„Az RMDSZ nem képvisel minket” – interjú Makkai Bencével, a Nem az én nevemben csoport tagjával

Balogh Levente 2018. július 24., 11:26

A napokban Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke és Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök fogadta a kolozsvári Nem az én nevemben Facebook-csoport képviselőit, miután a csoport tagjai a közösségi oldalon hevesen bírálták a szövetség által az igazságügyi törvények módosításában játszott szerepet, illetve általában véve az RMDSZ politikáját, és petíciót is indítottak ellene. Lapunknak Makkai Bence reklámgrafikus, a csoport tagja számolt be a találkozóról, illetve arról, konkrétan miért elégedetlenek.

Panaszkodtak. Demeter Szabolcs informatikus, Kovács Andrea ügyvéd és Makkai Bence tárgyalt az RMDSZ-vezetőkkel Fotó: Facebook/Makkai Bence

– A napokban fogadta a Facebook-csoport képviselőit az RMDSZ két vezetője. A találkozón azon ügyek vetődtek fel, amelyek a csoport tagjainak körében elégedetlenséget váltottak ki. Kik ennek a csoportnak a tagjai, miért jött létre, mit képvisel? Mi az, amivel civilekként elégedetlenek az RMDSZ jelenlegi irányvonalában?

– A Nem az én nevemben csoport egy laza, önszerveződő csapat és egy gondolkodási keret. A csoport magja Kolozsváron élő és dolgozó személyekből áll, de többen csatlakoztak hozzánk Erdély más részeiről is. A tagok közös jellemzője az elégedetlenség, illetve az, hogy ennek az elégedetlenségnek hangot is adunk. Elégedetlenségünk célpontja az RMDSZ, amelyről úgy véljük, hogy egyáltalán nem vagy csak minimálisan képvisel minket, a romániai magyarokat.

A szövetség azt az érzést kelti bennünk, mintha egy hermetikusan elzárt térben létezne és politizálna, valahol félúton Magyarország és Románia között.

Ez valamelyest magyarázná az RMDSZ nem létező válaszait a romániai problémákra: infrastruktúra, gazdaság, egészségügy, általános – nemcsak a kisebbségi – tanügyi kérdések. Ezek a válaszok akár nem léteznek, akár „csak” nem jönnek át, a végeredmény szempontjából majdnem ugyanazt jelentik: a romániai valóság mintha nem létezne sem az RMDSZ, sem a tömbben élő magyarok számára! A csoport létrejötte egyébként szorosan kötődik a Iordache-bizottság munkájához, akkor alakult, amikor mindannyiunk számára nyilvánvalóvá vált, hogy az RMDSZ részt vesz annak tevékenységében anélkül, hogy a bizottság munkájának tárgyát képező módosításokat a közösség körében tematizálta volna.

Ekkor szerveztük első flashmo­bunkat a Majális utcai székház elé, párhuzamosan az Umbrela Anti­corupţie PSD-székház előtti akcióival.

Többen az Umbrela-csoport tagjai is vagyunk, sőt van társunk, aki önkéntesként a Fără penali în funcții publice kezdeményezéshez gyűjt aláírásokat. Egyben kezdeményeztük a Nem az én nevemben petíciót, amit több mint 1100-an írtak alá eddig. Ezt adtunk át Kelemen Hunor szövetségi elnöknek július 12-én a csoport nevében hárman: Kovács Andrea ügyvéd, jómagam és Demeter Szabolcs informatikus, aki egyben a petíció kezdeményezője is.

– Utólag arról írt: a találkozón a sajtózárlatról, etnikai alapú politizálásról, általános elégedetlenségről, percepcióról és az igazságügyi törvények módosításáról is beszélgettek. Mit értenek sajtózárlat alatt?

– A romániai magyar sajtó jelenlegi helyzetére kerestük a megfelelő fogalmat. Arra az aktuális helyzetre, ami senkinek sem kedvez. Kiváltképpen a romániai magyar közösségnek nem.

Abból a valós helyzetből indulunk ki, hogy az RMDSZ számára kellemetlen témák ritkán jutnak el a nagyközönségig: mintha óvakodna a sajtó attól, hogy túlságosan kritikus hangnemet üssön meg a „párttal” szemben.

Vannak ugyan adott esetben kritikusabb hangvételű cikkek, vannak témák, amiket különféle portá­lok alaposabban körüljárnak, de ezek mintha nem egy frontot alkotnának, hanem nagyon minuciózusan el lennének szigetelve, hogy az az információ, ami ott lát napvilágot, egyrészt minél kisebb lefedettségre tegyen szert.

A kisebbségpolitikai kérdések mindannyiunk számára fontosak. Közösségünknek szüksége van a változatosságra, érvek nyilvános ütköztetésére. Mindannyiunknak nyert ügye van azzal, ha szabadon beszélhetünk például a magyar közösség nevében vitt politizálásról, a magyar érdekképviselet céljairól, kötelességeiről, felelősségéről vagy akár az intra- és interetnikus kapcsolatok előnyeiről-hátrányairól. Ezeknek értékes hozadéka lenne a civil öntudat kiterjesztése, megerősítése, ami „sajtózárlat” mellett több időt és munkát igényel.

A sajtózárlat kialakulásának oka is van. Bár a szövetség a saját ujja mögé bújik azzal, hogy deklaráltan csak a Maszol.ro van a tulajdonában, mégis a birtokláson kívül sok más módja van annak, hogy a sajtóra nyomást gyakoroljon, és gyakorol is! A közvetlen eredménye ennek a „sajtózárlatnak” az, hogy a szövetség úton-útfélen románozhat, és szekusállamot kiálthat, de ha valaki másként vélekedik a román–magyar hídszerepekről, és nyit más közösségek felé – akár európai értékek mentén – azt egyből lerománozzák, lemagyarárulózzák, a sorosozásról meg Stockholm-szindrómázásról és egyéb szitokfélékről ne is beszéljünk.

Az is kérdés, hogy a kialakult helyzetért mekkora a felelőssége az RMDSZ-nek? Hogy ilyen a közhangulat, ennyire éles lett a szakadék a magyarságban, illetve európaiságban hívők között, és ennyire elszabadultak az indulatok a közösségi oldalakon, abban a politikumnak is igencsak nagy felelőssége van.

– Miért vetődött fel az etnikai alapú politizálás kérdése? Az RMDSZ hivatalosan etnikai szervezet, amely egyéb, országos ügyek mellett elsősorban az erdélyi, partiumi, bánsági magyar közösség problémáival, jogköveteléseivel foglalkozik. Ez problematikus?

– Az etnikai politizálást több szempontból is problematikusnak tartjuk. Az etnikum nem feltétlenül egy szerencsés politikai rendszerező elv, ami mentén az emberek, szavazók felsorakozhatnak. Az etnikum, mint például a magyar közösség, felsorakozhat az entitás mögé, de akkor a minket képviselő entitás nem lehet párt, hanem érdekvédelmi szervezet, ami a magyarok specifikus problémáira figyel oda. Ebből kifolyólag az etnikai alapú politizálás olyasmikre adhat választ, hogy beszélhetünk-e magyarul a hivatalnokokkal, vagy sem, van-e kétnyelvű utcanév- vagy helységnévtábla, tanulhatunk-e anyanyelvünkön, és így tovább.

A korrupció vagy a lopás viszont pont ugyanúgy korrupció és lopás magyarul mint románul, németül vagy cigányul.

Itt visszacsatolnánk az első kérdésre adott válaszokra, az elégedetlenség elsődleges forrására: az etnikum megléte nem ad választ a szociális, igazságügyi vagy gazdasági kérdésekre. Mi alapján dolgozunk ki egy szociális hálót, vagy mi alapján számoljuk fel a szegregációt? Hogy valaki magyar, vagy sem?

Az etnikai alapú politizálásnak megvan az a veszélye, hogy egy jó politikai kezdeményezést „csak” azért seperjenek le az asztalról, mert az „román” vagy „magyar”. És ezzel az eredménnyel már csak a nacionalista kedélyeket lehet korbácsolni. És nemcsak lehet, hanem teszik is. Az etnikai politizálás kevésbé szerencsés eredménye az is, hogy az RMDSZ deklaráltan – minden magyar nevében fellépő – érdekvédelmi szervezet, viszont működését tekintve politikai párt! Hiányolok innen valami magyarázatot…

– Az igazságügyi törvények módosítása kapcsán milyen álláspontot képviseltek?

– A szövetségnek tartózkodnia kellett volna a Iordache-bizottság munkáitól.

Elsősorban azért, mert nincsenek megfelelően felkészült szakpolitikusai – gondoljuk csak Márton Árpád teljesítményére, aki mindannyiunk nevében tevékenykedett a bizottságban.

Aztán, amennyiben a rendkívüli eljárásban módosított jogszabályok a bizottság által elfogadott formában lépnek hatályba, azok mindössze egy szűk körnek és nem a társadalom egészének kedveznek majd.

Az igazságügyi törvények módosításánál rengeteg javaslatot törvénykezdeményezési jogosultsággal nem rendelkező szakmai szervezetek fogalmaztak meg – például a Dana Gârbovan-féle Romániai Bírák Országos Szövetsége (UNJR). Az ő javaslataikat a PSD–ALDE szó szerint átvette, ami ugyancsak meglepő, és teljesen idegen a romániai jogalkotási eljárásoktól. Civil törvénykezdeményezések esetén szigorú feltételeknek kell teljesülniük, itt mégis az történt, hogy kihasználva egy konjunktúrát, talán a honatyák hozzá nem értését is, pár bírói szervezet olyan jogszabályt készíttetett magának, amilyet akart. Cserébe támogatták az államelnöki jogkörök megcsonkítását, szakmai síkra terelve a kérdést. A Velencei Bizottság jelentése egyébként aggályosnak is tartja az új szabályokat.

– Mennyire volt komoly fogadókészség az önök által fölvetett problémák megvitatására, álláspontjuk megfontolására?

– Ezzel kapcsolatban várakozó álláspontra helyezkednénk. Egészen addig, ameddig nem látunk valamiféle változást legalább a szövetség kommunikációjában. Viszont a kommunikációtól a romániai valóságba való visszalépésig nagyon hosszú az út. Reméljük, közösségünk nevében is, hogy a magyaroknak sikerül olyan képviselőket kitermelniük maguknak, akik deklaráltan a saját országuknak tekintik Romániát, és azzal foglalkoznak, ami az ország egészének, így a romániai magyaroknak is jó.

Porcsalmi Bálint: a felelősség az RMDSZ-é

Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök a Maszol kérdésére a találkozóról azt mondta: az RMDSZ nem zárkózik el a párbeszédtől, bárkit meghallgatnak, aki a székház ajtaján bekopogtat. „Hogy csak egy példát említsek, a Szájkaraté, amit több erdélyi városban is megszerveztünk RMDSZ-es politikusok részvételével, egy mindenki számára nyitott lehetőség és lazább keret, amelyben nyíltan és őszintén beszélünk, sokszor vitázunk, hallatjuk a véleményeket. Jókat és rosszakat egyformán. Persze nincs olyan illúziónk, hogy sikerül mindenki szája íze szerint képviselnünk a közösségi érdekeket. Aki a politikában tevékenykedik, annak nagyon józanul kell ezt látnia. Nekünk fontos, hogy meghalljuk a kritikát, hogy meghallgassunk minden véleményt még akkor is, ha nem értünk azzal egyet. Azt is határozottan mondom, hogy a közösségi felhatalmazásra – amelyet bárhonnan is nézzük, értelmezzük, létezik és legitim – mi mindig felelősen tekintünk” – mutatott rá az ügyvezető elnök.

„Nekünk az igazságszolgáltatási törvények módosításakor is az volt a felelősségünk, hogy helyes döntéseket hozzunk még akkor is, ha ezek nem népszerűek. Véleménye, politikai opciója, dühe mindenkinek lehet – de felelősségünk nekünk van. És ez alól nem szabad kibújnunk. A magyar emberek, támogatóink és kritikusaink egyaránt, a jövőképet, a megoldásokat és a cselekvést is az RMDSZ-től várják ” – nyilatkozta, és hozzátette: mindenféle félretájékoztatás ellenére idővel bebizonyosodik, hogy az RMDSZ a jó döntéseket hozta meg.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
4 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat