Választási együttműködésre bírná az RMDSZ-t az Erdélyi Magyar Szövetség – Interjú Toró T. Tibor alelnökkel

Makkay József 2023. február 09., 19:02 utolsó módosítás: 2023. február 10., 20:30

Az RMDSZ keretében ellenzéki platformként működő egykori Reform Tömörülés értékeit szeretné tovább vinni az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) frissen alakult Reform Műhelye. Toró T. Tibor, a párt alelnöke a Krónikának adott interjúban kifejti, együttműködésre törekednek az RMDSZ-szel a jövő évi négy romániai választásra tekintettel, még akkor is, ha a kormányon lévő szövetségben ma is a képviseleti monopólium megőrzése a cél, akár olyan áron is, hogy kockáztatják a képviseletet. Toró beszél arról is hogyan tovább az EMSZ-ben Mezei János elítélése után, és miként lehet nemzetköziesíteni az erdélyi autonómiatörekvéseket.

Választási együttműködésre bírná az RMDSZ-t az Erdélyi Magyar Szövetség – Interjú Toró T. Tibor alelnökkel
galéria
Toró T. Tibor ésszerű és mindkét fél számára elfogadható együttműködésben bízik az RMDSZ-szel Fotó: Neppart.eu

– Az RMDSZ platformjaként 30 évvel ezelőtt megalakult Reform Törmörülés tíz évig működött a szövetség keretében: ennek történetére emlékeztek múlt heti, kolozsvári fórumukon. Három évtized távlatából mit érdemes tovább vinni az egykori RT történetéből?

– A találkozót az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) stratégiai bizottsága kezdeményezte és szervezte. A műhelybeszélgetés célja nem a nosztalgiázás – bár annak is megvan a maga varázsa –, és még csak nem is politikatörténeti visszatekintés. A résztvevők – a Reform Tömörülés (RT) alapítói, egykori tagjai és az EMSZ jelenlegi, többnyire fiatal tisztségviselői – a tanácskozáson inkább a szövetségünk előtt álló feladatok perspektívájából idézték fel az idén 30 éves tömörülés fontosabb értékeit és célkitűzéseit. A szervezők nem titkolt szándéka, hogy a jelen kihívásain keresztül összekössék a múltat a jövővel. Ki gondolta volna ugyanis, hogy a rendszerváltás utáni negyedik évtizedben még mindig kérdés, hogy az értékeiben, életkörülményeiben és érdekeiben annyira sokszínű és összetett erdélyi magyar társadalomnak szüksége van-e politikai pluralizmusra.

Számunkra akkor is evidenciának tűnt, ma is az: pluralizmus nélkül nincs demokratikus társadalom.

Az egypártrendszert azok is elutasítják, akik csak a történelemkönyvekből ismerik a kommunizmust. Ugyanakkor az is evidencia, hogy egy számbeli kisebbségben élő közösség, amely stratégiai céljait egy egységes és homogén nemzetállamot építő többségi politikai elittel szemben kell érvényesítenie, korlátot kell szabjon a pluralizmusból eredő politikai versenynek. Az EMSZ képviselői ma ugyanazt a harcot vívják a magyar egypártrendszer híveivel, mint a jogelődnek számító RT. A képviselet monopóliumát bármi áron megőrizni akaró, annak birtokában Bukarestben leginkább a tágabb értelemben vett bizniszben utazó magyar politikusok ma is az egységre hivatkoznak, amikor a közösségtől a kizárólagosságot kérik. A pluralizmus hívei viszont a politikai táborok közötti párbeszédben, az egyeztetésben és az akcióegységben hisznek. Abban, hogyan lehet közösen képviselni – akár a munkamegosztás jegyében – alapvető közös célokat anélkül, hogy a másik politikai tábor képviselőit kiszorítsuk.

– A múlt pénteki találkozón terítékre került az egykori Reform Tömörülés vezérgondolata, az autonómia is. Mi változott ezen a téren?

– Az ezredfordulón – az RT létezésének utolsó éveiben, még az RMDSZ ernyője alatt – ádáz és végül sikeres csatát vívott a Bukarest-központú politika gyakorlóival azért, hogy a közösségi autonómiák közjogi rendszerének programja – a közösség megmaradását szavatoló egyetlen komplex stratégiai megoldásként – ne kerüljön le a politika napirendjéről. Két évtized telt el azóta, és ugyanazzal a kérdéssel szembesülünk, holott vezető politikai elitünk, amely többször vállalt szerepet az ország kormányzásában, azóta sem talált ki jobb megmaradási programot a magyar közösség számára. Most mégis ennek elvetését fontolgatja, mert kormányzati partnereivel szemben kényelmetlen és zavarja a kamarilla-jellegű egyezkedéseket.

– Az Erdélyi Magyar Szövetség keretében a régi RT mintájára jön létre a Reform Műhely. Az új kezdeményezés milyen célt szolgál?

– A Reform Tömörülés az akkor még egyetlen érdekvédelmi szövetség legkarakteresebb és legkreatívabb platformja volt, döntéseinek, cselekvéseinek, eredményeinek és kudarcainak gazdag tárházát hagyta az utókorra. Ez olyan politikai örökség, amelynek ismerete és hasznosítása nemcsak felelősség és kötelesség, hanem lehetőség is. Számtalan egykori probléma – közigazgatási decentralizáció, köz- és felsőoktatási rendszerünk saját igényeink szerinti fejlesztése és működtetése, a közösségi vagyonok restitúciója és legkomplexebb autonómia-csomag – ma is időszerű, részeiben vagy a maga teljességében megoldatlan és megoldásra vár.

Az EMSZ keretében most alakult Reform Műhely nem politikai platform, hanem tanácsadó és döntéselőkészítő grémium,

amely a gyökerekhez – az igazi tulipán értékeihez – való ragaszkodás jegyében a stratégiai kérdésekre fókuszálja tevékenységét és fogalmaz meg ajánlásokat szövetségünk döntéshozó testületei irányába.

– Kolozsvári tanácskozásuk zárásaként tíz pontból álló zárónyilatkozatot fogadtak el, amely többek között a 2024-es önkormányzati, parlamenti, európai parlamenti és államelnök-választásokra utal. Miben működnének együtt az RMDSZ-szel és hol indulnának önállóan?

– A műhelytanácskozás zárónyilatkozata – azon túl, hogy a Reform Műhely intézményesítését javasolja a szövetség keretében – kísérletet tesz egy nemzeti minimum megfogalmazására tíz tételben. Ez egyféle pozitív politikai tízparancsolat, ami nem arról szól, hogy mit nem szabad, hanem arról, hogy politikai képviseletünknek mire kellene koncentrálnia tevényenységét a következőkben. Ezek között az egyik pont a képviselet eredményessége szempontjából igen fontos kérdésre, a verseny és együttműködés szinergiájára vonatkozik. Ennek igazi próbája a 2024-es év előttünk álló négy választása. Az EMSZ a transzszilvanizmus értékeiben és az Erdély-központú politikában hisz, amelynek színterei leginkább települési és regionális önkormányzataink.

Értelemszerűen az önkormányzati választásokon való önálló részvétel az EMSZ prioritása.

Az országos vagy európai választásokon eredményes részvétel az összefogáson alapuló közös indulás. Mindezt egy választási keretmegállapodásban kellene rögzíteni. Ez számomra evidencia, de úgy látom, nem mindenki számára az.

Toró T. Tibor az EMSZ ügyvivő elnökével, Csomortányi Istvánnal Fotó: Neppart.eu

– Megítélése szerint az RMDSZ részéről erre nincs nyitottság?

– Az RMDSZ egyik teoretikusa azt próbálja kétes relevanciájú adatokon alapuló áltudományos csomagolásban előadni, hogy nem érdemes magyar–magyar megállapodásra törekedni. Az ennek hiányában elveszített szavazatokat obskurus megállapodásokkal a Kárpátokon túl kell keresni, esetleg a roma közösségeknek kell ígérni valamit. Nyilván kilóg a lóláb: a képviseleti monopólium megőrzése a cél, akár olyan áron is, hogy kockáztatjuk a képviseletet. Ismét két szemlélet ütközik egymással: mi erős országos magyar képviseletben gondolkodunk, amelynek egyetlen útja az összefogás, mások számára viszont a pártképviselet monopóliumának megőrzése a fontos.

Kérdés, hogy a józanok lesznek-e többen a másik oldalon, akik a magyar–magyar együttműködésben hisznek,

mintsem a közösségi érdekérvényesítés szempontjából igen költséges, kétes moralitású paktumokban. A választásokon túl egy működő megállapodás a közösségépítésben és a nemzetpolitikában is kamatoztatható.

– Mi késztetheti megállapodásra az RMDSZ-t az EMSZ-szel?

– Az RMDSZ eddig a két kisebb szervezet közötti szembenállások adta lehetőségeket kihasználva a klasszikus „oszd meg és uralkodj” elv mentén próbálta a saját szempontjából lehető legjobb megoldást kihozni. Egy kétpólusú politikai mezőben erre már nem lesz lehetősége, így a közös nevező megtalálása egyszerűbbnek mutatkozik. De azért észlelem azokat a törekvéseket, amelyek a képviseleti monopólium megőrzése érdekében el akarják lehetetleníteni az észszerű és mindkét fél számára elfogadható, de leginkább a közösségi érdekérvényesítés szempontjából előnyös belső koalíciós megállapodást. Segítségünkre lehet ebben a magyar nemzetpolitika, hiszen

Budapestnek legalább annyira érdeke egy jól működő magyar–magyar együttműködés Erdélyben, mint a szerződő feleknek.

A legfontosabb ösztönzést azonban a bukaresti vagy az európai színtéren történő egységes fellépést váró közösség elvárása jelenti.

– A romániai kormánypártok, így az RMDSZ is erodálódik. Mekkora esélyt lát arra, hogy a jövő évi helyhatósági választásokon az Erdélyi Magyar Szövetség megerősödjön?

– Az elmúlt három évtized alatt az RMDSZ többször volt a román kormánykoalíció tagja, de a választások azt mutatták, hogy az egymást követő kormányok rossz döntéseinek következményeiért sikerült mindig kibújnia a felelősség alól, ellentétben a koalícióban résztvevő román pártokkal, amelyeket szavazóik többször büntettek a választásokon. Ezért nekünk a szembesítő kampányokon túl leginkább a pozitív példa erejével kell erősítenünk önkormányzati pozícióinkat. Nem könnyű feladat egy olyan politikai környezetben, ahol a harsány sikerpropaganda zaja elfed minden alternatív megoldást felmutató próbálkozást és a hatalom a konstruktív kritikát is gyűlöletbeszédnek bélyegzi a közvélemény előtt. A mi erőnk és tartalékunk az a fiatal, elkötelezett és tehetséges önkormányzati csapat, amely több településen bizonyította, hogy képes sokkal hatékonyabban menedzselni egy közösség dolgait, mint elődje. Elegendő megnézni az EMSZ támogatásával megválasztott polgármesterek teljesítményét, a lehívott pályázatok számát és értékét, hogy megbizonyosodjunk az állítás igazságáról. Abban bízom, hogy a jó példa ragadós lesz.

Mezei János, az EMSZ elnöke lemondott, ezért a párt kénytelen tisztújító küldöttgyűlést tartani. Milyen felállásban menne tovább a két pártból lett szövetség csúcsvezetősége? Hogyan látja a volt néppárt és az MPP egyesülési folyamatát?

– Mezei János szinte 8 éve húzódó koncepciós perének a lezárása és a meghozott végleges ítélet – amelynek része az elnök öt évre történő eltiltása a közügyek gyakorlásától – kétségkívül komoly megpróbáltatást jelent politikai közösségünknek. Meggyőződésünk, hogy János mindabban ártatlan, amivel megvádolták. Ügye része annak a megfélemlítő kampánynak, amelyet a román mélyállam önkormányzati vezetőink ellen folytat immár jó évtizede. De a két közös gyökerű és értékrendű politikai szerveződés egyesítése iránti igény annyira erős a támogatók körében, hogy a Csomortányi István és Mezei János által tető alá hozott megállapodásnak – amelyet jómagam is minden erőmmel és befolyásommal támogattam – kívülről jött okok miatt nem szabad kisiklania. Az előállt helyzetre való tekintettel az EMSZ jelenlegi elnöksége összehívta Székelykeresztúrra a szövetség országos tisztújító küldöttgyűlését.

Helyi és területi szinteken folytatódik a két párt szervezeteinek összefésülése egységes egésszé,

és nemsokára összeül a szövetség országos választmánya is. Ennek keretében kell kialakítanunk az országos vezetőség személyi összetételére vonatkozó terveket, amelyeket a küldöttgyűlés véglegesít. Konkrét nevekről még korai lenne beszélni, de ahogyan a jelenlegi országos elnökség tagjaként a szövetségen belül a hangulatot, a felelős tenniakarást és a lelkesedést látom, meggyőződésem, hogy nem fog gondot okozni a feladat megoldása.

– Hatékony erdélyi magyar külpolitikát szorgalmaznak, amely meglátásuk szerint közelebb vinne az erdélyi magyar autonómiatörekvések megvalósításához. Az ukrajnai háború árnyékában mekkora ennek a realitása?

– Kétségtelen, hogy sem a szomszédban zajló háború, sem a nemzetközi euroatlanti integrációs testületekben a Magyarország elszigeletésére tett kísérletek nem kedveznek a kollektív jogok és azon belül a közösségi autonómiák elismertetését célzó kezdeményezéseknek. De az eddigi biztonságpolitikai világrend annyira képlékeny, hogy nehéz megjósolni a dolgok kimenetelét.

Nekünk mindenkori dolgunk a magunk magyar érdekét megfogalmazni, még akkor is, ha az nem tetszik másoknak és nem kecsegtet azonnali sikerrel.

Ennek a küzdelemnek egyik érdekérvényesítő csatája a nemzetközi intézményekben zajlik. Tehát itt kell résen lenni és kihasználni minden kicsi vagy bármekkora lehetőséget. Az EMSZ az európai autonómiapárti szervezeteket tömörítő pártcsalád, az Európai Szabad Szövetség (EFA) tagszervezeteként próbál a maga szerény eszközeivel megragadni minden alkalmat Székelyföld területi autonómiája, vagy az erdélyi magyar közösség kulturális autonómiája ügyének ,,nemzetköziesítése” érdekében.

– Hogyan lehet a román pártokkal autonómiáról tárgyalni, amikor hallani sem akarnak róla?

– Romániában szinte nehezebb a dolgunk, mint az európai színtéren. Jelenleg még értelmes párbeszédet is nehéz folytatni a különböző közösségi autonómiaformák hasznosságáról és stabilitásteremtő képességéről a román elit tagjaival. Nemhogy előre léptünk volna apró lépéseket autonómiaprogramunk elfogadtatása felé, hanem visszafele haladunk, távolodva stratégiai céljaink megvalósításától. Jó lenne, ha azok, akik a közösségi ügyeket különböző szinteken képviselték és most is a képviselet kizárólagosságán munkálkodnak, ennek az egyértelmű kudarcnak a felelősségét is vállalnák. Az EMSZ dolga ebben a kérdésben is tovább vinni a Reform Tömörülés örökségét és felvállalni a cselekvő lelkiismeret nem túl hálás szerepét. Újabb kísérletet akarunk tenni a közös műhelymunkára, újabb és hatékonyabb érvényesítési tervek kimunkálására. Többek között ezért is intézményesítettük a Reform Műhelyt.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
1 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport