Az önámítástól mentes hazaszeretet példája: teljes tanulói életpályák teljesedtek ki a Nyilas Misi-egyesületnek köszönhetően

Bede Laura 2018. szeptember 09., 16:51 utolsó módosítás: 2018. szeptember 10., 17:13

Hátrányos helyzetben élő, magyar nyelvű oktatásban részesülő diákok százai kapnak évek óta ösztöndíjat a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesületnek köszönhetően. A kolozsvári székhelyű szervezet elnöke, Péntek János nyelvészprofesszor a kezdeti irányelvekről, a gyerekek fejlődéséről, elért eredményeikről, a támogatókkal kialakított személyes kapcsolatokról beszélt a Krónikának.

Az önámítástól mentes hazaszeretet példája: teljes tanulói életpályák teljesedtek ki a Nyilas Misi-egyesületnek köszönhetően
galéria
Péntek János: olyanokon segítünk, akik megérdemlik, és rá is szorulnak az ösztöndíjra Fotó: Veres Nándor

– Milyen céllal és gondolattal hozták létre 2004-ben a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesületet, illetve az évek során mivé nőtte ki magát?

– Húsz évvel ezelőtt már nyilvánvalóvá vált, és tanárként folyamatosan tapasztalhattam, hogy az akkor újnak induló világban az állam által kötelezőként és ingyenesként garantált oktatás távolról sem ingyenes, és nem is kötelező. Szó sincs az oktatási rendszer által biztosított egyenlő bánásmódról, esélyegyenlőségről. Miután az előző század közepén politikai alapon diszkriminálták a fiatalokat (az „osztályellenség” gyermekeit), a század végén a pénz kezdett egyre inkább diszkriminálni. Az új politikai, hatalmi elitet ez láthatóan nem zavarta: a világ nagy részében így van, miért lenne ez másként nálunk. Polarizálódtak a jövedelmek, egyre szélsőségesebben oszlott meg a családok anyagi helyzete (ebben ma is vezetünk Európában), egyre nyilvánvalóbbá váltak és mélyültek a hátrányos helyzetek: a szegregáció törésvonalai, árkai és szakadékai. Falusi vagy lakótelepi környezetből, szórványból egyre kevesebb gyermek jutott el középiskolába, még kevesebb az egyetemre. Ezt akkor már a kutatások és a statisztikák is igazolták. Rögeszmémmé vált, hogy tenni kellene valamit. Több alkalommal beszéltem erről nyilvánosan, és egy ilyen, 2002 júniusában tartott előadást követően É. Kiss Katalin budapesti nyelvészprofesszor, akit nem hagyott nyugton, amit hallott, megkeresett, hogy próbáljunk elindítani egy támogató programot a tehetséges hátrányos helyzetűeknek. A program névadója is ő volt. Magyarországon az indulásban a Baptista Szeretetszolgálat segített bennünket, Kolozsváron az Iskola Alapítvány részéről Somai József.

2003 őszén indult a program mintegy 100 ösztöndíjassal, 2004-ben hoztuk létre saját egyesületünket, néhány évvel később Budapesten bejegyzett alapítványunkat. 15 támogatási év van mögöttünk, az ösztöndíjasok száma évenként 300–500 között mozgott, támogatóink száma is változott.

A támogatási összeg ebben az időszakban meghaladja a 2 millió eurót. Közben szaporodtak és mélyültek a szociális, a szociokulturális és a nyelvi környezettel összefüggő hátrányos helyzetek. Egyre hátrányosabb helyzetbe kerültek a falusi gyermekek a városiakhoz viszonyítva, a kisvárosiak a nagyvárosiakhoz viszonyítva, a lakótelepiek a városközpontiakhoz viszonyítva, a szakiskolások az elméleti líceumok tanulóihoz viszonyítva, a szórványbeliek a tömbben élőkhöz viszonyítva, az ingázók a helyben tanulókhoz viszonyítva, általában a magyar oktatás tanulói a románokhoz viszonyítva, a magyar anyanyelvű cigányok mindenkihez viszonyítva. Nem beszélve egyes családok saját nehézségeiről (munkanélküliség, betegség, árvaság stb.). Azt sem lehet elhallgatni, ezt ösztöndíjasaink beszámolóiból is látjuk, hogy gyakran az iskolai osztályokon belül a pedagógusok is „szegregálnak”.

Maga a rendszer is diszkriminatív, diszkrimináló. Ez annak is következménye, hogy az elit, különösen a hatalmi elit, amely a rendszer alakítója, szociálisan teljesen érzéketlen. És ebben a magyar elitek jelentős része sem kivétel – kivételek természetesen mindig vannak.

Hovatovább az a hamis látszat alakult ki, hogy tehetségek kizárólag a városi központokban születnek az elitek, az értelmiségiek gyermekeiként, és hogy ami azon túl van, azzal nem is érdemes foglalkozni. Ez alakítja aztán a könnyebb megoldást választó pedagógusok és iskolák gyakorlatát: a lemondás, a lebeszélés mindig egyszerűbb, mint a bátorítás, a felzárkóztatás. Nem vagyunk annyira naivak, hogy azt higgyük: a mi civil programunk egy szerény ösztöndíjjal mindezt ellensúlyozni képes. Úgy gondoljuk, és a 15 év bizonyítja, hogy a program biztató hátszél, bátorítás azoknak a tehetségeknek, akik elakadnának pályájukon.

– Az évek során milyen eredményeket értek el az ösztöndíjban részesülő diákok?

– Nem egyéves ösztöndíjról van szó: aki egyszer megkapta az ösztöndíjat, és továbbra is rászolgál, az alapprogramban az érettségiig élvezi a támogatást. Azt követően pedig, ha a támogatója vállalja, az egyetemi évek alatt a Barátság programban lesz ösztöndíjas. Így

mára már teljes tanulói életpályák teljesedhettek ki a program keretében: több mint ezren érettségiztek az évek folyamán, többségük egyetemre is felkerült: fiatal orvosok, mérnökök, tanárok, újságírók, képzőművészek és zenészek vannak korábbi kedvezményezettjeink között.

Erdély minden részéből vannak ösztöndíjasai a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesületnek Fotó: facebook.com/Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület

Erről néhányan maguk vallanak a honlapunkra is felkerült leveleikben. A honlapunkon egyébként megtekinthető az az „önkontrollos hatásvizsgálat”, amelyet ezzel kapcsolatban végeztek munkatársaink. De például a programot működtető titkárságunk közgazdász-diplomájú pénzügyi referense maga is ösztöndíjasunk volt iskolás éveiben.

– Az elért eredményeket, fejlődésüket milyen módon mutathatják meg a diákok a támogatóknak, valamint az egyesület tagjainak?

– Minden iskolai félév végén kötelezően beszámolnak támogatójuknak munkájukról, helyzetükről, előrehaladásukról. Az egyesület titkársága vigyáz arra, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat a támogató és az ösztöndíjas között. Ezenkívül évente tartunk tehetségnapot Kolozsváron, amelyre ösztöndíjasokat és támogatókat is meghívunk. Ebben az évben május 5-én, a 15 éves évfordulóra való tekintettel, Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeum dísztermében volt ilyen bemutatkozás, 5 évvel korábban a Magyar Tudományos Akadémián. Ezt azért is tartottuk fontosnak, mivel a támogatók többsége magyarországi magánszemély, különösen sokan az akadémiai szférából, a tudósok köréből.

– A 2017-es adatok alapján a támogatók listáján 388 személy szerepel. Az elmúlt egy évben változott, növekedett ez a szám? Mivel magyarázható, hogy a legtöbben Magyarországról csatlakoztak a programhoz?

– A támogatók száma változik, jelenleg közel 400 aktív támogatónk van. Voltak ennél többen, talán kevesebben is. Nem a mindenáron való bővítésre törekszünk, hanem a stabilitásra, és arra, hogy olyanokon segítsünk, akik megérdemlik, és rá is szorulnak az ösztöndíjra. A legtöbb támogatónk valóban Magyarországról van, és mint említettem, nagyon sokan a tudományos körökből. De vannak a nyugat-európai országokból és Amerikából is (a teljes térkép szintén ott van a honlapunkon). Külön elismerés illeti leghűségesebb támogatóinkat, akik a kezdetektől velünk vannak, és külön azokat, akik honlapunkon „kiemelt támogatóként” név szerint is szerepelnek. A lényeg, hogy

a programot civilek éltetik, nincs közvetlen állami költségvetési vagy egyházi háttere: magánszemélyek bizalmára és felelősségére épül, a bizalom ereje és értéke tükröződik benne.

Magyarországról a tudós körökből származó támogatás teljesen érthető: ez a kör pontosan tudja, mit jelent a tudás, az iskolai végzettség, a tehetség kiteljesítése. Nálunk sokkal kisebb a tudás presztízse. Mások azért támogatnak bennünket, mert innen mentek el ők vagy az őseik, és így nem közömbös számukra az erdélyi magyarság helyzete, jövője. Tudják, hogy a jövő tekintetében egyetlen jó befektetés van: ha vigyázunk tehetségeinkre, nem hagyjuk elkallódni őket. Sólyom László volt köztársasági elnök azt mondta fővédnökként egyik budapesti ünnepi rendezvényünk köszöntőjében, hogy „a Nyilas Misi támogatása az önámítástól mentes hazaszeretet példája”. Legtöbbre a hazai támogatásokat értékeljük, és sajnáljuk, hogy ebből van a legkevesebb.

– Mekkora igény mutatkozik arra, hogy a támogatók személyes kapcsolatot alakítsanak ki a diákokkal?

– A személyes kapcsolat nagyon sokat jelent, sokszor jóval többet, mint maga az ösztöndíj. Megható történetei vannak az elmúlt másfél évtizednek: életre szóló emberi kapcsolatok a családok között is, nem csupán a támogató és az ösztöndíjas közt. A kapcsolat sok esetben mégis egyoldalú: az ösztöndíjast kötelezhetjük és kötelezzük is arra, hogy rendszeresen beszámoljon támogatójának, a támogatót viszont semmire nem kötelezhetjük. Neki ebben szabad döntése van, és mi ezt tiszteletben tartjuk.

– Jelenleg hány diák részesül ösztöndíjban, és főként milyen megyékből, iskolákból jelentkeztek a programba?

– Jelenleg az alapprogramban (7–12. osztály) 220-an vannak, a Barátság programban (egyetemi hallgatók) 96-an. Honlapunkon megtalálható az ösztöndíjasok térképe: azon látni lehet, hogy Erdély minden részéből vannak ösztöndíjasaink.

A pályázatban megfogalmazott feltételeink mindenkire egyformán érvényesek: a pályázók között nem teszünk különbséget sem regionálisan, sem felekezeti, sem etnikai szempontból

(cigány ösztöndíjasaink is vannak természetesen, lehetnek románok is, amennyiben magyar iskolába járnak). De a másfél évtized pályázati anyagaiból, a tanulók által jelzett problémákból látni lehet, hol sűrűsödnek a „hátrányos helyzetek, és hogy hol vannak nagy gondok a magyar nyelvű oktatással.

– Pontosan hol?

– A nagy régiók közül érzékelhetően nehéz helyzetben vannak a partiumi falusi családok és iskolák, hasonlóképpen a székelyföldi kistelepülések, a kistelepüléseken élő nagycsaládok, nagyon sok falusi iskola, a mezőségi szórványok.

– Az egyesület a 2015/2016-os tanévtől a kárpátaljai, magyar nyelven tanuló, tehetséges és hátrányos helyzetű tanulókat is bevonja az ösztöndíjprogramba. Mekkora érdeklődés mutatkozott részükről?

– Kárpátalján még nehezebb helyzetben vannak a családok, a magyarul tanuló gyermekek, mint nálunk. Van, kiket támogatni, és indokolt a támogatásuk. Ezt a támogatók közül többen szorgalmazták, mi azonban innen Kolozsvárról ezt közvetlenül nem tudtuk megszervezni, adminisztrálni. De megtehettük ezt a budapesti alapítványunkon keresztül, és vállalkozó is akadt Kurtán Zsuzsanna professzor asszony személyében, akinek a sokféle nehézség ellenére sikerült megszerveznie az ottani támogatást jelenleg 22 ösztöndíjassal.

– A Barátság program miben tér el a tehetségtámogató programtól, milyen feltételei vannak?

– A Barátság programnak egyetlen feltétele van azon kívül, hogy a korábbi ösztöndíjas egyetemen tanul tovább, és ez az, hogy a támogató vállalja a folytatólagos támogatást. Ebbe a döntésbe, a további kapcsolatba mi már nem avatkozunk bele, csak adminisztráljuk az ösztöndíjat.

– A Bánffy Miklós- és Tanítvány ösztöndíjnak köszönhetően már az egyetemisták is támogatásban részesülhetnek. Esetükben milyen szempontokat vesznek figyelembe?

– Egyetemistákat eddig is támogattunk a Barátság programban. Még nincs két éve, hogy kivételesen két, nagy összegű támogatáshoz jutottunk. Az egyik Oplatka András Zürichben élő, nemzetközileg is ismert történésznek, újságírónak, fordítónak köszönhető, aki a Prima Primissima díjának teljes összegét osztotta meg egy hasonló célú kelet-magyarországi egyesület és a mi egyesületünk között. A másik adomány egy zentai orvosnő, dr. Korponai Erzsébet hagyatékaként került hozzánk. Az adományozóval egyetértésben kapta ez a kiemelt ösztöndíj a Bánffy Miklós-ösztöndíj nevet: kiemelkedően tehetséges és rászoruló, esetleg krízishelyzetben lévő egyetemi hallgatónak ítéljük oda, havi mintegy 100 euró értékben (kivételes rászorultság esetén és kiemelkedő teljesítmény alapján középiskolás tanuló is megkaphatja). Jelenleg 4 egyetemi hallgató és 1 középiskolás tanuló részesül ilyen ösztöndíjban. A Tanítvány ösztöndíjat nagyjából hasonló feltételekkel 2017-ben alapítottuk a kolozsvári kőszikla baptista gyülekezet támogatásával.

– Jelenleg milyen feltételeknek kell eleget tenniük az ösztöndíjprogramokba jelentkező diákoknak, illetve mi a pályázat határideje?

– Az alapprogram szokásos évi pályázatát hirdettük meg májusban július végi jelentkezési határidővel.

Az alapfeltételek nem változtak: olyan, arra érdemes és rászoruló tanulók szülei vagy gyámjai pályázhatnak, akik az előző tanévben legalább 8.50-es általánossal zárták a 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályt, és tanulmányaikat továbbra is magyar nyelven folytatják. Feltétele még a pályázatnak, hogy a családban az egy főre eső havi jövedelem ne haladja meg a 650 lejt.

Nagyon fontos, hogy csak olyanok pályázzanak, akik a meghatározott feltételeknek nemcsak formálisan felelnek meg, hanem a valóságban is. A pályázat teljes anyagáról az egyesület honlapján (www.nyilasmisi.ro) vagy telefonon (0264-531153) lehet tájékozódni. Az elbírálást az egyesület kuratóriuma végzi fele részben a hátrányos helyzet figyelembevételével (a család nagysága, helyzete, betegség, munkanélküliség, ingázás stb.), fele részben pedig mindazok alapján, amelyek a tanuló képességeit, tehetségét, tanulási kedvét és szorgalmát bizonyítják. A pályázati felhívás egyébként mindig az erdélyi civil világ egészéhez szól: aki teheti, lépjen be a támogatók közé. Ennek nincs határideje, bárki bármikor megteheti.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport