jelképerejű épületeinek töredékes körvonalait kell feltételeznünk, amelyek közül a háromszintes, monumentális épület az Angyalvár lehet, amely André Chastel művészettörténésszel szólva:

...az 1450-es jubileumi búcsú után a Szentszék arany angyalokkal díszített jelképének számított”.

Továbbá Róma városképét nem véletlenül festette meg az egykori kolozsvári művész, hiszen ott szenvedett vértanúhalált Sebestyén és Fábián pápa is, és ereklyéjüket a La Basilica di San Sebastiano fuori la Mura falai között máig is együtt őrzik.

A korallamulett a brassói Fekete templomban

A brassói, késő gótikus Fekete templomban a számos építéstörténeti látnivaló és a liturgikus berendezéshez tartozó különböző tárgyak: a 17. századi szószék, a városi tanács stalluma, a nagyszerű, gótikus bronz keresztelőkút, a gyönyörű oszmán-török szőnyegek, méltán lekötik a kíváncsi látogatók figyelmét – emlékeztetett Jánó Mihály. Mint írta,

a hajó délkeleti kapuzatának előcsarnokában, a belső kapu háromkaréjos timpanonjában a festett Madonna Szent Borbála és Szent Katalin társaságában fedezhető fel. Az Erdélyben egyedülálló kompozíció alsó, két sarkában Mátyás király országcímere és felesége, Aragóniai Beatrix címere látható.

Ezek alapján a falfestmény készítésének időpontja esetleg az 1480-es évekre tehető. „Arra a kis, képi motívumra szeretnék kitérni, amelyet csak a figyelmes szemlélődő képes észrevenni. A képen látható a szülőanyja ölében a kis Jézus, aki hófehér leplen ül, jobb kezében körtét tart (a lepel- és a körtemotívum a kereszthalálára utal), bal kezével virágcsokrot nyújt át a háromablakú tornyot tartó, térdeplő Szent Borbálának. Ezen vallásos jelképek mellett elsiklik a tekintet a kisded mellén függő korall amulettről. Ez a motívum ma már alig kivehető, jól látszik viszont a Storno Ferenc által 1873-ban készített szép akvarellmásolaton” – fogalmazott a művészettörténész.

A korallról már az ősidőktől fogva azt tartották, hogy védelmet nyújt a betegségek, járványok ellen, leginkább gyermekek viselték nyakba akasztva.

„A korall több értelmezésén túl, itt a bajelhárító jelentése miatt kerestem elő azokat a láncot vagy amulettet is ábrázoló képeket, amelyek a brassói falfestménnyel közel egykorúak: Piero della Francesca 1470 és 1485 között festett, Urbinóban látható Madonna di Senigallia című képe, Andrea Mantegna egyik 1474-ben készült képe, Albrecht Altdorfer Madonna a gyermekkel (1516–1518) és Mathias Grünewald 1512 és 1517 között készült festményét, a híres isenheimi oltárról.

Csodás gyógyítások

„Manapság sokat gondolunk aggódva a kórházakban dolgozó orvosokra. A Magyar Katolikus Lexikonra és más szövegekre támaszkodva idézem fel az alakjukat” – írta a művészettörténész.

Szent Kozma és Damján 303-ban szenvedtek vértanúhalált. Legendájuk szerint arab származású ikrek voltak. Szíriában orvostudományt tanultak, Égében (Kilikia) telepedtek meg, s a város apostolai lettek.

A Diocletianus-féle üldözés idején Lysias prefektus halálra ítélte őket, s többszörös csodás életben maradásuk után lefejezték őket, a hagyomány szerint Küroszban (Szíria). Justinianus császár csodálatos gyógyulását nekik köszönhette, s hálából Konstantinápolyban bazilikát építtetett, s tiszteletüket elterjesztette. Rómában 528 körül IV. Félix pápa (ur. 526–30) épített Kozma és Damján tiszteletére templomot a Fórumon. Az orvosok, szülésznők, borbélyok, cukrászok, fogorvosok, fűszerkereskedők, gyógyszerészek, kötszerkészítők, viaszöntők, zsibárusok védőszentjei.

Csodás gyógyításaikat és vértanúságukat is bemutató ciklust festett róluk Fra Angelico (1438–40), amelyek jelenleg Firenze, Washington, München, Dublin, Párizs múzeumaiban láthatók. A késő középkorban Kozmát az orvosok, Damjánt a gyógyszerészek védőszentjeként igen gyakran ábrázolták, legtöbbször a tudósok talárjában, széles vállgallérral és barettel, kezükben orvosságos edény, mozsár és törője.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport