Álom marad a magyar nyelvű oktatás a kolozsvári agrártudományi egyetemen

Makkay József 2019. november 27., 15:16 utolsó módosítás: 2019. november 28., 08:13

A 150 évvel ezelőtt alakult kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemen ma már csak a régi épületek emlékeztetnek a magyar múltra. A tanintézet vezetősége 1990 óta elzárkózik a magyar tagozat létrehozásától, holott az ötvenes években itt még magyar fakultás is működött. Farkas Zoltán agrármérnökkel, a felsőfokú erdélyi magyar nyelvű szakoktatás kutatójával beszélgettünk.

A kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem továbbra is elzárkózik a magyar tagozat létrehozásától Fotó: kolozsvári Agrártudományi Egyetem/Facebook

Százötven évvel ezelőtt, 1869 november 15-én alakult meg a Kolozsmonostori Gazdasági Intézet, a mai kolozsvári agrártudományi egyetem elődje. Az erdélyi magyar nyelvű mezőgazdasági felsőoktatás történetét kutató Farkas Zoltán nyugalmazott kolozsvári mezőgazdasági mérnökkel a patinás múltú tanintézet másfél évszázadát jártuk körül.

A második világháború alatti és utáni rövid időszakot leszámítva, az elmúlt száz évben az egyetem teljesen elveszítette magyar jellegét:

az 1950-es évek végétől felszámolódott magyar oktatással párhuzamosan leépítették a magyar anyanyelvű oktatókat is, holott a tanintézetben a következő évtizedekben is igen jelentős, mintegy 20 százalékot megközelítő erdélyi magyar diáklétszám volt.

Nagyenyed helyett Kolozsvár

„Már az Erdélyi Gazdasági Egylet (EGE) megalakulása idején 1844-ben felvetik egy gazdasági tanintézet fontosságát, és egyes források szerint két év múlva Baló István, az EGE választmányi tagja szorgalmazza a gazdasági tanintézmény felállítását. Az 1848-ban kitört forradalom és szabadságharc majd az önkényuralom idején az EGE működése megszakad, illetve betiltják. 1854-ben engedélyezik újra a gazdasági egylet tevékenységét, de az erdélyi gazdasági tanintézet magalakítására csak a kiegyezés nyomán kerülhetett sor” – magyarázza a történelmi előzményeket Farkas Zoltán. Érdekes adalék, hogy az új oktatási intézetet az EGE és a miniszteri biztos előbb Nagyenyeden akarja létrehozni, de ahogy dr. Nagy Miklós mezőgazdasági szakíró fogalmazott a százéves megemlékezésen, „hanyagságon múlott, hogy nem Nagyenyed ünnepli most a centenáriumot”.

Az intézmény létrehozását sürgető bizottság végül Kolozsvár mellett döntött, ahol az erdélyi római katolikus alapítvány, a Status kolozsmonostori uradalmát találták erre alkalmasnak. Az Osztrák-Magyar Monarchia uralkodója,

I. Ferenc József császár 1869 július 12-én hagyja jóvá az intézményalapítást, amely végül november 15-én nyitja meg kapuit.

Az egyetem 1903-ig a Magyar Királyi Kolozsmonostori Gazdasági Tanintézet nevet viseli, majd a város terjeszkedésével Kolozsvári Gazdasági Tanintézet lesz. Falai között három éves volt a tanulmányi idő. 1906-tól a földművelésügyi miniszter rendelete alapján a magyaróvári gazdasági akadémiához hasonlóan – a keszthelyi, debreceni, kassai gazdasági tanintézet mellett – a kolozsvárit is magyar királyi gazdasági akadémia rangjára emelik. A diákok szempontjából a legfontosabb változás, hogy ezt követően csak érettségivel lehetett a tanintézetbe beiratkozni.

Farkas Zoltán szerint a kolozsvári gazdasági akadémián tanító kiváló szakembergárdának köszönhetően az erdélyi mezőgazdasági felsőoktatás az ezredfordulón és a 20 század első két évtizedében a monarchián belül is az élvonalba emelte a tanintézményt. Az egyetem történetét magyarországi és erdélyi levéltárakban kutató szakember azt is kiderítette, hogy

a hallgatók többsége székelyföldi, partiumi, bánsági vagy délvidéki családokból verbuválódott, és rendszerint földbirtokosok, bérlők és gazdatisztek leszármazottai voltak.

A mai felhígult egyetemi oktatás időszakában érdemes elgondolkozni a korabeli kolozsvári agrároktatás színvonalán: 1872-ben 79 diákból 21, 1884-ben 107 diákból 22-en, vagy 1904-ben 150 diákból huszonnyolcan kaptak diplomát. A magas oktatási színvonal nyomán a diplomát szerzett fiatalok a korabeli mezőgazdasági tudományok kiváló szakembereivé váltak.

Román és magyar világ

Az Antant-hatalmak cinkosságát kihasználva Ferdinánd román király 1918 végén elrendeli Erdély katonai megszállását: a román hadsereg 1918 december 23-án foglalja el Kolozsvárt. Meg sem várva a békekötést, a román közigazgatás berendezkedik a kincses városban is, és minden intézményből elküldi a magyar vezetőket. Ez történt többek között a Ferenc József Tudományegyetemen és a Gazdasági Akadémián egyaránt, ahol Constantin Maiorovici tanárt nevezik ki igazgatónak.

1920-ig párhuzamosan működött a magyar oktatás a románnal, de ez csak kérészéletű, mert hamarosan felszámolják, miután a román adminisztráció arra hivatkozik, hogy a magyar tanárok nem tették le a hűségesküt.

A tanári kar áttelepült Magyarországra, és őket követte a magyar diákság egy része is. 1920 után két magyar oktató marad a kolozsvári mezőgazdasági tanintézetben: Páter Béla és Farkas Árpád, majd tíz évvel később Nyárádi Erazmus Gyula kerül a növénytani tanszékre tanársegédnek. Az erdélyi magyar diákok számára gyakorlatilag be is zárul a kolozsvári tanintézet kapuja. Farkas Zoltán kutatásai alapján a két világháború közötti, két évtizedes román világban mindössze 17 magyar végzős jut mezőgazdasági mérnöki diplomához a teljesen román tannyelvű egyetemen.

„A második bécsi döntést követően, 1940. szeptember 11-én a magyar hadsereg bevonult Kolozsvárra is, és helyreállították a közigazgatást. Újra indult az I. Ferenc József nevét viselő tudományegyetem, a gazdasági akadémia és Gyulafehérvárról átköltözött a római katolikus teológia. A gazdasági akadémia hivatalos ünnepi megnyitására 1940. november 16-án gr. Teleki Mihály földművelésügyi miniszter jelenlétében került sor” – magyarázza Farkas Zoltán. 1942-től a magyaróvári és kolozsvári akadémiák mezőgazdasági főiskolává alakultak, akárcsak a budapesti Kertészeti és Szőlészeti Főiskola. Magyar királyi gazdasági akadémia maradt a debreceni és a keszthelyi intézet. 1940–1945 között a kolozsvári tanintézetbe 392 diák iratkozott be, de az alsóbb évesek többsége 1945-től Debrecenben, Keszthelyen vagy Magyaróváron folytatta és végezte be tanulmányait. Ebben az időszakban kezdte oktatói pályáját többek között Csűrös István, Kós Károly vagy Pap István, akiknek a későbbi évtizedekben is fontos szerepük volt a kolozsvári magyar nyelvű mezőgazdasági oktatásban.

A kolozsvári Farkas Zoltán az erdélyi magyar agrárszakemberképzés múltját kutatja Fotó: Makkay József

 Tíz évnyi magyar tagozat

A 2. világháborút követő román közigazgatás megjelenése után a Kolozsvári Mezőgazdasági Főiskolán a magyar tagozat 1946-ig működik, amikor Farkas Árpád dékáni állásának megszüntetésével megakadályozzák a magyar diákok őszi felvételijét. Következik két év bizonytalanság. Farkas Zoltán szerint a helyzetet egy kolozsvári magyar küldöttségnek sikerül rendeznie, aki Bukarestben Groza Péter miniszterelnököt tájékoztatja a kolozsvári agrároktatásról. A kormányfő erre így reagált: „Nagyon meglep kérésük. Hát még nincs meg a magyar gazdasági főiskola? Ez egészen hihetetlenül hangzik. Én azt a jelentést kaptam, hogy már több mint egy éve működik”. Hogy mennyire volt őszinte a magyarul is folyékonyan beszélő román politikus, nem tudni, de tény, hogy

a magyar főiskolai tagozat 1948-ban a román oktatással párhuzamosan indul újra.

A kolozsvári agronómián azonban csak bő tíz évet tartott a magyar oktatás, mert 1959-ben a hallgatókat besorolták a román tagozatra.

Farkas szerint a beolvasztásnak már évekkel korábban tapasztalni lehetett az előszelét: diákként ő is abban az időszakban került a kolozsvári agráregyetemre. „1955-ben nem indult I. éves magyar évfolyam, azonban 1956-ban nemzetközi nyomásra ismét tartottak felvételit magyar nyelven. A folyamatosság érdekében a román tagozatról 7, a Bolyai-egyetemről 10 és a műegyetemről egy átiratkozottal, 18-as létszámú csoporttal II. évfolyamot alakítottak” – emlékezik a diákévei alatt történtekre Farkas Zoltán.

De hiába örültek a magyar diákok a lehetőségnek, mert három évre rá, 1959-ben felszámolódott a magyar oktatás.

A szakember kimutatásai szerint az 1960-ban végzett utolsó magyar évfolyammal összesen 516 agrárszakember kapott diplomát a magyar tagozaton. 1963-ig további 63 magyar diák végzett, akik már csak részben tanultak magyarul, a további három évben pedig 61 magyar diák végzett román nyelven. A kutató adatai szerint 1951 és 1958 között a magyar hallgatók az összdiákság 34,2 százalékát alkották, az 1960–1993-as időszakban ez a részesedés visszaesett 18,6%-ra. Azonban ez a közel 20 százalékos magyar részvétel is fontos visszajelzés arra, hogy az erdélyi magyar diákok körében a teljesen román oktatás időszakában is kedvelt egyetem maradt a Kolozsvári Mezőgazdasági Főiskola, amely a rendszerváltás után vette fel az Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem nevet.

Farkas Zoltán a kilencvenes években részt vett az RMDSZ által felügyelt bizottságban, amely a kolozsvári magyar nyelvű mezőgazdasági felsőoktatás újraindítását szorgalmazta. A magyar anyanyelvű tanárok és hallgatók kezdeményezését azonban az intézet szenátusa elvetette. Farkas szerint az egykori tanintézetet kezdeményező EGE jogutódjaként a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) tovább kell küzdjön az államilag támogatott magyar nyelvű felsőfokú agrárképzés megvalósításáért. „A kolozsvári agrártudományi egyetemen az utóbbi harminc évben alig vettek fel magyar anyanyelvű tanársegédeket, így kifogytak a magyar szaktanárok. Ezen a helyzeten csak egy önálló mezőgazdasági kar létrehozása segíthetne” – fogalmaz Farkas Zoltán a járható úttal kapcsolatban.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport