Leányálom helyett rideg valóság a romániai kiskorú anyák története

Tóth Gödri Iringó 2021. január 24., 18:15

Románia második helyen áll az Európai Unióban a kiskorú anyák számát tekintve – derül ki az UNICEF nemrég közölt kutatásából. Ebben rávilágítanak, szoros a kapcsolat az oktatási rendszer elhagyása és a fiatalkori szülések, terhességek között. Cikkünkben igyekszünk az UNICEF által közölt számok mögötti tényekre rámutatni – a leányanyák számának tekintetében országosan első – Maros megyei, illetve Kovászna és Hargita megyei szakemberek segítségével.

Leányálom helyett rideg valóság a romániai kiskorú anyák története
galéria
Elrabolt serdülőkor. A leányanyák nem tudnak a kiskamaszokra jellemző életet élni, mert ott a gyerek, vele kell foglalkozniuk (képünk illusztráció) Fotó: Barabás Ákos

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Gyermekalapjának (UNICEF) tanulmánya szerint a 2019-es évben több mint 16 000 romániai kiskorú adott életet újszülöttnek, amivel az ország európai uniós szinten a második helyen áll. Az angol nyelvű tájékoztatóból kiderül, hogy bár mindenféle környezetben és valamennyi nemzetiség körében találunk eseteket, a jelenség főként az anyagilag hátrányos helyzetű, alacsony iskolázottságú, valamint a roma közösségekben a jellemző.

A statisztika élén Maros megye áll, több mint 800 esettel.

Ez a törvény – ők így mondják

Szabó Béla, a Maros megyei sürgősségi kórház szülészet-nőgyógyászati osztályának vezetője a Krónikának megerősítette, intézményükben ténylegesen sok kiskorú szül, akikre vonatkozólag nincsenek etnikai statisztikák, de a tapasztalat azt mutatja, hogy jórészt a megye roma többségű településeiről származnak, illetve roma etnikumúak. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kérdést nem szabad ilyen módon leegyszerűsíteni, a számok a magyar és a román családok körében is növekvő tendenciát mutatnak. A főorvos azt is hangsúlyozta, hogy

a térség roma közösségei nagyon tradicionálisnak számítanak, így köreikben a gyermek általában szentesíti a két fiatal, kiskorú kapcsolatát, éppen ezért nagyon fontos az újszülött, így nem fordul elő, hogy a kórházban „felejtik”, vagy elhagyják.

Többgyerekes családok esetében előfordul, hogy koraszülés, komplikációk esetén az anya nem várja meg a gyerek felépülését, hanem hazamegy nélküle a többi gyerekhez, ám amikor lehet, vissza is tér, hogy hazavigye az újszülöttet, vagy szívesen fogadja, ha hazaviszik neki. Elmondása szerint a roma közösségekben, ahol fontos a gyerek, a leendő anyák általában eljárnak a kötelező vizsgálatokra, ám a szegény sorsú, hátrányos helyzetű családok esetében előfordul, hogy a szüléskor látja először orvos az anyát. Szabó Béla jelezte, hogy a kórháznak van külön szociális asszisztense, aki az ilyen esetekkel foglalkozik, jelenti a gyermekvédelemnél, amelynek képviselői a továbbiakban foglalkoznak az üggyel.

Az orvos véleménye szerint a jelenségnek vannak a megyében „gócpontjai”, a romák által sűrűn lakott falvak.

Ha a leány 15 éves koráig nem szül gyermeket, lehet, hogy elzavarják a háztól. Ezekben a roma közösségekben ez a törvény – ők így mondják”

– idézte fel a szülész-nőgyógyász. Ugyanakkor kiemelte, hogy még ezekben a hagyománytisztelő közösségekben is érzékelhetőek változások, újabban kevesebb gyereket szül egy-egy anya – szerinte lassan kezdenek rájuk hatni a jóléti társadalom vívmányai.

Nagyon szomorú kilátások. Azok a lányok, akik fiatalon szülnek, többnyire teljesen kimaradnak az oktatási rendszerből (képünk illusztráció) Fotó: Barabás Ákos

Nem kellene vádaskodni

A rendkívül magas Maros megyei számok kapcsán megkerestük a helyi Caritas Alapítványt is, amely Marosszentgyörgyön működtet nappali központot: 109 családdal, pontosabban a családok gyerekeivel foglalkoznak (0–16 év közötti gyerekekkel, fiatalokkal). A központ vezetője, Récsei Mária megerősítette, neki is az a tapasztalata, hogy a leányanyák nagyrészt a nagyon tradicionális közösségekből kerülnek ki.

Ennek vannak olyan pozitívnak mondható velejárói, hogy ezek a szülések nem vetnek fel olyan értelemben szociális problémát, hogy az anya és gyermek magára marad, nincs miből eltartsa magát.

Récsei Mária azt is kiemelte, hogy szerinte a Maros megyei statisztika néhány település miatt ennyire kirívó: szerinte egyes falvakban, például Egrestőn és Sárpatakon nagyon magas, akár 60 százalékos is lehet a leányanyák száma. „Szerintem a szám akár nagy, akár kicsi, mindenképp figyelni kell a jelenségre, foglalkozni kell vele” – vélekedett Récsei Mária.

A szakember azt is hangsúlyozta, fontos megérteni, hogy a roma közösségekben ez egy nagyon komplex jelenség, komoly kulturális háttere van, illetve a mentalitásukkal hozható kapcsolatba, így nem kéne vádaskodni a kérdés kapcsán. A központban egyébként végeznek prevenciós munkát is, foglalkoznak felvilágosítással, és pozitívak a tapasztalatok: a hozzájuk járó tinédzserek körében az elmúlt három évben nem volt kiskorú anyaság.

Nagyon nehéz a visszaintegrálódás

A megyében működik egy anyáknak fenntartott központ is, a Materna, mely a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság fennhatósága alá tartozik. A központ vezetője, Georgeta Podar közölte a hivatalos 2020-as adatokat, miszerint a Maros megyei gyermekvédelem 541 kiskorú anyát tart számon. A szakértő szerint a kérdés kapcsán

mindig a hatóságok hivatalos adatait kell figyelembe venni, mivel gyakran előfordul, hogy egy-egy terhes nőt, anyát többször is regisztrálnak (mert több orvoshoz, kórházba megy el), és figyelmesen össze kell fésülni az adatokat.

Azt is hangsúlyozta, hogy a gyerekvédelem nem rögzíti az anyák etnikai hovatartozását, ám kiskorú esetében megvannak a kötelező lépéseik, jelentik az önkormányzatoknak és a rendőrségnek is az eseteket, mivel a 16 éves kor alatti személlyel folytatott szexuális kapcsolat minden esetben bűncselekménynek számít.

Georgeta Podar ismertetése szerint a Materna központban az anyák és gyermekeik rendszerint hat hónapig „kapnak menedéket”. Összesen 25 hely van, az ott lakók között mindig akadnak kiskorú anyák is. Jelenleg három kiskorú anya lakik benn, de volt már olyan is, hogy egyszerre heten voltak. A központban mindenféle etnikumú, illetve mindenféle közegből származó anyák fordulnak meg, de jellemző rájuk az alacsony iskolázottsági szint.

A kiskorú anyák az esetek jelentős részében még a nyolc osztályt sem végzik el, így nagyon nehéz a (vissza)integrálódásuk a társadalomba, hiszen a kötelező oktatási szint nélkül még felnőttképzésre sem tudnak beiratkozni.

Georgeta Podar azt is elmondta, hogy tapasztalata szerint az elmúlt években nem nőtt, sőt talán egy kicsit csökkent a kiskorú anyák száma, ám ezzel párhuzamosan a leányanyák életkora is csökkenni látszik: ma már 12-13 éves anyán sem lepődnek meg túlságosan.

A leányanyák nagyrészt a mélyen tradicionális közösségekből kerülnek ki (képünk illusztráció) Fotó: Barabás Ákos

Nem jellemző a gyerekek elhagyása

Bár Kovászna megye nem jár élen az országos statisztikában, Háromszéken kiemelten foglalkoznak a leányanyák kérdésével elsősorban a nagyszámú roma közösségek miatt. Szász Katalin Melinda, a Kovászna Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese közölte, 2020-ban 98 kiskorú anyát regisztráltak. A szakértő szerint ez a szám nem reális, a valóság közelebb állhat a tavalyelőtti 172 esethez. Az eltérést azzal magyarázza, hogy a sepsiszentgyörgyi megyei kórház az idei év nagy részében speciális „Covid-kórházként” funkcionált, így nem lehetett ott szülni, és megtörténhet, hogy a kisebb kórházak (még) nem jelentették az eseteket.

Az igazgatóhelyettes rávilágított, hogy a jelenségnek vannak gócpontjai a megyében, például Előpatak, Árapatak vagy a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Őrkő romatelep. Azt is megtudtuk, egyre gyakoribb, hogy akár 12-13 éves gyerekek szülnek.

Pár éve még sokkoló volt egy-egy ilyen eset, de most már annyira nem lepődünk meg, ha egy 12 éves kislány szül, mert több ilyen eset is volt az elmúlt években”

– osztotta meg tapasztalatait Szász Katalin Melinda.

A szakértő szintén kiemelte, a roma közösségeknek az az „előnyük”, hogy köreikben nem jellemző a gyerek elhagyása, illetve a roma családokból általában nem kényszerülnek gyerekeket kiemelni (nem megfelelő körülmények, bántalmazás, stb. miatt). Szász Katalin Melinda figyelmeztetett, véleménye szerint ezt a témát „felsőbb szinteken” is komolyabban kellene venni, mivel komoly gondot jelent egyes központi szabályozások hiánya.

Nehéz érdemlegesen hatni rájuk

A téma kapcsán felkerestünk Bokor Attilát, a kisebbségek felzárkóztatásáért felelős Kovászna megyei tanfelügyelőt is, aki hangsúlyozta, a kiskorú anyák kérdése azért problematikus, mert az érintett fiatalok olyan közösségekben nőnek fel, ahol nagyon számítanak a hagyományok, ahol gyakori a fiatal lányok elszöktetése. Egyúttal

sok az olyan téma, ami a megfelelő felvilágosítás része kellene hogy legyen, de még mindig tabunak számít.

Az iskolákban a szülőknek szerveznek programokat, felvilágosítást, de gyakran hiába tűnnek receptívnek a résztvevők, a gyakorlatban nem foglalkoznak a kérdéssel. „Soha nem reagálnak agresszíven, nyitottnak tűnnek, amikor beszélünk velük, egyetértenek, de amikor hazaérnek, mindent folytatnak a hagyományaik szerint ott, ahol abbahagyták” – mondta Bokor Attila.

A tanfelügyelő arra is felhívta a figyelmet, hogy sajnos azok a lányok, akik fiatalon szülnek, többnyire teljesen kimaradnak az oktatási rendszerből (etnikumtól függetlenül): szerinte százból egy eset van, amikor a fiatal anya visszatér az iskolába. Bokor Attila szerint ezekre a hagyományos közösségekre nehéz érdemlegesen hatni; a jelenség kapcsán talán

az lenne hatékony, ha olyan egészségügyi mediátorok foglalkoznának a fiatalokkal, akik közülük, a közösségükből kerülnek ki.

Fotó: Mihály Csaba

Hiába kötelező a tíz osztály

Kovászna megyében több civil szervezet, alapítvány is foglalkozik valamilyen szinten a leányanyák kérdésével. A Caritas az Őrkőn működtet nappali központot, valamint Zabolán, Petőfalván és Ozsdolán is foglalkoznak fiatalokkal. Hubes Kinga, a szervezet képviselője az alacsony iskolázottság és a leányanyaság közti kapcsolatot hangsúlyozta. Szerinte egy

rendszerszintű problémáról van szó, hiszen hiába kötelező Romániában a tíz osztály elvégzése, nincs semmilyen következménye annak, ha valaki nem folytatja tanulmányait.

Szerinte fontos lenne a szülők felelősségre vonása, illetve a fiatalkorú szülések kapcsán is nemcsak a gyerekek, fiatalok szexuális nevelésére kell koncentrálni, hanem a szüleikkel is foglalkozni kellene.

„A civil szervezetek munkája, beavatkozása tulajdonképpen pontszerű, mondhatni csak egy porszem, amíg nincs egy rendszer, amíg rendszerszinten nem veszik komolyan a szülői kompetenciákat. Mi hiába mondjuk, hogy nem kell, hogy nem szabad, hogy kell iskolába járni. Nekünk nincsenek eszközeink” – mondta a szakember. Hubes Kinga azt tapasztalja, hogy az utóbbi években kicsit változott a helyzet, mivel a térségben egyre többen vállalnak külföldi munkát, így a köreikben kitolódott a gyerekvállalás ideje, illetve csökkent a vállalt gyerekek száma is.

Az anyák néha jobban belemerülnek a játékba

Papp Ágota, a sepsiszentgyörgyi Esély Egyesület pszichológusa és az őrkői Biztos Kezdet Gyerekház – Ringató munkatársa elmesélte, hogy az intézményben édesanyákkal és gyermekeikkel közösen foglalkoznak, évente körülbelül 40 anya jár vissza hozzájuk rendszeresen.

Szerinte a roma közösségekből származó fiatalok nem feltétlenül a teherbeesés miatt maradnak ki az iskolából, hanem a szüleik sokszor már 5–6. osztályos korukban nem hagyják őket iskolába menni, mivel félnek, hogy megszöktetik őket.

A Ringatóba járó anyák között viszonylag kevés a kiskorú, de a legtöbben már a sokadik gyerekükkel járnak oda, illetve az a szakember tapasztalata, hogy aki az első gyerekkel érkezik, szinte kivétel nélkül 19 év alatti. Papp Ágota annak szemléltetésére, hogy mennyire komoly kérdés a gyakran 12–13 évesek anyasága, elmesélte: sokszor még a szakember számára is zavarba ejtő tapasztalat, amikor egy-egy gyerekeknek szánt, az anyákkal közös foglalkozáson az anyák néha jobban belemerülnek a játékba, mint a gyerekek, kiélik a meg nem élt gyerekkorukat.

„Szerintem nagyon fontos belegondolni, hogy ezek a leányanyák a serdülőkoruk elejét élik.

Az életükben nagyon sok feladat csúszik egymásra, ami egyenként is megterheli a fiatalt. Gondolok itt érzelmi, a szexualitással, de akár az önmaga megismerésével kapcsolatos dolgokra is. Ezeket nem tudja megélni, elvégezni, mert ott a gyereke, vele kell foglalkoznia”

– mesélte a pszichológus.

Fotó: 123RF

Elindult egy lassú mentalitásváltás

Hasonlóak a tapasztalatai Czegő Tündének, aki az Esély a családnak elnevezésű projektben dolgozik, szintén az Őrkőn. A program eleinte csak nőkre, főként várandós asszonyokra, lányokra koncentrált, de az évek alatt kibővült a célcsoportja. Czegő Tünde szerint a különböző civil szervezetek munkájának van látszata és eredménye: a szülők egyre nyitottabbak, a kezdeti ellenállás rég eltűnt, örülnek a segítségnek.

Szerinte a szülőkön is érződik, hogy elindult egy lassú mentalitásváltás, nem szeretnék, hogy a gyerekeik rossz döntéseket hozzanak, és ugyanabba a hibába essenek, mint ők.

Hangsúlyozta, tudja, hogy az országban sok tradicionális közösség van, ahol a szöktetés, a kiskorúak gyermekáldás által szentesített kapcsolata elfogadott, de az Őrkőn gyakran feljelentik az elszökött fiatalokat, hogy a lány, ha terhesen is, de visszatérjen a családba. „Az anyákkal való csoportfoglalkozásokon gyakran elhangzik, nem szeretnék, hogy a gyerekeik korán szüljenek, azt szeretnék, hogy minél tovább otthon maradjanak” – mesélte Czegő Tünde.

Képünk illusztráció Fotó: Barabás Ákos

Fontos a támogatás

Hargita megyében viszonylag alacsony a kiskorú anyák száma: Elekes Zoltán, a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság vezetője 56 esetről számolt be 2020-ból (de ebben a terhességek száma is benne van, nemcsak a megszült gyermekeké). Hargita megyében is a szegénységi gócpontokat jellemzi a jelenség, illetve az alacsony iskolázottsággal hozható összefüggésbe.

Az általunk megkeresett szakértők egyetértettek abban, hogy

a szexuális nevelés vagy felvilágosítás kötelező iskolai tantárgyként való bevezetése nem lenne hasztalan, de valószínűleg nem lenne számottevő eredménye.

Vannak közösségek, ahol akár ellenállásba is ütközne – mivel hagyományos roma közösségekben egyes témákról férfiak és nők nem beszélnek egymással, illetve a kulturális, mentális alapot egy száraz tanóra nem tudná felülírni, sőt talán befolyásolni se. A szakértők abban is egyetértenek, nagyon fontos, hogy megértéssel viszonyuljunk a témához, támogassuk a fiatalkorú anyákat, hiszen ezen (is) múlik, hogy a következő generációk követik-e a példájukat.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport