Elemző: messzinek tűnik a koalíció szétesése, az RMDSZ sorsa a román pártok küzdelmeitől függ

Balogh Levente 2023. február 08., 10:14

A Szociáldemokrata Párt (PSD) részéről a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) a miniszteri tárcák cseréjéről kötött megállapodás felrúgásának belengetése ellenére is messzinek tűnik a bukaresti kormánykoalíció szétesése, az RMDSZ sorsa pedig attól függ, hogyan alakulnak a román pártok egymással folytatott, valamint belső küzdelmei – fejtette ki a Krónikának Pászkán Zsolt. A budapesti Külügyi és Külgazdasági Intézet nagybányai születésű elemzőjét a PSD és a PNL között az utóbbi hetekben kialakult nyilatkozatháború kapcsán kérdeztük, és arra is kíváncsiak voltunk, mi lehet a magyar szervezet sorsa, ha elveszik a „pénzes” minisztériumát.

Elemző: messzinek tűnik a koalíció szétesése, az RMDSZ sorsa a román pártok küzdelmeitől függ
galéria
Fotó: Gov.ro

Ha az utóbbi több mint húsz évet vesszük alapul, akkor a romániai politikában inkább ez a hosszú választásmentes időszak a szokatlan a pártok számára, mint a – szinte – állandó kampány – fejtette ki a Krónika kérdésére Pászkán Zsolt, a magyar Külügyi és Külgazdasági Intézet elemzője annak kapcsán, hogy a jelek szerint a PSD egyes politikusai nem szeretnék betartani a koalíciós megállapodásban foglaltakat, és nem adnák át a pénzügyi és a közlekedési tárcát, a koalíciós megállapodás felrúgását és az ország stabilitását kockáztatva ezzel.

A Románia-szakértő szerint korábban egyfajta „folyamatos hadiállapot” jellemezte a pártokat és ez a teljes pártinfrastruktúrára és működési módszertárra rányomta a bélyegét.

A jelöltek, a tisztségviselők, a pártemberek kiválasztásától és kiválasztódásától kezdve egészen a kommunikációs paneleket gyártó emberekig minden ezt a fajta konfrontatív logikát szolgálta.

Hosszú az idő a választásokig, és kevés a pénz

„Ehhez társul még az a romániai politikai szereplők körében meglehetősen elterjedt vélekedés, hogy jobb ellenzékből nekivágni a kampánynak, mint egy – esetleg – rosszul teljesítő, vagy legalábbis megfelelő média- és egyéb (NGO-k, honi és külföldi szolgálatok, külföldi politikai és intézményi szereplők) háttérrel ekként bemutatott, bemutatható kormány tagjaként. Tehát – elvileg – nem zárható ki egy ilyen mozgatórugó ebben az esetben sem, de ez ellen szól, hogy a még bizonytalan időpontú 2024-es választásokig túl hosszú, kormányzati források nélküli idő (plusz egy általa nem befolyásolható éves költségvetés) lenne hátra az ellenzékiséget választó párt számára. Márpedig a négy kampánnyal járó 2024-es év a források tekintetében rendkívüli kihívást jelent majd a romániai pártok számára. Arról nem beszélve, hogy az államfői megmérettetés miatt – nagy valószínűséggel – öt, sőt ha egyes pártok végül mégis kikényszerítik a kétfordulós polgármester-választást, akkor hat választás lesz jövőre” – világított rá a helyzetre a szakértő.

Pászkán Zsolt így – legalábbis egyelőre – túl korainak tartja az idén májusban tervezett kormányfőcserét ahhoz, hogy a PSD komolyan a koalíció felrobbantására készülne. Úgy véli, amit most látunk, azaz a koalíciós szerződés fő kormányzati tisztségekre vonatkozó része megsértésének belengetése a PSD részéről, inkább tűnik az alkupozíciók kijelölésére, talán további engedmények kizsarolására, vagy a PNL esetleges szerződésszegési szándékai kivédésére tett kísérletnek.

Az elemző szerint nem zárhatók ki olyan, a médiában meg nem jelenő, koalíción belüli vélt vagy valós feszültségek, álhírek, kommunikációs hiányosságok miatt érvényesülő manipulációk, melyek irracionális döntésekre kényszerítenek politikai döntéshozókat.

„Erre akár a nemzetközi politikában is tudunk példákat felsorolni. De összességében egyelőre még messzinek tűnik a koalíció szétesése. Ráadásul a jelenlegi parlamenti matematika sem nagyon kedvez ennek, a koalíció tagjai nehezen tudnának másfajta konfigurációban összeállni, mely ne váltana ki olyan bel-, vagy külföldi ellentámadásokat, melyeket az alapvetően szolgalelkű romániai politikusok meg mernének kockáztatni!” – mutatott rá a nagybányai születésű elemző.

Kérdésünkre, van-e esély arra, hogy amennyiben a PNL nem megy bele a PSD javaslataiba, a szociáldemokraták felrobbantsák a koalíciót, és előre hozott választást kényszerítsenek ki, Pászkán kifejtette:

a PSD ezt a forgatókönyvet a jelenlegi szerződéses körülmények között legfeljebb idén májusig, azaz már csak kb. 3-4 hónapig alkalmazhatja.

Szerinte kérdéses, rendelkezik-e a PSD elegendő erőforrásokkal egy ilyen lépés megtételéhez, illetve elég karizmatikus és párton belül elég erős politikus-e Marcel Ciolacu egy ilyen kockázatos döntés meghozatalához és a PSD-n belüli, sokszor széttartó erők uralásához. „Most úgy látom, hogy nem, és a sakálfalkaként működő PSD-ben Ciolacunál sokkal nagyobb szabású vezetőket is »széttéptek« a másod-harmadvonalba kényszerült, kényszerített vezetők, amikor azok meggyengültek. Az a helyzet, hogy a PSD-nek csak abban az esetben lenne érdeke most felrobbantani a koalíciót, ha ellenzékben, esetleg egy kisebbségi PNL–(RMDSZ?) kormányt kívülről támogatva akarnák folytatni a politizálást 2024-ig. De, mint arra fentebb rámutattam, ezt túl hosszú időnek, a romániai pártokat túl csórónak, a hatalom nélküli PSD-t pedig elkötelezett médiatámogatás tekintetében túl gyengének tartom egy ilyen lépéshez” – fejtette ki Pászkán.

Az elemző szerint PSD előrehozott választást legfeljebb akkor tudna koherens logika mentén kirobbantani, ha májusban nem jönne létre a kormányfőváltás, illetve ha a számításaik azt mutatnák, hogy számukra az lenne a hasznosabb, ha a parlamenti választást hamarabb rendeznék a helyhatóságinál (jelenleg fordítva van).

„Különösen egy olyan gyenge, párton belüli pozíciókkal rendelkező pártelnök, mint Ciolacu, nagy valószínűséggel azt mérlegeli jelenleg, hogy miként tud nagyobb nyomást gyakorolni a területi vezetőkre: a pénzforrásokat biztosan uraló kormányfőként, májustól, vagy egy előrehozott parlamenti választást – csak esetleg – megnyerő pártelnökként/miniszterelnökként. A két lehetőség közötti jelentős bizonytalansági tényező az, ami szerintem jelenleg elég valószínűtlenné teszi az előrehozott választást. De újra kihangsúlyozom, a politikusok gyakran hoznak irracionális döntéseket!” – figyelmeztetett a szakértő.

A PNL nem tudott erősödni, de a PSD sem nyugodhat meg

A Krónika felvetésére, miszerint biztos, hogy a koalíció felrúgásából a PSD jönne ki jól, Pászkán Zsolt elmondta, ez számos olyan tényezőtől függ, melyekre egyelőre nincs adatokkal alátámasztható válasz.

A felmérések jelenleg azt mutatják, hogy a koalíción belül a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) a kormányfői tisztség birtokában sem sikerült jelentős áttörést elérnie a szavazói támogatottságot illetően, azaz mivel az egész koalíció stagnált, a PNL-nek nem sikerült csökkentenie különbségét a PSD-vel szemben.

„De ez a helyzet még a PSD számára is csak látszólag megnyugtató, ugyanis nagyon is számolnia kell a »rendszerellenes« szavazói réteggel. Itt nem csak, vagy nem feltétlenül a Románok Egyesüléséért Szövetségre (AUR) gondolok, mely a maga »hulladékpolitizálásával« megpróbál felkapaszkodni erre a vonatra, hanem arra az eddig is létező, de eddig rendkívüli kiegyensúlyozatlansága miatt a médiában (főleg a »függetlenobjektív« »fősodor-médiában« – FSM) sikeresen háttérbe szorított törésvonalra, melynek egyik oldalán az »euronaivak«, vagy »eurooptimisták«, a másik oldalon pedig a bizonytalan méretű, de azért még mindig elég vékonynak tekinthető »euroszkeptikusok« rétegével keveredő »eurorealisták« állnak. Az első ilyen jellegű figyelmeztetés a legutóbbi parlamenti választásokon érkezett, amikor az addig a FSM által szuperlatívuszokkal felmagasztalt, kizárólag a »liberalizmust« és az »európai értékeket« cseppfertőzéssel magukba szívó »szép-és-szabad-fiatalok«-ból állónak tekintett nyugati román diaszpóráról kiderült, hogy jelentős számban tartalmaz olyan tagokat is, akik nagyon szívesen adják a szavazatukat – jobb híján! – még olyan szervezetekre is, mint az AUR! Sőt, az ukrajnai háború – paradox módon! – éppenséggel a nyugati államokba vándorolt, de szuverenista meggyőződésű szavazók választási hajlandóságát növelheti, hiszen az eurokrácia elhibázott döntései miatt anélkül nyilvánulhatnak meg a kevésbé »eurolelkes« oldalhoz tartozónak tekintett párt(ok) mellett, hogy tartósan zavar keletkezne a kognitív koherenciájukban. Vagyis elképzelhető, hogy a romániai választókban is lezajlik az az emancipációs folyamat, mely szembeszáll az Európai Unió fogalmának annak bürokráciája – és a mögötte álló erők, valamint a kiszolgáló média – általi kisajátításával” – hangsúlyozta Pászkán. Az, hogy ez így lesz-e és tartós marad-e, az elemző szerint nagymértékben függ majd a háború aktív szakaszának végkimenetelétől, illetve a szinte elkerülhetetlennek tűnő jelentős gazdasági és ebből következő társadalmi, politikai átrendeződésektől.

A budapesti Külügyi és Külgazdasági Intézet elemzője hozzátette, talán nem véletlen, hogy

olyan politikusok kezdtek el „mazsolázgatni” az eddig szinte kizárólag a szuverenisták által hangoztatott témák közül, mint például az „eurokrácia” és az „USAkrácia” engedélye nélkül még lélegzetet venni sem nagyon merő, újabb választások előtt álló Marcel Ciolacu, vagy éppenséggel az euroatlanti intézményrendszerbe beemelt, az elnökválasztásnak talán újra nekivágó Mircea Geoană NATO-főtitkárhelyettes.

Ők olyan nyíltan és kertelés nélkül beszélnek egy alkotmánya szerint „szuverén és független, egységes és feloszthatatlan állam” (Moldova) Románia általi bekebelezéséről, „egyetlen román nemzetről” – az „eurokrácia” és a fősodor-média jelentős részének hallgatása mellett –, amiért – sőt, sokkal kevesebbért – magyar politikusokat, például, az „eurokrácia”, a mainstream sajtó és a kollaboránsok már rég „keresztre feszítették volna”.

„De miközben a szuverenista érzelmű választókért folyó csatában a PSD-re elsősorban az AUR jelenti a legfőbb veszélyt, legalábbis egyelőre, mozgások tapasztalhatók a PNL-ből kiszorult politikusok, politikai szerveződések körében is. Tehát ezért is korai érvekkel alátámasztható előrejelzésekbe bocsátkozni azzal kapcsolatosan, hogy milyen erőviszonyok lesznek 2024-re, vagy 2023 második felére – ha mégis lesz előrehozott választás” – ecsetelte Pászkán.

Nincs sok mozgástere az RMDSZ-nek

A Krónika kérdésére, miszerint mi lesz az RMDSZ-szel, miután a kiszivárgott hírek szerint elvennék tőle a jelentős összegek fölött rendelkező, Cseke Attila irányította fejlesztési tárcát, Pászkán Zsolt kifejtette:

az RMDSZ-nek továbbra sincs túl sok mozgástere, mert koalíción belüli pozíciója nem belső, valódi, hanem csak a koalíciós társak által ráruházott erőből fakad.

A Kelemen Hunor vezette RMDSZ koalíción belüli pozíciója a Marcel Ciolacu és Nicolae Ciucă által ráruházott erőből fakad Fotó: Gov.ro

„Koalíción belüli sorsa nagyrészt a szuverenista választókért az egyes pártok között és azokon belül zajló, előzőleg felvázolt harc méretén, időtartamán és eredményén múlik. Egyelőre talán nem fenyegeti veszély az RMDSZ »pénzes« tárcáját, de ha az említett harc túl hamar és a szuverenista erők – viszonylagos – győzelmével, erőpozícióba kerülésével zárul, akkor a magyar szervezet elég nehéz helyzettel szembesülhet. Amennyiben megszűnik, vagy legalábbis kritikus érték alá süllyed az RMDSZ kormányzati forrásokhoz jutási képessége, akkor nem is nagyon lenne értelme – néhány személyes megélhetési megfontoláson kívül – a koalíció tagjának maradni, mert olyan identitárius kompromisszumokra kényszerülhetne, vagy kényszeríthetnék, melyek később a választási eredményességet kockáztatnák” – hangsúlyozta az elemző.

Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter különben a Digi24 hírtelevíziónak adott, kedden este sugárzott interjúban meggyőződésének adott hangot, miszerint az RMDSZ a kormányfőváltással együtt járó májusi koalíciós rokád után is hatalmon marad. A székelyföldi politikus közölte, nem merült fel a koalícióban a tárcák létszámának csökkentése vagy az RMDSZ-nek a kormányból való eltávolítása. „Meggyőződésem, hogy az RMDSZ május után is megőrizheti a három tárcáját és a miniszterelnök-helyettesi posztot” – jelentette ki Tánczos Barna, hozzátéve: a koalíción kívüli, a pártok háza táján elhangzó vélekedéseket nem kell figyelembe venni.

A „trónkövetelők” megfékezését célozhatnák az előre hozott választások

Felvetésünkre, milyen következményei lennének egy kormányválságnak, illetve az előre hozott választásoknak, Pászkán Zsolt rámutatott: a kormányválság, mint mindig, az amúgy is eléggé ellentmondásos kormányzati cselekvőképesség további gyengüléséhez vezetne.

Különösen hátrányos lenne ez a mostani háborús időszakban, amikor könnyen megtörténhet, hogy akár fél, vagy egy éven belül közép- és hosszútávon ható, és az ország sorsát alapvetően meghatározó döntéseket kell hozni.

„És mivel elemzőként semmit sem tartok teljesen lehetetlennek, vagy száz százalékosan biztosnak, az előre hozott választást abban az esetben tartom elképzelhetőnek, ha a koalíció két nagy pártja, a PSD és a PNL együtt, vagy külön-külön arra a megállapításra jutnak, hogy a külső »trónkövetelők« feltörekvésének megakadályozására a jelenlegi erőviszonyok – többé-kevésbé a jelenlegihez hasonló – konzerválását tartják a legjobb megoldásnak” – világítot rá a lehetőségekre Pászkán Zsolt.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport