Közkinccsé tett régi családi levelesláda: betekintés az első világégés idején kelt üzenetek gyűjteményébe

Kiss Judit 2023. december 09., 09:09 utolsó módosítás: 2023. december 11., 11:20

Újabb adalék az első világháború korabeli erdélyi társadalmának megismeréséhez az a családi levelesládából előkerült, majdnem félezer üzenet alapján szerkesztett kötet, amely nemrég jelent meg Ilkei Ferenc és családja levelezése 1915-1918 címmel. Makkai-Ilkei Ildikó, a Hargita megyei Benczéden szolgáló unitárius lelkész jelentette meg a családtagjai levelezéséből összeállított kötetet, Pozsony Ferenc néprajzkutató szerkesztésében. A kötetről Makkai-Ilkei Ildikót és a korszak szakértőjét, Benkő Levente történészt kérdeztük.

Közkinccsé tett régi családi levelesláda: betekintés az első világégés idején kelt üzenetek gyűjteményébe
galéria
Közel félezer levél mutatja be, hogy az első világháborús katonák és a háromszéki Vargyas faluközössége miként élte meg az akkori időket Fotó: Makkai-Ilkei Ildikó

Családi levelesládából előkerült 470 levél alapján jelent meg nemrég az Ilkei Ferenc és családja levelezése 1915-1918 című kötet, amelyet a Hargita megyei Benczéden szolgáló unitárius lelkésznő, Makkai-Ilkei Ildikó és Pozsony Ferenc néprajzkutató szerkesztett. A Kriza János Néprajzi Társaság és a baróti Tortoma Kiadó gondozásában napvilágot látott, 445 oldalas kötetet november közepén mutatták be Kolozsváron,

a Makkai-Ilkei Ildikó családja által őrzött 470 levél azt mutatja be, hogy az első világháborús katonák – ifjú legények és idősödő édesapák, valamint az otthon maradt édesanyák, testvérek, a háromszéki Vargyas akkori faluközössége miként élte át a nehéz időket.

Amint a kötet ismertetőjében olvasható, az első világégés körüli nehéz időben is az Istenbe vetett hit, a család és a faluközösség megtartó szeretete jelentett biztos fogódzót, melyekbe kapaszkodva el lehetett viselni a háború borzalmait. Az ifjú katona, a leveleskönyv egyik hőse, Ferenc írta egyik levelében: „Hogy vissza térjek őrizzék halovány emlékemet”. Makkai Ilkei Ildikót, valamint Benkő Levente történészt, a korszak szakértőjét a 470 levelet felsorakoztató, képanyaggal gazdagon illusztrált kötet jelentőségéről kérdeztük.

Két hetet kellett volna még túlélnie, hogy hazatérhessen

Benkő Levente elmondta, az Ilkei család levelezése újabb adalék az első világháború korabeli társadalmának megismeréséhez. „A nemzedékről nemzedékre megőrzött és most közkinccsé tett 470 levélből több szempontból is rálátásunk van a korabeli életre, hiszen a levelek tartalmából meglehetősen pontos képet kapunk arról: hogyan élték meg azt az időt az emberek, milyen gondolatok foglalkoztatták őket, milyen erős szálak kötötték egymáshoz a családtagokat, de még a szélesebb értelemben vett közösséget: a rokonokat és az egybéli barátokat is” – fejtette ki a történész.

Makkai-Ilkei Ildikó dedikál a Kriza János Néprajzi Társaság és a baróti Tortoma Kiadó gondozásában napvilágot látott, 445 oldalas kötet kolozsvári bemutatóján Fotó: Kriza János Néprajzi Társaság

Hozzátette, világosan kitetszik, hogy a harctérre vezényelt 19 éves fiatalembert, ifjabb Ilkei Ferencet – akinek 1918 nyarán mindössze két hetet kellett volna túlélnie, hogy a harctérről végleg megszabadulhasson – a messzi távolból is foglalkoztatta az otthoni élet, a megélhetés, más szóval a gazdálkodás, az otthon maradottak sorsa. „Arról is tudomást szerzünk, hogy miként éli meg sorsát és mindennapi életét a brassói szolgálónak elszegődött leány családtag, vagy arról is, hogy a fia után hadba vezényelt, írástudatlan, gazdálkodó édesapa hogyan tud levelezni családja tagjaival. Mivel a leveleket betűhűséggel olvassuk, rálátásunk van a falusi társadalom, a korabeli emberek írástudásáról” – mutatott rá a történész.

Az elveszettnek hitt, előkerült katona

Benkő Levente úgy fogalmazott, mindent egybevetve e páratlan levelezés egyértelműen kisközösségi néprajzi és szociográfiai tartalmat hordoz magában, ilyképpen akár a további makrokutatások során is felhasználható. „Érdekes, és nem kevésbé hasznos adaléka e levelezésnek

az a további 36 levél, amely a család ifjabb tagjának, a második világháborúban a keleti harctérre vezényelt, és nyomaveszett, elveszettnek hitt Ilkei Péter 1960-as évek derekán történt jelentkezését, az újratalálkozást tárja elénk.

Nos, ez az összesen valamivel több, mint félezernyi levél olyan tartalmakat tár elénk, amelyeket a makro-történetírásban a legtöbbször hiába keresünk, de amelyeket megismerni mindenképpen érdemes” – mondta a történész. Rámutatott, érdemes tehát kézbe venni, és azt is érdemes megjegyezni az Ilkei család példáján, hogy mekkora értéket hordoznak magukban a jelentéktelennek hitt, sokszor buta módon kidobált, megsemmisített régi levelek.

Szinte átfogják a levelek a nehéz fordulatokban gazdag századot

Makkai-Ilkei Ildikót arról kérdeztük, mi indította arra, hogy kötetbe rendezve jelentesse meg a leveleket. „A levélanyag gazdagsága indított arra, hogy könyv formájában is megjelenjen ez az örökségünk, ami nem csak a 470 darab levelet jelenti, hanem a levelezésben részt vett nagy számú személyt. A hasonló levelezéseket kutató történészektől tudom, hogy általában csak a katona által hazaküldött levelek maradtak fenn, itt pedig egy nagyon széles levelezői kör bontakozik ki” – mondta el Makkai-Ilkei Ildikó.

Hozzátette, ahogyan a levélírók írnak, ahogyan aggódnak, ahogy hazavárnak és hazakívánkoznak, túlélni akarnak, az arra bátorította, hogy megosszák soraikat a szélesebb közönséggel is. A háromszéki Vargyason élő Ilkei család (a családot Orbán Balázs a nevezetes vargyasi családok közt említi) tagjai által írt levelek egy része az első világháborús lövészárkok szomszédságában íródott, a levelek később hazakerültek.

Benkő Levenet történész, Makkai-Ilkei Ildikó unitárius lelkész és Pozsony Ferenc néprajzkutató a Vallásszabadság Házában tartott könyvbemutatón Fotó: Kriza János Néprajzi Társaság

De vannak a háborúban harcoló Ilkei Ferenchez címzett levelek is, az édesanya, a feleség levelei, a gyermekek szülőknek és egymásnak írt levelei, valamint a rokonság, a jó barátok, szomszédok, katonatársak levelei.

A nehéz fordulatokban gazdag 20. századot szinte átfogják ezek a levelek. A család leszármazottját arról is kérdeztük, hogyan látja lelkészként, milyen közösség-, család- és emlékezeterősítő erőként hathat egy hasonló kötet megjelenése.

„Nagyon boldog vagyok, hogy választott hivatásom vér szerinti családom mellett egy nagyobb családdal is megajándékozott – gyülekezetemmel, tágabb egyházammal. Úgy érzem, ennek a könyvnek és a hasonló témájúaknak a megjelenése mindenképp közösség-, család- és emlékezeterősítő erőként hat, hiszen Istenben bízó, embertársat-, közösséget- és hazát szerető egyénekre mutatnak e levelek” – mondta Makkai Ilkei-Ildikó. Ahogy a könyv előszavának záró gondolataiban is megfogalmazta: „segítenek minket megérteni és megtanulni, hogy a család, az otthon ma is pótolhatatlan drága helyszíne kell hogy legyen életünknek. Modernné váló, globalizálódó világunkban idézik, hogy honnan jöttünk, mutatják hűséggel és hittel az utat.

Kis családi múzeum, a nagymama imádságos könyve

Makkai Ilkei-Ildikót arról is kérdeztük, hogy ha „távolabbról” nézi a majdnem félszáz levélből álló anyag tartalmát, mi az, ami kirajzolható ma belőle az első világháborút, majd a második világégést, illetve az a következő évtizedeket átélő családtagjai életéből és milyen jellemzőit emelné ki a huszadik századi székelyföldi emberek közti kapcsolatoknak.

„Hálás vagyok, hogy azon az udvaron nőhettem fel, ahol Ferenc és nagyapám is gyermekeskedett. Azért is, hogy azokból a tárgyakból, melyeket ők is érintettek, használtak, ma én is sokat megsimogathatok és sokaknak is meg is mutathatom, hiszen családi kis múzeumunkban kiállítottuk ezeket a tárgyakat.

Ezzel is jelezzük, mennyire értékes a múlt, mennyire fontos nem csak emlékezni a múltra, hanem kézbe is venni belőle tárgyakat: például nagymamám imádságos könyvét, amelyet temesvári szolgálása idején kapott az úrnőjétől” – mondta el a lelkész.

Hozzátette, mindaz, amire visszaemlékszik, amit megtudott az első világháborús levelekből, a második világháborúban otthonától elszakadt Péterről – akiről 24 év után derült ki családtagjai számára, hogy életben van, és 25 év után látogatott haza a Szovjetunióból – az rajzolódik ki, hogy a családban mindig összetartó, megértő szeretet munkálkodott.

„Ahogyan Ferenc is írta egyik levelében, 1917. május elsején: „már legjobb szeretnék …a mi régi jo családunkba tölteni az idöt tovább és dolgozni mint elébb szoktunk”. A levelek megerősítenek abban, hogy az első világháború idején nagy érdeklődéssel fordultak egymás felé a családtagok, rokonok, barátok. Az egymással levelet váltók számos más személyről is beszámolnak, a katona tudósítja az otthoniakat, hogy a falustárs még életben van, jól van, vagy épp ellenkezőleg, elesett a csatában” – ecsetelte Makkai-Ilkei Ildikó.

Családi kis múzeumban állította ki az elődök tárgyi hagyatékát Makkai-Ilkei Ildikó és családja Fotó: Makkai-Ilkei Ildikó

Hozzátette, a levelekből az világlik ki, hogy a messze földön járókat érdekli az otthon hagyott élet, az aktuális mezei munkával, a falu életével kapcsolatos hírek, az otthon maradottak legnagyobb kérdése, hogyan éli meg a szeretett gyermek, testvér, rokon, barát a háború nehéz poklát.

„Tán haza segit az isten”

Makkai-Ilkei Ildikót arról is kérdeztük, hogyan látja a kötet összegyűjtőjeként, a családtörténet közreadójaként, illetve lelkészként: a levélanyag alapján mi az, ami a 21. századi ember számára (és a mai fiatalok számára) megszívlelendő lehet az akkori emberek mentalitásbeli, tartásbeli vonásaiból, mindabból, ahogyan a nehézségekhez és egymáshoz viszonyultak. „Sokat tanulhatunk belőlük, a levelek nyelvezetétől kezdve a sorokból sugárzó hitig. Mindenkinek kijár a tisztelet, idősnek, fiatalnak egyaránt. Megszívlelendő, ahogyan a nehézségek idején Istenbe és egymásba kapaszkodva nem roppannak össze” – válaszolta a lelkész.

Példaként említette az édesanyát, akinek 19 éves fiát, majd 49 éves férjét is elviszik a háborúba, legkisebb gyermeke ekkor egyéves, és ránehezedik a kis gazdaság minden terhe-súlya.

„A levelekből szépen végigkísérhető az új szerepébe fokozatosan belerázódó, egyre magabiztosabb asszony képe, aki a végén már állatokat ad el és szekeret vásárol” – mondta el Makkai-Ilkei Ildikó.

Mint idézte, már az első levélben megszólalnak a mély érzelmek, és minden egyes levélben jelen vannak egészen az utolsó szavakig: „most nálam nélkül milyen nem jo lehet maguknak milyen üres lehet az én helyem mert míg honn voltam voltunk elegen is tudtunk dolgozni a munkánk nem maradt el de tán azért most sem lesz tán az utolso ha élnek maguk és tán haza segit az isten még engem valamikor és akkor megint jol lesz a sorsunk Továbá tisztelem a gyermekek és viseljék gondjukat hogy ne érje valami baj őket elek viseld jol magat és dolgoz helyetem.” (1915 július 25)

Makkai-Ilkei Ildikó kifejtette, a levélrészlet is jól mutatja, hogy a megélt, szép emlékekbe kapaszkodik a nemrég bevonult katona, és ezt is megtanulhatjuk a levelekből: éljünk úgy, hogy nehéz időben nekünk is szolgáljon mankóként az együtt megélt, megtapasztalt időnk.

Megélt érzések a szavak mögött

A kötetnek Pozsony Ferenc néprajzkutató is szerkesztője. Makkai-Ilkei Ildikót arról is kérdeztük, a közös munkából hogyan körvonalazódott számára, mi a néprajzi értéke a családi levelezés anyagát összegyűjtő köteteknek.

Az első világháborúból hazaküldött leveleket sorakoztat fel főként a kötet Fotó: Kriza János Néprajzi Társaság

„Nagyon hálás vagyok, hogy ebben a munkában a professzor úrral együtt dolgozhattunk. A levélgyűjtemény néprajzi szempontból is igen értékes, hiszen szereplői a falusi, paraszti társadalomban élő egyszerű emberek. A levelek írásmódja, a bennük rejlő megannyi téma, amit néhol egészen részletesen kifejtenek az írók –

például aktuális mezei munkával kapcsolatos információk, a régi falu szokásrendje munkával és esti mulatságokkal, a keresztény ünnepek és hagyományok – mind visszatükröződnek és valós képet adnak a 20. század eleji falusi társadalom életéről.

A néprajzon kívül még számos területen kutatható a csodás levelesgyűjtemény, de én leginkább a szavak mögött átélt, megélt érzéseket keresem, hogy bennem újra életet nyerjenek az örök életre vágyó lelkek” – mondta a lelkész.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport