Irodalomtörténész: előnye és hátránya is a Petőfi-emlékévnek a magától értetődőség

Kiss Judit 2023. január 25., 09:05

A Petőfi-életműnek és az emlékévnek is egyszerre előnye és hátránya a magától értetődőség, annak a valós vagy fals érzete, hogy „mindent” tudunk már az életműről – mondta el a Krónikának adott interjúban T. Szabó Levente kolozsvári irodalomtörténész, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarának oktatója. T. Szabó Levente a kétszáz éve született költő életművének mai befogadásai lehetőségeiről is beszélt.

Irodalomtörténész: előnye és hátránya is a Petőfi-emlékévnek a magától értetődőség
galéria
A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) vándorkiállítása a költő születésének 200. évfordulója alkalmából több mint 200 helyszínen fordul meg Fotó: Facebook/ Petőfi Irodalmi Múzeum

– Elkezdődött a Petőfi-emlékév, a 200 éve január elsején született „lánglelkű költőre” és életművére emlékeznek szerte a magyar nyelvterületen személyes részvétellel szervezett megemlékezések formájában és a virtuális térben is. Tik-tok csatornát is létrehoztak a költő tiszteletére, filmek készülnek, a fiatal generációkat megszólító internetes anyagok látnak napvilágot, stb. Valószínűleg a magyar anyanyelvűek zöme, a fiatal és idősebb generáció tagjai is ismernek „kötelező” Petőfi-verseket, mint például a Szeptember végén, az Anyám tyúkja, a Reszket a bokor, de a 19. század közepén alkotó költő életművének befogadása talán nem annyira egyértelmű, egyszerű a 21. század embere számára, mint például a 20. század elején lehetett. Hogyan látja a 19. század irodalmát kutató irodalomtörténészként, egyetemi oktatóként, melyek lehetnek az életmű mai befogadásának sikeres lehetőségei? És buktatói?

– A Petőfi-életműnek és az emlékévnek is egyszerre előnye és hátránya a magától értetődőség, annak a valós vagy fals érzete, hogy „mindent” tudunk már az életműről.

Ez mindenekelőtt komoly előny: magától értetődően forognak a közbeszédben verssorok, bizonyos szövegek, valamilyen szintű és típusú tudás – vagy az ezzel kapcsolatos elvárás – eleve része a napi nyilvánosságnak.

Szerintem nagyon nagy dolog a médiazajban, hogy egy ideig naponta hírértéke van egy irodalmi életműnek, fennforog és nagyon sokan vannak „kitéve” annak, hogy Petőfivel vagy irodalommal kapcsolatos tartalmak érjék el őket. Ráadásul ezeknek a tartalmaknak igen nagy aránya jó minőségű, hiszen az egyre inkább bejáratott nagy emlékévekre már jóval előtte készül sok intézmény és szakember. Így presztízskérdés lett felmutatni valami jelentősebbet.

T. Szabó Levente kolozsvári irodalomtörténész klasszikus magyar irodalmat oktat a BBTE bölcsészkarán Fotó: T. Szabó Levente/Facebook

Például az Osiris Kiadó sokkal korábban megrendelt a kutatóktól egy egész sorozatnyi szövegkiadást, monográfiát vagy a Petőfi-életmű befogadását áttekintő kötetet. De részben ehhez kapcsolódnak olyan kiadványok is, mint például a Hermann Róbert szerkesztette remek áttekintés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc irodalmi, kulturális, társadalmi emlékezetéről. A Petőfi Irodalmi Múzeum állandó kiállításának a felfrissítésén túl már az emlékév kezdetére kitalált és bejáratott sok új formátumú muzeológiai tartalmat: múzeumpedagógiai foglalkozásokat, digitális felületeket, köztük a rengeteg különleges tárgyat és szöveget elérhetővé tevő Petőfi szabadon elnevezésű felületet. De ugyanilyen eseményszámba menő helyzet az új kritikai kiadás utolsó kötetének megjelenése, hiszen bizonyára lesz benne szakmai újdonság bőven. Nyilván már inkább az az igazi kihívás, hogy az érdeklődőket a minőségi tartalmak találják meg és ne az ilyenkor kikerülhetetlenül felgyülemlő közhelyes vagy egyenesen fals tartalmak.

– És mi lenne a magától értetődőség hátránya?

– Komoly hátrány a magától értetődőség és a „mindentudás” az illúziója. Még az olyan életművek esetében is, mint a Petőfié, gyakori a bizonytalanság, a filológiai pontosítás. Egyenesen természetes és elvárható a szövegek új összefüggésekben való tárgyalása, hiszen folyamatosan mozdul el az, amit az irodalomtörténetről, a szűkebb korszakról vagy egyenesen a szövegekről gondolunk.

Például az utóbbi időszakban Szendrey Júliára irányult új figyelem Gyimesi Emese szövegkiadásainak és értelmezéseinek köszönhetően. Ez közvetett módon a Petőfivel való kapcsolatról is árulkodik, még akkor is, ha elsősorban a Szendrey későbbi időszakának és írónői szerepének újraértése történt meg. De az utóbbi években sok inspiratív elemzés született Petőfi médiatudatosságáról: többek között arról, hogy miként lett rövid időn belül nagy nyertese a modern sajtó és irodalmi piac megjelenésének, hogyan vitte színre rengeteg szépirodalmi szövegében a magánéletét s ez mekkora meglepő erővel – és sokak számára bosszúsággal – járt a korban. De arra is nemrégiben inspiratív kísérlet történt Szilágyi Márton magyarországi irodalomtörténésznek köszönhetően, hogy Petőfi és Jókai 1840-es évekbeni karrierjét és alkotásmódját egymás tükrében nézzük, s ez szükségszerűen arra irányítja a figyelmet, hogy milyen mozgástere volt ekkortájt egy Petőfi-kaliberű alkotónak, mit használt ki ebből, mit oldott meg hasonlóan vagy másként, mint társai; egyszóval értelmiségi hálózatban, társadalmi környezetében látjuk.

T. Szabó Levente a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarának Magyar Irodalomtudományi Intézetében klasszikus magyar irodalmat, 19. századi világirodalmat és összehasonlító irodalomtudományt oktat, a Hungarológia Doktori Iskola vezetője.

– Miért fontos odafigyelnünk az új szakmai eredményekre?

– Azért is, mert nem elég, ha a kulturális örökséget gondozzuk, a minőségi, innovatív nézőpont lesz az, ami nívósan élteti azt. És ebbe nyilván nem csupán a szakmai újdonságok tartozhatnak bele, hanem az, ahogyan a különféle művészeti ágak vagy médiumok képesek megszólítani az életművet: magam például kíváncsian figyelem, hogy az emlékévben a kortárs irodalom mit tud kezdeni Petőfivel és milyen szövegei bizonyulnak megszólíthatónak. De mivel én is készülök az idénre egy Petőfi-kismonográfiával, nyilván kíváncsian figyelem, hogy a szakmabeliek mire készülnek, milyen újdonságot tesznek le az asztalra. S hogy a korábbi kérdés másik tétjére is reagáljak: valójában a kezdetektől viták övezték az életmű befogadását.

A kortársak egyik része számára már az 1840-es években felforgató erejű volt és ironizálva vagy indulatosan figyelték a megoldásait – például a hétköznapi helyzetek, sőt a magánélet megverselését, az úgynevezett sötét romantika jeleit számos szövegben. De a forradalom és szabadságharcot követően a cenzúra és anyagi okok miatt – Petőfi ugyanis életében eladta a szövegei nagy részének kiadási jogát – sokáig nem jelenhetett meg a teljes életmű.

Például ez indulatos vitákhoz vezetett az 1870-es években az uralkodócsaládot is érintő forradalmi verseinek a kiadásáról, de sokáig eltakarta azt is, hogy Petőfi igen jó próza-, drámaíró és fordító is volt. S ez csak a kezdete volt az elképesztően gazdag befogadástörténetnek, amelyben rengeteg az önkényes és szélsőséges kisajátítási kísérlet is. Úgy látom, soha nem volt tehát egyszerű ez a történet: hogyan merhetnénk például Hugo von Meltzl-nek – vagy Meltlz Hugónak –, az első összehasonlító irodalomtudományi lap egyik alapítójának azt a kísérletét egyszerűnek nevezni, amikor a Reszket a bokor, mert… kezdetű Petőfi-verset 1880-ban úgy fordíttatja német és francia közvetítéssel kínaira (s ez az első Petőfi-fordításunk kínai nyelvre!), hogy közben játékosan visszafordítja magyarra s ezáltal a fordítás újrateremtő természetéről is mond valamit egy olyan korszakban, amikor erről még nem szokás így beszélni.

– Mit tapasztal a huszonéves egyetemi hallgatók korosztályával kapcsolatban: leginkább mi az, ami megragadja őket a Petőfi-életmű alapos, mélyreható vizsgálata során, és mi az, amihez nehezebben közelednek?

– A hallgatók számára mindig csábos az, hogy nyelvileg hozzáférhető, hiszen az életmű jóval a nyelvújítási vitákon túl született, a magyar nyelv új jogi szabályozásának korszakában, amikor az oktatás kötelező nyelvévé vált 1844-től kezdődően. Nem véletlen, hogy a Petőfi-szövegek nagy része olyan új nyelven szólal meg, ami a korszak irodalma számára még részben újszerű volt, mára meg már a köznyelv részévé vált. Ennek az a csapdája, hogy a Petőfi-szövegek egy részét hajlamosak lehetünk túl áttetszőnek, közérthetőnek vélni, noha távolról sem ilyen egyszerű a helyzet.

Petőfi Debrecenben: Orlay Petrich Soma 1844-ben festette meg a költő arcképét Fotó: wikimedia

Például ha elolvassuk A hóhér kötelét, kiderülhet, hogy az az 1840-es évek egyik legformabontóbb drámája, s ugyan eredetileg anyagi természetű vita miatt nem kerül színpadra a Nemzeti Színházban, de a későbbiekben épp a formája és nyelve miatt ódzkodnak színre vinni a színházak. De Az apostollal sincsen másként ez a dolog, több szinten is szól a lázadásról, többek között a nyelv és a szerkezet szintjén is. Ilyenkor a hallgatók néha rácsodálkoznak, hogy Petőfi szabálytalan és különleges drámát vagy regényt írt, remek fordító, a korszak irodalmának egyik legtájékozottabb és kísérletező alakja.

A lírai szövegek esetében sem kell messze mennünk: elég megnéznünk például a Vas-úton című költeményét: nyilván ez az első vasúti élményeinek az egyike és eksztázisban utazik Júliával együtt – a frissen megnyitott váci szakaszon az úgynevezett ősmozdonyok ekkortájt nagyjából 20-35 km/órával „száguldanak”.

A száguldás új, modern élményét olyan benyomásszerűen és szaggatottan jeleníti meg, hogy azt az impresszionisták is megirigyelnék fél évszázaddal később. Szóval van bőven újdonság, mutatni- és felfedeznivaló ezekben a szövegekben. De nekem könnyű dolgom van, hiszen mára már a kolozsvári egyetemen újra sok hallgató specializálódik klasszikus magyar irodalomra, a klasszikus magyar irodalom- és színháztörténeti műhelyben is legalább negyedszáz jól képzett, szorgos, érdeklődő hallgató dolgozik, akiknek nem a szakmai alapoktól kell elmagyarázni a Petőfi-életművet sem.

– Petőfi forradalmi és szerelmi költészete az, amit talán a legszélesebb körben ismer a nagyközönség, de sokan nem tudják, hogy műfordítást is végzett, prózát is írt, és talán a naplójegyzeteit is érdemes elővenni születésének 200. évfordulóján. Ha valaki azt választja, hogy nem hivatalos eseményeken, nyilvános rendezvényen vagy mozgóképes anyagok megtekintésén keresztül kíván közelebb kerülni az életműhöz, hanem a „primér” – ma már sokszor háttérbe szoruló – szövegolvasáson keresztül, mit javasolna olvasásra?

– Szerintem az a szerencsés, ha ilyenkor nem csupán címeket mondunk, hanem szempontokat is adunk, mert másként nem egyértelmű, hogy egyik vagy másik szöveg mitől érdekes. S talán ne tudjuk le túl gyorsan a forradalmi és szerelmi költészetet sem. Például igen érdekes kérdés, hogy mennyire távol állnak egymástól Petőfi korai és késői forradalmi szövegei. A Nemzeti dal és az Akasszátok fel a királyokat egészen más világ – az egyik egy vértelen forradalmat vizionál, a másik pedig nem tudja vérontás nélkül elképzelni a változást. Szükségszerűen végig kell gondolni megértésükhöz a magyar forradalom belső változását és polgárháborúvá való átalakulását, de azt is, hogy bizony 1848 egyik nagy feszültsége e között a két forradalomszemlélet között húzódik.

Vagy ha a szerelmi költészet fele fordulunk, még az olyan, látszólag jól ismert versek is tartogatnak meglepetéseket, mint a Szeptember végén – amely úgy udvarol, hogy közben fenyeget és zsarol, úgy idill, hogy közben a gótikus (horror) közismert elemeit használja: minden, csak nem csöndes, problémamentes és jól nevelt szerelmi vallomás.

De persze sok hasonló meglepő szöveg van az életműben. Például az Ez már aztán az élet! címűt azért szeretem, ahogyan, sok más tájleíró Petőfi-vershez hasonlóan, cikázik a perspektívája, ráadásul van egy játékos-önironikus fintor benne, ami érzékelteti, hogy még micsoda erőfeszítés, lemondás és különleges helyzet az utazás az induló tömegturizmusnak ebben a korai időszakában.

De közel félezer oldalnyi fordításából – négy nyelvből fordított – különösen kedvelem és ajánlom a király zsarnokságáról szóló, áthallásos Robin Hood-, a Coriolanus-fordítását vagy versfordításai közül Shelley The Fugitives című versének utánköltését, A szökevényeket. Ez attól izgalmas, hogy a zaklatottságot, rohanást, kiszolgáltatottságot miként képes megjeleníteni.

De egy nagy felfedezés sokak számára a Tigris és hiéna vagy Az apostol lehet: egyik sem könnyű olvasmány, de mindkettő formabontó és fontos, egyértelműen nagyobb ívű, összegző szándékúnak látjuk őket mára, tehát segíthetnek madártávlatból rálátni az életműre.

– Tudjuk, hogy Petőfit már életében sokan méltatták irodalmi és politikai szerepvállalása miatt is, az azóta eltelt több mint 170 évben is folyamatosan elemezték, vizsgálták, kutatták, ugyanakkor nem szűnt meg a magyar irodalom talán legszélesebb körben, világszerte ismert ikonja lenni. Ha az irodalomtörténésznek fel kellene sorolnia röviden a Petőfi-életmű három olyan, legfőbb tulajdonságát, ami miatt örök érvényűvé, a magyar irodalmi emlékezet sarokkövévé válhatott ez a költészet, melyik három ismérvet említené, és miért?

– Kísérletezőkedv – hiszen a sötét romantikától az idillig széles a skála. Gyors reagálás – ezt példázza az aktualitást hasznosító poétikája. És széles látókör: ezt igazolja többek közt a nagy nyelvismeret, rendkívüli olvasottság, kritikus és reflexív szellemiség.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport