Rostás Szabolcs

Rostás Szabolcs

Bukás

2024. július 02., 10:27

2024. július 02., 10:27

Mint általában oly sokszor, a nemzeti kisebbségek nyelvén tanuló diákok román nyelv és irodalomból írt érettségi dolgozatainak javítása körüli mizéria közepette sem könnyű rámutatni a felelősökre, viszont azért mégsem annyira bonyolult a képlet.

Adva van ugye egy rettenetesen túlbürokratizált vízfej, amit romániai oktatási rendszernek neveznek, amelyben már az udvar végi fabudik angolvécékkel történő felcserélése is könnyebb feladatnak tűnik, mint a gyerekek érdekének érvényesítése. Több mint két évtizednek kellett eltelnie az 1989-es rendszerváltás után, amíg a többségi társadalom ellenállásának leküzdésével valahogy sikerült kiharcolni, hogy a nem román anyanyelvű romániai diákok speciális tanterv alapján tanulják az állam nyelvét, és abból is vizsgázzanak. De hiába tekintik a jelenlegi magyar diáknemzedéket az utolsónak, amelynek tagjai még ugyanolyan tanterv szerint tanulnak, mint román társaik (arról a kísérleti generációról van szó, amely most fejezte be a 11. osztályt, és náluk vezették be annó az előkészítő osztályt és az új kerettanterveket),

mert az új tantervhez igazodó speciális tankönyvből most is hiány van, és a tanterv alkalmazása sem zökkenőmentes.

És itt nyitni kell egy rövid zárójelet is, mivel a javában zajló érettségi és a tételjavítással kapcsolatos botrány mentén magyar hozzászólók részéről is elhangzottak olyan vélekedések, miszerint ne mind elégedetlenkedjünk mi, magyarok, ne követelőzzünk pozitív megkülönböztetést, hanem üljünk le szépen az ülepünkre, és tanuljunk meg románul. Nem árt megismételni, amire oly szokszor felhívták már a figyelmet pedagógusok, oktatási szakértők az évtizedek során: a kisebbségi – köztük a magyar – diákokat bizony hátrányos megkülönböztetés éri, amikor ugyanolyan tanterv alapján oktatják számukra az állam nyelvét, mint román társaiknak, akiknek ez az anyanyelve, és vizsgázni is ugyanolyan feltételek között kénytelenek.

Bebizonyosodott, hogy idegen nyelvként kell oktatni a magyar nebulóknak a románt, akárcsak az angolt, a németet vagy a franciát – és az eredmény meglesz, hiszen a magyar gyerekek hamarabb megtanulnak angolul, mint románul. Aki e mögött románfóbiát vagy államellenes indulatot lát, az jobb, ha kezelteti magát, de emlékeztetnénk, hogy mandátuma idején Traian Băsescu államfő is belátta: meg kell szüntetni a kisebbségi diákokat ért hátrányos megkülönböztetést. Többek közt az állam jól felfogott érdekében: a polgárai tanuljanak meg jól románul.

Nem véletlenül hívta fel a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) az idei érettségit megelőzően az Országos Diszkriminációellenes Tanács figyelmét arra, hogy a frissen bevezetett új javítási rendszer során a kisebbségi diákok esélyegyenlősége sérül azáltal, ha a román nyelv és irodalom vizsgán olyan tanárok javítják a dolgozataikat, akik nem oktatnak a román nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő diákokat. „A kisebbségi diákok dolgozatainak olyan megyékben történő javítása, ahol nincsen kisebbségi oktatás, illetve ahol a pedagógusok nem rendelkeznek azon szakmai és módszertani kompetenciákkal, amelyek szükségesek egy nem anyanyelvi diák specifikus nyelvi kompetenciáinak az objektív értékelésére, tovább ronthatják a vizsgaeredményeket, továbbá súlyos következményei lehetnek a kisebbségi diákok boldogulása, továbbtanulása tekintetében” – figyelmeztetett az RMPSZ, miután az új javítási rendszer negatív hatása kimutatható volt az idei a próbaérettségi eredményein keresztül is.

Kovászna megyében például a román nyelv és irodalom próbavizsgája után regisztrált átmenési arány 58 százalék volt 2023-ban, míg idén ez az arány alig érte el a 26 százalékot.

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács nem is juthatott más következtetésre, mint arra, hogy a román nyelv és irodalom vizsga esetében a kisebbségi diákok dolgozatait olyan tanároknak kell javítaniuk, akik oktatnak a román nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő diákokat is.

Ehhez képest mi történt? Kolozs megyében, továbbá még néhány erdélyi település vizsgaközpontjaiban nem tették lehetővé a magyar diákok számára, hogy megkülönböztető jellel lássák el a dolgozatukat annak érdekében, hogy munkájukat kisebbségi oktatással rendelkező megyékben, ezen a téren szakmai tapasztalattal rendelkező pedagógusok értékelhessék. Kallós Zoltán, a bukaresti oktatási minisztérium nemzeti kisebbségi oktatásért felelős államtitkára azt állítja, már a múlt héten körlevélben és szóban egyaránt felhívta az érettségiztető bizottságok vezetőinek figyelmét ennek a lehetőségnek a biztosítására, ám például a Kolozs megyei ezt elutasította, mégpedig arra hivatkozva, hogy nem kötelező.

Mármost itt két lehetőség áll fenn. Az államtitkár lépéseket tesz annak érdekében, hogy szankciókkal sújtsák ama vizsgabizottságok vezetőit, akik nem tették lehetővé a magyar tagozaton tanuló érettségizők dolgozatának megjelölését, továbbá odahat, hogy ezeknek a diákoknak az esetében is méltányos formában történjék a dolgozatuk javítása. Ellenkező esetben ugyanis nem csak a román, hanem a magyar diáktársaikhoz képest is hátrányos helyzetbe kerülnek a mostani érettségi során. Vagy ha mindez nem történik meg, a kisebbségi oktatásért felelős államtitkárnak le kell mondania tisztségéről, mivel azt jelenti, hogy az oktatási minisztérium illetékesének határozott útmutatását az érettségiztető bizottságok vezetői egyszerűen semmibe veszik. És nem sikerül érvényesíteni a romániai magyar diákok érdekeit.

Ugyanakkor a javítás körüli hercehurca nem egyedül Kallós Zoltán felelőssége, hanem az őt delegáló RMDSZ-é is, amelynek – ha már az erdélyi magyarság egyetlen hiteles képviselőjének tekinti magát – megnyugtató megoldást kell kiharcolnia egyszer s mindenkorra a magyar diákok speciális románoktatásának zökkenőmentes biztosítása, a vizsgáztatás méltányos lebonyolítása érdekében kormányzati, minisztériumi szinten.

Ellenkező esetben ez nem csak megannyi magyar diákot fenyeget rossz érettségi előmenetellel, hanem a korszerű, diszkriminációmentes anyanyelvi oktatás biztosítását a zászlajára tűző szövetség számára felér egy bukással.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezt olvasta?

Balogh Levente

Balogh Levente

Egy félidő a pokolban

Azért a fene gondolta volna, hogy az előző foci Eb-hez képest – legalábbis a hivatalos „könyvelésben” rögzített eredmény szerint – jobb magyar szereplés után keserű szájízzel marad az ember Szoboszlaiék kontinensbajnoki kalandjának vége után.

Makkay József

Makkay József

Ki szeretne szakmát tanulni?

Rájár a rúd a romániai szakoktatásra. A közbeszédben gyakran elhangzó szakmunkásképzés szükségessége olcsó szlogenné vált, mert a tanügy mostohagyerekeként kezelik, ahova a ,,megbélyegzett” gyerekek kerülnek.

Balogh Levente

Balogh Levente

Iohannis NATO-kalandja

Aki csak egy kicsit is tisztában van az erőviszonyokkal, az mindvégig tudhatta, hogy Klaus Iohannis román elnöknek természetesen fikarcnyi esélye sincs arra, hogy megszerezze a NATO főtitkári tisztségét.

Balogh Levente

Balogh Levente

Ha foci Eb, akkor magyarok

Ha már annyira divatos manapság, akkor én is coming outolok egyet annak apropóján, hogy Németországban zajlik a most kezdődő labdarúgó Európa-bajnokság: az 1990-es labdarúgó-világbajnokság óta hosszú évtizedekig a németeknek szurkoltam.

Rostás Szabolcs

Rostás Szabolcs

Méltóságot a győzőknek!

Természetesen el lehet vitatkozni azon, illik-e a történelmi jelző az RMDSZ által a vasárnap rendezett európai parlamenti, valamint helyhatósági választáson elért eredményére.

Makkay József

Makkay József

Magyarok román pártszínekben

Nehéz választási kampányon és szavazáson vagyunk túl. Nem csak azért, mert félő volt, hogy az RMDSZ nem lépi át az ötszázalékos választási küszöböt, hanem a román pártok keresztül-kasul Erdélyben magyar jelölteket is indítottak.

Balogh Levente

Balogh Levente

Választások közel és távol

Sajátos együttállás: vasárnap egyszerre szavazhatunk arról, hogy kik képviseljék az erdélyi, partiumi és bánsági magyar közösséget a legalacsonyabb – azaz önkormányzati – és a legmagasabb – vagyis európai parlamenti – szinten.