Érettségi: megkopott a tudás értéke – a politikumnak és a szakmának is tennie kell az oktatás minőségének javulásáért

Bíró Blanka , Kiss Judit , Molnár Rajmond 2018. július 06., 16:20

A politikumnak, a szakembereknek is tenniük kell azért, hogy javuljon az oktatás és jobbak legyenek az érettségi eredmények, ugyanakkor értékválsággal küzd a társadalom, megkopott a tudás értéke, a rendszer nem ösztönzi tanulásra a fiatalokat – vélekedett Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatási ügyvezető alelnöke és Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester megkeresésünkre a magyar diákok gyenge érettségi eredményei kapcsán.

Érettségi: megkopott a tudás értéke – a politikumnak és a szakmának is tennie kell az oktatás minőségének javulásáért
galéria
Fotó: Pinti Attila

A magyar diákok gyenge érettségi eredményeinek hátterében elsősorban sajátos gazdasági-társadalmi okok állnak – összegzett megkeresésünkre Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatási ügyekkel megbízott ügyvezető alelnöke annak kapcsán, hogy a szerdán közzétett eredményekből kiderült: a 6012 magyar diák 43 százalékának nem sikerült a vizsgája.

Magyari Tivadar: „nem lehet gyors változásra számítani”

„Ki kell mondani, a magyar közösség általános gazdasági és ezzel együtt járó kulturális felemelkedése ezeken az eredményeken is javítana. A lemaradás, a hátrány nem olyan nagy, de mindenképpen dolgozni kell a felzárkózáson, ez viszont nagyon sok szereplőn múlik, a politikumtól a szakemberekig” – mondta Magyari Tivadar. Hozzátette, mérik, kutatják a folyamatot, foglalkoztatja a szövetséget a kérdés, ám a hirtelen kimondott, okoskodó válaszok nem alkalmasak az összefüggések feltárására. Rámutatott,

ha összehasonlítják a hasonló helyzetben levő magyar és román közösségeket, ha kiveszik a képletből a többségében románok lakta területek „nagyágyúit”: a Bánságot, Kolozsvárt, Bukarestet, kiderül, hogy az eredményekben nem olyan nagy a különbség.

A kutatások során a legerőteljesebb összefüggést a tanárok felkészültsége és a diákok eredménye között mutattak ki, ám ez sem teljesen egyértelmű, hiszen a különböző fokozatok megszerzése nem mindig tükrözi a pedagógus felkészültségét, munkájának minőségét. „A több okra visszavezethető, sokszereplős folyamatban nem lehet gyors változásra számítani, meg kell vizsgálni, hol javíthatunk leghamarabb. Épp ott vannak gondok, ami a leghatékonyabb húzóerő lehetne, például a tanárképzés” – részletezte Magyari Tivadar.

Rámutatott, a képzés intézményrendszere fejlődik, azonban a szakma megítélése, az iránta tanúsított érdeklődés leépülőben van. Ha évtizedekkel ezelőtt egy egyetemi szakon volt tíz hely, arra több százan jelentkeztek, és a tízből hét-nyolc a tanári pályát választotta.

Most megtörténik, hogy a tizenöt helyre csak tizenhárman jelentkeznek, és csak néhányan választják a tanári hivatást.

Az ügyvezető alelnök rámutatott, román nyelv és irodalomból magyarázható a gyengébb teljesítmény, ugyanis a románt még hat évig a régi módszer szerint tanulják a fiatalok, csak azoknál lépett életbe az újítás, akik 2012-ben kezdték az iskolát. Azt sem tartja elfogadható kifogásnak, hogy a magyar diákok egy plusztantárgyból kell érettségizzenek, úgy véli, a magyar tételek bírálata sem építő jellegű.

Hagyjuk a pedagógusokat dolgozni, ne kelljen minden évben gombóccal a torkukban kidolgozzák a tételeket, attól tartva, hogy majd ezt számonkérik a szülők, a sajtó vagy a politikusok”

– mondta Magyari Tivadar.

Antal Árpád: nem ösztönöz tanulásra a rendszer

Az erdélyi magyarság egyik legnagyobb problémája, hogy az elmúlt évtizedekben az oktatás területén nem hozzuk azt a teljesítményt, mint korábban, fogalmazta meg lapunknak Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere rámutatott,

az elmúlt egy-két évtizedben a magyar középiskolák kikoptak a száz legjobb romániai tanintézet közül, ezt kell megfordítani, ezzel a kérdéssel hangsúlyosabban kell foglalkoznia a politikumnak és a szakmának.

„Az értékválsággal küzdő társadalom a tudás értékét sem becsüli, a rendszer sem ösztönzi tanulásra a fiatalokat. Arra biztatom a politikustársaimat, a tanárokat, a diákokat, hogy változtassunk ezen a szemléleten, mert hosszú távon biztos megtérül a felhalmozott tudás” – fogalmazta meg Antal Árpád.

Eredmények tantárgyak szerinti lebontásban

Az oktatási minisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinetje csütürtökön közzétette a magyar diákok írásbeli érettségijének óvások előtti eredményeit tantárgyakra lebontva. Mint írták, a megmérettetésre 6012 magyar anyanyelvű diák iratkozott be, átmenő 6-os átlaggal, azaz sikeresen vizsgázott 57 százalékuk. Közülük a legtöbben, 1163-an 7 és 7,99 közötti jegyet, 1002 diák 8 és 8,99 közti, 747-en 6 és 6,99 közti, 269-en 9 és 9,99 közti átlagot értek el, színtízes egy magyar diák sem lett. Az 5-ös átlagot 2220 diák nem érte el, 5 és 5,99 közti jegyet 181-en kaptak.

Fotó: Pethő Melánia

Az összesített eredményekből kiderül,

románból a magyar diákok 64,87, magyarból 95,84, matematikából 72,16, történelemből 98,61, profilnak megfelelő tantárgyból 91,26 százaléka kapott átmenő jegyet.

Az adatokból arra lehet következtetni, hogy sok esetben nem az átmenő (5-ös) jegyek megírásával vannak a gondok, hanem a hatos átlag elérésével.

A sikeresen vizsgázók arányainak tekintetében az alábbi tíz középiskola érte el a legjobb eredményeket: János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár (100 százalék), Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda (94,15), Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely (93,89), Református Kollégium, Kolozsvár (92,16), Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy (91,86), Zajzoni Rab István Középiskola, Négyfalu (91,67), Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár (91,57), Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Kolozsvár (90,28), Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium – Csíkszereda (89,29), Mikes Kelemen Főgimnázium, Sepsiszentgyörgy (88,51).

A kabinet közölte, az előző évek eredményeivel való összehasonlítást az óvások eredménye után közlik. A végleges adatokat július 9-én teszi közzé a minisztérium.

Az úgynevezett Brăila-jelenség

A tanügyi rendszerben tapasztalható méltánytalanságokra, egyenetlenségekre világított rá újfent az idei érettségi vizsga – írta a román sajtó, nagy teret szentelve a témának. Amint az Adevărul című napilapban olvasható, Ştefan Cer, az Edu Cer Egyesület elnöke azt nyilatkozta,

ideje lenne, hogy vészjelzésnek tekintse a tanügyminisztérium és a tanfelügyelőségek, hogy vannak megyék, ahol az átmenési arány 30-40 százalékos, más megyék esetében pedig 80 százalékos.

Nyilván sok minden függvénye, hogy miképp alakulnak az érettségi jegyek – nemcsak a diákok felkészültségétől, de attól is függ, hogy kik, mennyire szigorúan javítják az írásbeli dolgozatokat –, mindazonáltal több szempontból egyenlőtlen a végeredmény, hiszen akadnak megyék, amelyek évről évre egyre jobban teljesítenek, más megyék pedig ugyanolyan gyengén, ha nem gyengébben, mint a korábbi években.

Laura Greta Marin egyetemi tanár, a szociális nevelésért és igazságszolgáltatásért küzdő civil szervezet (Human Catalyst Asociatia penru Educaţie şi Justiţie Socială) vezetője az érettségi jegyek befolyásoló tényezőjeként az úgynevezett Brăila-jelenségre hívta fel a figyelmet. Az országos összesítések szerint több mint 16 600 végzős nem jelentkezett érettségi vizsgákra: a tanügyminisztérium szerint vagy bukás vagy a hiányzások miatt, azonban a lap által megszólaltatott szakemberek szerint emiatt az országszerte teret hódító, úgynevezett Brăila-jelenség is okolható.

Az érettségi és a kisérettségi esetében is egyre gyakoribb, hogy egyes tanárok megbuktatják, és ily módon nem engedik vizsgára állni a gyengén teljesítő diákokat, mert attól félnek, hogy a rossz vizsgaeredmények ártanának az illető tanintézet presztízsének”

– fejtette ki Laura Greta Marin. A jelenséget azért nevezik Brăila-jelenségnek, mert a legfeltűnőbb példát ebben a tekintetben a moldvai megye szolgáltatta: tavaly a vizsgaeredményeket illetően második helyen végzett, idén harmadik helyen, ugyanakkor első a vizsgára nem álló diákok arányát tekintve: majdnem 40 százalékuk nem jelentkezett érettségire.

Fotó: Haáz Vince

Gyenge csíki eredmények

Rendkívül gyenge eredmények születtek a csíkszéki iskolák nagy többségében az érettségin.

Kivételt képez a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium és a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium, ahol jól vizsgáztak a végzősök.

A Márton Áron-iskolából 171 vizsgázóból 161-en szereztek átmenőt, Varga László igazgató úgy értékelt, elégedettek az eredmények láttán. „Úgy gondolom, ez megfelel a tantestület, a szülők, illetve a közvélemény elvárásának is. A papírforma érvényesült idén is, ebben pedig rengeteg munka, odafigyelés, egyeztetés és együttműködés összpontosul. Remélem, a következő években is sikerül fenntartani ezt a minőséget” – fogalmazott Varga.

A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium tanulóinak 89,29 százaléka vette sikeresen az akadályt. „Természetesen elégedettek vagyunk, örvendek a sikeres évfolyamnak. Az eredmény nem ért meglepetésként, komoly munka áll mögötte” – mondta Tamás Levente igazgató.

A Márton Áron- és a Segítő Mária-gimnáziummal ellentétben a legtöbb csíki iskolában nagyon gyenge eredmények születtek. A Székely Károly Szakközépiskolában például egy diák sem vette sikeresen a megmérettetést: a húsz vizsgázóból mindenki megbukott. Györffy Ildikó igazgató úgy látja, a végzőseik többsége a román írásbeli vizsga miatt hasalt el az érettségin.

Akinek esélye lett volna, az a román miatt nem ment át. Azt is mondták nekem a gyerekek, hogy elmennek majd olyan vidékre, ahol tudnak románul kommunikálni, mert hiába ülnek a könyv mellé, nem tudják megtanulni a nyelvet.

Meg kell említenem a rossz eredmények kapcsán azt is, hogy nagyon sok diákunk már kilencedikben eldönti, hogy nem akar érettségizni, sokan csak a szüleik nyomására állnak vizsgára” – magyarázta.

A csíkszeredai Venczel József Szakközépiskola sem büszkélkedhet, 65-ből mindössze 5-en szereztek átmenőt. „Jobb eredményeket vártam a diákoktól, úgy érzem, sok energiát fektettek be a tanárok és diákok is” – közölte érdeklődésünkre Bálint Gabriella intézményvezető. A csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Iskolaközpontban senki sem szerezte meg a hatos átlagot, tehát az átmenőt. „Szakközépiskolák számára kétféle, különböző nehézségű érettségit kellene tartani. Egyik adjon lehetőséget azoknak, akik tovább akarnak tanulni, egy másik pedig azoknak, akik nem akarnak. Meg kell nézni, hogy honnan, milyen szintről indulnak ezek a gyermekek” – fogalmazott Vizi István igazgató.

Hozzátette, rajtuk, szakközépiskolákon csattan az ostor, mert ők a leggyengébb láncszem érettségin, holott a problémák az alsóbb szinteken kezdődnek. „Ha a gyermek már nyolcadik osztály végén sem tud négyesnél jobb jegyet írni, nincs mit kezdeni. Nem lehet bepótolni azt az elmaradást, amit a gyerek magával hoz” – fejtette ki véleményét az intézményvezető.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport