Elemző: messzinek tűnik a koalíció szétesése, az RMDSZ sorsa a román pártok küzdelmeitől függ

Elemző: messzinek tűnik a koalíció szétesése, az RMDSZ sorsa a román pártok küzdelmeitől függ

Fotó: Gov.ro

A Szociáldemokrata Párt (PSD) részéről a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) a miniszteri tárcák cseréjéről kötött megállapodás felrúgásának belengetése ellenére is messzinek tűnik a bukaresti kormánykoalíció szétesése, az RMDSZ sorsa pedig attól függ, hogyan alakulnak a román pártok egymással folytatott, valamint belső küzdelmei – fejtette ki a Krónikának Pászkán Zsolt. A budapesti Külügyi és Külgazdasági Intézet nagybányai születésű elemzőjét a PSD és a PNL között az utóbbi hetekben kialakult nyilatkozatháború kapcsán kérdeztük, és arra is kíváncsiak voltunk, mi lehet a magyar szervezet sorsa, ha elveszik a „pénzes” minisztériumát.

Balogh Levente

2023. február 08., 10:142023. február 08., 10:14

Ha az utóbbi több mint húsz évet vesszük alapul, akkor a romániai politikában inkább ez a hosszú választásmentes időszak a szokatlan a pártok számára, mint a – szinte – állandó kampány – fejtette ki a Krónika kérdésére Pászkán Zsolt, a magyar Külügyi és Külgazdasági Intézet elemzője annak kapcsán, hogy a jelek szerint a PSD egyes politikusai nem szeretnék betartani a koalíciós megállapodásban foglaltakat, és nem adnák át a pénzügyi és a közlekedési tárcát, a koalíciós megállapodás felrúgását és az ország stabilitását kockáztatva ezzel.

A Románia-szakértő szerint korábban egyfajta „folyamatos hadiállapot” jellemezte a pártokat és ez a teljes pártinfrastruktúrára és működési módszertárra rányomta a bélyegét.

A jelöltek, a tisztségviselők, a pártemberek kiválasztásától és kiválasztódásától kezdve egészen a kommunikációs paneleket gyártó emberekig minden ezt a fajta konfrontatív logikát szolgálta.

Hosszú az idő a választásokig, és kevés a pénz

„Ehhez társul még az a romániai politikai szereplők körében meglehetősen elterjedt vélekedés, hogy jobb ellenzékből nekivágni a kampánynak, mint egy – esetleg – rosszul teljesítő, vagy legalábbis megfelelő média- és egyéb (NGO-k, honi és külföldi szolgálatok, külföldi politikai és intézményi szereplők) háttérrel ekként bemutatott, bemutatható kormány tagjaként. Tehát – elvileg – nem zárható ki egy ilyen mozgatórugó ebben az esetben sem, de ez ellen szól, hogy a még bizonytalan időpontú 2024-es választásokig túl hosszú, kormányzati források nélküli idő (plusz egy általa nem befolyásolható éves költségvetés) lenne hátra az ellenzékiséget választó párt számára. Márpedig a négy kampánnyal járó 2024-es év a források tekintetében rendkívüli kihívást jelent majd a romániai pártok számára. Arról nem beszélve, hogy az államfői megmérettetés miatt – nagy valószínűséggel – öt, sőt ha egyes pártok végül mégis kikényszerítik a kétfordulós polgármester-választást, akkor hat választás lesz jövőre” – világított rá a helyzetre a szakértő.

korábban írtuk

A PSD elnöke szerint kormányátalakítást is hoz majd a májusi miniszterelnök-csere
A PSD elnöke szerint kormányátalakítást is hoz majd a májusi miniszterelnök-csere

Kormányátalakítást is kilátásba helyezett Marcel Ciolacu, a kormány legnagyobb pártja, a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a képviselőház elnöke a május végén esedékes miniszterelnök-csere farvizén.

Pászkán Zsolt így – legalábbis egyelőre – túl korainak tartja az idén májusban tervezett kormányfőcserét ahhoz, hogy a PSD komolyan a koalíció felrobbantására készülne. Úgy véli, amit most látunk, azaz a koalíciós szerződés fő kormányzati tisztségekre vonatkozó része megsértésének belengetése a PSD részéről, inkább tűnik az alkupozíciók kijelölésére, talán további engedmények kizsarolására, vagy a PNL esetleges szerződésszegési szándékai kivédésére tett kísérletnek.

Az elemző szerint nem zárhatók ki olyan, a médiában meg nem jelenő, koalíción belüli vélt vagy valós feszültségek, álhírek, kommunikációs hiányosságok miatt érvényesülő manipulációk, melyek irracionális döntésekre kényszerítenek politikai döntéshozókat.

„Erre akár a nemzetközi politikában is tudunk példákat felsorolni. De összességében egyelőre még messzinek tűnik a koalíció szétesése. Ráadásul a jelenlegi parlamenti matematika sem nagyon kedvez ennek, a koalíció tagjai nehezen tudnának másfajta konfigurációban összeállni, mely ne váltana ki olyan bel-, vagy külföldi ellentámadásokat, melyeket az alapvetően szolgalelkű romániai politikusok meg mernének kockáztatni!” – mutatott rá a nagybányai születésű elemző.

Kérdésünkre, van-e esély arra, hogy amennyiben a PNL nem megy bele a PSD javaslataiba, a szociáldemokraták felrobbantsák a koalíciót, és előre hozott választást kényszerítsenek ki, Pászkán kifejtette:

a PSD ezt a forgatókönyvet a jelenlegi szerződéses körülmények között legfeljebb idén májusig, azaz már csak kb. 3-4 hónapig alkalmazhatja.

Szerinte kérdéses, rendelkezik-e a PSD elegendő erőforrásokkal egy ilyen lépés megtételéhez, illetve elég karizmatikus és párton belül elég erős politikus-e Marcel Ciolacu egy ilyen kockázatos döntés meghozatalához és a PSD-n belüli, sokszor széttartó erők uralásához. „Most úgy látom, hogy nem, és a sakálfalkaként működő PSD-ben Ciolacunál sokkal nagyobb szabású vezetőket is »széttéptek« a másod-harmadvonalba kényszerült, kényszerített vezetők, amikor azok meggyengültek. Az a helyzet, hogy a PSD-nek csak abban az esetben lenne érdeke most felrobbantani a koalíciót, ha ellenzékben, esetleg egy kisebbségi PNL–(RMDSZ?) kormányt kívülről támogatva akarnák folytatni a politizálást 2024-ig. De, mint arra fentebb rámutattam, ezt túl hosszú időnek, a romániai pártokat túl csórónak, a hatalom nélküli PSD-t pedig elkötelezett médiatámogatás tekintetében túl gyengének tartom egy ilyen lépéshez” – fejtette ki Pászkán.

Az elemző szerint PSD előrehozott választást legfeljebb akkor tudna koherens logika mentén kirobbantani, ha májusban nem jönne létre a kormányfőváltás, illetve ha a számításaik azt mutatnák, hogy számukra az lenne a hasznosabb, ha a parlamenti választást hamarabb rendeznék a helyhatóságinál (jelenleg fordítva van).

korábban írtuk

Gorghiu: nincs szó az RMDSZ kormányból való kizárásáról, a PNL tartja magát a koalíciós megállapodáshoz
Gorghiu: nincs szó az RMDSZ kormányból való kizárásáról, a PNL tartja magát a koalíciós megállapodáshoz

Alina Gorghiu, a szenátus ügyvivő elnöke szerdán azt mondta, a Nemzeti Liberális Párt vezetőségének hétfői ülésén nem merült fel az RMDSZ kormányból való kizárásának lehetősége, és a liberálisok tiszteletben fogják tartani a koalíciós megállapodást.

„Különösen egy olyan gyenge, párton belüli pozíciókkal rendelkező pártelnök, mint Ciolacu, nagy valószínűséggel azt mérlegeli jelenleg, hogy miként tud nagyobb nyomást gyakorolni a területi vezetőkre: a pénzforrásokat biztosan uraló kormányfőként, májustól, vagy egy előrehozott parlamenti választást – csak esetleg – megnyerő pártelnökként/miniszterelnökként. A két lehetőség közötti jelentős bizonytalansági tényező az, ami szerintem jelenleg elég valószínűtlenné teszi az előrehozott választást. De újra kihangsúlyozom, a politikusok gyakran hoznak irracionális döntéseket!” – figyelmeztetett a szakértő.

A PNL nem tudott erősödni, de a PSD sem nyugodhat meg

A Krónika felvetésére, miszerint biztos, hogy a koalíció felrúgásából a PSD jönne ki jól, Pászkán Zsolt elmondta, ez számos olyan tényezőtől függ, melyekre egyelőre nincs adatokkal alátámasztható válasz.

A felmérések jelenleg azt mutatják, hogy a koalíción belül a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) a kormányfői tisztség birtokában sem sikerült jelentős áttörést elérnie a szavazói támogatottságot illetően, azaz mivel az egész koalíció stagnált, a PNL-nek nem sikerült csökkentenie különbségét a PSD-vel szemben.

„De ez a helyzet még a PSD számára is csak látszólag megnyugtató, ugyanis nagyon is számolnia kell a »rendszerellenes« szavazói réteggel. Itt nem csak, vagy nem feltétlenül a Románok Egyesüléséért Szövetségre (AUR) gondolok, mely a maga »hulladékpolitizálásával« megpróbál felkapaszkodni erre a vonatra, hanem arra az eddig is létező, de eddig rendkívüli kiegyensúlyozatlansága miatt a médiában (főleg a »függetlenobjektív« »fősodor-médiában« – FSM) sikeresen háttérbe szorított törésvonalra, melynek egyik oldalán az »euronaivak«, vagy »eurooptimisták«, a másik oldalon pedig a bizonytalan méretű, de azért még mindig elég vékonynak tekinthető »euroszkeptikusok« rétegével keveredő »eurorealisták« állnak. Az első ilyen jellegű figyelmeztetés a legutóbbi parlamenti választásokon érkezett, amikor az addig a FSM által szuperlatívuszokkal felmagasztalt, kizárólag a »liberalizmust« és az »európai értékeket« cseppfertőzéssel magukba szívó »szép-és-szabad-fiatalok«-ból állónak tekintett nyugati román diaszpóráról kiderült, hogy jelentős számban tartalmaz olyan tagokat is, akik nagyon szívesen adják a szavazatukat – jobb híján! – még olyan szervezetekre is, mint az AUR! Sőt, az ukrajnai háború – paradox módon! – éppenséggel a nyugati államokba vándorolt, de szuverenista meggyőződésű szavazók választási hajlandóságát növelheti, hiszen az eurokrácia elhibázott döntései miatt anélkül nyilvánulhatnak meg a kevésbé »eurolelkes« oldalhoz tartozónak tekintett párt(ok) mellett, hogy tartósan zavar keletkezne a kognitív koherenciájukban. Vagyis elképzelhető, hogy a romániai választókban is lezajlik az az emancipációs folyamat, mely szembeszáll az Európai Unió fogalmának annak bürokráciája – és a mögötte álló erők, valamint a kiszolgáló média – általi kisajátításával” – hangsúlyozta Pászkán. Az, hogy ez így lesz-e és tartós marad-e, az elemző szerint nagymértékben függ majd a háború aktív szakaszának végkimenetelétől, illetve a szinte elkerülhetetlennek tűnő jelentős gazdasági és ebből következő társadalmi, politikai átrendeződésektől.

korábban írtuk

Tovább üti a vasat a PSD, tovább érik a koalíciós konfliktus: „Kár lenne lecserélni a jól teljesítő minisztereket”
Tovább üti a vasat a PSD, tovább érik a koalíciós konfliktus: „Kár lenne lecserélni a jól teljesítő minisztereket”

A koalíciós partner Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetőinek ellenkezése dacára tovább üti a vasat a kormány legnagyobb pártja, a Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselőházi frakcióvezetője a májusban esedékes minisztercserék ügyében.

A budapesti Külügyi és Külgazdasági Intézet elemzője hozzátette, talán nem véletlen, hogy

olyan politikusok kezdtek el „mazsolázgatni” az eddig szinte kizárólag a szuverenisták által hangoztatott témák közül, mint például az „eurokrácia” és az „USAkrácia” engedélye nélkül még lélegzetet venni sem nagyon merő, újabb választások előtt álló Marcel Ciolacu, vagy éppenséggel az euroatlanti intézményrendszerbe beemelt, az elnökválasztásnak talán újra nekivágó Mircea Geoană NATO-főtitkárhelyettes.

Ők olyan nyíltan és kertelés nélkül beszélnek egy alkotmánya szerint „szuverén és független, egységes és feloszthatatlan állam” (Moldova) Románia általi bekebelezéséről, „egyetlen román nemzetről” – az „eurokrácia” és a fősodor-média jelentős részének hallgatása mellett –, amiért – sőt, sokkal kevesebbért – magyar politikusokat, például, az „eurokrácia”, a mainstream sajtó és a kollaboránsok már rég „keresztre feszítették volna”.

„De miközben a szuverenista érzelmű választókért folyó csatában a PSD-re elsősorban az AUR jelenti a legfőbb veszélyt, legalábbis egyelőre, mozgások tapasztalhatók a PNL-ből kiszorult politikusok, politikai szerveződések körében is. Tehát ezért is korai érvekkel alátámasztható előrejelzésekbe bocsátkozni azzal kapcsolatosan, hogy milyen erőviszonyok lesznek 2024-re, vagy 2023 második felére – ha mégis lesz előrehozott választás” – ecsetelte Pászkán.

Nincs sok mozgástere az RMDSZ-nek

A Krónika kérdésére, miszerint mi lesz az RMDSZ-szel, miután a kiszivárgott hírek szerint elvennék tőle a jelentős összegek fölött rendelkező, Cseke Attila irányította fejlesztési tárcát, Pászkán Zsolt kifejtette:

az RMDSZ-nek továbbra sincs túl sok mozgástere, mert koalíción belüli pozíciója nem belső, valódi, hanem csak a koalíciós társak által ráruházott erőből fakad.

Galéria

A Kelemen Hunor vezette RMDSZ koalíción belüli pozíciója a Marcel Ciolacu és Nicolae Ciucă által ráruházott erőből fakad

Fotó: Gov.ro

„Koalíción belüli sorsa nagyrészt a szuverenista választókért az egyes pártok között és azokon belül zajló, előzőleg felvázolt harc méretén, időtartamán és eredményén múlik. Egyelőre talán nem fenyegeti veszély az RMDSZ »pénzes« tárcáját, de ha az említett harc túl hamar és a szuverenista erők – viszonylagos – győzelmével, erőpozícióba kerülésével zárul, akkor a magyar szervezet elég nehéz helyzettel szembesülhet. Amennyiben megszűnik, vagy legalábbis kritikus érték alá süllyed az RMDSZ kormányzati forrásokhoz jutási képessége, akkor nem is nagyon lenne értelme – néhány személyes megélhetési megfontoláson kívül – a koalíció tagjának maradni, mert olyan identitárius kompromisszumokra kényszerülhetne, vagy kényszeríthetnék, melyek később a választási eredményességet kockáztatnák” – hangsúlyozta az elemző.

Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter különben a Digi24 hírtelevíziónak adott, kedden este sugárzott interjúban meggyőződésének adott hangot, miszerint az RMDSZ a kormányfőváltással együtt járó májusi koalíciós rokád után is hatalmon marad. A székelyföldi politikus közölte, nem merült fel a koalícióban a tárcák létszámának csökkentése vagy az RMDSZ-nek a kormányból való eltávolítása. „Meggyőződésem, hogy az RMDSZ május után is megőrizheti a három tárcáját és a miniszterelnök-helyettesi posztot” – jelentette ki Tánczos Barna, hozzátéve: a koalíción kívüli, a pártok háza táján elhangzó vélekedéseket nem kell figyelembe venni.

A „trónkövetelők” megfékezését célozhatnák az előre hozott választások

Felvetésünkre, milyen következményei lennének egy kormányválságnak, illetve az előre hozott választásoknak, Pászkán Zsolt rámutatott: a kormányválság, mint mindig, az amúgy is eléggé ellentmondásos kormányzati cselekvőképesség további gyengüléséhez vezetne.

Különösen hátrányos lenne ez a mostani háborús időszakban, amikor könnyen megtörténhet, hogy akár fél, vagy egy éven belül közép- és hosszútávon ható, és az ország sorsát alapvetően meghatározó döntéseket kell hozni.

„És mivel elemzőként semmit sem tartok teljesen lehetetlennek, vagy száz százalékosan biztosnak, az előre hozott választást abban az esetben tartom elképzelhetőnek, ha a koalíció két nagy pártja, a PSD és a PNL együtt, vagy külön-külön arra a megállapításra jutnak, hogy a külső »trónkövetelők« feltörekvésének megakadályozására a jelenlegi erőviszonyok – többé-kevésbé a jelenlegihez hasonló – konzerválását tartják a legjobb megoldásnak” – világítot rá a lehetőségekre Pászkán Zsolt.

korábban írtuk

Koalíciós súrlódások a pénzes minisztériumok cseréje miatt, szemet vetettek az RMDSZ tárcáira is
Koalíciós súrlódások a pénzes minisztériumok cseréje miatt, szemet vetettek az RMDSZ tárcáira is

Koalíciós konfliktus lehetőségét vetítik elő a bukaresti kormány legerősebb pártja, a PSD több vezető politikusának nyilatkozatai: ezek alapján a PSD nem szívesen cserélne el májusban kulcsfontosságú minisztériumokat a PNL-lel.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. április 07., vasárnap

Újabb „csapás” a Gabriel Resourcesra: einstandolta az adóhatóság a cég részvényeit

Újabb „csapás” érte a Gabriel Resources-t, miután a verespataki aranybánya-projektben érdekelt kanadai cég kanadai cég elvesztette a román állam ellen a kitermelés leállítása miatt indított pert: az Országos Adóhatóság zárolta a részvényeit.

Újabb „csapás” a Gabriel Resourcesra: einstandolta az adóhatóság a cég részvényeit
2024. április 07., vasárnap

A főtitkári babérokra vágyó Iohannis szerint Románia a biztonság és stabilitás pillére a keleti szárnyon

Románia teljes mértékben azonosul a NATO demokratikus értékeivel, és a fekete-tengeri térség és a keleti szárny biztonságot és stabilitást nyújtó pilléreként felelősségteljesen és határozottan cselekszik a Szövetség érdekében – fogalmazott Klaus Iohannis.

A főtitkári babérokra vágyó Iohannis szerint Románia a biztonság és stabilitás pillére a keleti szárnyon
2024. április 06., szombat

Olaf Scholz német kancellárt fogadta Marcel Ciolacu, terítéken volt a schengeni csatlakozás kérdése is

Románia továbbra is számít Németország támogatására a teljes körű schengeni csatlakozás megvalósításában – hangsúlyozta Marcel Ciolacu miniszterelnök szombaton, amikor Olaf Scholz német kancellárt fogadta a bukaresti kormány székházában.

Olaf Scholz német kancellárt fogadta Marcel Ciolacu, terítéken volt a schengeni csatlakozás kérdése is
2024. április 06., szombat

Hiába szöktek meg a büntetés elől, újabb négy román állampolgár élvezheti a hazai börtönkörülményeket

A Román Rendőrség pénteken négy olyan személyt hozott vissza az országba, akik ellen büntetés-végrehajtási vagy előzetes letartóztatási parancsot adtak ki Romániában.

Hiába szöktek meg a büntetés elől, újabb négy román állampolgár élvezheti a hazai börtönkörülményeket
2024. április 05., péntek

Megszabadult a nyomkövetőtől a botrányhős román szenátor által erőszakkal vádolt férj

Visszavonta pénteken a bukaresti második kerületi bíróság egyik bírója a Diana Şoşoacă férje, Silvestru Şoşoacă ellen kiadott távoltartási parancsot, így a férfinek elektronikus nyomkövetőt sem kell viselnie.

Megszabadult a nyomkövetőtől a botrányhős román szenátor által erőszakkal vádolt férj
2024. április 05., péntek

Egyre több gyereknek magas a vérnyomása, akár 5-6 évesek is gyógyszeres kezelésre szorulnak

Egyre gyakoribb a magas vérnyomás gyerekeknél; szív-érrendszeri rendelleneségek, vesebetegségek, genetikai rendellenességek és hormonális zavarok egyaránt állhatnak a gyerekkori magas vérnyomás hátterében.

Egyre több gyereknek magas a vérnyomása, akár 5-6 évesek is gyógyszeres kezelésre szorulnak
2024. április 05., péntek

Kiskorú megerőszakolása és gyermekpornográfia miatt helyeztek előzetes letartóztatásba egy férfit

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy férfit, aki a gyanú szerint megerőszakolt egy gondjaira és felügyeletére bízott 11 éves kiskorút – közölte pénteken a Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT).

Kiskorú megerőszakolása és gyermekpornográfia miatt helyeztek előzetes letartóztatásba egy férfit
2024. április 05., péntek

Egyre jobban elöregedik és fogy a romániai népesség

Tavaly tovább erősödött a demográfiai elöregedés jelensége: a 65 éves és annál idősebb népesség több mint 27,5 százalékkal haladta meg a 0-14 éves népesség számát – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.

Egyre jobban elöregedik és fogy a romániai népesség
2024. április 05., péntek

Hivatalos: leadták a PSD és a PNL közös EP-választási listáját a Központi Választási Irodában

A Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetői pénteken benyújtották a Központi Választási Irodához (BEC) a PSD-PNL választási szövetség jelöltlistáját a június 9-ei európai parlamenti választásokra.

Hivatalos: leadták a PSD és a PNL közös EP-választási listáját a Központi Választási Irodában
2024. április 05., péntek

Felborult vízi eszközt találtak a román partok mentén, tengeri drón lehet

Felborult vízi eszközre bukkantak a román tengeri életmentő ügynökség munkatársai a román partok közelében, ami a bukaresti védelmi minisztérium szerint tengeri drónnak tűnik.

Felborult vízi eszközt találtak a román partok mentén, tengeri drón lehet