„Nemcsak betegség van, hanem gyógyszer is!” – Beiktatták Bogdán Szabolcs János új királyhágómelléki püspököt

Pap Melinda 2022. december 09., 20:35 utolsó módosítás: 2022. december 09., 21:10

Eddigi szolgálati helyén, a krasznai református templomban iktatták be pénteken Bogdán Szabolcs Jánost, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) új püspökét. „Nem kell szégyellni az evangéliumot sehol. Ne zárjuk be a templomokba, hanem vigyük, hirdessük, ahol zajlik az életünk. Legyünk evangéliumi emberek!” – tanácsolta a híveknek az új királyhágómelléki református püspök. Az ünnepi alkalmon jelen lévő egyházi és világi elöljárók támogatásukról biztosították az új püspököt, hangsúlyozva, hogy nehéz időkben iránymutató emberekre van szükség.

„Nemcsak betegség van, hanem gyógyszer is!” – Beiktatták Bogdán Szabolcs János új királyhágómelléki püspököt
galéria
Bogdán Szabolcs János királyhágómelléki püspök: „az evangéliumért késznek kell lenni mindent feladni, még az életet is, ha olyan idők jönnek” Fotó: MTI/Kiss Gábor

Az ünneplő hívekkel, egyházi és világi meghívottakkal megtelt krasznai templomban Csűry István leköszönő püspök hirdette az igét. Úgy vélte, ahogyan sokan felteszik a kérdést, hogy mi lesz a kereszténység jövője, ugyanígy felmerül az is, hogy merre fog haladni a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, az anyaország és Erdély közötti magyar közösség. A két mandátum után nyugdíjba vonult egyházi elöljáró egy hitvallásos gondolatot osztott meg az ünneplő gyülekezettel: bármilyen nehéz sorsa van, az anyaszentegyház boldog lesz.

„Boldogok leszünk, ha állhatatosak vagyunk!” – folytatta a gondolatmenetet, hozzátéve, hogy nem szabad elveszíteni az irányt, a lendületet és az erőt.

Csűry István úgy vélte, meg kell tanulni a jövő felől értékelni a jelent, de a múltat is, hiszen az visz előre, juttat ki a bajból.

Fotó: Kiss Gábor/Református.ro

„Ne csak nézz, hanem láss is!”

A püspöki beiktatóbeszédet Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Generális Konvent elnöke tartotta, aki a napi igét választotta az alkalomra, rámutatva: ezt olvassa aznap minden református magyar ember Csíkszeredától Torontóig. Beszédében arra intette az új püspököt, hogy az egyház gyengesége lehet, ha Isten igéjét látja, de nem látja a népet.

„Ne csak nézz, hanem láss is! Láss el a legkisebb falu legutolsó református nénijéig, bácsijáig” – tanácsolta a Királyhágómellék új elöljárójának Balog Zoltán, aki „multifokális szemüveget” kívánt ehhez püspöktársának.

„Amikor a háborút látod, akkor lásd Isten igazságos békéjét, amikor a politikai viszálykodást látod, akkor lásd az ige világosságát, amikor egyházunk állapotát látod, akkor lásd egyszerre Krisztus igazságát és szeretetét” – hangzott tovább a jó tanács. Balog Zoltán úgy vélte, az az igazi keresztény művészet, hogy a szeretetben meglátjuk az igazságot. Hiszen ha valaki csak az igazságot nézi, abból hatalmi törekvések lesznek, ha pedig azt mondja, elég a szeretet és az igazság nem fontos, az gyengeség.

Bogdán Szabolcs János az elődje, Csűry István által mondott szöveg után mondta el a püspöki esküt. Ezt követően a Kárpát-medence jelen levő református püspökei és a királyhágómelléki egyházkerület esperesei egyenként áldották meg az új püspök következő hat évre szóló szolgálatát.

Balog Zoltán püspök, a Generális Konvent elnöke (jobbra) „multifokális szemüveget” kívánt a püspöki szolgálathoz Bogdán Szabolcs Jánosnak Fotó: MTI/Kiss Gábor

Az ünnepi istentisztelet keretében tartotta alakuló ülését az egyházkerület új közgyűlése is, az alkalomból az egyházkerület újonnan választott tisztségviselői is letették az esküt.

„Legyünk evangéliumi emberek”

Bogdán Szabolcs János székfoglaló beszédében Pál apostoltól vett idézettel jelentette ki: ma sem kell szégyellni, és nem kell a templomokba zárni az evangéliumot „Hirdessük ott, ahol az életünk zajlik, legyünk evangéliumi emberek!” – tanácsolta. Úgy vélte, az evangéliumért késznek kell lenni mindent feladni, még az életet is, ha olyan idők jönnek. Arra is kitért, hogy a szóban közölt evangélium akkor hiteles, ha fedezetként ott van mögötte az ember élete.

„Legyünk olyan kortárs keresztények, akik az evangéliumot a mai világban tudják elmondani és abban a világban élni!” – mondta Bogdán Szabolcs János.

Hozzátette, ha az egyház Krisztus teste, az evangélium a vére. „Tegyünk meg mindent, hogy áramoljon és lüktessen bennünk az evangélium vére, mert ezáltal leszünk élő és másokat is éltető egyházzá!” – üzente.

Fotó: Kiss Gábor/Református.ro

„Beteg a világ, nagy beteg” – idézte Ady Endrét a püspök, hangsúlyozva, hogy ez ma sincs másként, majd úgy folytatta: egy betegen nem segít, ha újra és újra csak ezt mondják neki, és nem segítik a gyógyulásban.

„Fontos a betegség felismerése, de még fontosabb a gyógyítás” – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy a keresztényeknek nem csak a világ betegségéről kell beszélni, hanem hirdetni kell, hogy van gyógyszer, az evangélium, és van gyógyító: Jézus Krisztus.

A keresztény embernek az evangélium teszi teljessé a látását, ezáltal nem csak a láthatókat látja, hanem a láthatatlanokat is.

Együtt kell világítani!

Az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetőinek üdvözletét elsőként Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke tolmácsolta, aki rangidősként a Generális Konvent elnöksége nevében is üdvözölte az új püspököt.

„A mi sorsunk szorosan egymáshoz kötődik, minden örömötök a mi örömünk és minden bánatotok a mi bánatunk is” – fogalmazott az erdélyi és királyhágómelléki egyházkerület közötti kapcsolatra utalva Kató Béla.

Az erdélyi református püspök szerint amikor az ember a gyermekei korosztályából szolgatársat kap, megszűnik minden aggodalom, Isten a fiakban megmutatja, hogy van folytatás, van kinek átadni az örökséget. Püspöktársát szülői szeretettel félti, tette hozzá, hiszen „iszonyú nehéz korszak következik népünkre és egyházainkra is, melyben megállni és helyt állni nem lesz könnyű”. Hangsúlyozta, ebben a közdelemben és munkában nem lesz egyedül, hiszen a magyar reformátusok megfogadták, hogy soha nem hagyják el egymás kezét. „Reánk mindig számíthatsz!” – zárta beszédét.

Fotó: Kiss Gábor/Református.ro

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyét képviselő Kerekes László segédpüspök is arról szólt, hogy napjaink kihívásai közelebb hozzák egymáshoz a magyar történelmi egyházakat.

„Halászbárkáinkkal egyszerre, egymást segítve kell előre eveznünk, mert hullámok vannak, ellenszél fúj” – mondta

a segédpüspök, aki szerint a világ egymás ellen fordítja az embereket. „Kisebbségben, egy Isten és egymás ellen forduló világban fontos az egymásra figyelés” – összegzett. Az összefogás erejét húzta alá Adorjáni Dezső, a Romániai Evangélikus–Lutheránus Egyház püspöke is, aki a székelyföldi őrtüzek példáján keresztül illusztrálta ezt. Elmondta, az egymás mellett lévő fadarabok önmagukban mit sem érnek, együtt lesznek őrtűzzé, amikor az erő és az energia összeadódik.

„Amire egy nem képes, azt meg fogja oldani a sokaság ereje. Nem számít az sem, bár ezt szeretjük hangsúlyozni, hogy egyik hasáb nagyobb, szebb, a másik kisebb, törékenyebb. Nem számít ez, még az sem, hogy ki milyen fából való: a hő, a láng, a fény, a kiáradó világosság közös” – fogalmazott az evangélikus püspök.

Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke ugyancsak fontosnak nevezte, hogy a magyar egyházak egymás kezét fogva, együtt álljanak a gáton, melynek szerinte minden szakasza egyaránt fontos, mert ha átszakad, átözönlik a szennyáradat. Az új királyhágómelléki református püspököt az ortodox egyház nevében Sofronie Drincec nagyváradi püspök üdvözölte, akinek üzenetét Radu Valer Rus vikárius olvasta fel. A görögkatolikus egyház üzenetét Valer Rău zilahi esperes, míg a Református Világközösség köszöntését Martina Wasserloos, az európai régió elnöke adta át.

„Sorsközösség a miénk”

A magyar kormány üzenetét Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár tolmácsolta, aki szilágyságiként atyafiakként üdvözölte a hallgatóság tagjait. Elmondta, örül, hogy az új püspök beiktatását a Szilágyságban, Krasznán tartják, hisz kevésbé ismerik a régiót, mint amennyi ismeretet és tiszteletet érdemelne.

Nagy János budapesti államtitkár szerint a Kárpát-medence népei egymásra vannak ítélve Fotó: MTI/Kiss Gábor

Az államtitkár felidézte: 1989-ben a Királyhágómelléki Református Egyházkerület neve összeforrt a bátorsággal, a szabadság iránti olthatatlan vággyal, Tőkés László nevével. Emlékeztetett, hogy Románia szabadságharca a magyar református lelkész templomából kapott szikrát, aki mellett hétről hétre magyarok, románok, svábok, zsidók álltak testőrséget.

„A Kárpát-medence népei egymásra vannak ítélve. Sorsközösség a miénk, de az 1989-es karácsony arra figyelmeztet minket, hogy a sorsközösség csak akkor válhat üdvtörténetté, ha maghalljuk és megértjük Isten szavát” – jelentette ki az államtitkár.

Úgy vélte, Közép-Európa népeinek úgy kell egymás mellett állniuk, ahogy annak idején a temesváriak álltak a belvárosi református templomnál.

Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke köszöntésében azt hangoztatta, hogy Bogdán Szabolcs János olyan korban kezdi püspöki szolgálatát, amikor a világban azt hirdetik, szabadulni kell a hagyományos értékektől, szabadulni kell minden kötöttségtől, még a hit béklyójától is. Ez olyan, mutatott rá, mintha arra biztatnák a fát, hogy szabaduljon meg a gyökereitől, pedig akkor termés sem lenne.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök támogatásáról biztosította a beiktatott új püspököt Fotó: MTI/Kiss Gábor

„Ma iránymutatásra van szükség, ez így volt egyébként régen is, csupán a kihívások változtak. Irányt pedig az tud mutatni, aki a többiek felé emelkedik. Irányt az tud mutatni, akinek erős a hite, erősek a gyökerei, aki képes táplálni a földet, hogy zöldelljen a fa és beérjen a termés” – fogalmazott az RMDSZ elnöke, hozzátéve, hogy a püspök ilyen személy.

Kelemen Hunor hangsúlyozta, hogy az egyház ma a közösségszervezés számos területén feladatot vállal és együttműködik az érdekvédelmi szervezettel. „A mi munkánk közös és a felelősségünk is közös. Van egy nagy közös célunk: a szülőföldjén erős magyar közösséget építeni és azt megerőzni” – összegzett a szövetségi elnök, támogatásáról biztosítva a beiktatott új püspököt.

A krasznai református templom Fotó: Kiss Gábor/Református.ro

Az ünnepi istentiszteleten a román kormány Vallásügyi Államtitkárságának képviselője, Florinel Frunză igazgató is köszöntötte az új püspököt és a jó kapcsolatok további fenntartását vetítette előre. Az ünnepi istentiszteletet az egyházkerület különböző kórusainak a szolgálata tette ünnepélyesebbé, az ünnepi alkalom a Pro Ecclesia Díj, az M. Nagy Ottó Díj és a Pro Partium Díj átadásával ért véget, utóbbit Csűry István leköszönő püspök vehette át kollégáitól.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport