Izgalmas korrajz a kétszáz éves családtörténet – Vallasek Júlia műfordító Jane Austen angol írónő magánlevelezéséről

Kiss Judit 2020. november 28., 19:31 utolsó módosítás: 2020. november 28., 19:36

Magyarországon is napvilágot láttak a népszerű angol írónő, Jane Austen levelei Vallasek Júlia fordításában, szerkesztésében, a Líra kiadónál megjelent kötetet november elején mutatták be. A kolozsvári műfordító az Austen regényeiből, leveleiből fölsejlő, kétszáz évvel ezelőtti világ „sűrű realista légköréről”, a fordítás kulisszatitkairól beszélt a Krónikának.

Izgalmas korrajz a kétszáz éves családtörténet – Vallasek Júlia műfordító Jane Austen angol írónő magánlevelezéséről
galéria
Vallasek Júlia: a sok és minőségi olvasás ösztönzi a pontosabb önkifejezést és önismeretet Fotó: Facebook

– Fordításodban, szerkesztésedben hat éve jelentek meg a kolozsvári Koinónia kiadónál a ma is rendkívül népszerű angol írónő, Jane Austen levelei. A kötet most a magyarországi Líra kiadónál is napvilágot látott. A kezdetekről szólva: mi az, ami annyira vonzott téged Austen írásaiban, szellemiségében, hogy lefordítottad a magánlevelezését?

– Kamaszkoromban sok más lányhoz hasonlóan engem is elvarázsolt az Austen-regények (és persze a regényekből készült megfilmesítések) világa, bár talán nem is a szerelmi történetek tették rám a legnagyobb benyomást, hanem az, hogy ezekben a regényekben a főszereplők utánozhatatlan eleganciával tudnak társalogni.

Úgy tűnt, mindig tudják, mit kell mondani, és ezt kamasz fejjel végtelenül csodáltam és irigyeltem tőlük. Egyfajta zárt, megnyugtató tündérvilágként maradt meg bennem tehát az Austen-regények világa, és amikor már egyetemistaként egy szesszióban stresszlevezetőnek nekifogtam újraolvasni őket, megdöbbentem. Még csak nem is hasonlítottak arra, amire emlékeztem.

A szerelmi szál mögött immár látszott a kőkemény gazdasági valóság, amelyben egy lánynak a viszonylag biztos, nyugodt élet reményében „muszáj jól férjhez mennie”, amelyben a cselekmény ugyan egy (vagy sok) házasság nyélbe ütése, ugyanakkor boldog, harmonikus szerelmi kapcsolat csak a múltban vagy a főszereplőknek megígért jövőben létezik, a regényidő jelenében szó nincs ilyesmiről.

A kamasz fejjel olyannyira csodált elegáns társalgás pedig gyakran hatalmas teher a szalon és a szokások klausztrofób terébe zárt szereplők számára.

Kőkemény realizmus, cseppet sem vidám világ, ugyanakkor mégis harmóniaérzettel töltött el. Kíváncsi lettem, mi ennek a titka, és olvasgatni kezdtem mindent, ami Austen kapcsán a kezembe került.

Annál is inkább, mert noha angol szakot végeztem, érthetetlen módon az ő munkásságáról egyetlen szó sem esett az egyetemi kurzusokon.

Így került a kezembe a Deirdre Le Faye által minuciózus pontossággal gondozott magánlevelezés 1995-ös kiadása is. Ettől a ponttól kezdve nem volt kérdés, hogy le szeretnék fordítani egy kötetnyi válogatást a levelekből. A Holmiban meg is jelent egy kis ízelítő 2006-ban, de mindent összevéve jó tízévnyi kilincselésbe került, ameddig találtam egy olyan kiadót (a Koinóniát), amelyik hozzám hasonlóan látott fantáziát egy kétszáz éves családi levelezés kiadásában. Szóval annyi időbe, amennyit Austen várt a Büszkeség és balítélet megjelentetésére. Ezért is nagy öröm számomra ez az újrakiadás.
 
 – „Az írás lehetetlennek tűnik, ha az ember feje báránysülttel és rebarbaraadagokkal van tele” – írta Austen egyik levelében. A kötet fülszövegében az olvasható, a „báránysült és rebarbara” tematika túltengése Austen levelezésében magától értődőnek látszik annak a sajátos társadalmi, történelmi, illetve szűkebb, családi helyzetnek a fényében, amelyben az 1775-ben, vidéki pap lányaként született írónő élt és dolgozott. A fordító számára – aki behatóan, eredeti nyelven ismerheti meg Austen magánlevelezését – milyen világ rajzolódik ki a tizenkilencedik század első évtizedeinek angliai mindennapjairól?

– Jane Austen mintegy háromezer leveléből mindössze 161 maradt fenn, ezek közül a legelső 1796-ban keltezett levél vidám beszámoló egy bálról, amelyet egy flörtölésbe nyakig belebonyolódott húszéves fiatal lány ír szeretett bizalmasának, a nővérének. Az utolsó, 1817-ben keltezett levelet egy halálos ágyán fekvő ember írta, aki még ekkor is elegánsan próbál megfelelni a (talán elsősorban önmaga által támasztott) elvárásoknak, és vidám, kissé maliciózus levélírónak látszani. 

A családtagok közti, illetve a család és a külvilág közti kommunikációt szolgáló levélírás a tizennyolcadik század fordulóján egyébként a női házimunkák egyikének számított, megvoltak a sajátos szabályai.

Témában gazdag, szellemes és hosszú levelet írni nemcsak azért volt fontos, mert információt és társalgási témát biztosított az egész háznak, sőt a szomszédságnak is (hiszen a leveleket felolvasták egymásnak, gyakran továbbküldték), hanem azért is, mert a korabeli postai szokások szerint a levél címzettjének kellett fizetnie a szállítási díjat, ezért illő volt olyan levelet küldeni, amelyen látszik, hogy „megéri a postaköltséget”. Ami az írónak esetenként nyűg is lehetett, a mintegy kétszáz évvel későbbi olvasónak izgalmas, részletgazdag korrajz.

Olyan apró adatokból áll össze, mint például a különféle termékek ára, ruhák, kalapok készítése, házak felújítása, hajók indulása és érkezése, hogy a tizenkilencedik század elején egy vidéki birtokos család évente egyszer-kétszer felutazott Londonba beszerezni a szükséges háztartási cikkeket, ellátogatni néhány képtárba, megnézni néhány színházi előadást, és elvégeztetni a gyerekek által nyilván rettegett, rendszeres fogászati vizsgálatot és kezeléseket. Mindebből a korabeli magyar viszonyoknál jóval polgárosultabb, modernebb világ képe rajzolódik ki.

– Mi volt a legnehezebb és a legszebb kihívás a fordítói munkában? És ha ki tudnál emelni egyetlen részt a levelekből kedvencedként, melyik lenne az?

– Minden fordításban az a folyamat a legnehezebb, amíg az ember megtalálja azt a nyelvet, amin az adott szöveg hitelesen szól. Jelen esetben sokat kísérleteztem azon, hogy megmaradjon Austen leveleinek az időbeli távolsága, de ugyanakkor átjöjjön a modernségük, a mának szóló üzenetük is. A levelek keletkezési idejének megfelelő magyar nyelv, például a Kazinczy-levelezés nyelve túl archaikus lett volna, így azt nem használhattam mintaként, megpróbáltam hát egyfajta „időtlenített jelen időben” fordítani.

Az időbeli távolságot az emelkedettebb, elegánsabb fordulatok, néhány régies kifejezés (pl. „Svédország” helyett „Svédhon” vagy „elkísérni” helyett „gardírozni”) jelzik, illetve a konkrétumok, például hogy postakocsin utaznak, nem vonaton. Kiemelni némileg rendhagyó módon nem Jane Austen írását emelném ki, hanem a legtöbb Austen-levél címzettjének, az író nővérének a levelét. Ezt a levelet Cassandra két nappal húga halála után írta unokahúguknak, az anyátlan árva Fanny Knightnak, aki mindkettőjükre „pótanyaként” tekintett. Tehát az írót egész életében legközelebbről, legbizalmasabban ismerő ember annak, aki az eltávozottat kicsit anyjaként, kicsit tapasztaltabb barátnőjeként szeretett. Kétszáz év elteltével is süt belőle a friss veszteség fájdalma, ugyanakkor rendkívül visszafogott, méltóságteljes sorok. 

– Jane Austen regényei – például a Büszkeség és balítélet vagy az Értelem és érzelem – ma is rendkívül népszerűek, a 21. században is készítenek filmeket belőlük. Holott tematikájuk első pillantásra „régimódinak” is tűnhet, hiszen amolyan „házassági piacról” szól, a főszereplők elsősorban „férjvadászok”. Ezekben a regényekben a nők társadalmi felemelkedésének szinte kizárólagos módja, ha megfelelő rangú és vagyonú férjet szerezhetnek maguknak. Hogyan lehetne vajon megfogalmazni, mégis mi miatt lehet Austen világa a mai ember számára is vonzó, miben áll egyetemes varázsa?

– Komplexebb ez a „házassági piac” annál, semhogy csupán a nők egyetlen társadalmi felemelkedési módja lett volna a sikeres házasság. 1753-ban (Austen születését alig huszonkét évvel megelőzve) lép érvénybe a társadalmi viszonyokat újraformáló Hardwicke Marriage Act, amely a vérségi kapcsolatok elé helyezi a házassági, tehát szerződéses kapcsolatokat, és leszögezi a birtok továbbhagyományozásának azt a szabályát, miszerint csak az elsőszülött (fiú) részesül az örökségből, a többinek hivatás után kell néznie.

A férfiágon való öröklés (az Austen-regények visszatérő konfliktusforrása) miatt a kispénzű lányos családok feje felett mindig ott lebeg a létbizonytalanság fenyegetése, ezt elkerülendő a lányoknak valóban „férjhez kell menniük”. Méghozzá lehetőség szerint elsőszülött, vagyonos fiúhoz. A gazdaságilag előnyös házasság nem egyéni projekt, és végképp nem szerelmi történet, hanem egy (legtöbbször két) család érvényesülésének, prosperálásának záloga és ezzel valamennyi szereplő tisztában is van.

Austen hősnői meglehetősen lázadó természetről tesznek tanúbizonyságot, amikor alkalmanként nemet mondanak egy-egy előnyösnek tetsző házassági ajánlatra. 

Mai fejjel már egyáltalán nem tudom szerelmi történetként olvasni Austen regényeit, viszont nagyon szeretem azt a sűrű realista légkört, amit teremt bennük, hogy egy alig pár szóval jellemzett szereplő is nagyon erősen tud jelen lenni, hozza magával az egész hátterét, tapasztalatait, gondolkodásmódját. Ugyanakkor rendkívül humoros is, méghozzá gyakran kaján, sötét humora van, ami egyébként a levelezésben erőteljesebben megnyilvánul. 

Izgalmas kérdés számomra az is, miért tud az Austen-regények olvasása egyféle traumaoldó, emancipáló, kortárs nehézségeken felülemelkedni segítő tevékenységgé válni. Köztudott, hogy például az első világháborúban sérült, harctéri idegsokkban szenvedő katonákkal kifejezetten orvosi javaslatra, terapeutikus céllal olvastattak Austent. De ugyancsak Austen olvasása és tanítása segíthet túlélni a kétezres évek elején a bombázott Bagdadban (Talking About Jane Austen in Baghdad), vagy kiszabadulni egy rendkívül korlátozó helyzetből (lásd. Deborah Feldman: Unortodox). 

Ha egyszer kevesebb lesz az éppen intézendő „báránysült és rebarbara” adag előttem, szívesen elmélyednék ennek a kérdésnek a kutatásában, addig két „munkahipotézisem” van válaszként. Az egyik a regények időkezelése: a mi időérzékelésünk felől olvasva Austen regényeinek ideje lassú és nyugalmas, egy bekezdésen belül hetek tudnak eltelni, miközben a hősnek „van ideje” tisztába jönni érzéseivel, elengedni és meggyászolni, átgondolni és újraértelmezni. Cselekvési körük jóval behatároltabb, de ezen a téren talán szabadabbak. A másik magyarázat pedig az, hogy Austen nem romantikus, nem fekete-fehérben gondolkodik, nem az ellentétben, hanem az egyensúlyban hitt, abban, hogy a világ rendje minduntalan kibillen, majd visszazökken a helyére.
 
– A magyarországi Líra kiadó úgy fogalmaz, hogy az Austen leveleit tartalmazó, most megjelent kötet különleges, mivel egyszerre könyv és napló is, amelybe az olvasó beleírhat, így személyes naplóként is használható. Mit gondolsz, az, hogy az olvasó a 19. század eleji levelekbe merülhet bele, segíthet ösztönözni a naplóírást?

– Úgy értettem, a magyar könyvpiacon újdonság ez a forma, hogy egyszerre olvasmány és saját gondolatok megfogalmazásának helyszíne egy könyv. Személy szerint én nem naplót írnék bele, hanem olvasónaplót, klasszikus széljegyzeteket, ami persze ugyancsak az önmegismerésnek egy lehetséges módja lehet, mikor az ember később visszaolvassa a gondolatait. Javíthatatlan optimista vagyok egyébként, meg vagyok győződve arról, hogy a sok és minőségi olvasás ösztönzi (ha nem is feltétlenül az írást), de a pontosabb önkifejezést és önismeretet mindenképpen.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport