Múzeumban nagyapáink világháborús történetei: Magyarosi Sándor a Csíkszépvízen nyílt Székely Határőr Emlékközpontról

Tóth Gödri Iringó 2021. október 02., 20:39 utolsó módosítás: 2021. október 08., 19:33

Hiánypótló kezdeményezés, sokféle látnivalót kínál a Székely Határőr Emlékközpont, amely augusztusban nyílt meg a Hargita megyei Csíkszépvízen. Arról, hogy miért is jött létre az intézmény, illetve miket láthatunk benne, Magyarosi Sándor sepsiszentgyörgyi történészt, hadtörténészt kérdeztük, aki a tárlat anyagának előkészítésében is részt vett.

Múzeumban nagyapáink világháborús történetei: Magyarosi Sándor a Csíkszépvízen nyílt Székely Határőr Emlékközpontról
galéria
A kiállítás külön érdekessége, hogy ezeknek a jeleneteknek egy része valós személyek vagy események köré épül Fotó: Veres Nándor

– Székely Határőr Emlékközpont – sokatmondó név, de mégsem egyértelmű, hogy mit is takar a Hargita megyei Csíkszépvízen augusztusban megnyílt létesítmény elnevezése. Múzeum vagy emlékhely?

– Ha az intézmény nevét nézzük, úgy tűnhet, hogy kizárólag a székely határőröknek állít emléket, pedig ennél azért lényegesen többről van szó. A kiállítás tulajdonképpen a székely katonáskodás történetét mutatja be attól az időszaktól kezdődően, amikor a székelyek megtelepedtek Erdélyben, a mai lakóhelyükön – tehát nagyjából a 13. századtól errefelé. Nyilván a székely katonáskodás része volt a határőrizet is, de már a középkorból ismerünk olyan rendeleteket, amelyek pontosan leírták, hogy a székelyeknek mekkora erővel, mennyi ideig, milyen szerepkörben kell részt venniük a királyi hadjáratokban. Sőt, még azt is részletezték, hogy a székely haderő mely hányada kell hogy megjelenjen, ha maga a király vezeti a hadjáratot. Annak függvényében is változhatott a hadra kelő székely kontingens létszáma, hogy a sereg, amelyhez csatlakoznia kellett, kelet vagy nyugat felé indult-e hadat viselni. Emellett persze azt is

fontos leszögeznünk, hogy ez a kiállítás egy meglehetősen hosszú időszakot mutat be, amely során a székelyek katonai kötelezettségei is jelentős átalakuláson mentek keresztül. Egészen más volt például a középkori székely társadalom, mint mondjuk a kora újkori, de változott a hadviselés módja, a fegyverzet, és nyilván változtak a székelyek katonáskodásának feltételei és körülményei is.

Az emlékközpont megnevezése némileg összezavarhatja az embereket, hiszen az intézmény alapvetően múzeumnak tűnik. Ebben az esetben egyszerűen arról van szó, hogy egy múzeum jogi besorolása más, mint egy emlékközponté. A múzeum nem csupán kiállításoknak ad helyet, hanem eredeti tárgyakból álló gyűjteményeknek is. Ezeket a gyűjteményeket rendszerezik, valamiféle módon feldolgozzák, és adott esetben bemutatják a nagyközönségnek is. Ezzel ellentétben ennek az emlékközpontnak egyelőre nincsen ilyen jellegű, eredeti tárgyakból álló gyűjteménye, illetve nagyon kisszámú eredeti tárgyat állítottak ki.

– Mint mondja, az intézmény, illetve a kiállítás nem csak a székelyek határőri szerepére koncentrál. De akkor mégis miért lett ez a név? Ez így hangzatosabb és csalogatóbb?

– Nem feltétlenül. Igazából a névadást is szakmai vita előzte meg, és elég sokára sikerült olyan megnevezést találni, ami kellőképpen rövid, ugyanakkor azt is összefoglalja, amiről az emlékközpont szól. Úgy is mondhatnánk, hogy a mostani talán nem a legpontosabb, de valószínűleg a legfrappánsabb megnevezés.

Magyarosi Sándor hadtörténész

– Említette, hogy a múzeum körülbelül nyolcszáz évnyi történelemmel foglalkozik. Ez hatalmas időintervallum. Felosztható-e korszakokra?

– Természetesen, a székelyek katonáskodása nem ugyanazt jelentette a különböző korokban. Nagy László szerint a 13. század körül a székelyek fő jellemzője a személyes szabadság és a személyes katonáskodási kötelezettség volt, azonban az idő múlásával a feudális fejlődés valamilyen módon őket is érintette. A korszak lezárásának talán leginkább a mohácsi csata, illetve az 1562. évi székely lázadás tekinthető, ezt követően ugyanis a székelyek egy részének adómentessége és hadkötelezettsége egyaránt megszűnik.

A következő nagyobb korszak az erdélyi fejedelemség kora; ebben az időszakban a fejedelmek gyakran veszik igénybe a székelyek szolgálatait, illetve több kísérlet is történik arra, hogy a katonáskodó székelyek helyzetét szabályozzák.

Ezt az időszakot zárja a Rákóczi-féle szabadságharc. A harmadik nagy korszak leginkább az osztrák határőrvidék történetével esik egybe, és nagyjából az 1700-as évek második felétől az 1850-es évekig tart. Ebből az időszakból a nagyközönség általában két nagyobb eseményt ismer: ezek egyike a madéfalvi veszedelem, amely során a határőrség szervezése ellen tüntető székelyeket lemészárolják, a másik pedig az 1848–49-es szabadságharc, mikor a székely határőr ezredek – tulajdonképpen az uralkodónak tett esküjüket megszegve – a szabadságharc oldalára állnak. A napóleoni háborúk a kettő közé esnek, ezek azonban valahogy nem maradtak fenn a köztudatban, pedig a székely határőr ezredek a Habsburg Birodalom hadseregének katonáiként több rendben is szembekerültek Napóleon embereivel.

A következő mérföldkőnek talán az tekinthető, hogy az 1850-es évekkel a székely határőrvidék megszűnik, és a második világháborúig nem is létezik olyan hadszervezeti forma, ami csak a Székelyföldre lenne jellemző.

Azonban úgy vélem, az első világháború időszakát mégis külön korszakként kell tárgyalni, egyrészt azért, mert a világháború különböző hadszínterein székely alakulatok is harcolnak, másrészt pedig azért, mert Székelyföld egy része is hadszíntérré válik, és ez újra egy olyan mozzanat, ami ezen a vidéken kívül csak néhány dél-erdélyi megyére jellemző. Az ország fennmaradó részének – legalábbis a háború időtartama alatt – nincs hasonló tapasztalata. Végül pedig meg kell említeni az 1940–44 közötti időszakot, amikor létrejön a Székely Határőrség, amelybe eleinte az úgynevezett harmadik korosztálybeli tartalékosokat – vagyis a 48–60 éves korcsoport tagjait – hívják be. A katonaköteles korúak a régió soralakulataiban szolgálnak, illetve ugyancsak a soralakulatok egyikéhez vonultatják be mozgósítás esetén az említetteknél fiatalabb tartalékosokat is.

Ez a határőrség később kiegészül a 18–19 éves korcsoportba tartozókkal, akiket a népnyelv leventekatonáknak nevez.

Nyilván ez az öt korszakos felosztás – a magyar királyság kora, az erdélyi fejedelemség kora, az osztrák határőrvidék kora, az első világháború időszaka, illetve a második világháború időszaka – nem a legpontosabb, de arra talán alkalmas, hogy érzékeltesse, mennyire változatos ez a 13. századtól a második világháború befejezéséig tartó időszak, ami bemutatásra kerül.

A székelyek katonáskodás történetének különböző korszakait mutatja be a csíkszépvízi határőr emlékközpont Fotó: Veres Nándor

– Mennyire kutatott a székely katonáskodás, határőrvédelem témája? Pontosabban mely korszakai jobban kutatottak, melyek kevésbé?

– Vannak korok, amelyekről én is csak az átlagos érdeklődő ismereteivel rendelkezem, de amennyire tudom, a középkori időszakot elég jól feldolgozták – az tulajdonképpen elég régóta kutatható is. Valamelyest kutatott a fejedelemség kora is; Nagy László például az egyik olyan történész, aki ezzel foglalkozott. Tudomásom szerint viszonylag kevés az új kutatás a Mária Terézia uralkodása idején létrehozott határőrséggel kapcsolatban, de azért ez az időszak sem igazán tekinthető fehér foltnak: írt róla Csetri Elek, de hogy egy ma is élő történészt is említsek, Csikány Tamás a közelmúltban foglalkozott a székely alakulatok részvételével a napóleoni háborúkban, és közölt is erről írásokat.

A múlt rendszerben a legnagyobb csönd nyilván a második világháborús részvételt övezte, de aztán a rendszerváltás után már megjelenhettek a székely katonák visszaemlékezései, a későbbiekben pedig több szakmunka is érintette a kérdést.

Egyébként idén jelent meg egy összefoglaló munka Békeévek Mars árnyékában címmel, amelyet éppen a szépvízi kiállítás létrehozásának szakmai vezetője, Nagy József kollégám írt. Ez kimondottan a második világháború ideje alatt létrehozott székely határvédelmi erők történetével foglalkozik. De azért itt is van még kutatnivaló, úgy vélem. Meg az osztrákok által létrehozott határőrséget illetően is.

Gyakorlatilag ezekkel a témákkal nem nagyon lehetett foglalkozni a kommunizmus alatt, emiatt aztán több olyan időszak is van (és most nem csak a székely határvédelmi erőkre gondolok), ami kapcsán a nagyobb munkák főként a kommunizmust megelőző időszakban íródtak.

– Mivel összetett, sok korszakot felölelő témáról van szó, a központ létrehozásánál is sok szakértőt kellett bevonni?

– Igazából már az intézmény létrehozását megelőzően született egy kötet a székely határvédelemről, mely főként Csíkszék és a Gyimesek vidékére koncentrált; mondhatni ez képezi a kiállítás alapját. Az emlékközpont létrehozásában a kötet szerzőinél jóval többen vettek részt – több mint 60 emberről beszélünk. Ebben a létszámban nem csak történészek, illetve régészek vannak benne, hanem sok egyéb területen dolgozó szakember is.

– Miért épp Csíkszépvíz?

– Mert Csíkszépvíz része volt az egykori határőrvidéknek, tehát a helyieknek személyes kötődésük is van hozzá. Másrészt tőlük indult a kezdeményezés: a Szépvízért Alapítvány, illetve a szépvízi polgármester, Ferencz Tibor kezdeményezésére jött létre ez a központ.

– Említette, hogy nem múzeum, hanem emlékközpont, mert kevés eredeti tárgy van. De akkor mi látható az emlékközpontban?

– Tulajdonképpen ez egy hatalmas kiállítás, ami igen változatos elemekből épül fel. A leglátványosabbak ezek közül a különféle jelenetek, amelyek egy-egy adott kor egy tipikusnak számító helyzetét mutatják be, illetve azok az ember nagyságú és életszerű múzeumi bábuk, amelyek ezeket a jeleneteket életre keltik.

Egy-egy jelenet többnyire egy vagy több, korabeli öltözetet vagy fegyverzetet viselő bábuból, illetve a megjelenített alak környezetét bemutató falfestményből áll – az utóbbi a háttérben látható. A kiállítás külön érdekessége, hogy ezeknek a jeleneteknek egy része valós személyek vagy események köré épül. Egy másik fontos információhordozó a hangzó tárlatvezetés (audio guide), amelynek a szövegét szintén történészek állították össze, és amely nem csupán azt magyarázza el a látogatónak, hogy mit lát, hanem részletesebben ismerteti az adott kort is. Mindezt számos egyéb elem is kiegészíti. Ezek közül

most csak a minden teremben megtalálható kronológiát, illetve a különféle ismeretterjesztő kisfilmeket, animációkat említeném meg, de a látogatónak érdemes nyitva tartania a szemét: nagyon sok mindent kínál a kiállítás ezen kívül is.

Például ha látsz egy lovat, azt nem úgy mintázták meg, hogy ránéztek egy akármilyen lóra, hanem egy korabeli harci mén reprodukcióját láthatod, vagyis azt a lófajtát, amit az adott korban valóban lovagoltak. Magyarán, a kiállítás összeállításakor törekedtek arra, hogy a lehetőségekhez mérten minden részlet pontos, korhű, szakszerű legyen.

– Hol készültek ezek a hiteles bábuk, tárgyak?

– A kivitelező egy magyarországi cég, a Kiáll Kft., akik kiállítások építésére szakosodtak – nyilván itt nem kizárólag múzeumi kiállításokról van szó –, de az egyik szakterületük konkrétan ez. Természetesen ők is együttműködtek különféle szakértőkkel, de a kivitelézésért ők a felelősek. Én például egy román katonai zászló megrendelésében vettem részt, és az a következő módon történt: megkerestük azt a céget, amely rendelkezett a megfelelő szakértelemmel ahhoz, hogy a korszaknak megfelelő, hiteles román katonai zászlót készítsen nekünk. Ennek persze megvan az ára, de utánajártunk, a megrendelő pedig vállalta a költségeket. A lényeg az volt, hogy a végeredmény rendben legyen.

– Szóval összességében szakemberként meg van elégedve mindennel, ami a múzeumban látható?

– Nagyon. Nekem az egyik legkedvesebb projektem, amiben dolgoztam, a legszakszerűbb és emberileg is nagyon jó hangulatú munka volt. A kiállításon belül a huszadik századi részt különösen szeretem – én alapvetően ezzel az időszakkal is foglalkozom –, de nem is csak ezért emelném ki.

A korszak szerintem azért különösen fontos, mert ehhez mindenki tud valamiféle módon viszonyulni: szinte mindenkinek voltak nagyszülei, akik részt vettek a második világháború harcaiban, és ez az a hely, ahol fiatal korukban látjuk ezeket a nagyapákat, katonaként, nem pedig öregemberként, amint egy nagyon távoli világról mesélnek.

Még számomra is meghökkentő, ahogyan ezt sikerült a kiállításban megjeleníteni, pedig én végül is tudtam, hogy ezeknek az öregembereknek a történetei hogyan illeszkednek a világháborúk nagy történetébe. Talán nem túlzás azt mondani, hogy bizonyos értelemben én is itt szembesültem először azzal, hogy milyen lehetett ezeknek a történeteknek a jelene, vagy hogy mit is éltek meg katonaként ezek az emberek. Ilyen értelemben nagyon látványos ez a kiállítás, és ez nem kizárólag a második világháborúra érvényes: az első világháborús rész egyik jelenete egy olyan csatát mutat be, amelyre itt, Székelyföldön került sor, ráadásul korabeli fotók alapján.

De még egyszer visszatérve az előző témakörre: olyan formában szembesülünk nagyapáink történeteivel, ahogy mi talán nem is gondoltunk ezekre a történetekre soha. Ez az emlékközpont egyébként nem csak ilyen értelemben hiánypótló vállalkozás – nem is tudok más olyan intézményről, amelyik ennyire a mi történelmünkről, a székelyek történelméről szólna –, de számomra talán egyik legnagyobb pozitívuma az, hogy megmutatja, hogyan vannak benne a mi kis családi történeteink a nagy egészben, amit történelemként ismerünk.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
1 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport