Irodalom és (ott)honismeret a Szilágyságban – Vicsai Zsolt, a Zilahon megjelenő Hepehupa főszerkesztője a kulturális lapról

Kiss Judit 2020. október 04., 08:15

Bármely folyóirat, amelyik komolyan veszi hivatását, arra törekszik, hogy minél több olvasóhoz eljusson. Mi is igyekszünk megyénk határain túl is gyökeret ereszteni – jelentette ki a Krónikának Vicsai Zsolt, a Zilahon megjelenő Hepehupa című kulturális folyóirat főszerkesztője. 

Vicsai Zsolt Fotó: Facebook/Hepehupa művelődési folyóirat

 – Azontúl, hogy nyilvánvalóan Ady szókapcsolatára, a Hepehupás vén Szilágyra utal, mit szeretne üzenni egy kulturális lap címe?

– A címet nem választottuk, hanem örököltük. 2002-ben, a lap indulásakor a körülötte akkor munkálkodók csapata elhívta Zilahra Fodor Sándort, hogy ötletekkel, tanácsokkal járuljon hozzá a sikeres kezdéshez. A címadásra is őt kérték fel, s mivel a földrajzi alapú folyóiratneveknek mindig is erős divatja volt Erdélyben, így lett belőle Hepehupa.

Amikor 2019-ben átvettem a lap szerkesztését, és a régebbiek mellé új embereket is toboroztam a szerkesztőtanácsba, felmerült néhányunkban, hogy nevet kellene változtatni, de végül erről a szándékunkról letettünk. Hogy miért? Azért, mert számunkra egyre több konnotációt hordoz ez a név: nemcsak a szilágysági táj jellegére vagy az Ady-versre emlékeztet, hanem a kezdetek óta eltelt idő makacs kitartására is, amivel első főszerkesztője, Fejér László szerkesztette a lapot. Ráadásul a Szilágyságban 2002-ig sosem működött kulturális folyóirat, most végre hosszú éveken át fennmaradt egy, amelyben egyes szerzők írásaik java részét jelentették meg, hát akkor bárkiben felvetődhet a gondolat, hogy ennek a névnek már szimbólumértéke van, a szimbólumokkal pedig nem árt óvatosan bánni. Az olvasók érdeklődéséért vívott harcban a Laci bácsi kitartása számomra egyébként egyfajta energiaforrás is lett...

Egyébként a folyóirat sohasem volt pusztán irodalmi. A helytörténet és néprajz mellett az irodalom csupán egy szelete volt annak a kínálatnak, amivel annak idején az olvasók elé lépett.

Szilágysági művelődési folyóiratként határozta meg önmagát tizenhét évfolyamon keresztül, ez a megjelölés szerepelt a borítóján még tavaly is, de közben tudatosult bennem, hogy a „szilágysági” jelző már nem felel meg teljes mértékben annak, ami a lap körül történik: a helyi szerzők szórványos jelenléte vagy éppen duzzogása miatt számos szöveget közöltem székelyföldiektől, Bihar megyeiektől, másoktól. Ma már „irodalom, vizualitás, (ott)honismeret” címszavakkal jelöljük a Hepehupa identitását,

tehát a szépirodalom és a kritikai szellem valóban hangsúlyosabb szerepet kapott, de továbbra sem nélkülözhetjük a helytörténetet és a néprajzot. Ami megváltozott a lap körül, az talán a kulturális folyamatok szemlélete.
 
– A folyóirat szerkesztési elveit hogyan foglalná össze: mennyiben kíván szólni a szi-
lágysági, helyi közönséghez és mennyiben az „összmagyar” olvasóhoz?

– Bármely folyóirat, amelyik komolyan veszi hivatását, vagyis az írásbeliség szolgálatát, arra törekszik, hogy minél több olvasóhoz eljusson, tehát mi is igyekszünk a saját megyénk határain túl is gyökeret ereszteni. Ha eddig nem is sikerült maradéktalanul teljesítenünk ezt a célt, azt legalább megelégedéssel mondhatom, hogy tavaly óta már beszélnek rólunk, elkezdtek figyelni ránk: Demény Péter már többször is bemutatta a lapot a Marosvásárhelyi Rádióban, néhány hete pedig Zsigmond Andrea közölt egy rövid összegzést eddigi tevékenységünkről a Hamlet.ro színházi portál Facebook-oldalán.

Augusztus 18-án Elek Györgynek, a Szamos folyóirat főszerkesztőjének meghívására Szatmárnémetiben vehettem részt egy kerekasztal-beszélgetésen, amit a kulturális lapok 21. századi szerepéről tartottak. Szóval vannak biztató jelei annak, hogy jó úton járunk. A terjesztés útjai persze ezeknél jóval rögösebbek, de türelemmel, remélem, sikerül végigjárni ezeket is. Egyelőre a marosvásárhelyi Garabonczia könyvesbolt és a Várad folyóirat vállalta lapunk forgalmazását.

– Ha még pontosabban meg kellene rajzolni a Hepehupa olvasóinak „fantomképét”, inkább az idősebb vagy fiatalabb nemzedék tagjai olvassák a lapot?

– Miért nem érdeklődik a középnemzedékről is? Igaz, hogy nekik van a legkevesebb idejük olvasni, de végül is ők azok, akiknek értékrendje meghatározó kellene hogy legyen egy folyóirat vagy akár egy ország életében. Nekik hídszerepük van a fiatalok és az idősebbek között.

A fiatalok ízlése könnyen változik, csapongó, az idősek látása idővel romolni kezd, a legstabilabb értékrendet tehát a középkorúak kellene hogy képviseljék. Az általam promovált írók, költők egy része – Repkő Ágnes, Pethő Loránd, Márton Evelin, Jász Attila, Demény Péter – elsősorban hozzájuk szól.

Nagy fájdalmam, hogy az előbbi névsorban már nem említhetem Bekő N. Ildikót, aki viszonylag fiatalon, 60 évesen távozott közülünk, de prózaszövegei igazi középgenerációs szövegek voltak, az élet összetettebb viszonyait, de ezeken belül a változandóságot, az esetlegességeket is megragadták. Visszatérve az eredeti kérdésre: többnyire az idősebb generáció tagjai olvassák a lapot, de bővülőben van a középgeneráció és a fiatalok köre is.
 
– A Hepehupa hasábjain a vers, próza, recenzió is jelen van, de képzőművészeti rovat, interjúk is szerepelnek. A lap szerkesztési irányvonalai szerint milyen arányban kap helyet a költészet, a próza, illetve milyen arányban közölnek a fiatal, avagy közép-  és idősebb szerzőnemzedékek?

– Ami az irodalmi műfajokat illeti, azokkal kapcsolatban hajlamos vagyok tágabb teret engedni a verseknek, de arra is figyelek, hogy ne kerüljenek zavaró túlsúlyba egy-egy számon belül. A szerzők egy részét már bemutattam, de a többiekről is van mit mondanom. Ha már megelőlegeztem a középgenerációs szerzők fontosságát, annyit még elmondanék, hogy voltak még a lapnak olyan szerzői, akik középgenerációként a Hepehupában számos alkalommal közöltek, közülük B. Simon György, Fazakas László, Györfi Simone, Hajdu Attila, Müller Dezső, Simonfi István, Simonfy József a legjelentősebbek. B. Simon György költő és Hajdu Attila prózaíró sajnos már nem élnek, de életművük értő feldolgozásra vár.

A fiatalabbak közül Kiss Lehelnek és Boda Editnek szintén a Hepehupa volt az egyik otthona, ma már ők is középgenerációsak. 2019 óta magam is az egyik legfontosabb szerkesztői feladatomnak tartom a fiatalok felfedezését, mentorálását, s ebben a tekintetben mutatkoztak is eredmények: Balázs Tímea, Covaciu Norbert, Gódza Csilla, Koppányi Ádám, Kis-Juhász Kriszta, Nóti Arianna, Szilágyi Ákos olyan fiatal alkotók, akik örömmel bízták a Hepehupára magukat, s közben többségük más irodalmi-kulturális lapokban (Várad, Tiszatáj, Előretolt Helyőrség, Székelyföld) is jelentkezett, közülük Covaciu Norbertnek már az első novelláskötete is megjelent.

– Történelmi, helytörténeti vonatkozású írások, néprajzi, szociográfiai jellegű cikkek is olvashatóak a folyóiratban. Milyen fajta „tükröt” tartanak ezek az írások a szilágysági magyar olvasó elé? Mennyiben, miként „láthatja” meg bennük saját személyes vagy közösségi múltját, jelenét?

– A történelmi, helytörténeti, néprajzi témájú írások korábban erős rétegét képezték a lapnak, egy alaposabb válogatás után köteteket lehetne összeállítani belőlük. Hogy milyenfajta tükröt állítanak ezek a szövegek a szilágyságiak elé, ez jogos kérdés. A szilágysági magyarok történelemszemléletét a 20. században két fő kultikus alak határozta meg: Ady és ifjabb Wesselényi Miklós. Az utóbbi két évtizedben az Erdélyi Múzeum-Egyesület zilahi és szilágysomlyói fiókjai által szervezett helytörténeti konferenciák és az itt elhangzott előadások Hepehupában történő közlése ezt a történelemszemléletet jelentősen árnyalták – például egyre több dolgot tudhatott és tudhat meg az olvasó ifjabb Wesselényi Miklós felmenőiről –, de a szilágyságiak múltismerete sok más, a tájegységhez kötődő személyiség – Kemény János fejedelem, Petri Mór egykori tankerületi felügyelő, Kincs Gyula és a Wesselényi Kollégium neves tanárai, Szikszai Lajos egykori alispán, Zoványi P. György református püspök és mások – emlékezetével is kiegészült.

Gazdag a Hepehupa-beli irodalma néhány település történetének is, ezek között Zilah, Szilágysomlyó, Szilágynagyfalu, Sarmaság, Szilágycseh, Szilágylompért a jelentősebbek, de találni cikksorozatot Bagosról, Désházáról, sőt a Szatmár megyei Dobráról is. Nem hiányoztak a lapból az egyháztörténeti és a néprajzi kutatások fejleményei sem, de a 20. század viszontagságait felidéző írások is meg-megjelentek benne, és László László történelemtanár révén a magyarság nagyobb tömegeire kiható eseményekre emlékezés is folyamatosan megtörtént. 

Manapság úgy tűnik, hogy a lap múltidéző rovatát sokkal nehezebb megszerkeszteni, pedig igény van rá természetesen. Nekem sajnos gyérebbek azok a kapcsolataim, amelyek történeti vagy néprajzi témájú cikkeket hoznának a Hepehupába. Egyelőre a szerkesztőtanácsból Kovács Kuruc János és László László tanár urak segítenek legtöbbet az anyaggyűjtésben, de jól jönnének az ötletek mások részéről is. Bárkit egyébként, aki közlésre alkalmas szöveget ajánl bármely rovat számára, fel szoktam tüntetni annak a lapszámnak a munkatársai között, amelyikben a beajánlott szöveg megjelenik.  
   
– Milyen szerepet tölt be a folyóirat a szilágysági magyarok kulturális életében? Sokszor elhangzik, hogy az „élő” irodalom, avagy a kortárs szerző és az olvasó személyes találkozása nagyban befolyásolhatja a kortárs irodalom népszerűségét. A járványhelyzet előtt, illetve a járvány idején szerveztek-e, szerveznek-e közönségtalálkozókat?

– Ebben a tekintetben lenne még tennivalónk. Általában időszakos rendezvényeken szoktam népszerűsíteni a lapot, így tette ezt a maga idejében Fejér László is, de mindez ma már kevésnek bizonyul. Tényleg közelebb kell kerülni az olvasókhoz, ha az ember szólni kíván hozzájuk, ennek megvalósításában viszont néhány „jóakarómon” kívül még az időhiány is hátráltatni szokott. Tavaly ősszel a Székelyföld folyóirattal közösen szerveztünk ugyan két közönségtalálkozót a zilahi EMKE-ben és a Silvania Főgimnáziumban, de a járványügyi intézkedések azóta új helyzetet teremtettek. Persze van a tarsolyomban néhány terv, de ezekről majd akkor nyilatkoznék, ha legalább egy részüket sikerül megvalósítanom.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport