Kallós Zoltán államtitkár: sajnálatos, de nem diszkriminatív, hogy nem jelölték meg mindenütt a magyar diákok dolgozatát

Kallós Zoltán államtitkár: sajnálatos, de nem diszkriminatív, hogy nem jelölték meg mindenütt a magyar diákok dolgozatát

Fotó: Haáz Vince

Még Kallós Zoltán oktatási államtitkárnak sem teljesen világos, miként alakulhatott ki az a helyzet az idei érettségi román nyelv és irodalom vizsgáján, hogy Kolozs megyében és egy Bihar megyei vizsgaközpontban nem jelölték meg a magyar tagozaton tanult diákok dolgozatait annak érdekében, hogy a kisebbségi diákokhoz szokott pedagógusok javítsák azokat. A minisztériumi illetékes a Krónikának elismerte, nem volt kötelező a dolgozatok megjelölése, de tiltott sem, ugyanakkor „kommunikációs hibára” gyanakszik a történtek kapcsán. A Kolozs megyei szülők nem hagyják annyiban a történteket, és küzdenek gyermekeik igazáért.

Tóth Gödri Iringó

Bede Laura

2024. július 02., 19:272024. július 02., 19:27

2024. július 02., 20:112024. július 02., 20:11

A kaotikusnak mondható hétfői román nyelv és irodalom érettségi kapcsán kedden sikerült elérnünk Kallós Zoltánt, a román oktatási minisztérium nemzeti kisebbségi oktatásért felelős államtitkárát, akit elsősorban arra kértünk, magyarázza el, miként lehetséges, hogy míg egyes magyar tagozatos diákok dolgozatán megjelölték, hogy magyar tannyelvű osztályban tanuló diákról van szó, mások esetében ez nem történt meg. A minisztériumi illetékes a bizonytalanság övezte román nyelv és irodalom érettségi másnapján leszögezte, tudomása szerint az ország legtöbb megyéjében megtörtént a magyar tagozatos diákok dolgozatainak megjelölése, a lehetőséggel csupán Kolozs megyében és Bihar megye egyik vizsgaközpontjában nem éltek, őt más, hasonló helyzetben levő központról nem informálták.

Hangsúlyozta, hogy a megjelölés lehetőség volt, nem volt kötelező jellegű.

Ennek kapcsán Kallós Zoltán elmondta, hogy a nyolcadik osztályosok múlt héten lezajlott vizsgája esetében más volt a helyzet, hiszen ők a románt külön, speciális tanterv szerint tanulják – eltérően román anyanyelvű társaiktól –, külön tételeik is vannak, és a dolgozatokat alapból olyan tanárok javítják, akik ennek a speciális tantervnek az alapján tanítanak.

A tizenkettedik osztályosok esetében idén még nem volt elkülönített, eltérő tanterv a magyar tagozat számára – de jövőre már külön tanterv és külön tételek lesznek számukra kidolgozva –, ezért még az érettségi kezdete előtt az ország több részéről is jelezték, jó lenne találni valamilyen megoldást arra, hogy az idei évben bevezetett digitális javítás során a magyar diákok érettségi dolgozatai ne olyan megyékbe kerüljenek, ahol kizárólag román anyanyelvű, román tagozaton tanító, a magyar diákok helyzetét sok esetben nem is ismerő tanárok vannak.

korábban írtuk

Bizonytalanság, ujjal mutogatás: nem tudni, mi lesz a magyar tagozatosok román nyelvből megírt érettségi dolgozatával
Bizonytalanság, ujjal mutogatás: nem tudni, mi lesz a magyar tagozatosok román nyelvből megírt érettségi dolgozatával

Épp csak elkezdődött az idei írásbeli érettségi, és máris botrány övezi a megmérettetést: hétfőn román nyelv és irodalomból vizsgáztak a diákok, és bonyodalmak jelentkeztek a magyar tagozatos diákok dolgozatai körül.

„Értelemszerűen erre nincs és nem is lehet hivatalos kiírás, előírás. Viszont a szükségességét próbáltuk megindokolni azzal, hogy más a sajátosságai vannak a két tannyelvű osztálynak. Egy román tannyelvű osztályban sokkal több időt lehet szánni a román nyelvű ismeretek, illetve az egyes irodalmi ismeretek elmélyítésére, míg a magyar tagozaton értelemszerűen a tanár rendelkezésére álló idő leginkább a felzárkóztató tevékenységekre megy el. És ez értelemszerűen különbségeket szül a magyar, illetve a román tagozaton tanuló diákok román nyelv és irodalmi ismeretei között” – fejtette ki a Krónikának az államtitkár, emlékeztetve, hogy

épp ezért az ügy kapcsán kikérték az Országos Diszkriminációellenes Tanács véleményét, hogy az idén megoldást találjanak a helyzet orvoslására.

„Ők megfogalmaztak egy álláspontot, amiben azt javasolták, hogy

amennyiben lehet, és van rá lehetőség, akkor a minisztérium szervezze meg úgy a javítást, hogy olyan tanárok javítsák az illető dolgozatokat, akik magyar tannyelvű osztályokban tanítanak. Ezt mi kértük is a megyéktől az országos bizottság részéről pénteken az országos eligazításon, illetve megismételtem ezt a kérést tegnap (hétfőn – szerk. megj.) reggel a vizsga kezdete előtt – nem kötelező, viszont nem tiltja a törvény alapon.

És szerencsére nagyon sokan, a legtöbben éltek ezzel a lehetőséggel” – magyarázta Kallós Zoltán, hozzátéve, hogy az illető központokban, amikor beszkennelték és elmentették a dolgozatokat, akkor azokat külön mappába tették, ahova csak a magyar tannyelvű osztályokba járó diákok vizsgalapjai kerültek. Ezt Kolozs megyében és egy Bihar megyei központban nem tették meg.

Galéria

Fotó: Farkas Orsolya

Az államtitkár az utóbbi vizsgaközpont lépése előtt különösen értetlenül áll, hiszen a megye többi központjában teljesítették a kérésüket, éppen ezért nem érti, hogy abban az egy központban miért cselekedtek másként.

Elmondta, hogy ezek a dolgozatok így bármilyen megyébe kerülhetnek javításra. „Pont azért kértük már az idén is ezt a lehetőséget, mert szerettük volna, hogyha nem lennének diszkriminálva a magyar a magyar diákokkal szemben. Miért mondom ezt? Azért, mert az idei évig a dolgozatok javítása úgy történt, hogy megírták a diákok a dolgozatokat, összegyűjtötték őket a megyei bizottságnál, és egy előre, sorshúzással eldöntött rendszer szerint egy másik megyébe vitték át azokat javítani. Így kerülhettek a dolgozatok olyan megyébe is, ahol volt elégséges, magyar osztályban tanító román tanár, illetve kerülhettek olyan megyébe is, ahol nem volt. Például ha Maros megyét Szeben megyében javították, ahol csak két-három magyar tagozaton tanító román tanár van, míg Hargita megyét Kovászna megyében, ahol van elégséges magyar tagozatos pedagógus, akkor egyértelműen különbség volt ilyen szempontból Maros és Hargita megye diákjai között a felmérést illetően. Ezért szerettük volna, hogy az eddigi egyenlőtlenségek eltűnjenek, de sajnos ez nem sikerült teljes mértékben.

Idézet
De még így is az eddigi lebonyolítási rendszerek közül az idei az, amely a legkisebb egyenlőtlenségeket eredményezi a különböző megyék magyar nyelven tanuló diákjai között az érettségi dolgozatok elbírálásának szempontjából”

– magyarázta a nemzeti kisebbségi oktatásért felelős államtitkár.

A tárca RMDSZ által delegált illetékese hangsúlyozta, sajnálatos, hogy nem történt meg mindenhol a megjelölés, de diszkriminációt nem lehet kiáltani az ügy kapcsán, hiszen az idei helyzet semmivel sem diszkriminatívabb, mint volt az elmúlt években. „Most sokkal jobban eltűntek az előző évekhez képest az egyenlőtlenségek. Természetesen, ez nem vigasztalja azokat a központokat, ahonnan a dolgozatok értelemszerűen kerülhetnek ugyanúgy magyar vagy román tannyelvű osztályban tanító pedagógusokhoz is” – hangsúlyozta Kallós Zoltán.

korábban írtuk

Büntetőeljárás indult az írásbeli vizsga közben kiszivárgott román érettségi tételek ügyében
Büntetőeljárás indult az írásbeli vizsga közben kiszivárgott román érettségi tételek ügyében

Szolgálati titok megsértésének gyanújával büntetőeljárást indítottak hétfőn a hatóságok a közösségi oldalakra kiszivárgott román érettségi tételek ügyében.

Annak kapcsán, hogy vajon Kolozs megyében miért nem történt meg a dolgozatok megjelölése, az államtitkár elmondta, hétfő délután „nagyon röviden” beszélt a Kolozs megyei illetékesekkel, de ennek ellenére sem teljesen világos, miként alakult ki ez a helyzet. „Én úgy gondolom, ha kérdésük lett volna, ha bármilyen kérdés merült volna fel ezzel kapcsolatosan, akkor feltehették volna. Az eligazító gyűlések alkalmával is megkérdeztük, hogy van-e bárkinek bármilyen kérdése, bizonytalansága, de nem érkezett semmilyen kérdés senkitől, és ugyanúgy arra az utasításra sem érkezett semmilyen válaszüzenet, hogy ezeket a dolgozatokat külön kellene kezelni.

Tehát itt az a baj, hogy én nem igazán éreztem ebben a helyzetben a nyitottságot”

– hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve, valószínűleg kommunikációs hiba is lehet a helyzet mögött. „Nem akarok én senkire semmi rosszat mondani, de én úgy gondolom, az nem kifogás, hogy nem írja sehol, hogy ezt így kell, mert ugyanúgy azt sem írja sehol, hogy nem lehet” – zárta gondolatait a Krónikának Kallós Zoltán.

Ferencz S. Alpár, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) alelnöke kedden a Krónika megkeresésére elmondta, a most kialakult helyzet a vizsga szervezésének kimondottan a technikai részéhez tartozik, ezért a szövetség ebben a kérdésben nem illetékes nyilatkozni, mivel ezen a területen nem döntéshozó. Hozzátette, az RMPSZ dolga az volt – és ezt fel is vállalta –, hogy hozzájárulnak ama jogi feltételek megteremtéséhez, miszerint a magyar diákok dolgozatát olyanok javítsák, akik a nem román anyanyelvű diákokat oktatnak, és ezt meg is tették, de a szervezési kérdésekbe nincsen hatáskörük nyilatkozni.

A Kolozs megyei magyar diákok hátrányos helyzetének várható alakulásával kapcsolatban lapunk megkereste a kolozsvári Báthory Szülői Szövetség elnökét is. Király Attila a Krónikának elmondta, kedd délelőtt Kallós Zoltán oktatási államtitkár megerősítette nekik: úgy néz ki, már nem tudnak változtatni a magyar tagozatosok román nyelvből megírt érettségi dolgozatának javítási folyamatán. „Ez egy olyan döntés volt, amit akkor meghozott Marinela Marc főtanfelügyelő, és ezzel sajnos ellehetetlenítette, hogy tudjunk élni a dolgozatok megjelölésének lehetőségével. Azt már nem tudom, hogy egy félreértelmezett kérésnek nem tudtak eleget tenni, vagy csak egyszerűen úgy gondolták, nem hivatalos dokumentum hiányában nem vállalják a felelősséget, hogy eleget tegyenek a kérésnek” – magyarázta a szülői szövetség elnöke.

Hozzátette, az ügy megvitatása érdekében szerdán a Kolozs megyei tanfelügyelőségen fogadja őket Cristian Potoră, az érettségiztető bizottság elnöke.

Rámutatott, szülői szövetségként jelenleg mindent megtesznek, hogy egységesen lépjenek fel Kolozsváron, Kolozs megyében. Minden olyan magyar iskolával próbálják felvenni a kapcsolatot, amelynek van szülői szövetsége, vagy ha nincs, akkor valamelyik tanárral. „A szülőkkel aláíratunk egy átiratot, amit holnap átnyújtunk a találkozón, és nagyon reméljük, majd esélyt adnak arra, hogy azoknak a diákoknak, akiknek nagyon alacsony eredményük lesz általános tanulási eredményeikhez képest, legalább fellebbezés után magyar iskolában oktató tanárhoz kerüljön a dolgozatuk” – fogalmazott Király Attila.

Mint kifejtette, a szülői szövetség folyamatosan kapcsolatban van az RMDSZ-szel és Csoma Botond parlamenti képviselővel, a szövetség Kolozs megyei szervezetének elnökével, próbálnak megoldást találni erre az igazságtalan helyzetre. „Ha egységes lett volna az egész országban, akkor megértettük volna. De azt nem értjük meg, hogy az egyik megyében elfogadták, a másikban nem, sőt még megyéken belül is voltak eltérések iskolák között” – részletezte a szervezet vezetője, aki reméli, hogy minél többen felvetik ezt a problémát, annál közelebb kerülnek a megoldáshoz.

korábban írtuk

Bukás
Bukás

Mint általában oly sokszor, a nemzeti kisebbségek nyelvén tanuló diákok román nyelv és irodalomból írt érettségi dolgozatainak javítása körüli mizéria közepette sem könnyű rámutatni a felelősökre, viszont azért mégsem annyira bonyolult a képlet.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. július 02., kedd

Vészhelyzeti bizottságot kellett összehívni: aszály és árvizek egyszerre fenyegetik Romániát

A hidrológiai intézet és a meteorológiai szolgálat aggasztó előrejelzései miatt összeült kedden a környezetvédelmi minisztériumban a vészhelyzeti tárcaközi bizottság.

Vészhelyzeti bizottságot kellett összehívni: aszály és árvizek egyszerre fenyegetik Romániát
2024. július 02., kedd

Szankcionál és bocsánatot kér a marosvásárhelyi városháza a duplán odaítélt díszpolgári cím miatt

Megrovásban részesíti egyik alkalmazottját Marosvásárhely polgármesteri hivatala azok után, hogy poszt mortem is díszpolgári elismerésben részesült Alexandru Todea görögkatolikus bíboros, holott éltében is megkapta a címet.

Szankcionál és bocsánatot kér a marosvásárhelyi városháza a duplán odaítélt díszpolgári cím miatt
2024. július 02., kedd

Több idejük maradt a beiratkozásra a szakiskolába és duális képzésre készülőknek

Július 11-ig meghosszabbították a beiratkozás időszakát a szakiskolai és a duális képzésre a 2024-2025-ös tanévre – jelentette be az oktatási minisztérium, pontosítva azt is, hogy ez a módosulás nem érinti az elméleti líceumokba történő felvételit.

Több idejük maradt a beiratkozásra a szakiskolába és duális képzésre készülőknek
2024. július 02., kedd

A múlt héten is követelt halálos áldozatot a kanyaró

A múlt héten 586 kanyarós megbetegedést jelentettek Romániában – közölte kedden az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).

A múlt héten is követelt halálos áldozatot a kanyaró
2024. július 02., kedd

Rég várt pillanat: elindította Brassó–Budapest járatát a Wizz Air légitársaság

Kedden elindította Brassó–Budapest járatát a Wizz Air légitársaság, a heti három alkalommal közlekedő járat a Székelyfölddel is összekapcsolja a magyar fővárost.

Rég várt pillanat: elindította Brassó–Budapest járatát a Wizz Air légitársaság
2024. július 02., kedd

Záporokra, zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok, jégeső is lehet

Légköri labilitásra vonatkozó másodfokú, vagyis narancssárga riasztást adott ki kedd délelőtt az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország felére.

Záporokra, zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok, jégeső is lehet
2024. július 02., kedd

Nehéz helyzetben a Kolozs megyei üdülőtelepek, a törvények útvesztőjébe került a romániai turizmus a szakértő szerint

Romániában a turizmusnak pinponglabda jellege van, vallja Talpas János, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Földrajz Karának egykori oktatója, aki szerint az aktuális törvénykezés sok kérdést és problémát vet fel, nem áll a fejlődés szolgálatában.

Nehéz helyzetben a Kolozs megyei üdülőtelepek, a törvények útvesztőjébe került a romániai turizmus a szakértő szerint
2024. július 01., hétfő

Több mint 200 lakossági bejelentés medvék jelenlétéről a székelyföldi megyében

Az év elejétől 220 lakossági bejelentés érkezett Hargita megye településeiről a csendőrséghez medvék jelenlétéről.

Több mint 200 lakossági bejelentés medvék jelenlétéről a székelyföldi megyében
2024. július 01., hétfő

Bizonytalanság, ujjal mutogatás: nem tudni, mi lesz a magyar tagozatosok román nyelvből megírt érettségi dolgozatával

Épp csak elkezdődött az idei írásbeli érettségi, és máris botrány övezi a megmérettetést: hétfőn román nyelv és irodalomból vizsgáztak a diákok, és bonyodalmak jelentkeztek a magyar tagozatos diákok dolgozatai körül.

Bizonytalanság, ujjal mutogatás: nem tudni, mi lesz a magyar tagozatosok román nyelvből megírt érettségi dolgozatával
2024. július 01., hétfő

Több mint 10 fokkal zuhan a hőmérséklet a következő napokban

A következő két hétben néhány napig tartó lehűlés szakítja meg a kánikulát az egész országban, számottevő csapadékra július első napjaiban lehet számítani – derül ki a meteorológiai szolgálat július 1-14. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

Több mint 10 fokkal zuhan a hőmérséklet a következő napokban