Szélmalomharc a kábelrengetegek ellen – a föld alá száműznék a vezetékeket, de még messze állnak ettől az erdélyi városok

Szélmalomharc a kábelrengetegek ellen – a föld alá száműznék a vezetékeket, de még messze állnak ettől az erdélyi városok

Sikeres kábelmentesítés. Ma már nem rondítják felső vezetékek a csíksomlyói kegytemplom felé igyekvők kilátását

Fotó: Gecse Noémi

Valóságos szélmalomharcot vívnak az erdélyi és partiumi önkormányzatok a szolgáltatókkal, mert nem a várt ütemben halad a vezetékek föld alá költöztetése. Temesvár polgármestere az első, akinél „elszakadt a cérna”, és saját kezével kezdte meg a kábelek levágását. Máshol sem rózsásabb a helyzet, de elmondható: a kábelmentesítési törekvésnek már mindenhol van látszata.

Krónika

2019. március 20., 11:342019. március 20., 11:34

Internet, kábeltévé és telefonhálózat nélkül maradt hétfő este Temesvár belvárosa, miután a Béga-parti város önkormányzatának képviselői – Nicolae Robu polgármesterrel az élükön – több kábelt is levágtak az oszlopokról. Elégedetlenségük oka, hogy a szolgáltatók nem költöztették a vezetékeket a föld alá. A városháza tájékoztatása szerint a nyolc szolgáltatót már több ízben is felszólították, azonban nem tettek eleget a kérésnek.

A kábelvágó akción az elöljáró leszögezte, azt követően döntöttek arról, hogy „erőszakhoz” folyamodnak, hogy az oszlopokon vezetett kábelek tulajdonosai „nem hallgattak a szép szóra”. Mint fogalmazott,

határozottan eltökéltek amellett, hogy megmentsék a várost a kábelektől. 

„Nem akarjuk internet, televízió, telefon nélkül hagyni a lakosságot, de nem tűrhetjük tovább, hogy a város tele van légvezetékekkel” – hangsúlyozta Robu, mielőtt elvágta volna az első kábelt. A művelet után azt mondta: „Győzelem!”.

keddi sajtótájékoztatóján pedig újfent leszögezte, hogy határozott jelzést akart küldeni az érintettek felé: „elég volt”.  „Jobban érzem magam, ha toll van a kezemben és nem guillotine, de tegnap kénytelen voltam guillotine-t ragadni. Sajnálom azokat, akik igazságtalanul szenvednek. Ártatlan polgárok, cégek, ezeknek a szolgáltatóknak az ügyfelei, és feléjük kellene a haragnak irányulnia, nem a temesvári önkormányzat felé” – fejtette ki Robu.  

Kolozsvárral példálóznak

A „kábelvágás” helyszínén amúgy hétfő este jelen volt az egyik telefonszolgáltató képviselője is, aki a Mediafax hírügynökség beszámolója szerint elismerte, hogy

kaptak felszólításokat, „ám nem lehet egyik napról a másikra a föld alá temetni az összes vezetéket, nem ilyen egyszerű”.

„A városházának uniós forrásokat kellett volna lehívnia. Nem érdekelte. Kolozsváron például miért lehetett? Ugyanazok a szolgáltatók, amelyeknek itt oszlopon futnak a kábelei, Kolozsváron a városházával partnerségben föld alá helyezték őket. Próbáltunk tárgyalni erről a polgármesteri hivatallal, de úgy tűnik, nincs kivel, hozzá nem értő emberek vannak a városházán, ez az igazság. Ha nem így lenne, a vezetékek rég a föld alatt futnának” – nyilatkozta Aleksandar Stancovici, az egyik mobilszolgáltató cég képviselője.

Galéria

Nem hagyja annyiban. Nicolae Robu polgármester is részt vett a kábelvágásban

Fotó: MEDIAFAX

Eltüntetik a városképet
rontó kábeleket

Kolozsváron valóban évek óta bevett gyakorlat, hogy az utcafelújítások során föld alá kerülnek a különféle kábelek, vezetékek. Mint Oláh Emese alpolgármester kedden a Krónika megkeresésére rámutatott, az a tény, hogy a kábelek sokaságától nem csodálhatók meg a műemlék épületek vagy a belváros hangulatos utcái, olyan szintű igénytelenség, amelyet Erdély szimbolikus fővárosában nem engedhetünk meg magunknak. „A közszolgáltatási vállalatok, internet- és kábeltelevízió szolgáltatók a vezetékekből valóságos hálót szőttek városszerte az évek során, mert számukra olcsóbb volt új kábelt húzni, mint megtalálni a meghibásodást a létezőben, és azt kicserélni, eltávolítani. Ezért, amikor 2015-ben átfogó útfelújítás zajlott a Monostori úton, a kábelek is a föld alá kerültek. Azóta az önkormányzat politikájává vált, hogy minden egyes út felújítása során eltűnjenek a városképet rontó kábelek. Ugyanakkor az ingatlantulajdonosokat is felszólítottuk, hogy a homlokzatokról vegyék le az oda nem illő vezetékeket, ezt sikerült is elérni, ami leginkább az elhanyagolt ingatlanok esetében kirótt 500 százalékos emelt adó bevetetésének köszönhető” – avatott be a részletekbe az elöljáró. Hozzátette:

új, magánterületen épülő ingatlanok vagy ingatlanfelújítások esetén is csak akkor adnak ki építési engedélyt, ha a vezetékek a föld alá kerülnek.

„Tehát a kábelmentesítési törekvéseinknek már van látszata, és a jövőben is folytatni szeretnénk ezt a munkát. Például a Wesselényi (Regele Ferdinand) útnak és környékének felújítása hamarosan elkezdődik, modern, gyalogos- és biciklisbarát környezetet fogunk kialakítani, amelyben nem lesz helyük az itt-ott lógó kábeleknek. De nemcsak a belvárosra összpontosítunk, hiszen a felújítás Románia első okos utcája, a Hóstáti (Mărăşti) negyedben található Szalay (Molnar Piuariu) utca is kábelmentes övezetté válik” – vetítette előre Oláh Emese.

Várad is szabadulna a kábelektől

Hasonlóképpen eltökélt kábelrengeteg eltüntetésében Nagyvárad önkormányzata is. A városban nagyjából három éve alakították ki a vezetékek föld alá helyezéséhez szükséges csatornarendszert.

A megújuló utcákban, mint amilyen a Kossuth (ma Independenței) vagy a Zöldfa (Vasile Alecsandri), már nem rondítják különféle vezetékek sem közvetlenül, sem közvetve az épületek homlokzatát, mint ahogy a megújult belvárosi palotákról is eltüntették a homlokzatokat már-már pókhálószerűen átszövő vezetékeket. De pár lépéssel odébb már a szemlélőnek az az érzése támad, hogy a belvárosban is sok még a tennivaló, nemhogy a lakónegyedekben.

Zatykó Gyula, Ilie Bolojan polgármester tanácsadója kedden kérdésünkre úgy nyilatkozott, hogy a témában igazából

érdekellentét feszül az önkormányzat és a szolgáltatók között, hiszen míg előbbi mihamarabb megszabadulna a városképet rondító vezetékektől, utóbbiaknak semmi hasznuk nincs belőle, maximum kiadásuk.

Pedig – tette hozzá – a város biztosít forrásokat is erre a célra, de így sem mindenki költöztette a föld alá a kábeleket. Zatykó szerint nagy a nyomás a városháza részéről a szolgáltatókra, hiszen a végső cél, hogy egyetlen vezeték se maradjon az oszlopokon.

Marosvásárhely: eltűnnek
és megjelennek

Marosvásárhelyen is komoly gondot jelentenek a még meglévő illetve újra meg újra megjelenő drótvezetékek. Az önkormányzat sokszor szélmalomharcot vív a szolgáltatókkal, amelyek a beruházási alapok hiányára hivatkozva, az úttestek és járdák felújításával egy időben elmulasztják a föld alá fektetni a huzalokat. „Számos esetben utólag ébrednek fel, és kérnek útfeltörési engedélyt. Megtagadhatnánk a jóváhagyást, de tekintettel a lakosság érdekeire, nem tesszük” – fejtette ki lapunknak Cosmin Blaga városházi szóvivő.

Tapasztalataink szerint

azok után is újabb meg újabb vezetékek jelennek meg a levegőben, miután az addigiak föld alá kerültek.

Mostanság pedig nem csak az úttal párhuzamosan kábeleznek a szolgáltatók, vezetékeiket számos esetben az úttest fölött is átvezetik. Szintén gyakran előfordul, hogy a rég nem használt vezetéket nem távolítják el, inkább a villanypóznák körül hagyják. Az is előfordul, hogy magánterületek fölött, a tulajdonosok jóváhagyása nélkül húznak be vezetékeket a második, harmadik szomszédhoz. A városháza sem szolgál a legjobb példával: a főtéren – sok más kábellel együtt – március közepén még ott lógnak az oszlopok közt a karácsonyi díszkivilágítás elemei.

Csíkszereda: szigorú fellépés

Csíkszeredában az elmúlt években több utcában, lakóövezetben is földbe helyezték a villanyvezetékeket az adott utca, lakótelep teljes felújítása során. Elsőként a Márton Áron utca rendbetételekor számolták fel az áramszolgáltató oszlopait és biztosítottak lehetőséget arra, hogy a földben vezessék a kábeleket, az önkormányzat pedig saját oszlopokat állíttatott a közvilágítás számára. Később ugyanígy jártak el más utcákban is. Szőke Domokos, Csíkszereda alpolgármestere érdeklődésünkre elmondta, minden egyes beruházás előtt értesítették a szolgáltatókat arról, hogy számítsanak arra, hogy az áramszolgáltató felszámolja az útszéli oszlopait. Mint az elöljáró felidézte, ugyan nem használtak annyira drasztikus intézkedést, mint a temesvári polgármester, azonban arra volt példa a Márton Áron utca felújításakor, hogy miután az áramszolgáltató kiemelte az oszlopokat a földből és a „gazdátlan” kábeleket lefektették a szegélykövek mellé, néhány órán belül előkerült azok „gazdája”, az érintett szolgáltató is, így végül megoldódott a probléma. Érdekesség ugyanakkor, hogy a Taploca utca felújításakor

az egyik kábeltévé szolgáltató nem vállalta, hogy földbe vezesse a vezetékeit, inkább lemondott az adott övezetben az ügyfeleiről.

Sepsiszentgyörgy:
a villanyszolgáltatóra várnak

Sepsiszentgyörgyön a tíz évvel ezelőtt megkezdett városfejlesztés része a közvilágítás korszerűsítése, már több utcában eltűntek a légvezetékek, és a betonoszlopokat is korszerű lámpatestekre cserélték. Azonban gondot okoz, hogy az oszlopok egy részét, melyeken nincs közvilágítás, és már az áramhuzalok sem futnak, még mindig nem vitte el a villanyáram-szolgáltató. Az önkormányzat már több alkalommal átiratban kérte a vállalatot, hogy távolítsa el ezeket. Antal Árpád polgármester szerint viszont

érdemes várni arra, hogy az áramszolgáltató a föld alá rejtse a kábeleket az utcák felújítása során, mert így eltűnik a huzalrengeteg,

az önkormányzat tulajdonába kerülnek a közvilágítás lámpaoszlopai. Az elöljáró rámutatott, ezért gyakran elhúzódnak a munkálatok, de hosszú távon megéri elviselni a kellemetlenséget. Az áramszolgáltatót nem tudják kötelezni semmire, valójában szívességet tesz a városnak azzal, hogy többé-kevésbé ráhangolódik a munkálatokra, és ezekkel párhuzamosan a saját költségén a föld alá rejti a kábeleket. Ezt száz évben egyszer kell meglépni, véli Antal Árpád. Az átalakítások után a közvilágítás, a lecserélt oszlopok a város tulajdonába kerülnek, a lakosságnak szolgáltatott áramot az Electrica tulajdonában levő, de már a föld alá rejtett kábelek vezetik. 

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. május 20., hétfő

Magyar állampolgárt tartóztattak le drogkereskedelem gyanújával Székelyudvarhelyen

Előzetes letartóztatásba került a hét végén egy 31 éves magyar állampolgár kábítószer illegális birtoklása és drogkereskedelem gyanújával – számolt be hétfőn a Hargita megyei rendőrség.

Magyar állampolgárt tartóztattak le drogkereskedelem gyanújával Székelyudvarhelyen
2024. május 20., hétfő

Árvízvédelmi készültséget rendeltek el Szilágy megye folyóira

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el hétfőn az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több Szilágy megyei folyóra.

Árvízvédelmi készültséget rendeltek el Szilágy megye folyóira
2024. május 20., hétfő

Bölényből készült tokánnyal várják az érdeklődőket a brassói tavaszi sokadalomba

Kézműves vásárral, színes zenei programokkal, gasztronómiai kínálattal és sok-sok tánccal várja az érdeklődőket a május 25-én megszervezésre kerülő brassói tavaszi sokadalom.

Bölényből készült tokánnyal várják az érdeklődőket a brassói tavaszi sokadalomba
2024. május 20., hétfő

Megnyitották a forgalom előtt az első körgyűrűt a Bihar megyében épülő nyolc közül

Különösebb felhajtás és szalagvágás nélkül nyitották meg vasárnap délután a forgalom előtt a Nagyváraddal határos Biharszentandrás körgyűrűjét.

Megnyitották a forgalom előtt az első körgyűrűt a Bihar megyében épülő nyolc közül
2024. május 20., hétfő

„A magyar örökség ápolása olyan, mint az oldalbordám” – díszpolgári címet kapott a pécskai Nagy István tanár és közösségszervező

Pedagógusi és közösségszervezői tevékenysége elismeréseként díszpolgári címmel tüntették ki Pécskán Nagy István nyugalmazott fizikatanárt, míg tudományos kutatói munkájáért Pécskai gyökerek-díjat adományoztak dr. Kovács Gábor vegyésznek.

„A magyar örökség ápolása olyan, mint az oldalbordám” – díszpolgári címet kapott a pécskai Nagy István tanár és közösségszervező
2024. május 20., hétfő

Nyárias időre, de lehűlésre és esőkre is számíthatunk a következő két hétben

Május 20-a és június 2-a között az időszakra jellemző időjárás várható, a hőmérsékleti értékek megfelelnek majd a május végi, június eleji sokévi átlagnak – közölte hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Nyárias időre, de lehűlésre és esőkre is számíthatunk a következő két hétben
2024. május 19., vasárnap

Elfogták az erdőben bujdosó, 21 éves barátnője megölésével gyanúsított nagyszebeni fiatalembert – FRISSÍTVE

Őrizetbe vették azt a 24 éves Szeben megyei fiatalembert, akit barátnője megölésével gyanúsítanak – közölte vasárnap Elena Welter, a Szeben megyei rendőrség szóvivője.

Elfogták az erdőben bujdosó, 21 éves barátnője megölésével gyanúsított nagyszebeni fiatalembert – FRISSÍTVE
2024. május 18., szombat

Átadták a nagyváradi repülőtér új, a korábbinál négyszer nagyobb utasterminálját (VIDEÓ)

Átadták szombaton a nagyváradi repülőtér új, 40 millió eurós beruházással épült utasterminálját.

Átadták a nagyváradi repülőtér új, a korábbinál négyszer nagyobb utasterminálját (VIDEÓ)
2024. május 18., szombat

A csíksomlyói búcsú szónoka: az élő és éltető imádság megtartó ereje és forrása a ránk váró megújulásnak

Csak éltető és élő, tevékeny hittel lehet békét teremteni ebben a háború sújtotta világban, amikor fizikai, szellemi, lelki háború tör ránk, ezért van szükség a hitben és szeretetben való megújulásra – mondta Felföldi László, a pécsi egyházmegye püspöke.

A csíksomlyói búcsú szónoka: az élő és éltető imádság megtartó ereje és forrása a ránk váró megújulásnak
2024. május 18., szombat

A kampány kedvéért is felavatták a regionális kórház munkatelepét Kolozsváron

A kolozsvári regionális sürgősségi kórház építési munkálatainak hivatalos avatóünnepségén vett részt szombaton Alexandru Rafila egészségügyi miniszter, aki ez alkalomból kijelentette: érezhetően javulni fog az egészségügyi ellátás minősége Romániában.

A kampány kedvéért is felavatták a regionális kórház munkatelepét Kolozsváron