Szaktanárokra bíznák az elemi románoktatást: az elképzelés szerint könnyebben megtanulnák az állam nyelvét a magyar kisiskolások

Bíró Blanka 2018. augusztus 31., 10:43 utolsó módosítás: 2018. augusztus 31., 11:33

Aggályosnak tartják a lapunk által megkérdezett szakemberek azt a kormányrendeletet, amelynek értelmében a kisebbségek nyelvén zajló elemi oktatásban a román nyelv- és irodalomórákat felsőfokú végzettséggel rendelkező, román szakos tanárok tartják majd.

Az elemisták speciális tanterv szerint tanulják a román nyelvet

Drasztikus lépéssel oldaná meg Valentin Popa oktatási miniszter, hogy a kisebbségi gyerekek megtanuljanak románul: elrendelte, hogy az elemi osztályokban a tanítók helyett szaktanárok tanítsák a román nyelvet.

Az oktatási törvényt több ponton módosító sürgősségi kormányrendeletet augusztus 23-án fogadta el a kormány, és 9-es számmal augusztus 28-án meg is jelent a Hivatalos Közlönyben. A rendelet több módosítást is eszközöl, többek között az is benne van, hogy az oktatási törvény kisebbségügyi fejezetében a 263-as számú cikkelyhez még bekerül egy bekezdés.

A szűkszavú rendelkezés arról szól, hogy a kisebbségek nyelvén zajló elemi osztályokban a tantervben szereplő román nyelv- és irodalomórákat felsőfokú végzettséggel rendelkező, román szakos tanárok tartják.

A lapunk által megszólaltatott szakemberek aggályosnak tartják, hogy elemzés, előkészület nélkül, ilyen drasztikus módosítást vezet be a minisztérium. A rendeletben nincs szó arról, hogy ezt mikor kell életbe léptetni, ám úgy tűnik, tanévkezdésre szinte lehetetlen, hiszen azokban a megyékben, ahol nagyszámú kisebbségi osztály működik, hirtelen legalább száz romántanárt kellene előkeríteni, akik elemi osztályokban megtartják a románórákat. Azon kívül a tanügyi törvény előírja, hogy a kisebbségi oktatásban tanító pedagógusoknak kell ismerniük a diákok anyanyelvét, ám leszögezi, hogy kivételt képeznek a román szakosok.

Előfordulhat tehát, hogy az előkészítő osztályban a magyar gyerekeket olyan tanárnak kell a román nyelv alapjaira, majd betűvetésre tanítania, aki egy szót sem tud magyarul.

Megelégelte a panaszkodást
a miniszter

Forrásaink szerint Valentin Popa tanügyminiszter megelégelte, hogy idén többen fordultak hozzá panasszal amiatt, hogy a magyar gyerekek nem tudják megfelelően elsajátítani a román nyelvet. Sokan azzal érveltek, hogy a kisebbségi diákok gyorsabban, jobban megtanulnak angolul, mint románul.

Kifejezetten zavarta a minisztert, hogy a Diszkriminációs Tanácshoz is érkezett feljelentés a minisztérium ellen a román nyelv oktatása kapcsán. Mivel elemiben már bevezették a kisebbségeknek a sajátos román tantervet, nem azt vizsgálta, hogy az mennyire felel meg a célnak, hanem kitalálta, hogy akárcsak az angol nyelvet, a románt is tanítsák már elemiben szaktanárok,
hiszen a tanítókkal ellentétben ők éppen ennek a nyelvnek az oktatására szakosodtak.

A miniszter állítólag azzal érvelt, hogy ezzel a magyar tanítók válláról is leveszi a többletterhet, nem kell több órát tartaniuk, mint a román tanítóknak, így mindenki egyforma óraszámban tanít, egyforma fizetést kap.

Előkészítetlen, drasztikus döntés

Ebben a formában az RMDSZ nem támogatja ezt a módosítást, hiszen nincs előkészítve, nem támasztja alá semmilyen szaktanulmány és ily módon bevezetve ez nem jelent igazi megoldást, szögezte le megkeresésünkre Szabó Ödön. Az RMDSZ Bihar megyei képviselője rámutatott, ebben a formában azért is aggályos a rendelet, mert nem tudják, milyen kompetenciákkal rendelkeznek, kik azok a pedagógusok, akik vállalják, hogy az elemi osztályokban megtanítják a román nyelvet a kisebbségi diákoknak.

Kísérletként ki lehetett volna próbálni, ám előtte mindenképpen ki kellett volna képezni a román tanárokat, hogy elsajátítsák az alsó tagozaton alkalmazható módszertant. Nem mindegy, hogy előkészítő osztályban kell betűvetést, alapokat tanítani, vagy ötödik osztályban irodalmat és kommunikációt. Az angol- tanárokat eleve erre is megtanítják, ám a román szakosokat nem”

– részletezte a politikus. Szabó Ödön szerint ha ebbe az irányba akart elmozdulni a miniszter, a módosítást fokozatosan kellett volna bevezetni, szakmailag komolyan előkészíteni, a pedagógusokat átképezni.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg nincs is a „piacon”, annyi román szakos tanár, aki ezt a feladatot elvállalja. „Aki román nyelv és irodalmat tanult az egyetemen és egyébként tanárnak készült, nem biztos, hogy a román abécét is meg tudja tanítani úgy, mint egy elemiseket tanító pedagógus, ez más tudást igényel” - szögezte le Szabó Ödön.

A képviselő szerint az is gondot jelent, hogy a romántanárokra nem vonatkozik a tanügyi törvény kisebbségi fejezetének az az előírása, hogy a pedagógusoknak ismerniük kell a kisebbség nyelvét, egy előkészítő osztályos magyar gyerektől pedig nem lehet elvárni, hogy kizárólag románul kommunikáljon.

Érthetetlen, hogy miközben osztályösszevonások vannak és állásokat szüntetnek meg a rendszerben, ezzel a döntéssel most több száz, akár ezer állást is létre akarnak hozni”

– mondta a képviselő. Hangsúlyozta, állítólag többen is próbálták lebeszélni, észérvekkel meggyőzni a minisztert, hogy mondjon le a módosításról, ám ő hajthatatlan maradt.

Megválaszolatlan kérdések

A rendeletben nem szerepel, hogy ezt a módosítást mikortól kell életbe léptetni, ám az biztos, hogy a 2018/2019-es tanévtől szinte lehetetlen – mondta el megkeresésünkre Kiss Imre. A Kovászna megyei főtanfelügyelő kifejtette,

a megyében legalább száz román tanárra lenne szükség, hogy az elemi osztályokban meg tudják tartani a román órákat.

Pénzügyi keret lenne rá, hiszen valószínűleg a pénzt, amit a magyar tanítóktól elvesznek, odaadják a román tanároknak, ám egyszerűen nincs annyi tanár, aki meg tudná tartani ezeket a pluszórákat, szögezte le a főtanfelügyelő. Az elemi osztályokban egész más a módszertan, erre külön ki kell képezni a román szakos tanárokat, véli Kiss Imre. Rámutatott, minden tanítónak képzésen kellett részt vennie, mielőtt előkészítő osztályt kezdett tanítani, a mostani eképzelésnek megfelelően pedig bevetnék a tanárokat a mély vízbe.

A vidéki tanintézetekben még bonyolultabb a helyzet, hiszen ott gyakran összevont osztályokban kell tanítani, erre a tanítókat felkészítették, viszont egy román tanár nem biztos, hogy helyt tud állni. Kiss Imre szerint inkább azt kellene megvizsgálni, hogy a kisebbségi oktatásban bevezetett sajátos román tanterv mennyire hatékony, elért-e a kívánt célt.

A tanító szerint sem jó az elképzelés

Nem tartja jó ötletnek a minisztériumi elképzelést Komjátszegi Fábián Réka tanítónő sem. A nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, 30 éve elemistákat tanító pedagógus, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium oktatója lapunk megkeresésére úgy nyilatkozott,

nem lehet összehasonlítani a román nyelv és az idegen nyelvek oktatását elemi osztályokban, hiszen utóbbit a magyar iskolákban magyar anyaenyelvű tanárok oktatják, és lefordítják, ha valamit nem értenek a gyerekek, viszont sok tanitézetben román anyanyelvű romántanárok tanítanak.

„Egy magyar anyanyelvű pedagógus fel tudja mérni, hogy egy másik nyelv megtanulásában mire képes a gyerek, a román anyanyelvű pedagógusok számára sokszor nehézséget jelent, hogy megértsék: mennyire új a román nyelv a más anyanyelvű elemisták számára. A román nyelv tanítását teljesen másként kezeli az oktatási rendszer, mint az angol vagy a német tanítását, ezért kétséges, hogy működne ez a tervezet. Előkészítő osztályba általában úgy érkezik a legtöbb magyar gyerek, hogy semmit nem tud románul”

– fejtette ki a pedagógus. Úgy fogalmazott, az elképzelés nem lenne elvetendő akkor, ha például negyediktől tanítaná a gyerekeket szaktanár, akkor, amikor már közeledik a teljesen más rendszerű ötödik osztály. Hozzátette, nem ártana a gyerekeknek, ha negyedikben jobban hozzászoknának a román nyelvhez, de így is megfontoltan kéne kiválasztani, hogy ki legyen az illető tanár. Hiszen bár a pedagógusok közt akadnak, akik szerencsére érzik, értik, hogy a magyar gyerekeknek milyen nehézséget okoz a román nyelv tanulása és játékosan közelítik őket a tananyaghoz, még mindig sokan vannak, akiknek óriásiak, aránytalanok az elvárásaik, hogy mennyire tudjon a gyerek románul.

„Véleményem szerint legkorábban harmadik, de inkább negyedikben lehetne bevezetni, hogy tanárok oktassanak, de az első három évben semmiképpen. Negyedikben még ott van a gyerekek mellett a tanító, aki segíthetné a román nyelv oktatását, rálátása lenne a tanár által támasztott követelményekre” – vélekedett a pedagógus.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
3 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat