Máig beárnyékolják a 74 éve történtek a kitelepített, meghurcolt erdélyi nemesi családok életét

Máig beárnyékolják a 74 éve történtek a kitelepített, meghurcolt erdélyi nemesi családok életét

Kényszerlakhelyre, kényszermunkára hurcoltak sok erdélyi arisztokrata családot az 1949-ben életbe lépett rendelet nyomán

Fotó: Deportat in Baragan / Facebook

Azokra az erdélyi magyar földbirtokos, nemesi családokra emlékeztek a hónap elején, melyeknek tagjait – több ezer személyt – 74 évvel ezelőtt jogtalanul telepített ki, deportált kényszerlakhelyre a kommunista rezsim, megfosztva őket vagyonuk legnagyobb részétől. A varsolci születésű, Kolozsváron élő Makkainé Anderlik Ildikó gyerekként maga is elszenvedője volt az eseményeknek, így ő kezdeményezte, hogy Szilágy megyei szülőfalujában megemlékezéseket tartsanak március első napjaiban – első ízben 2020-ban szerveztek megemlékező rendezvényt. Együtt idéztük fel a gyötrelmes emlékeket. A történelmi háttérről pedig Benkő Levente történésszel beszélgettünk.

Kiss Judit

2023. március 11., 18:312023. március 11., 18:31

A Szilágy megyei Varsolcon március 2-án tartottak megemlékezést Szatmár, Szilágy és Bihar megyei arisztokrata családok emléke előtt tisztelegve. A huszonhét nemesi család tagjait ugyanakkor telepítették ki, szállították kényszerlakhelyre, amikor országszerte több ezer arisztokrata származású emberre várt ugyanez a sors.

A törvényerejű rendelet 1949. március 3-án lépett életbe, a kommunizmus szemében osztályellenségnek számító családokat elhurcolták.

A Bihar, Szatmár, Szilágy megyei családok tagjai csak 13 év elteltével térhettek haza. A varsolci születésű, Kolozsváron élő Makkainé Anderlik Ildikó gyerekként maga is elszenvedője volt az eseményeknek, így ő kezdeményezte, hogy Szilágy megyei szülőfalujában megemlékezéseket tartsanak március első napjaiban – első ízben 2020-ban szerveztek megemlékező rendezvényt.


Marhavagonokban hurcolták el a nemeseket

„Azokra a nemesei családokra és arisztokratákra emlékezünk ilyen alkalmakkor, akiket 1949 március 2-án éjjel, 3-ára virradóra a kommunista államhatalom összepakolt és kitelepített. Épp húshagyó kedd volt, a nemesi családok ekkor fizették volna ki cselédségük évi járandóságát. Ezek az emberek megborzadtak, látván, hogy mi történik velünk, és titokban éjszaka letették az ajtónk elé a szükséges élelmiszereket, hogy ne haljunk éhen” – idézte fel a Krónika megkeresésére Makkainé Anderlik Ildikó, aki ekkor három éves volt. Mint kifejtette, az ő családjukat Varsolcról vasúton szállították Zilahra, marhavagonokban elindították a vonatot a Bărăgan felé.

Idézet
De csak Désig jutottunk el, mert úgy látszik, hogy jöhettek a hírek, hogy már Vásárhely is tele van a kitelepítettekkel, és a Bărăgan is, a román alföldet megtöltötték a délebbi országrészből odahurcoltakkal. Désen a marhavagonokban voltunk egy hétig, majd Szamosújvárra vittek, mert itt volt a híres börtön és a katonaság”

– emlékezett vissza. Mint részletezte, Szamosújváron betelepítették egy pékség raktárhelyiségébe a huszonhét, Szatmár, Bihar megyei és szilágysági családot: voltak köztük öregek, fiatalok, kisgyerekek. „Édesapám és testvérei varsolci földbirtokosok voltak, tehát őket is elhurcolták. Édesapám egyik testvére azelőtt a kertészetet vezette, a másik a mezőgazdaságot, a harmadik az állattenyésztést. Tulajdonképpen akkoriban, a háború idején modern farmnak számított. Úgyhogy amikor átmentek a szovjet csapatok a falun, persze hogy mindent kifosztottak” – fejtette ki Makkainé Anderlik Ildikó.

Galéria

Kitelepített családok az 1950-es években

Fotó: Deportat in Baragan / Facebook

Mint folytatta, négy év múlva hurcolták el őket, és a négy év alatt – megvan a családnak a leltár – valamennyire mégis helyreállították a gazdaságot, működőképes volt, állatokkal, terményekkel. Tehát épp kezdett visszaállni a háború utáni rendes élet, amikor deportálták őket. Makkainé Anderlik Ildikó elmondta, hogy Szamosújváron az örmények szép nagy lakásaiba osztották szét a deportált családokat: fáskamrákba, szenes pincékbe.

Idézet
Mi nagyon jó helyre kerültünk, mert az Urmánczy család ebédlőjébe osztottak be minket. Ahogy édesanyám is mesélte, hónapokon keresztül szalmán aludtunk, az örmény családok láttak el bennünket élelemmel.

Emlékszem az első ott töltött húsvétra. A házinéni, Urmánczy néni fogott minket, a bátyámat és engem, egy kosárral elmentünk húsvétot köszönteni néhány családhoz, ahol adtak nekünk finomságokat, volt sonka is. Arra emlékszem, hogy életemben akkor ittam először kakaót, Lula néni készített nekünk kakaót egy régi literes üvegben – az üveg megvan most is” – emlékezett vissza Makkainé Anderlik Ildikó.

„Harminc éve próbálom visszaszerezni az örökségemet”

A Szilágy, Bihar, Szatmár megyei családok Szamosújváron maradtak kényszerlakhelyen 1962 júniusáig, amikor kormányrendelettel feloldották a kényszerlakhely intézményét. „Ekkor elismerték édesapám egyetemi diplomáját, amit azelőtt nem ismertek el. Se édesanyám, se édesapám oklevelét nem vették egyébként figyelembe.

Idézet
Édesapámnak be lett írva az űrlapjára: academie de stiințe agricole, Keszthely, Ungaria, funcția: îngrijitor de porci (vagyis: elvégezte a magyarországi Keszthelyen az agrártudományi akadémiát, munkája: disznógondozó)” – mesélte el Makkai Ildikó.

Arra is kitért, hosszadalmas és nehéz folyamat volt, hogy ők, gyerekek miként tanulhattak, mert osztályidegeneknek bélyegezték őket, sőt ő a mai napig is azt érzi, hogy megbélyegzett.

„Harminc éve próbálom visszaszerezni dirib-darabokban a jogos örökségemet Varsolcon és Szilágyperecsenben. A varsolci megemlékezéseket úgy kezdtem, hogy 70. születésnapomra kaptam a gyermekeimtől egy, a kitelepítésre emlékeztető kopjafát, amit felállítottam a kertemben. Minden évben meghívtam azokat, akik el tudnak jönni. Megkoszorúztuk az emlékjelet, és elmondtam, hogy mire emlékszünk a kitelepítés éveiből” – fejtette ki Makkainé Anderlik Ildikó.

Galéria

A 74 évvel ezelőtt elhurcolt, kitelepített nemesi családokra emlékeztek a Szilágy megyei Varsolcon március 2-án

Fotó: Makkai Ildikó/Facebook

Hozzátette, az a nyomorúság, amit átéltek, és aminek ki voltak téve, mai napig beárnyékolja az életüket. „Az első megemlékezésre húszan gyűltünk össze, de következő évben már a varsolci polgármester úr meglepett azzal, hogy elhívta a környék polgármestereit is, és mintegy hetvenen voltunk. Nagyon megható koszorúzás volt” – mondta el Makkai Ildikó. Arra is kitért, hogy létezik az egyik közösségi oldalon egy csoport, a Jogtalanul Elhurcolt, Megkínzott és Üldözött, jelenleg is Kifosztott Emberek csoportja. A csoport bemutatkozásában az áll, hogy

Idézet
szeretnék megmenteni az utókornak mementóul ezeknek az embereknek a meghurcolását, mindazt, amit a kommunizmus és a demokrácia tett velük. Minden írásos dokumentumot, fényképeket, tárgyi bizonyítékokat szeretnének összegyűjteni abba a múzeumba, ami a régi romokon épülne fel Varsolcon, Szilágy megyében”.

A birtokosok összes javait a nép javainak tekintették

Benkő Levente történészt – aki ennek a korszaknak a szakértője – arra kértük, beszéljen a 74 évvel ezelőtti kitelepítések történelmi hátteréről. Mint kifejtette, Romániában a kommunista diktatúra kezdeti éveiben az osztályharc jegyében a hatalom igyekezett leszámolni az osztályellenségnek nevezett tőkésekkel és a birtokosokkal.

A hivatalosan meghirdetett cél a nincstelen, szegényparasztság földhöz, javakhoz juttatása – voltaképpen a közös gazdálkodási társulások erőszakos létrehozása – egyszóval az általános államosítás volt.

A történész, aki egyébként a Krónika volt munkatársa, azt is elmondta, hogy az államosítás érdekében több törvényt és törvényerejű rendeletet léptettek életbe, az intézkedések közé tartozott az agrárreformról szóló 187/1945. számú törvény, amelynek értelmében szántóföldeket, egyéb ingatlanokat, munkaeszközöket, gépeket mindenféle kártalanítás nélkül azonnali hatállyal az állam tulajdonába utaltak át.

Benkő Levente úgy fogalmazott, erre erősítettek rá a 83/1949. számú törvényerejű rendelettel, amely előírta, hogy

a birtokosok földterületei, épületei, állat- és gépi állománya, terményei, jogcímei és jogosultságai, egyszóval javaik összessége a nép javainak tekintendők, és az állam tulajdonába mennek át.

Galéria

Anderlik József családjának a kényszerlakhelyre vonatkozó űrlapja

Fotó: CNSAS

Ez a törvényerejű rendelet nagyon szigorú büntetéseket, öttől tizenöt évig terjedő kényszermunkát és teljes vagyonelkobzást írt elő mindazok ellen, akik bármilyen módon megakadályoznák vagy késleltetnék a törvény végrehajtását, beleértve például az államosítás alá vetett értékek elrejtését vagy elidegenítését – másnak átadását – is. Ugyanakkor háromtól tizenkét évig terjedő fegyházat és 25 ezertől 200 ezer lejig terjedő pénzbírságot írt elő a rendelet az alkalmazást akadályozó vagy elmulasztó köztisztviselők ellen.

Olyan is történt, hogy a puszta mezőn hagyták magukra az embereket

„És ne feledjük, hogy 1948-ban az iskolák, a kulturális intézmények, a gyárak, a bankok államosítása is megtörtént. A kényszerlakhelyre deportálás vagy kiemelés ebbe az intézkedéssorozatba illeszkedett. 1949 márciusában több ezer személyt hurcoltak kényszerlakhelyre, 1951-ben pedig újabb, több tízezres nagyságrendű kitelepítés, más szóval úgynevezett kiemelés követezett” – fejtette ki a történész. Hozzáfűzte,

a kitelepítetteket hol más városokban, hol a puszta mezőn hagyták magukra, személyi igazolványukba pedig belepecsételték a „D. O.”-jelzést, a román „domiciliu obligatoriu” rövidítését, ami magyar fordításban kényszerlakhelyet jelent.

„Az 1960-s évek elején-derekán a politikai üldözöttek – így a kényszerlakhelyesek, illetve a politikai elítéltek – szabadulását nyilvánvalóan elősegítette az a körülmény, hogy Románia akkori vezetése 1959 végén kezdte újra tárgyalásait az Amerikai Egyesült Államok vezetésével a kereskedelmi kapcsolatok újrafelvételéről, ezen belül a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény megszerzéséről. Romániának az Egyesült Államokkal már 1930-ban volt ilyen megállapodása, amelyet azonban az amerikai kongresszus – a Szovjetunióra, illetve az érdekszférájába tartozó országokra vonatkozó hasonló megállapodásokkal együtt – 1951-ben törölt” – emlékeztetett Benkő Levente.

korábban írtuk

Nyilvánosságra hoznak több tízezer, a román kommunista éra kitelepítéseit rögzítő iratot
Nyilvánosságra hoznak több tízezer, a román kommunista éra kitelepítéseit rögzítő iratot

Több tízezer, a kommunista rendszer idején történt kitelepítésekre vonatkozó iratot hoznak nyilvánosságra – közölte csütörtökön Romániában a korszak titkosrendőrségének (Szekuritáté) aktáit tanulmányozó országos bizottság (CNSAS).

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. július 10., szerda

Nagy-Britanniából lopott munkagépet foglaltak le a rendőrök a magyar-román határon

Az angol hatóság által körözött munkagépre bukkantak a magyar rendőrök egy Romániába tartó kamion rakterében, a sofőr ellen eljárás indult.

Nagy-Britanniából lopott munkagépet foglaltak le a rendőrök a magyar-román határon
2024. július 10., szerda

Félig kész a dugóktól megszabadító gyorsforgalmi út Kolozsvár mellett (videóval)

Több mint 300 útépítő és csaknem 200 munkagép dolgozik az észak-erdélyi autópályát a DN1-es főúttal Tordatúr közelében összekötő Kolozs megyei gyorsforgalmi úton, mely 45 százalékban készült el – tájékoztatott a regionális útügyi szakhatóság (DRPD).

Félig kész a dugóktól megszabadító gyorsforgalmi út Kolozsvár mellett (videóval)
2024. július 10., szerda

Ezentúl SMS-ben küldenek értesítést a jogosítvány érvényességének lejárta előtt harminc nappal

Új elektronikus szolgáltatásként SMS-ben és e-mailben értesíti az érintetteket a jogosítvány érvényességének lejártáról a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatal (DRPCIV).

Ezentúl SMS-ben küldenek értesítést a jogosítvány érvényességének lejárta előtt harminc nappal
2024. július 10., szerda

Drog hatása alatt, papírok nélküli autót vezető rendőr bukott le Kolozs megyében

Kollégáit is meglephette az a rendőr, aki egy igazoltatás során bukott le, amint kábítószer hatása alatt, fogalomba be nem írt autót vezetett. Ráadásul a rendőrnek nem ez az első kihágása. Most a főnökei belső vizsgálatot kértek.

Drog hatása alatt, papírok nélküli autót vezető rendőr bukott le Kolozs megyében
2024. július 10., szerda

Kánikulariasztás: egyelőre nem szabadulunk a szervezetet megterhelő hőhullámtól

Kánikulára és kellemetlen hőérzetre figyelmeztető újabb riasztásokat bocsátott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat Románia teljes területére.

Kánikulariasztás: egyelőre nem szabadulunk a szervezetet megterhelő hőhullámtól
2024. július 10., szerda

Összeférhetetlenséggel gyanúsítja Dominic Fritzet a feddhetetlenségi ügynökség

Összeférhetetlenséggel gyanúsítja Dominic Fritz temesvári polgármestert az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI).

Összeférhetetlenséggel gyanúsítja Dominic Fritzet a feddhetetlenségi ügynökség
2024. július 10., szerda

A megengedettnél több gyerek használta a drótkötélpályát, ez okozta a balesetet az üzemeltető szerint

A Dinosaur World Transylvania vidámpark vezetősége szerint a keddi balesetet, amelyben négy gyermek megsérült, a biztonsági szabályok be nem tartása okozta.

A megengedettnél több gyerek használta a drótkötélpályát, ez okozta a balesetet az üzemeltető szerint
2024. július 10., szerda

Még mindig a román jegy „húzza le” a magyar diákok érettségi eredményeit, további oktatási stratégiák szükségesek

Az elmúlt húsz év eredményeit vizsgálva inkább a stagnálás, esetenként az időszakos javulás utáni kisebb-nagyobb visszaesések jelenségei mutathatók ki az érettségi eredmények kapcsán.

Még mindig a román jegy „húzza le” a magyar diákok érettségi eredményeit, további oktatási stratégiák szükségesek
2024. július 09., kedd

Csűrökben ropják Kalotaszeg legkiválóbb zenészeinek muzsikájára az ifjúsági vándor néptánctábor résztvevői

A Kolozs megyei Nyárszó faluban szervezik a 11. Kalotaszegi Vándor Néptánctábort, amely július 7-én kezdődött és péntekig tart.

Csűrökben ropják Kalotaszeg legkiválóbb zenészeinek muzsikájára az ifjúsági vándor néptánctábor résztvevői
2024. július 09., kedd

Fellebbezés után sem sikerül magyar tagozaton oktató javítótanárhoz irányítani a magyar diákok román dolgozatát

Bár nem derült ki, hol oktató pedagógusok javították a Kolozs megyei magyar diákok román nyelvből írt érettségi dolgozatát, Kolozsvár központi magyar iskolái közül kettőben is jobb eredmények születtek a megmérettetésen románból idén, mint tavaly.

Fellebbezés után sem sikerül magyar tagozaton oktató javítótanárhoz irányítani a magyar diákok román dolgozatát