Képi kultúrára kéne nevelni a képek uralta világban – Interjúval búcsúzunk az április 7-én elhunyt Fám Erika filmesztétától

Kiss Judit 2021. április 08., 16:15 utolsó módosítás: 2021. április 08., 16:20

Amikor március végén interjút kértünk Fám Erikától, természetesen nem gondoltuk, hogy nagy valószínűséggel ez a beszélgetés lesz a sepsiszentgyörgyi filmesztéta, képkutató utolsó sajtómegjelenése. A Krónika ezzel az interjúval búcsúzik az április 7-én, mindössze 48 évesen elhunyt Fám Erikától, aki – tervein, határozott elképzelésein kívül – kifejtette: a képi kultúrára, a képi információk feldolgozására, a kritikai gondolkodásra nevelés legalább olyan fontos lenne a gyerekek esetében, mint megtanítani őket írni, olvasni, számolni.

Képi kultúrára kéne nevelni a képek uralta világban – Interjúval búcsúzunk az április 7-én elhunyt Fám Erika filmesztétától
galéria
Fám Erika (1973 – 2021) sepsiszentgyörgyi filmesztéta, tanár, a Filmtett munkatársa Fotó: Filmtett.ro

– Évtizedeken át foglalkoztál mozgóképpel filozófiatanárként, filmesztétaként, képkutatóként, múzeumpedagógusként, a Filmtett filmes portál munkatársaként. Hosszú ideig a sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Képművészeti Kiállítótérben tartottál tárlatvezetéseket, a diákságot bevezetendő a képi kultúra világába. Hogyan tudnád összefoglalni ez utóbbi tevékenység célját, tapasztalatát?

– A legalapvetőbb tézis az volt, hogy a képnyelvvel, képelmélettel, a képi világgal megbarátkoztatni az érdeklődőket korosztálytól függetlenül: óvodásoktól egészen a felnőttekig. Mindezt a kortárs művészet eszköztárán keresztül.

– A gyerekeket rengetegféle kép veszi körül manapság, így valamiféle szakmai, esztétikai jellegű eligazításra biztosan szükségük van. Hogyan lehet ezt a gyakorlatba ültetni?

– Az 1990-es évek végén filozófiatanárként a vizuális kommunikáció nevű tantárgyat találtam ki, azt kezdtem tanítani opcionális tárgyként a szentgyörgyi Mikó-kollégiumban. Volt egy jó holdudvara ennek: elég sok diák érdeklődött iránta, egyrészt mert opcionális tárgy volt, hiszen egyfajta szép nyitás, hogy nem kötelező. Másrészt a filmek, a képzőművészet segítségével próbáltam átvezetni a verbális kultúrából a képi kultúra megértéséhez és a tudatos használatához, kritikai megközelítéséhez a diákokat. Ez volt a cél, és a tantárgy oktatása pozitív tapasztalatom volt. Tavalyelőtt jött egy volt diákom és lelkesen mondta, milyen jó, hogy ezt az opcionális tantárgyat választotta, mert aztán később egyetemen használta az itt kapott tudást, később is sokszor kamatoztatta, be tudta építeni a munkájába.

– Németországban is tanultál. Ott is a képelmélettel foglalkoztál?

– Igen, az úgynevezett képelméleti mesterképzőt végeztem el, utána nekikezdtem ott a doktorátusomnak, aminek nem értem a végére akkor, mert megszülettek közben a gyerekeim. Kolozsváron fejeztem be tavaly ősszel a doktorátust a Babeș-Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán.

– Most indult el a Bildlabor nevű honlap, ami a te ötleted volt. Mesélnél róla?

– Két éve született az ötlet, hogy olyan programokat, eseményeket kéne szervezni, amelyek a képi kultúrát közvetítik a fiatalság és a felnőtt társadalom felé egyaránt. Több projekt is elindult, de volt, ami a járvány miatt megakadt: ilyen a filmnyelv oktatása diákoknak. A szentgyörgyi mozival közös kezdeményezés volt, bejártak a diákok a moziba, a filmeket közösen elemeztük, kiértékeltük, egész délelőttös program keretében.

Az volt a fontos, hogy a filmnyelv eszközeit vegyük számba, hogy a diákok értsék is, amit látnak, ne csak élvezet és sima mindennapi tapasztalat legyen a film. Legyenek eszközeik, fogalmaik, hogy miként közelítsék meg a filmes élményt, a filmről szóló gondolataikat.

Ez a program működött is majdnem egy évig. Most is szerettük volna elindítani, de sajnos a mozi bezárt a járvány miatt. És lenne egy interjúsorozat Kóstoló néven, amelyben a szentgyörgyi alkotókat szólítanánk meg – erre eddig nem volt példa még. Szintén a Bildlabor keretében oktatói projekteket tervezünk, a diákok számára tárlatnézést, műhelymunkát, amelyben vizuálisan próbálják magukat kifejezni.

– Visszakapcsolódva ahhoz, amit mondtál: fontos lenne vizuális látásmódra nevelni a fiatalságot, hiszen gáttalanul ömlenek feléjük a képek közösségi médiáról, mindenhonnan. Ebben a képrengetegeben válogatni, eligazodni, a minőség felé orientálódni nem nagyon segít a fiataloknak senki: az iskola általában nem vállalja az ízlésformálást, a gyerekek effajta terelgetését, azt, hogy megkülönböztethessék a minőségi képet a szeméttől. Hogyan látod, mik lehetnének erre az eszközei akár a szülőnek, akár a pedagógusnak?

– Szívügyem ez a téma. Fentről nem kapnak erre támogatást az iskolák, nincsen erre lehetőségük, így alulról kell elindítani a gyerekeknek a vizualitásra, a kép kultúrájára való nevelését. Egyesületek, galériák, múzeumok vállalhatnák ezt, ha van rá lehetőségük, sőt talán kötelező módon meg kéne tenniük.

A képi kultúrára, a képi információk feldolgozására való nevelés legalább olyan fontos, mint megtanítani írni-olvasni, számolni a gyereket. Ez teljes mértékben hiányzik az oktatásból, és csak kívülről lehetne elkezdeni. A gyerekekhez az információk legnagyobb része vizuálisan érkezik, sokkal inkább, mint verbálisan, vagy szövegeken keresztül. Lehetne akár a pedagógusok feladata is, hogy a vizuális kultúrát ne csak az egyszerű rajztechnikák elsajátításával, hanem például a filmek, mozgóképek hasznosításával is egészítsék ki az oktatást.

A Filmtett filmes portálnál elindítottuk a projektet, amit nagyon jónak tartok: tiniknek szól a Mozi ABC nevű program, ami filmeket ajánl és elemzési modellt is kínál, a kritikák által egyfajta értékrendet is közvetít. Hiányzik a filmművészetben a gyerekeket, fiatalokat eligazító szakkönyv is, olyan kalauz, ami terelgetné a fiatalokat.

– A diákok idejük nagy részét általában filmnézéssel töltik, főként, hogy a járvány idején mindenki hosszú időre a képernyők elé kényszerült. Fontos lenne, hogy ezen a téren is eligazítsák a fiatalokat, mondjuk szakmabeliek segítsenek szelektálni, mi a minőségi és nem minőségi film?

– A képi kultúrára való nevelést pótolni kellene. A filmklubok ideje már lejárt, de létre lehetne hozni közösségi fórumokat, ahol fiatalok értő felnőttekkel együtt meg tudják beszélni ezeket a dolgokat. Ennek a közízlés formálásában is nagyon fontos szerepe lenne: egész generációk jövője múlik azon, miként neveljük a fiatalokat. Ez a mi felelősségünk, a felnőtteké. Fórumokat kellene erre teremteni, pályázni kellene. De nagyon kevés megmozdulást látok ez irányba.

– Fel kellene ismernie az oktatási rendszernek, a társadalomnak hogy egyre kevésbé szövegközpontú az az információmennyiség, amit a fiatalok fogyasztanak, így valakiknek vállalnia kéne, hogy segítsék őket eligazodni a mozgókép kultúrájában?

– Nagyon fontos lenne, hogy a fiatalok mozgókép-kultúrát, vizuális kultúrát tanuljanak, értsék a képeket. A képek ugyanis élnek, hatnak a gondolataikra, befolyásolják az érzelmeiket. Közben egyfajta véletlenszerűség kezd eluralkodni: a képek erősebbek lesznek, mint a használóik.

Az ember nemcsak képfogyasztó lény, hanem képalkotó és képhasználó lény is, így a fiataloknak tudatosan is kell tudniuk bánni a képekkel. Kritikai szemléletet, esztétikai szempontokat is kéne tanítani nekik, hogy ne fogadjanak el mindent válogatás nélkül. El kellene igazítani a fiatalokat: mi az, ami érték, mi az, ami elfogadható, mi az, amit megengedhetünk a képeknek, mi az, amit nem – mert a képi világ „túlnő” rajtunk és hatalmasabb lesz, mint mi, közben észre sem vesszük, hogy mennyire manipulál bennünket.

Mindez elkerüli a pedagógusok figyelmét. Akik filmmel vagy képzőművészettel foglalkoznak, azok inkább az elméleti irányban haladnak, így hatalmas űr tátong ami a képi kultúra és a gyakorlati pedagógia között, képzés pedig nincsen. Ha képeznének művészetpedagógusokat, az nagy segítség lenne. Szakemberek sincsenek, és ez nagy hiány, hogy nincs ki közvetítsen. Úgy is mondhatnám, hogy a gyerekek tulajdonképpen „képi analfabéták”. Ez rosszul hangzik, de sajnos így van, és ez sok felnőttre is igaz. A felnőtt se tudja otthon eligazítani a gyereket a képi kultúrában. Globális vizuális átnevelésről kellene beszélni, megtanítani a képiség, a vizualitás ábécéjét.

– A fotózás is „demokratizálódott”: manapság az okostelefonjával mindenki, a gyerek is kattintgat, posztol, de arra nem tanítja meg senki, miként kell megkomponálni egy képet, hogy az miként legyen esztétikailag elfogadható.

– Igen, a véletlen uralkodik egész képi világunkban, ez derül ki, ha végiggörgetjük akár a Facebookot, akár a honlapokat. Tudatosan mondatot szerkesztünk, de a világunkat uraló képekkel nem így bánunk. Hiányzik a tudatosság, egy hatalmas képi áramlat sodor mindenkit.

– Nemcsak vizuális kultúrával foglalkozol, de szövegben is alkotsz: kisregényed jelent meg frissen a Holnap Kulturális Egyesület gondozásában, a kötetet Nagyváradon mutatták be. Miről szól a Halló, Juli című kisregény?

– Érdekes élettapasztalat volt a könyv írása. Eddig nem nagyon írtam irodalmi szövegeket, hanem többnyire kritikát, esszét, tanulmányt. Egyszer csak tavaly nekifogtam egy kisregénynek és rájöttem: te jó ég, milyen fantasztikus dolog, hogy nem kell bibliográfiát használni, nem kell semmilyen háttérinformáció, nem kell arra összpontosítanom, hogy az argumentációm jó legyen, hanem szabadon lehet írni. Nem gondoltam volna, hogy ebből valaha könyv lesz, de így alakult, és nagyon örülök neki.

Az ötlet onnan származott, hogy rengeteget telefonálok, telefonálunk mindannyian. Kíváncsi voltam, van-e olyan írás, amelyben csak telefonbeszélgetés szerepel, és nem találtam ilyent. Akkor arra gondoltam, megírom ezt a regényt: az egész könyv két nő telefonbeszélgetéséből áll, tulajdonképpen a telefonos kultúra egyfajta körképe. A két elszakadt barátnő egyike Európában, a másik Amerikában él, és telefonon tartják a kapcsolatot. A kapcsolatot pedig tulajdonképpen a távolság tartja életben, a telefonbeszélgetés, hiszen ha egymás mellett élnének, talán már nem is tartanának egymással kapcsolatot. A telefonos mindennapjaink etikáját, parodisztikus helyzeteit is próbáltam belevinni. Szabadon és nagyon könnyen tudtam írni. 

Fám Erika (1973 – 2021)

Hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Fám Erika sepsiszentgyörgyi filmesztéta, tanár, a Filmtett régi munkatársa. Fám Erika 1973-ban született Sepsiszentgyörgyön, 1997-ben szerzett filozófiadiplomát a Babes-Bolyai Egyetemen Kolozsvárott, később tanárként dolgozott a Székely Mikó Kollégiumban Sepsiszentgyörgyön. Évtizedeken át foglalkozott mozgóképpel filozófiatanárként, filmesztétaként, képkutatóként, múzeumpedagógusként – írta a Filmtett.ro filmes portál. A sepsiszentgyörgyi Cabiria Filmklub moderátora volt, 2004-től a nagyszebeni Astra Film Stúdióban forgatókönyvíróként dolgozott, majd a müncheni Ludwig Maximilian Universität hallgatójaként folytatta posztuniverszitáris tanulmányait. A gyakorlati filmezésbe is belekóstolt: ő rendezte a Torony című dokumentumfilmet. A Székely Mikó Kollégiumban bevezette a vizuális kommunikáció választható tantárgyat, és ő állította össze a Mozgókép és filmművészet című interaktív oktató-CD-t (2005) és a Séták filmmel címmel (2006) filmnyelvi útmutatót. 2014-ben kezdett a MAGMA Kortárs Képművészeti Kiállítótérben tárlatvezetéseket tartani, munkásságát a budapesti Ludwig Múzeum is díjjal értékelte. Számos filmkritika, filmelemzés, színházkritika, kortárs kiállítások nyomán létrejövő tanulmányok, képelméleti írások, recenziók, módszertani írások szerzője volt, filmes tárgyú szövegeit a Filmtettben, a Krónikában, a Romániai Magyar Szóban, A Székelyföldben, a Csigalépcsőben, a Játéktér.ro-n stb. közölte. A lap 2000-es indulása óta a Filmtett külső munkatársa volt, alapos és értékes tanulmányai, finom esztétikai érzékkel megírt kritikái, tájékozott és érzékeny interjúi végigkísérték nyomtatott és online folyóirat történetét. 2020-ban az ő kezdeményezésére indította el a Filmtett a középiskolás diákokat megszólító MoziABC című rovatát, amelynek mostanig önálló és kiváló pedagógiai érzékkel fogalmazó szerzője volt.

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport