„Defektes” az iskolabuszok többsége – Hiába várnak a minisztérium segítségére, egyelőre nincs kiírás új járművek vásárlására

Bíró Blanka , Molnár Rajmond , Simon Virág 2018. szeptember 28., 10:13

Országos szinten rengeteg gond van az iskolabuszokkal, a régi járművek fenntartása vagyonba kerül az önkormányzatoknak, ahol nincs elég busz, kénytelenek többször fordulni, hogy minden diákot beszállítsanak a községközpontba, emellett gépjárművezetőt is nehezen találnak. 

„Defektes” az iskolabuszok többsége – Hiába várnak a minisztérium segítségére, egyelőre nincs kiírás új járművek vásárlására
galéria
Rossz utakon. Egy busz akár hatszor is kénytelen fordulni, mire az összes tanulót az iskolába szállítja

Elavult az erdélyi és partiumi iskolabuszok nagy része, ráadásul a szükségesnél kevesebb jármű áll a tanintézetek rendelkezésére. Egyes településeken akár ötször-hatszor is kénytelen fordulni a busz, mire az összes tanulót az iskolájába szállítja. A fejlesztési minisztérium azonban egyelőre nem tervezi újabb iskolabuszok vásárlását.

Mint ismeretes, az iskolabuszokra a tanintézetek csoportosítása, összevonása után lett egyre nagyobb szükség. A kis létszámú falusi osztályokat megszüntették, a gyermekeket a jobban felszerelt és nagyobb községközponti iskolákba irányították. De a települések  között néhol jelentős távolságok vannak, így  meg kellett oldani a gyermekek utaztatását is. Eközben

az is gondot jelent, hogy gépjárművezetőt is nehezen találnak, hiszen a D kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők nem szívesen vállalják minimálbérért ezt a munkát. 

Maros megye: több mint
egy tucatnyi kellene

Maros megyében legalább félszáz iskolabuszt kellene mielőbb kicserélni, hogy a kisdiákokat biztonságban lehessen otthonaiktól az iskoláig szállítani. Ioan Macarie főtanfelügyelő szerint ha 15 új járművet kapnának, azzal meg tudnák oldani a legsürgősebb problémákat. A főtanfelügyelő azért is aggódik, mert nagyon sok kisbuszt állandóan javítani kell, és télen még nehezebben lehet megoldani velük a kisdiákok gördülékeny utaztatását.

Mint Ioan Macarie Maros megyei főtanfelügyelő rámutatott, több átiratot is küldtek a fejlesztési minisztériumba, kérve az új iskolabuszokat, hiszen a szaktárcának kell meghirdetnie a versenytárgyalást, és megvásárolnia a közlekedési eszközöket. Arra kérte az érintett települések polgármestereit, hogy ők is jelezzék a minisztériumban, nagyon költséges fenntartani a több mint tízéves, napi szinten a diákok szállítására használt járműveket, s kérjenek újabb iskolabuszokat.
Megnéztük a fejlesztési minisztérium honlapját, ahol a mikrobuszok cím alatt felsorolják, hogy mi mindent tettek a diákok szállítása érdekében.

Az utolsó buszvásárlások 2014-ben voltak, akkor 1002 darabot vettek, és osztottak szét országszerte.

2016-ban pedig a tárca 95 iskolabuszt vásárolt és adományozott a Moldovai Köztársaságnak. A beszámolók végén azt írja: Jelenleg nincs pénz jóváhagyva iskolabuszok vásárlására.

Kovászna megyében egyre
égetőbb a helyzet

Kovászna megyéből személyesen az oktatási miniszternek jelezték, hogy fel kellene újítani az iskolabuszparkot, a prefektúrára is nyújtottak be kérvényt, ám eddig nem jártak eredménnyel – osztotta meg velünk tapasztalatait Kiss Imre főtanfelügyelő. Mint kérdésünkre részletezte,

jelenleg 68 iskolabusz van a megyében, ebből tíz már nem működik.  A legtöbb járművet 2007–2008-ban kapták, a tízéves buszok fenntartása vagyonokat emészt fel,

ezt semmiképp nem tudják megspórolni az önkormányzatok, hiszen a kötelező műszaki vizsga nélkül nem közlekedhetnek a buszok. Utoljára három évvel ezelőtt kaptak néhány iskolabuszt, azóta nem hirdetett ilyen programot a fejlesztési minisztérium.

Amikor a legnagyobb gondokról kérdeztük, példaként Illyefalvát említette, ahol nincs román tagozat, a román gyerekeket Sepsiszentgyörgyre kell beszállítani, az egyetlen kisbusz kétszer fordul, hogy minden diák bejusson a városba. Ám hiába kértek egy 22 férőhelyes buszt a jelenlegi 16 férőhelyes helyett, nem született megoldás. Gépkocsivezetőt is nehezen találnak, hiszen ezekre a buszokra kötelező a D-kategóriás gépkocsivezetői jogosítvány, ám azzal már teherautót, nagybuszt is vezethetnek, ezért kevesen vállalják, hogy minimálbérért gyerekeket szállítsanak. Pillanatnyilag megoldják minden településen a gyerekek ingázását, de ez egyre nagyobb nehézségeket okoz. „Ez országos szinten óriási probléma, folyamatosan jelezzük, reméljük, hogy előbb-utóbb találnak anyagi forrást, és megoldják ezt a kérdést” – szögezte le Kiss Imre.

Kolozs megyében is reménykednek

Kolozs megyében csak az elmúlt napokban három iskolaigazgató jelezte, hogy sürgősen új iskolabuszokra lenne szükségük – mondta el lapunknak Török Zoltán főtanfelügyelő-helyettes. Kifejtette, a prefektúrán is nyújtottak be kérvényt, a tanfelügyelőség összesítette, hogy hol kellene lecserélni a buszokat, a jelentést pedig továbbították a fejlesztési minisztériumba.

Olyan település is van, ahol 17 éves busszal közlekednek. Jelenleg nincs fennakadás, a diákok ingázását megoldják, de egyre nagyobb nehézségeket okoz, hiszen gyakran havonta kell javíttatni a buszt, hogy a műszaki vizsgán átmenjen”

– részletezte Török Zoltán.

Hargita megyében használhatatlanok is vannak

A Hargita megyei iskolahálózatban csaknem kilencven iskolabusz van, ezeknek közel háromnegyede 2009 előtti gyártású, közülük hétnek pedig nincsen meg az időszakos műszaki vizsgája, így nem használható – tudtuk meg Görbe Péter főtanfelügyelőtől. Elmondta, a megyei tanintézetek a 88 járműből hatot 2006-ban kaptak, 23-at 2007-ben, 28-at pedig 2008-ban. 2009-től már jóval kevesebb iskolások szállítására alkalmas buszt biztosított a kormány a megyei iskoláknak, tavaly és tavalyelőtt például csak egy-egy új járművet.

„A megyei iskolabuszoknak nagy része tehát már több mint tízéves jármű. Többségük nagyon rossz utakon kénytelen szállítani a tanulókat, s naponta akár száz kilométeres távokat is megtenni, amely meglátszik a műszaki állapotukon. Nyilván szükség lenne ezek cseréjére, továbbá bővíteni is kellene legalább hússzal az állományt. Egyes településeken egy busz akár hatszor is kénytelen fordulni reggel hét és nyolc óra között, mire valamennyi tanulót az iskolájába szállít” – mutatott rá a főtanfelügyelő. Hozzátette, a tanintézetek folyamatosan jelzik az igényüket a helyi önkormányzatoknak, illetve a tanfelügyelőségnek. Miután ez megtörtént, ők átiratban értesítik a fejlesztési minisztériumot. „Viszont az nem ad okot bizakodásra, hogy az utóbbi években csak néhány új iskolabusz érkezett hozzánk” – fogalmazott Görbe Péter.

Bihar megyében is hiányos a buszpark

Bihar megyében az jelenti a legnagyobb gondot, hogy nincs elég iskolabusz, olyan település is van, ahol minden reggel tízszer fordul a jármű, hogy minden gyereket beszállítson – emelte ki megkeresésünkre Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettes.

Ez bonyodalmat okoz, hiszen a nagyobb gyerekek egy része már hét óra után beér az iskolába, a tanintézetnek pedig  meg kell oldnia a felügyeletüket, amíg nyolckor megkezdődik a tanítás. Az alsó tagozaton épp ellenkezőleg, nyolc óra helyett kilenc órakor kezdődik a tanítás, hogy minden gyerek beérjen”

– mondta Kéry Hajnal. Hangsúlyozta, Bihar megyében összetett a helyzet, vannak olyan buszok is, amelyeket 2008-ban kaptak, de egy-két évvel ezelőtt is érkeztek újak. „Nálunk nem az a legnagyobb gond, hogy régiek a buszok, hanem az, hogy sokkal többre lenne szükség, azokra pedig gépjárművezetőket kellene alkalmazni, ami szintén nehezen megoldható” – fogalmazta meg a gondokat. Rámutatott, egyrészt létszámstop van, tehát ha egy sofőr elmegy, már csak egy fél állást tudnak meghirdetni az alkalmazási korlátozások miatt, de a meghirdetett állásokra is alig találnak jelentkezőt. „Átfogó intézkedéssorozatra lenne szükség. Egyrészt új buszok kellenek, felmérve, hogy a gyereklétszám alapján egy településen hány járműre van szükség, hogy egyszerre be lehessen szállítani őket az iskolába. Másrészt rendezni kell az alkalmazások helyzetét, hogy minden buszra legyen sofőr, és nekik versenyképes bérezést kell biztosítani” – összegezte Kéry Hajnal.

Sokat fordulnak, mégse mindenki ér be a 8 órai iskolakezdésre

A homorodszentmártoni Román Viktor Általános Iskolának két iskolabusza van, mindkettő 2007-es évjáratú. Szász Enikő igazgató elmondta,

a járművek műszaki állapotának bíztosítása 9000 lejbe került, ráadásul a két iskolabusz csak többletfuvarokkal tudja az összes környékbeli tanulót az iskolába, majd onnan hazaszállítani.

Egyes gyerekek már hét óra után nem sokkal az iskolába érnek, és várakozhatnak a nyolc órai iskolakezdésig. De olyanok is vannak, akik csak nyolc előtt nem sokkal érnek be az iskolába. Emellett természetesen a tanórák végeztével is sokan kénytelenek várni a fuvarra, ami hazajuttatja őket – mutatott rá az intézményvezető, aki szerint egy plusz kisbusz megoldaná a problémáikat.

Nem jobb a helyzet a gyergyószárhegyi Bethlen Gábor Általános Iskolában sem, ahol csak egy 2006-os évjáratú, 15 személyes busz teljesít szolgálatot – tudtuk meg Barabás Erzsébet igazgatóhelyettestől. „Amellett, hogy egyedüli iskolajárműként rengeteget kell fordulnia az iskolásokkal, kétszer-háromszor is reggelente, illetve délutánonként, egyre többet is kell rákölteni, mert tíz év után majd mindent cserélni kell rajta” – magyarázta.

Jelezték az igényüket mind az önkormányzatnak, mind a tanfelügyelőségnek egy új iskolabuszra, eddig azonban mindhiába

– panaszolta. Bogos Tibor, a csíkszentmihályi Arany János Általános Iskola igazgatója eközben érdeklődésünkre arról számolt be, hogy jelenleg csak egy 2008-as évjáratú autóbusza van az iskolának, azzal pedig nagyon nehéz időben megoldani az iskolások szállítását a környező falvakból. „Reggel hét órakor indul a busz az iskolásokkal, az utolsó fuvar pedig 8 óra 10 perckor érkezik meg” – mondta. Ugyanakkor – folytatta – várhatóan hamarosan a helyi önkormányzat is az iskola rendelkezésére bocsát egy buszt, így javulhat a helyzet.

A maroskeresztúri általános iskola igazgatója, Albert Zoltán érdeklődésünkre elmondta, hogy náluk reggel hét óra előtt tíz perccel veszi fel az első gyerekeket az iskolabusz, és mivel az iskolába két váltásban járnak a diákok, este fél nyolcig munkában van a jármű. Naponta 160 kilométert tesznek meg a 11 éves autóbusszal. „A busz korához és a futott kilométerekhez képest jó állapotban van, de nagy szükségünk lenne egy nagyobbra, s ezt jeleztük is” – mondta az igazgató.

„A visszajelzésekből úgy tudjuk, hogy 2020-ban fog rendeződni az iskolabuszok kérdése, akkor fog újakat kapni a megye, s akkor tudják majd kicserélni a jelenleg 11, akkor 13–14 éveseket” – tette hozzá az igazgató 

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport