Őrzi a máramarosi zsidóság emlékét, az antiszemitizmus veszélyére figyelmeztet a helyi örökségvédelmi egyesület

Kiss Judit 2023. november 27., 10:04

Máramaros nemcsak népi építészetéről és népviseletéről híres, fontos megismertetni a nagyközönséggel a helyi zsidóság múltját is, hiszen a környék kultúrájának, társadalmának építésében, fejlődésében lényeges volt a szerepe – jelentette ki a Krónika megkeresésére a Nagybányán működő Asociația Maramureș Heritage (máramarosi zsidó örökség) elnevezésű civil szervezet vezetője, Cotos Robert. Azt is kiemelte, hogy az egyesület több projekten keresztül ismerteti meg az ifjúsággal is a ma már elenyésző, a két világháború között még jelentős számú zsidóság történetét. Arról is beszélt, hogy a jelenlegi izraeli háborús helyzet miatt még aktuálisabb felhívni a figyelmet az antiszemitizmus veszélyeire.

Őrzi a máramarosi zsidóság emlékét, az antiszemitizmus veszélyére figyelmeztet a helyi örökségvédelmi egyesület
galéria
Bárdfalván (Berbeşti, Máramaros megye) élt zsidók. A településen 1910-ben több mint félezer zsidó élt, ma már egy sem Fotó: Asociația Maramureș Heritage

A jelenlegi izraeli háborús helyzet miatt még aktuálisabb felhívni a figyelmet az antiszemitizmus veszélyeire – fejtette ki a máramarosi zsidók múltját, kultúráját népszerűsítő Asociația Maramureș Heritage (AMH) civil szervezet vezetője, a nagybányai Cotos Robert. Máramaros kultúrája fejlődéséhez nagymértékben hozzájárult a helyi zsidóság, amely ma már elenyésző létszámú:

a legfrissebb népszámlálási adatok szerint mindössze 52-en vallották magukat zsidó nemzetiségűnek a megyében.

Máramaros megyei iskolákban is bemutatta az egyesület az egykori máramarosi zsidóság történeteit, a róluk készült képeket Fotó: Asociația Maramureș Heritage/Facebook

Az egyesület több, a zsidó kultúra, az egykori máramarosi zsidóság megismertetését célzó projektet működtet: például a holokausztban elpusztult, vagy a haláltáborokat, a háborút túlélő helyi magyar zsidókról is közzétesz fényképeket. A két világháború között készült portrék mellett három nyelvű – román, magyar, angol – ismertetőt mutatnak be az egykori zsidóságról, a gyűjteményt tárlat keretében is ismertették, valamint elérhető honlapjukon. Cotos Robert, aki politikatudományok szakon végzett a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen, jelenleg céget vezet, és elmondása szerint hobbiként foglalkozik helytörténettel, az egykori környékbeli zsidóság emlékezetének éltetésével.

Nem jó, ha a nagyközönség azt gondolja, hogy Máramaros pusztán a jellegzetes kapukat, fatemplomokat és népi kalapokat jelenti. A helyi zsidóságról is meg kell emlékeznünk,

hiszen szerves részét képezték a környék kultúrájának, számos művész, iparos, kultúrember volt köztük” – mutatott rá az egyesület vezetője.

A Berkovits család három tagja. Mindhármukat Auschwitzben gyilkolták meg Fotó: US Holocaust Memorial Museum – Suba Zoltán/via AMH

Kifejtette, az Asociația Maramureș Heritage projekt 2021-ben indult, de igazából tavaly kezdődtek el a programok. Két projektet is megvalósítottak, az egyik a Szomszédaim, a zsidók című, amely a holokausztban elpusztult, máramarosi születésű zsidók portréját és rövid élettörténetét ismerteti kiállítás és honlap formájában. A tárlat egy éven keresztül volt látható Nagybányán, majd nyolc hónapon keresztül Nagyváradon. „Az egész projekt azért is fontos, mert nem nagyon beszéltek eddig a környékbeli zsidóságról, holott fontos szerepet töltöttek be a közösség életében. Igyekszünk új perspektívát, nagyobb hangsúlyt adni a témának. Tanulni kell a múltból, hogy ne történjenek meg újból olyan szörnyűségek, mint a második világháború idején” – szögezte le Cotos Robert.

Auschwitzi áldozatok és túlélők Máramarosból

A honlapon több tucatnyi zsidó személy fotója látható: a 2009-ben elhunyt nagybányai Suba Zoltán fényképész a két világháború között készítette a portrékat, amelyek a washingtoni holokauszt emlékmúzeum tulajdonában vannak. A képek mellett három nyelvű szöveg ismerteti a zsidók sorsát.

Robert Cotos iskolákban ismerteti a zsidóság emlékét őrző projektet Fotó: Robert Cotos/Facebook

Cotos Robert azt is elmondta,

80 év elteltével egyre nehezebb feltérképezni az egyes élettörténeteket, de céljuk bemutatni azt, ami még tudható.

A portrégyűjteményben látható személyek közt vannak gyerekek is: például az 1930-ban a Máramaros megyei Domokoson született született Markovits Herman, aki 1944-ben hunyt el az az auschwitz-birkenaui táborban. A gyűjteményben nők, egész családok és férfiak képei is szerepelnek. Például az 1894-ben Nagybányán született Schlesinger Ignácé, aki szintén Auschwitzban vesztette életét, de olyanok portréja is szerepel, akik nem hunytak el a deportálás következtében. Ilyen például

a nagybányai Nussbacher Babi, aki 1944 júniusában az auschwitzi megsemmisítő táborba került, de túlélte, 1962-ben Izraelbe emigrált, 1994-ben halt meg.

Ackermann Béla családja ismert volt Nagybányán, az apja kárpitosként dolgozott. 1944-ben deportálták a család nagy részét, Béla kényszermunkás különítményben volt a fronton, amikor kiszabadult, Izraelbe emigrált. A gyűjteményben olyan személy portréja is szerepel, akinek a sorsát nem lehet tudni: Laksz Adolf Nagybánya környékéről származó állatkereskedő volt. A képek egyikén a Berkovits család három tagja szerepel: mindhármukat Auschwitzben gyilkolták meg. Szintén látható a Szomszédaim, a zsidók gyűjteményben a Freida (Frida) nevű nő képe, aki 1919-ben született Nagybányán. A háború kitörése előtt Dávid volt a férje. 1944 májusában a magyar hatóságok és a nácik mindkettejüket Auschwitzba deportálták, és nem sokkal azután, hogy megérkeztek, megölték őket.

Iskolákban is ismertetik a projektet

„A Szomszédaim, a zsidók című kiállítást más városokba is szeretnénk elvinni, Magyarországra is. Fontosnak tartom, hogy életben tartsuk a máramarosi zsidóság emlékezetét. Másik kiállításunk a Győztünk című, amely jelenleg Máramarosszigeten látható, de elvisszük Nagybányára is:

a tárlat 12 holokauszttúlélő máramarosi zsidó, egykori családjuk és utódaik történetét ismerteti meg a közönséggel – ezt az anyagot is meg lehet tekinteni az egyesület honlapján. Ezek közül a személyek közül vannak olyanok is, akik élnek még ” – mondta el Cotos Robert.

Freida 1919-ben született Nagybányán, 1944-ben Auschwitzba hurcolták, a haláltáborban gyilkolták meg Fotó: US Holocaust Memorial Museum/Suba Zoltán/via AMH

Kérdésünkre arról is beszélt, hogy az egyesületet a máramarosszigeti Tarbut Alapítvánnyal közösen hozták létre. „Egy holokauszttúlélő házaspár gyermeke, egy idős néni, Peninah Zilberman, a Tarbut Sighet Foundation elnöke segített összegyűjteni a tárlaton szereplő személyiségeket, hiszen ő jobban ismerte a környékbeli zsidókat, így sikerült létrehozni a kiállítást” – mondta Cotos Robert. Kérdésünkre arról is beszélt, hogy a Szomszédaim, a zsidók című kiállítást a romániai Francia Nagykövetségnek köszönhetően sikerült összehozni, a Győztünk! címűt pedig egy európai projekt, az AEPJ (Európai Zsidó Örökség) keretében valósították meg. Ezeken kívül

klezmer-koncerteket is szervezett és szervez az egyesület:

ez esetben a nagybányai polgármesteri hivatal, valamint szponzorok támogatták a rendezvényeket. „A kiállításainkkal, honlapunkkal, Facebook-posztjainkkal – amelyekben szintén bemutatjuk a zsidó személyek portréját és élettörténetét – el szeretnénk jutni a diáksághoz, beszélni arról, hogy mi történt a második világháború idején, amikor még a lakosság 15-20 százalékát tették ki, de hangsúlyosan arról: mi mindennel járult hozzá a zsidóság a környék kultúrájához, gazdasági és társadalmi életéhez, nagyon fontos részét képezték a helyi közösségnek sok tekintetben” – fejtette ki Cotos Robert.

Laksz Adolf Nagybánya környékéről származó állatkereskedő volt, sorsáról többet nem lehet tudni Fotó: US Holocaust Memorial Museum/Suba Zoltán/via AMH

Mint mondta,

a környéken számos iskolában ismertették meg a projektet: Nagysomkúton, Magyarláposon, Nagybányán több tanintézetben, és ahová hívják őket, oda szívesen elmennek.

„Figyelmesen követik a diákok az általunk bemutatott anyagot és információkat, a visszajelzések pozitívak: a pedagógusok elmondják, hogy visszavárnak bennünket az iskolákba. Máramarosnak nagy a zsidó hagyatéka, úgyhogy mindig van, amiről beszélni.

Cotos Robert arról is szólt, hogy vannak barátai Izraelben, akik követik és támogatják az egyesület projektjeit, így ő is aggodalommal figyeli az ottani háborús eseményeket.

„Az egyesület projektjeit elvisszük környékbeli iskolákba is, pont azért, hogy próbáljuk csitítani az antiszemitizmust, ami sajnos nem szűnt meg, mai napig létezik, és egy-kettőre felüti a fejét” – mondta az egyesület vezetője. Arra is kitért, hogy

gyűjteményükben van 25 festmény, amelyeket a nagybányai festőiskolához tartozó zsidó művészek készítettek

– ezt a tárlatot nemcsak a Nagybányai Művészeti Múzeumban, de Nagyváradon és Kolozsváron is megismerhette a közönség, és remélhetőleg elviszik Magyarországra is.

Egy példa: Bárdfalva, ahonnan teljesen eltűnt a zsidóság

Amint az egyesület közleménye a feljegyzések alapján összegzi, a Máramaros megyei Bárdfalván 1735-ben már élt egy zsidó család, amelynek hat gyermeke volt.

Az 1930-ban a Máramaros megyei Domokoson született született Markovits Herman 1944-ben hunyt el az az auschwitz-birkenaui táborban Fotó: US Holocaust Memorial Museum – Suba Zoltán/via AMH

Körülbelül száz év alatt, pontosabban 1840-re a zsidó közösség 141 főt számlált, ők az összlakosság mintegy 12 százalékát tették ki. A legtöbb zsidó lakost 1910-ben jegyezték fel, pontosan 568 lelket, majd az 1941-es népszámláláskor 508 főt vettek nyilvántartásba. Maga a hitközösség 1850-ben alakult, amikor egy fából készült zsinagógát és egy tanházat építettek. 1859-ben megválasztották első rabbijukat is Iacov Teitelbaum személyében. 1890-ig rabbi maradt, ekkor veje, Grosz Rafael lépett a helyére.

A közösség utolsó rabbija Leopold Grosz volt, aki túlélte a Holokausztot, de az 1950-es években Izraelbe emigrált.

1941-ben a helységben élő összes zsidó a jiddist jelölte meg anyanyelvének. A legtöbb zsidó földműves vagy kiskereskedő volt, mindannyian szigeti vagy vizsnicai haszid zsidók. 1941 nyarán a magyar hatóságok mintegy hat családot hontalanná nyilvánítottak, és Galíciába deportálták őket. 1941 telén 50 zsidó férfit mozgósítottak a magyar hadsereg kényszermunka-osztályaira, és a keleti frontra küldték őket, a legtöbben ott haltak meg. A bárdfalvi zsidókat 1944-ben gettóba zárta a magyar csendőrség és a német hadsereg. A bárdfalvi és további 19 helységből származó zsidók, mintegy 3000 fő egy hónapig maradtak itt, verték és kínozták őket. 1944. május 17-én mindannyiukat Máramarosszigetre hurcolták, másnap pedig Auschwitz-Birkenauba deportálták őket.

Majdnem mindegyiküket ott gyilkolták meg.

A háború után mintegy 100 zsidó tért vissza a faluba, de fokozatosan kivándoroltak, és ma már nem él zsidó Bárdfalván.

Nussbacher Babi 1944 júniusában az auschwitzi megsemmisítő táborba került, de túlélte, 1962-ben Izraelbe emigrált, 1994-ben halt meg Fotó: US Holocaust Memorial Museum – Suba Zoltán/via AMH
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport