A gazdákat sújtó gondok ellenére ismét nő a juh- és tehénállomány a Kászonokban

Makkay József 2022. április 07., 19:48 utolsó módosítás: 2022. április 07., 20:25

Ismét erőre kap a székelyföldi juhászat és húsmarhatartás. Az állattenyésztést megviselték az évek óta csökkenő értékesítési árak, az utóbbi két esztendőben azonban megnőtt a kereslet a bárányhús, a juhtejből készülő termékek és a marhahús iránt egyaránt. A Hargita megyei Kászonokban jártunk.

A gazdákat sújtó gondok ellenére ismét nő a juh- és tehénállomány a Kászonokban
galéria
Húsmarhatartás. A székely gazdák is ráharaptak a jó pénzt hozó foglalkozásra Fotó: Beliczay László

Ahogy belépünk Balázs József kászonimpéri portájának állattelepére, csapatostól rohannak felénk a juhászkutyák. Van közöttük mindenféle méretű állat kölyökkutyától birka nagyságú szukáig. Annyi bizonyos, hogy a gazda nélkül nem szeretnék a legelőn találkozni a népes csapattal, még akkor sem, ha a házigazda szerint a bennünket „körüludvaroló” nyáj- és házőrző társaság tagjai közül csak a szelídebbek élnek szabadon.

A kutyák bőrén jól látszanak a műtétek nyomai: az állat lábán, a hát tájékán vagy a nyak körül forrt össze a varrás. A juhosgazda a lábam körül hízelgő egyik eben mutatja, hol varrta össze az állatorvos a nyári medvetámadás után.

Tíz kutya rohant a nagyvadra, hogy elverje a juhok mellől. Hetet szedett szét a medve.

Magam sem hittem volna, hogy megmenthetjük őket, de időben jött az állatorvos. Volt olyan, amelyiket a szó szoros értelmében darabokból varrt össze, mindenik életben maradt” – újságolja elégedetten Balázs József.

Kicsiben nem éri meg – Az év szatmári állattenyésztője az összefogásban látja az erdélyi gazdák boldogulását
Szatmár megyében az Év állattenyésztője címet elnyert Böszörményi Attila kismajtényi agrárvállalkozó családi gazdaságában 120 tehénnel termel tejet. Az értékesítést szövetkezetben oldják meg, a közösségi vállalkozás tejfeldolgozó üzemet is tervez.

Apa és lánya. Balázs József gazda és Balázs Tünde falugazdász a családi portán telelő juhakat szemrevételezik Fotó: Beliczay László

A juhok már nincsenek ilyen szerencsés helyzetben, mert nem tudnak védekezni a vérengző nagyvad támadásaival szemben. Ha a kutyák nem tudják elkergetni a medvét, és beszabadul a nyájba, húscafatok maradnak körülötte. A kászonimpéri gazda látott már ilyen jelenetet, így tisztában van vele, hogy évente 10–15 százalékos élőállat-veszteséggel kell számolni. És az a jó esztendő, amikor egyetlen pásztor sem sebesül meg. De ilyenkor, télutón sincs azonban biztonságban a juhnyáj. Még alszanak a medvék, de nagy falkákban járnak a szintén védelem alatt álló farkasok.

A vészesen elszaporodott ragadozók a zárt téli karámokba nehezen jutnak be, de a gazdának mindig résen kell lennie, mert ahol hatszáz anyajuhot tartanak, ott nagy a kísértés az éhes farkasok számára is.

Kelendő a húsvéti bárány

Ahogy a gazda megjelenik a juhok között, odasereglik a jószág, várják az eleséget. Az állatokat fakorlátokkal választják szét kisebb csoportokra, hogy abrakolás idején ne rohanjanak a juhászra.

A Kászonokban közkedvelt vörös pofájú berke juhállomány egy része már törzskönyvezett. Több évig tartó folyamat, amíg a szigorú előírások alapján minden tenyész­állat bekerül a „kasztba”. Ezt elsősorban az anya- és apaállatok jóval magasabb ára és a nagyobb állami támogatás miatt tartják fontosnak a gazdák.

Amint kilépünk a juhok téli szállását övező tágas udvarba, a gazda mutatja, hogy a távolban merre húzódik a közbirtokossági erdők körül elterülő több száz hektárnyi legelőjük. Tavasztól késő őszig ott van az állatok szállásterülete és a juhászok otthona. Igaz, nem marad a legelőn őszig mind az öt-hatszáz újszülött bárány: a vadveszély miatt a gazdák arra törekszenek, hogy a magyar és a román húsvét idején lehetőleg minél több bárányt értékesítsenek. Az állat-egészségügyi hatóság által jóváhagyott vágópontokon annyi bárányt vágnak le, ami helyben elkél. Balázsék nem kockáztatnak, hogy az őszire közel-keleti exportra értékesíthető vágóállatokat a legelőn
hizlalják.

Mezőgazdasági mérnökként tért haza

A székelyföldi csípős hidegből betelepszünk az elegáns családi ház melegébe. Beszélgetés közben megkóstoljuk az érlelt juhtúrót is, amelyre mostanában nagy a kereslet a faluban, nem csak városon. Igazából nem is kell piacolni, mert elkél háztól. Vendéglátóim szerint azért nőtt meg a bárányhús és a tejtermékek ára, mert az utóbbi években folyamatosan apadt a juh­állomány.

Habár jelentősen nőttek az értékesítési árak, a juhosgazdának mégsem könnyebb az élete, ugyanis nagy gond a munkaerőhiány, nagyon nehéz hozzáértő juhászt találni.

A Balázs család legeltetési idényben 1400 birkára vigyáz, rájuk bízta ugyanis állatait minden kisebb juhosgazda a faluból. Nyáron öt juhászuk viseli gondját az állatoknak, amiért tisztességes fizetést, téli tűzifát és teljes ellátást kapnak a juhosgazdától. Az anyagilag megbecsült foglalkozás ellenére a valamikor vonzó juhászmesterség kiment a divatból, fiatalokat lasszóval is nehéz lenne találni.

Bekapcsolódik a beszélgetésbe házigazdánk lánya, Balázs Tünde állattenyésztő mérnök is, aki a budapesti agrárminisztérium által finanszírozott erdélyi falugazdász-hálózat egyik legfiatalabb tagja. Az ő tisztje a környékbeli gazdákkal tartani a kapcsolatot, találkozókat, gazdatanfolyamokat szervezni, felhívni a figyelmüket a pályázati lehetőségekre.

Kimutatásai szerint bő tíz évvel ezelőtt a környéken mintegy húszezer birkát tartottak, mára ennek kevesebb mint a fele maradt, amiből jó esetben háromezret fejnek.

A Kászonaltízből, Kászonfeltízből, Kászonjakabfalvából, Kászinimpérből és Kászonújfaluból álló 300 négyzetkilométeres Kászonok nevű tájegység gazdag legelőterülete mindig is ideális volt a juhászat számára, az utóbbi években azonban sokan felhagytak az ősi foglalkozással.

A bukaresti agrártudományi egyetemen végzett lány a román fővárosról is mesél. Kezdeti gyatra román nyelvtudásával amolyan csodabogárnak számított, de a tanárok és román évfolyamtársai segítségével hamar belejött a színromán oktatásba, és szép eredménnyel államvizsgázott.

Bevallása szerint azért ment Bukarestbe, hogy román környezetben tanulhasson meg rendesen románul, ami nélkül nehéz boldogulni, ha az ember elkerül a Székelyföldről az ország más vidékeire. Két testvére is a mezőgazdaság mellett döntött: húga szintén Bukarestben tanul mezőgazdasági mérnöknek, öccse pedig erdésznek készül. Balázs József szerint jó tudni, hogy már van, aki továbbviszi a családi állattartást.

Fiatalon elkezdett juhászat

A falugazdász elkalauzol a szomszédos Kászonjakabfalvára egy harmincas éveiben járó testvérpárhoz, Kelemen Andráshoz és Istvánhoz, akik nyolcszáz anyajuhot tartanak. A falu szélén kiépített állattelepen vannak húsmarhák is, a fiatal gazdák a több lábon állást próbálgatják. Az utóbbi években a húsmarhának nő az ázsiója, amióta egyre nehezebb megbízható fejőket találni a tejelőmarha-állományokhoz. A tehéncsorda így minimális emberi beavatkozással kint van az év nagyobb részében a villanypásztorral őrzött legelőn.

A kászonjakabfalvi Kelemen-testvérek számára a juhászat nemzedékekre visszanyúló családi hagyomány Fotó: Beliczay László

A Kelemen testvérek is belekóstoltak a székelyföldi fiatalok divatos nyugat-európai munkavállalásába, de a németországi nehéz munka nem győzte meg őket, hogy ez lenne számukra a jövő. Egy nyári idény után hazatértek, és eldöntötték, belevágnak az állattartásba. Habár a szülők és nagyszülők szintjén megszakadt a családi örökség, sikerült kideríteni, hogy dédszüleik és korábbi felmenőik jómódú juhászok hírében álltak. A családi örökségből előbányászott adatok, képek felcsigázták a testvérpár fantáziáját.

Az autószerelői és élelmiszeripari szakérettségivel útnak induló testvérpárral a családi házban szövögetjük tovább a gazdálkodás dolgait. A sikeres fejlesztésekhez hozzájárult a tíz évvel ezelőtt elnyert, fiatal gazdákat megcélzó európai uniós és a magyar kormányforrásokból finanszírozott székelyföldi gazdaságfejlesztési pályázat is.

„Hosszú évek után most kezdjük érezni, hogy megéri a juhászat. Kereslet van a bárányra a hazai piacon, és a közel-keleti exportra is egyre jobb árat fizetnek, ami lendületet adhat a székelyföldi juhászatnak is” – magyarázza bizakodva Kelemen András, aki úgy véli, hogyha az állattartás emelkedő pályája tartós lesz, több fiatal köteleződik el a mezőgazdaság mellett a Kászonokban is.

Vendéglátóim szerint sokan rá fognak jönni, hogy a külföldi munkavállalás vakvágány. Az erdélyi keresetekhez mérve a nyugat-európai bérek soknak tűnhetnek, de befektetés nélkül a pénz hamar elfogy.

Előbb-utóbb itthon kell újratervezni az életet, amit Kelemenék sikerrel meg is tettek.

Szövetkezettel korszerűsítenék a helyi állattartást

Jó jel, hogy Kelemenékhez hasonlóan többen térnek haza a községben is. Ahogyan Balas Lajos kászonújfalvi gazda is tette, aki karácsonyfavágó csapatot toborzott, és együtt dolgoztak éveken át Dániában. Főnökei annyira megkedvelték, hogy egy romániai leányvállalatot is rábíztak, miután bejelentette, hogy végleg hazatér Erdélybe. Mára azonban felhagyott az észak-európai céggel, mert úgy véli, a helyi gazdálkodásban nyugodtabb élete lehet.

Gyönyörű húsformájú törzskönyvezett anyajuhait mutatja. Megtakarított pénzéből a szülői örökség mellé termőföldeket vásárolt, mára száz hektár legelő áll a bővülő állatállomány rendelkezésére.

Korábban minőségi érlelt sajtot készített juhtejből, amely a környéken ritkaságnak számít, a gazdák többsége ugyanis csak friss sajtot és túrót értékesít.

Ennek megvan a magyarázata: az érlelt sajthoz nélkülözhetetlen a magas tejhigiénia, amit a juhok kézi fejésénél nehéz biztosítani. Balas Lajos a sok vesződés miatt hagyta abba az érlelt sajtok készítését, és átállt húshasznosítású birkák tartására.

Balas Lajos jól fizető külföldi állását hátrahagyva tért haza gazdálkodni Fotó: Beliczay László

Nyugat-Európát megjárt emberként azt is látja, hogy a versenyképesség érdekében sok mindenen változtatni kell ahhoz, hogy a helyi mezőgazdaságból tartósan meg lehessen élni a Kászonokban. Ez adta az ötletet, hogy több gazdával szövetkezetet jegyeztessen be a termékek közös értékesítésére és feldolgozására.

Szövetkezeti pályázatuk elbírálása folyamatban van, így abban reménykednek, hogy európai uniós támogatással sikerül tető alá hozni a környék első kis vágóhídját, ahol juhot, bárányt, szarvasmarhát és sertést egyaránt lehet majd vágni.

A hús egy részét feldolgoznák, a többit frissen értékesítenék.

„Egy ekkora községben nem csak kis vágóhídra, hanem tejfeldolgozó kisüzemre is szükség van. Gondolkodunk egy közös trágyatárolón, amire szintén szövetkezeti pályázatot nyújtottunk be. Örülök, hogy a gazdák részéről van fogadókészség a közös programokra. Tisztában vagyunk vele, hogy csak összefogással lehet olyan fejlesztéseket megvalósítani, amiből az egész gazdaközösség profitálhat” – mondja ki a fontos végkövetkeztetést a kászonújfalvi gazda, aki sokéves tapasztalatait itthon, szülőföldjén szeretné kamatoztatni.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport