Újra látható a 86 éve lebontott magyarfenesi Jósika-kastély

Újra látható a 86 éve lebontott magyarfenesi Jósika-kastély

A résen és a kereten keresztül kell letekinteni a falura, hogy a megfelelő helyen és a megfelelő méretben láthassuk az egykor állt kastély körvonalait

Fotó: Gazda Árpád

Újra látható az 1930-as évek végén lebontott magyarfenesi Jósika-kastély – jelentette be az elmúlt napokban közösségi oldalán a helyi Csicsal Egyesület. Na nem úgy látható, ahogy az épületegyüttes egykoron uralta a falut, és nem is akárhonnan. A szervezet egy korabeli fotó alapján készíttette el és vitte fel egy üveglapra a kastély sziluettjét, melyet a falu fölé emelkedő Csicsal-dombon helyezett el, annak a helynek a közelében, ahonnan a fotó készült. Ha a kereten keresztül nézünk a falura, a már nem létező kastély körvonalai is kirajzolódnak.

Gazda Árpád

2024. február 16., 19:022024. február 16., 19:02

A Csicsal-dombot lehetetlen nem észrevenni Magyarfenesen. Ha Tordaszentlászló felé haladunk a települést átszelő megyei úton, a falu központjában épp szemközt látjuk a kúp alakú magaslatot, mely mintegy nyolcvan méterre emelkedik a település fölé. Magassága nem tűnik soknak, de ha azt vesszük, hogy a Kolozsvár szászfenesi kijáratához felépült 25 emeletes West City Tower is csak megközelíti a száz métert, épp elég ahhoz, hogy pompás kilátás nyíljék róla a szélrózsa minden irányába.

Helyi szokás szerint a domb falu felé néző meredek lejtőin rongyokból csavart hurkákból rakják ki szilveszterkor az elmúló és a kezdődő év évszámát, amelyet aztán éjfélkor meggyújtanak.

Az évszámok szilveszter éjszaka tűzből, a tavaszi zsendülésig pedig koromból rajzolódnak ki a domboldalon. A globális felmelegedés következtében a hó már csak legfeljebb napokra fedi be a dombot telente.

Galéria

Az évszámok szilveszter éjszaka tűzből, a tavaszi zsendülésig pedig koromból rajzolódnak ki a domboldalon

Fotó: Gazda Árpád

A magaslaton egykor három boltíves, timpanonos díszépítmény állt. A gloriettet minden bizonnyal a Jósika bárók építtették, akiknek a kastélya a Csicsal lábánál, a Fenes patak és Rákos pataka által határolt háromszögben állt. Végakarata szerint a dombtetőn temették el 1914-ben Jósika Aladárt is, aki önkezével vetett véget életének. A báró hamvait később kihantolták, és a kolozsvári Házsongárdi temetőben helyezték örök nyugalomra.

Noha sem a kastély, sem a gloriette nem áll már, a sír helyét is bozót nőtte be, a domb mégis Magyarfenes szimbolikus helyének számít.

Látványát a faluban született Balázs Péter festőművész (1919-2003) is megannyi képén megörökítette. Nem meglepő, hogy a Magyarfenesen gyártott sajtok, tejtermékek címkéjére is a Csicsal-domb és a „Kalotaszegi finomság”-felirat került.

Az önkéntes munka öröme

László K. Bélával, a Csicsal Egyesület alelnökével a dombon beszélünk meg találkozót. A Norvégiában dolgozó, de az építkezési munka szervezési részét többnyire a szülőföldjéről irányító fiatalember deszkával a vállán érkezik a Csicsalra, a kastély körvonalait rögzítő kerethez. Elmagyarázza: miután felállították a keretet, derült ki, hogy rendkívül fontos a szög, amelyből a falu felé nézünk. Ezért egy deszkát is hozott, melyre rést vágott, hogy segítsen a kastélynézésben.

A résen és a kereten keresztül kell letekinteni a falura, hogy a megfelelő helyen és a megfelelő méretben láthassuk a kastély körvonalait.

László K. Béla lelkesedéssel mesél arról a közösségi szellemről, amely a Csicsal ügyében megnyilvánult Magyarfenesen. Megjegyzi: önbizalomra ad okot, hogy közösségi finanszírozással sikerült megvásárolni a Csicsal csúcsát és a domb oldalából egy oda vezető sávot. Önkéntes munkával alakítottak ki a sávon egy szerpentines utat, mely megkönnyíti a feljutást, most pedig önkéntes munkával készült el a kastély sziluettje.

Galéria

A magyarfenesieknek közösségi finanszírozással sikerült megvásárolniuk a Csicsal csúcsát és a domb oldalából egy oda vezető sávot

Fotó: Gazda Árpád

A Jósika-uradalom körvonalait Csatlós Pál, a kolozsvári Promoteus reklámgrafikai műhely tulajdonosa mentette le egy korabeli fényképről egy átlátszó fóliára. Helyenként utána is kellett rajzolnia, mert a körvonalakat fák takarták a felvételen. Megjegyzi, lehet, hogy nem lesz tartós az üvegre ragasztott átlátszó fólia, ezért annak a lehetőségét keresik, hogy NCN technológiával véssék üvegbe a körvonalakat.

Közösségi tér közösségi finanszírozásból

A Legyen újra miénk a Csicsal tető elnevezésű Facebook-csoportban 2023 szeptemberében jelentették be, hogy összegyűlt az 1,71 hektáros terület vételára, a kialkudott 34 200 euró. Kérdésünkre, hogy miért kellett megvásárolni, azt mondja: úgy érezték, a szimbolikus helynek közösségi tulajdonban kell maradnia. A Kolozsvár vonzáskörébe tartozó, ezres lélekszámú, túlnyomó többségben magyarok lakta településen ugyanis

egyre több telek cserél gazdát. Addig kellett lépni, míg nem késő.

Hozzáteszi, korábban is mindenki úgy érezte, hogy a közösségé a terület, mert a tulajdonosok soha nem szólították meg a látogatókat.

Személyes motivációiról azt mondja: a Csicsal lábától alig pár száz méterre álló házban nőtt fel, gyermekként állandóan a Csicsalon szaladgált, és az is meseszerűnek tűnt számára, amikor megtudta, hogy a faluban egykor kastély is állt. Serdülőként már kaszálni, családapaként már a gyerekeivel járt a Csicsal oldalába.

Az egyesület alelnöke felidézi, 2020-ban határozták el a dombtető megvásárlását. Az üzlet azonban nem alakult zökkenőmentesen. Négyzetméterenkénti egy eurós vételárban állapodtak meg az eladókkal, de amikor szerződéskötésre hívták őket a helyi kultúrotthonba, a közjegyző jelenlétében szembesültek azzal, hogy az eladók meggondolták magukat, és megduplázták az árat.

Galéria

Személyes motivációk. László K. Béla a Csicsal lábától alig pár száz méterre álló házban nőtt fel

Fotó: Gazda Árpád

„Kun G. Tiborral, a Csicsal Egyesület elnökével összenéztünk, és pillanatok alatt meghoztuk a döntést: Összegyűjtjük a megkétszerezett árat is” – idézi fel László K. Béla. Három évig tartott az adománygyűjtés. Ez idő alatt a Csicsal Egyesület keretében működő magyarfenesi színjátszócsoport tagjai többször is végigjárták a falut, és minden házhoz bekopogtak adományokért, vagy épp a 3,5 százalékos adófelajánlás űrlapjaival. Általában minden alkalmat megragadtak az adománygyűjtésre. A színjátszók előadásainak a bevétele, a farsangi bálban árult élelmiszer ára szintén a terület megvásárlását szolgálta.

A cél megvalósítása közösséget kovácsolt

A közösségi aktivista elmondja, amikor elhatározták, hogy megvásárolják a magaslatot, nem volt még elképzelésük a pénz összegyűjtésére. Folyamatosan alakult ki, hogy mit és hogyan kell tenniük. „Akinek valami ötlete volt, meghallgattuk, a lehetőségek szerint megvalósítottuk, vagy segítettük a megvalósítását” – idézte fel.

A legfőbb kommunikációs csatorna a falu Facebook-csoportja volt. Ott időről-időre pontos tájékoztatást adtak arról, hogy mennyi pénz gyűlt össze, és mennyi hiányzik még.

Galéria

A Kolozsvár közeli település látképe a dombról

Fotó: Gazda Árpád

A teljes átláthatóság, és az önzetlen, odaadó, önkéntes munka fontos összetevője volt annak a bizalomnak amely irántuk kialakult, és amely nélkül nem sikerülhetett volna.

László K. Béla úgy véli, a Csicsal megvásárlása a közösségépítés eszközévé vált a faluban. Megjegyezte, az utóbbi évtizedben sokan költöztek a településre. Ez az ügy őket is bekapcsolta a közösségbe, magyarfenesinek kezdték érezni magukat, és kezdtek büszkék lenni a településükre.

A tér rendeltetése

László K. Béla elmondja, Norvégiában látta, hogy helyenként buszmegállókban, parkokban, régi telefonfülkékben, de a tengerparton is szabadtéri könyvtárat hoznak létre, ahonnan bárki kölcsönözhet könyveket. Így jött az ötlet, hogy helyezzenek ki a Csicsalra is egy vízálló könyvszekrényt, és tegyenek bele könyveket, sakkot. Padot is ácsoltak a kilátogatóknak, hogy aki a gyönyörű környezetben olvasna, legyen hova leülnie. A könyvkészlet idő közben bővült. Olyan könyvek is megjelentek a szekrényben, amelyeket a látogatók hoztak fel.

Kérdésünkre, hogy vannak-e olvasók, László K. Béla megemlíti: többször is előfordult, hogy mikor kimászott a dombtetőre, olvasó embert látott a padon, de olyan is volt, hogy fényképet küldtek neki egy sakkpartiról, amit a könyvtárszekrényben őrzött sakkal játszottak. Került a dombra csúszda, és olyan kifeszített szalag is, amelyen az egyensúlyozást lehet gyakorolni. A csúszda rögzítése ottjártunkkor épp elromlott.

Galéria

László K. Béla norvégiai mintára szabadtéri könyvtárat hozott létre a magaslaton

Fotó: Gazda Árpád

A közösségi aktivista rosszallóan néz a koromból kirajzolódó évszámokra. Kijelenti: nem díjazza a környezetszennyezést. Hosszabb távon legfennebb azt tartja elfogadhatónak, hogy a területen kaszált megszárított szénából rakják ki, és gyújtsák meg szilveszterkor az évszámokat. Elmondja azonban, hogy az évszámok is Magyarfeneshez nőttek. Kamionsofőr sógora például ezek láttán állapítja meg, hogy a falu mellett halad el az autópályán.

Legújabb felhívásában az egyesület azt kezdeményezte, hogy ültessenek Jósika-fákat a Csicsalra.

Nem sokan tudják, hogy az orgona egy fajtáját a Jósika bárókról nevezték el. Az interneten találtak egy leírást arról, hogy a 19. század végén sok munkával sikerült önálló fajként elismertetni a Jósika-fát, melynek latin neve syringa josikaea. A fa szinte minden portán megtalálható Magyarfenesen, ezért arra kérték a helybelieket, hogy aki fiatal hajtással rendelkezik, adjon egy-két tövet, hogy elültessék a Csicsalon.

Hosszú távú célként a gloriett visszaépítése is megfogalmazódott. Az a megoldás is felmerült azonban, hogy a 21. század lehetőségeinek megfelelően fényből építsék fel, hologrammban jelenítsék meg az egykori építményt.

Galéria

Igazodási pont. Pompás kilátás nyílik a magyarfenesi dombról a szélrózsa minden irányába

Fotó: Gazda Árpád

Addig azonban más cél is adódott. 2024 januárjában minden magyarfenesi házba bekopogtak, és egy ajándéknaptárral köszönték meg a Csicsal megvásárlásához nyújtott támogatást. Egyben azokat az adófelajánlási íveket töltötték ki, amelyekkel immár a falu egyházi temetőjébe tervezett ravatalozóra gyűjtik a pénzt.

Kastély az emlékezetben

Kun G. Tibortól, a Csicsal Egyesület elnökétől tudjuk meg, hogy az édesapja, Kun Gazda György gyermekkorában járt még a kastélyban. Gyuri bácsi várja is az újságíró látogatását, hogy elmondhassa emlékeit. Ő a legidősebb ember Magyarfenesen, aki éppen éppen ma, február 16-án töltötte be a 94 évet.

Idézet
Olyan 6-7 esztendős lehettem, amikor jártam a kastélyban, még a padláson is mászkáltam. Akkor a falusi gyermekek nagyon mászkálósak voltak. El volt már adva a kastély, a báró már nem lakott itt. 1936-ban adták el az épületet, és két esztendeig tartott a bontása, hiszen egy nagy-nagy kastély volt és körben a várfal. Volt egy emeletes várkapu-féle bejárat. Az valamikor katonai célokat szolgálhatott. És voltak a gazdasági épületek”

– emlékszik vissza.

Amint felidézi, a 20. század elején két Jósika testvér: Aladár és Gábor tulajdonában volt az uradalom. Aladárt bolond bárónak mondták a faluban. Ő lett öngyilkos 1914-ben. „Nem volt bolond, csak úgy hívták, leállott a parasztokkal is beszélni” – idézte fel Gyuri bácsi. Gábor fia, István volt a kastély utolsó tulajdonosa. A faluban csak Pisti báróként emlegették.

Galéria

Kun Gazda György gyermekkorában sokat járt a Jósika-kastélyban

Fotó: Gazda Árpád

Kun Gazda György úgy tudja: a Jósika család azért adta el a kastélyát, mert a román földreform a vagyonuk nagy részét állami tulajdonba vette, és már nem volt miből fenntartani az uradalmat. Eleinte a falu mezőgazdasági területeit értékesítették, azokat a helybeliek vásárolták meg, aztán sor került a kastélyra is. Úgy emlékszik, hogy

román ügyvédek részéről 2,5 millió lejes vásárlási ajánlat is volt a kastélyra, de a báró 1,5 millió lejért a falu lakóinak adta el. Ragaszkodott ahhoz, hogy ha veszteséggel is, de a helyi emberek tulajdonába kerüljön az uradalom.

A falu lakói Kun István vezetésével társultak a kastély megvásárlására, hogy aztán lebontsák az épületeket, és az építőanyagot felhasználják vagy értékesítsék. Gyuri bácsi azt is tudja, hogy a kastély négy tornya közül az egyik toronysapkáját egy helyi ács vásárolta meg.

Galéria

A Jósika-kastély négy toronysapkájának egyike ma egy magyarfenesi családi házat díszít

Fotó: Gazda Árpád

A toronysapka ma is az általa épített magyarfenesi családi házat díszíti. A főkapu toronysapkája a szomszédos Járarákos görögkatolikus (jelenleg ortodox) temploma tornyára került.

A magyarfenesi Jósika-kastélyról Kelemen Lajos történész, az erdélyi műemlékvédelem atyja adott részletes leírást a Művészeti Szalon folyóiratban 1926-ban. Építésének az időpontját ő sem tudta meghatározni, de mind egyes stíluselemek, mind pedig a kastély lakóinak a családtörténete alapján azt valószínűsítette, hogy az épületegyüttes 1679 és 1777 között épült. Az épületegyüttes utolsó átépítése 1879-ben történt. Ennek emlékét 1926-ban kőtábla őrizte. A magyarfenesi birtokot és a hozzá tartozó uradalmat a 17.-18. században többször is leányágon örökölték, így Kamuthy, Mikola, Csáky és Haller tulajdonban is volt, míg a Branyicskai Jósika bárók tulajdonába került. A kastélyban nevelkedett Jósika Miklós (1794-1865), a magyar romantikus regény megteremtője.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. április 04., csütörtök

Bár még távolról sincs meg a teljes összeg, ismét csurrant némi pénz a temesvári Hunyadi-kastély felújítására

Bár még távol áll attól, hogy összegyűljön a felújításához szükséges teljes összeg, lassan azért haladhatnak a temesvári Hunyadi-kastély restaurációs munkálatai, miután több forrásból sikerült biztosítani a szükséges pénz egy részét.

Bár még távolról sincs meg a teljes összeg, ismét csurrant némi pénz a temesvári Hunyadi-kastély felújítására
2024. április 04., csütörtök

A parkolóhelyek utáni hajszában látványosan megugrott a rokkantkártyával rendelkező sofőrök száma Nagyváradon

Egyre több nagyváradi kérvényezi a fogyatékkal élőknek járó ingyenes parkolókártyát, amely lehetővé teszi számukra, hogy ne kelljen fizetniük a parkolásért a belvárosban, és – szintén ingyen – helyet biztosítsanak az autójuknak otthonuk közelében.

A parkolóhelyek utáni hajszában látványosan megugrott a rokkantkártyával rendelkező sofőrök száma Nagyváradon
2024. április 04., csütörtök

Restaurálják a Szentjobb-ereklyét a Nagyváradról regnáló bíboros emlékéve keretében

A Schlauch Lőrinc emlékév keretében csütörtökön együttműködési megállapodást írt alá Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke és Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója a püspöki palota Schlauch termében.

Restaurálják a Szentjobb-ereklyét a Nagyváradról regnáló bíboros emlékéve keretében
2024. április 04., csütörtök

Feltöltötte EP-jelöltlistáját az RMDSZ, nevesítette jelöltjét az MPE is

Véglegesítette az európai parlamenti választáson induló jelöltjeinek listáját az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsa csütörtöki ülésén.

Feltöltötte EP-jelöltlistáját az RMDSZ, nevesítette jelöltjét az MPE is
2024. április 04., csütörtök

Megvan, mi okozhatta a tömeges fertőzést a temesvári iskolában, 14 diákot még kórházban ápolnak

A Temes megyei egészségügyi igazgatóság csütörtökön megerősítette, hogy norovírusgóc alakult ki a temesvári C.D. Loga főgimnáziumban.

Megvan, mi okozhatta a tömeges fertőzést a temesvári iskolában, 14 diákot még kórházban ápolnak
2024. április 04., csütörtök

Már a polgármesterjelöltje is megvan Váradon az EMSZ-nek arra az esetre, ha nem jönne össze a koalíció az RMDSZ-szel

Csomortányi Istvánt indítja polgármesterjelöltként, és önálló tanácsosi jelöltlistával vág neki Nagyváradon az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) a június 9-ei önkormányzati választásoknak, amennyiben az RMDSZ nem fogadja el a koalícióra tett ajánlatukat.

Már a polgármesterjelöltje is megvan Váradon az EMSZ-nek arra az esetre, ha nem jönne össze a koalíció az RMDSZ-szel
2024. április 04., csütörtök

Pedofilt leplezett le, az év legjobbjának választották a nagybányai csendőrnőt

Első alkalommal kapta meg nő Az év csendőre kitüntetést, amelyet a bukaresti belügyminisztérium szerint többek között azzal érdemelt ki, hogy márciusban sikerült azonosítania és elfognia egy férfit, aki több kiskorút is molesztált.

Pedofilt leplezett le, az év legjobbjának választották a nagybányai csendőrnőt
2024. április 03., szerda

Budapesttel versenyezne Kolozsvár rekordprofitot termelő rendezvénycsarnoka

A kolozsvári BTarena tavaly bruttó 2,3 millió lejes nyereséget és 7 millió lejes összbevételt termelt, azzal együtt, hogy 3 millió lejt költöttek Románia legnagyobb, idén tízéves többfunkciós rendezvénycsarnoka villanyvilágításának korszerűsítésére.

Budapesttel versenyezne Kolozsvár rekordprofitot termelő rendezvénycsarnoka
2024. április 03., szerda

Drogkereskedőkre csapott le az ügyészség erdélyi megyékben

Kábítószer-kereskedés gyanúja miatt öt házkutatást tartott szerdán a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) Kolozs és Beszterce-Naszód megyében – közölte az intézmény.

Drogkereskedőkre csapott le az ügyészség erdélyi megyékben
2024. április 03., szerda

További rosszullétek, átfogó vizsgálat zajlik a temesvári iskolai megbetegedés ügyében

A temesvári Constantin Diaconovici Loga Főgimnázium további 18 tanulója jelentkezett a sürgősségen mérgezéses tünetekkel, miután az éjszaka folyamán a tanintézet 18 diákját hasonló tünetekkel már beutalták a Louis Ţurcanu Gyerekkórházba.

További rosszullétek, átfogó vizsgálat zajlik a temesvári iskolai megbetegedés ügyében