Veszélyes fegyver volt a szó – Emlékeztet, feltár a kommunizmusbeli erdélyi magyar könnyűzenéről szóló konferencia

Kiss Judit 2023. március 01., 21:01

A szó veszélyes fegyver (volt) – Az erdélyi magyar könnyűzene lehetőségei és buktatói a rendszerváltás előtti Romániában – ez a címe annak a történészek, szakértők részvételével szervezendő konferenciának, amelyet Marosvásárhelyen tartanak pénteken. A rendezvényről Hints Zoltán főszervezőt kérdeztük.

Veszélyes fegyver volt a szó – Emlékeztet, feltár a kommunizmusbeli erdélyi magyar könnyűzenéről szóló konferencia
galéria
Tiltott és megtűrt zene a diktatúra évtizedeiben. A marosvásárhelyi konferencia célja, hogy az erdélyi magyar rockzene múltja minél teljesebben feltáruljon Fotó: rocktörténeti konferencia plakát

A rendezvény célja, hogy a rendszerváltás előtti rockzene kutatásáról, rögzítéséről, feldolgozásáról, megőrzéséről, mindezek nehézségeiről, buktatóiról és lehetőségeiről értekezzenek a szakértők, és így az erdélyi magyar rockzene múltja is minél teljesebben feltáruljon. „Hetedik éve szervezünk a témában konferenciákat, igyekszünk mindig máshonnan is hívni szakembereket, hogy ne csak mi, erdélyiek legyünk jelen. A szakemberek történészek, akik a könnyűzene történetével is foglalkoznak – és itt nemcsak a rockzenéről van szó, hanem általában véve a magyar vonatkozású könnyűzenéről, ami Magyarország határain kívül született” – mondta el a Krónika megkeresésére Hints Zoltán, a Marosvásárhelyi Rocksuli vezetője, a konferencia szervezője és házigazdája. Az egész napos rendezvényt a Studium HUB székhelyén, a Bolyai utca 15 szám alatt tartják.

Magyar előadók a Ceaușescu-diktatúrában

A főszervező kifejtette, korábbi konferenciáikon egykori kommunista országokból – a Szovjetunióból, Csehszlovákiából, Jugoszláviából – hívtak szakértőket, a téma alapos ismerőit.

Persze hívnak az anyaországból is szakértőket, hiszen ott a téma kutatása sokkal előbbre haladott.

„Az anyaországiaktól mi tanulunk. Közösen irányelveket fektetünk le, és egy-egy ilyen konferencia megadja, hogy a következő évben mi legyen a témakör. Idén a témák közt helyet kap az is, hogy miként működött a romániai titkosrendőrség a zenészek körül, hogyan figyelték meg őket, hol-miként lehetett zenei rendezvényeket szervezni egyáltalán” – ecsetelte a főszervező. Mint kifejtette, arról is szó esik majd, hogy milyen sajtóvisszhangja volt a hasonló eseményeknek a határon kívül, valamint hogy volt-e átjárhatóság a román és magyar könnyűzenészek között.

Hints Zoltán kiemelte, az idei konferencia egyik előadása párhuzamot is állít: rávilágít arra, hogy aki nem zenével, hanem irodalommal akart foglalkozni a kommunizmus évtizedeiben, milyen lehetőségei voltak erre. „Szép, színes, érdekes program állt össze, az eseményt online is közvetítjük, mert elég szűk szakmai rétegnek szól, tehát nem várhatjuk el, hogy nagy tömeg legyen jelen, de ugyanakkor majdnem 14 ezren érdeklődnek online az esemény iránt” – mondta Hints Zoltán. Arra is kitért, a konferencia tavaly kétnapos volt, idén egynapos lesz, mert szűkebb területet boncolgatnak részletesen.

„A rendezvény egyik célja, hogy a sok fehér területet, ami a magyar kultúrtörténet része, amit próbálunk kiszínezni, adatokkal ellátni, feltárni.

Sok olyan könnyűzenei előadó van ugyanis – a tánczenétől a jazzig mindenféle műfajban –, akik kezdenek feledésbe merülni, annak ellenére, hogy az 1950-es, 60-as, 70-es években sikeresek voltak, több hangfelvételük készült, tévében, rádióban szerepeltek, de nem tudunk most róluk semmit. Olyan előadó is akad, akit negyedik éve keresek, és még nem sikerült megtudnom a keresztnevét sem” – mondta Hints Zoltán.

Csepella Ilona énekesnő Ilona Moțică néven futott be előadóként, a konstancai színház alkalmazottja volt Fotó: topromanesc.ro

Arról is beszélt, hogy ezek az előadók eltűntek a köztudatból, az irattárakból is – ezen próbálnak segíteni ezekkel a rendezvényekkel. Mint sorolta, voltak olyan előadók, akikről nem is lehetett tudni, hogy magyarok: például a konstancai színház alkalmazottja olyan nevet vett fel, amit ott is ki tudtak mondani, de híres dalokat írt:

a Tangoul de demult című dal rendkívül népszerű volt, 1989 előtt még „a vízcsapból is az folyt”, és ezt egy magyar előadó, az Ilona Moțică néven befutott Csepella Ilona énekesnő vitte sikerre, aki 1929-ben született az Arad megyei Pécskán.

Az Electrecord országos szintű, reprezentatív zenekarát évtizedeken át egy marosvásárhelyi magyar művész vezette. „És lehetne még sorolni, viszont ha ezeket nem írja le valaki, akkor nem maradnak fenn – viszont mi a konferencia anyagát nyomtatásban is megjelentetjük” – mutatott rá a főszervező. Hints Zoltán – aki foglalkozását tekintve közgazdász – azt is elmondta, az általa vezetett RockSuli egyik programja a konferencia. A Rocksuli teljesen önellátó magánkezdeményezés, alternatív oktatási forma, nem formális oktatás: kizárólag a könnyűzene, és főleg a rockzene oktatásával foglalkozunk nyolc tanszéken.

Évente átlagosan 240-250 diák iratkozik be szerte Erdélyből, Nagyváradtól Sepsiszentgyörgyig szinte mindenhonnan.

Most már Szentegyházán is működik egy RockSuli, hogy a környékbeli érdeklődőknek ne kelljen messzire utazniuk: ott 70-80 diák tanul. Marosvásárhelyen 15 szakoktató tanít a suliban, ennek kizáró jellegű feltétele, hogy az oktató nemcsak pedagógus kell legyen, hanem aktív zenész is.

„Az úton menj tovább!”

A Marosvásárhelyi Rocksuli és a Beatkorszak Projekt pénteki konferenciája a Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló Program támogatásával valósul meg. Az eseményt Portik Vilmos, Marosvásárhely alpolgármestere nyitja meg, köszöntőt mond Hints Zoltán. A programban szerepel többek közt az És egy kicsit benne vagyunk mi is című szekció, amelynek levezető elnöke Horváth Gergely rádiós műsorvezető, podcaster, kreatív producer. A budapesti Bajnai Zsolt, a Beatkorszak Projekt vezetője, a Hangfoglaló Program elindítója Az úton menj tovább! címmel értekezik.

A marosvásárhelyi Corax együttes fellépése 1985-ben Fotó: ismeretlen szerző

A gondolatébresztőnek szánt nyitó előadás a Meddig érhetett az ének? című, Marosvásárhelyen 2022-ben rendezett, a rendszerváltások előtti határon túli magyar könnyűzenével foglalkozó konferencia tanulságait és felvetéseit veszi számba. A Valami mégis kimondatlan maradt című előadást Fodor János egyetemi tanársegéd, a BBTE történelem és filozófia kara Magyar Történeti Intézetének kolozsvári oktatója tartja.

Az esettanulmány a szatmárnémeti Mikron együttes történetén keresztül mutatja be az 1970-es évekbeli romániai magyar rockzenei életet.

Zilahi Csaba kolozsvári rádiós műsorvezető, zenei szerkesztő, az Erdélyi Magyarock című kötet szerzője A (rock)világot jelentő deszkák címmel értekezik az „átkos” évek erdélyi koncerthelyszíneiről. Mint az előadás ismertetőjében szerepel, az 1990 előtti évtizedek sokoldalúan fejlett szocializmusának új emberét is művelni kellett, természetesen a kultúrforradalom, a sarló és a kalapács jegyében. Ennek érdekében szükség volt kultúrotthonokra, munkásklubokra, az egyetemi központokban diákházakra, a nagyobb városokban a szakszervezetek művelődési házaira. Ezekben egy ideig

a munkás, paraszt és értelmiségi fiatalok amatőr színjátszócsoportokat alakítottak és mozgalmi dalokat énekeltek, a teadélutánokon pedig fehér ingben és nyakkendőben szolidan táncoltak.

Ám a hatvanas évek derekán őket is megfertőzte a rock and roll, sorra alakultak a beatzenekarok, hogy Beatles, Rolling Stones, Cream és Hendrix dalokkal lázadjanak szüleik értékrendje és a rendszer merev szabályai ellen. A propagandatitkárok legnagyobb bánatára az amatőr zenészek meghódították a kultúrotthonok, munkásklubok, diákházak színpadait. Sőt, egyes városokban a sportcsarnokot, a filmszínházat és a nyári mozit is.

Egy kolozsvári csöves galeri esete a nyolcvanas években

Demeter Csanád székelyudvarhelyi történész, tanár Nekünk írtak a dalról – Könnyűzene a romániai magyar sajtóban (1965-1989) címmel tart előadást, amely arra keresi a választ, hogy mennyire volt jelen a könnyűzene a romániai magyar sajtóban, mennyire kaptak teret a romániai magyar fesztiválok és együttesek az országos és megyei sajtóorgánumokban.

Az 1960-as évek közepétől a nyolcvanas évek elejéig viszonylag sok újságcikk foglalkozott a könnyűzene különböző műfajaival és zenekaraival, viszont a diktatúra elmélyülésével mindez háttérbe szorult.

A „Keresem a szót, keresem a hangot” című szekcióban Novák Csaba Zoltán történész, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet elnöke tart értekezést Állambiztonság, szubkultúra, magyarok Romániában – Egy kolozsvári csöves galeri esete a nyolcvanas években címmel. Romániában 1956-ot követően az erdélyi magyarság helyzete állambiztonsági problémává vált.

Amint az 1985-ben készült fotón is látható, a Corax zenekarnak nagy rajongótábora volt Fotó: ismeretlen szerző

A román állam- és pártvezetés úgy ítélte meg, hogy a magyarok, azok szervezeti, intézményes struktúrái sok szempontból nacionalista, irredenta célokat képviselnek. A nyolcvanas években, a dogmatikus ideológiai befele fordulás éveiben a diktatúra külön figyelmet szentelt az olyan társadalmi csoportosulásoknak, amelyek a hivatalos kereteken kívül szerveződtek.

Kiemelten gyanúsként kezelte azokat az ifjúsági csoportokat, amelyek valamely nyugati szubkulturális minta – rock, diszkó, punk – alapján szerveződtek.

A nemzetiségi alapon (is) létrejövő csoportok megítélésében az államellenes kategória mellé bekerült a nacionalizmus is. Az előadás a Securitate módszereit, technikáit, szemléletmódját mutatjuk be, egy kolozsvári csöves galeri története alapján.

Magyar–román, magyar–magyar átjárhatóság a könnyűzenében

Boros Zoltán zeneszerző, filmrendező, jazz-zongorista A zenei nyelv univerzális. Vagy mégse? – Magyar–román, magyar–magyar átjárhatóság a könnyűzenében 1960-90 között címmel értekezik. Ismerve a kommunista Románia bezárkózottságát, a nacionál-kommunizmus túlkapásait, feltevődik a kérdés, hogy az erdélyi magyar és a többségi, azaz a román könnyűzene között volt-e a rendszerváltás előtt összekötő híd, voltak-e közös koncertek, felléptek-e egymás műsoraiban, énekeltek-e egymás nyelvén.

Azt is körüljárja az előadás, hogy miként viszonyult a közönség, a nézők, a hallgatók a más nyelvű zenekarokhoz és előadókhoz, valamint hogy mennyire tolerálta a politikai vezetés a kétnyelvűséget.

De arra is keresi a választ, hogy Románia és Magyarország között a kétévente átjárható határok okozták-e a két magyar zenei kultúra egymástól való elszigetelődését, vagy máshol keresendők az okok.

A marosvásárhelyi Corax együttes a rajongókkal Fotó: ismeretlen szerző

„Irodalomirányítás” a diktatúrában

A könnyűzene témájával párhuzamba állítható az irodalom témája is: Cseke Péter kolozsvári irodalomtörténész, egyetemi tanár A hatóságilag ellenőrzött tényirodalom hullámverésében címmel tart előadást a konferencián. Az értekezés egy rendhagyó írói pályakezdés bemutatására vállalkozik, amely a második Forrás-nemzedék fellépése idején vállalt szerepet az erdélyi magyar irodalomban, a választott műfaj okán pedig felidézi a két világháború közötti írói szociográfia létállapotát a diktatúra alatti „irodalomirányítás” körülményei közepette. Az előadó a rendszerváltoztatás után sem vált hűtlenné a tényfeltáráshoz: tapasztalatait a sajtótörténet-, az irodalomtörténet- és az eszmetörténet-írásban hasznosította. A konferencia keretében műhelymunkát is szerveznek, amelynek keretében többek közt ezeket a kérdéseket járják körül:

miért fontosak a könnyűzenei oral history interjúk, milyen korábban ismeretlen vagy máshogy ismert információk bukkanhatnak fel tudatosan szerkesztett, rocktörténettel foglalkozó közösségi médiafelületeken,

valamint hogy mire inspirálhatja egykori rockzenészeket, történészeket és rajongókat néhány hiánypótló könyv, konferencia vagy kiállítás.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport