„Nemcsak betegség van, hanem gyógyszer is!” – Beiktatták Bogdán Szabolcs János új királyhágómelléki püspököt

„Nemcsak betegség van, hanem gyógyszer is!” – Beiktatták Bogdán Szabolcs János új királyhágómelléki püspököt

Bogdán Szabolcs János királyhágómelléki püspök: „az evangéliumért késznek kell lenni mindent feladni, még az életet is, ha olyan idők jönnek”

Fotó: MTI/Kiss Gábor

Eddigi szolgálati helyén, a krasznai református templomban iktatták be pénteken Bogdán Szabolcs Jánost, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) új püspökét. „Nem kell szégyellni az evangéliumot sehol. Ne zárjuk be a templomokba, hanem vigyük, hirdessük, ahol zajlik az életünk. Legyünk evangéliumi emberek!” – tanácsolta a híveknek az új királyhágómelléki református püspök. Az ünnepi alkalmon jelen lévő egyházi és világi elöljárók támogatásukról biztosították az új püspököt, hangsúlyozva, hogy nehéz időkben iránymutató emberekre van szükség.

Pap Melinda

2022. december 09., 20:352022. december 09., 20:35

2022. december 09., 21:102022. december 09., 21:10

Az ünneplő hívekkel, egyházi és világi meghívottakkal megtelt krasznai templomban Csűry István leköszönő püspök hirdette az igét. Úgy vélte, ahogyan sokan felteszik a kérdést, hogy mi lesz a kereszténység jövője, ugyanígy felmerül az is, hogy merre fog haladni a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, az anyaország és Erdély közötti magyar közösség. A két mandátum után nyugdíjba vonult egyházi elöljáró egy hitvallásos gondolatot osztott meg az ünneplő gyülekezettel: bármilyen nehéz sorsa van, az anyaszentegyház boldog lesz.

„Boldogok leszünk, ha állhatatosak vagyunk!” – folytatta a gondolatmenetet, hozzátéve, hogy nem szabad elveszíteni az irányt, a lendületet és az erőt.

Csűry István úgy vélte, meg kell tanulni a jövő felől értékelni a jelent, de a múltat is, hiszen az visz előre, juttat ki a bajból.

Galéria

Fotó: Kiss Gábor/Református.ro

„Ne csak nézz, hanem láss is!”

A püspöki beiktatóbeszédet Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Generális Konvent elnöke tartotta, aki a napi igét választotta az alkalomra, rámutatva: ezt olvassa aznap minden református magyar ember Csíkszeredától Torontóig. Beszédében arra intette az új püspököt, hogy az egyház gyengesége lehet, ha Isten igéjét látja, de nem látja a népet.

„Ne csak nézz, hanem láss is! Láss el a legkisebb falu legutolsó református nénijéig, bácsijáig” – tanácsolta a Királyhágómellék új elöljárójának Balog Zoltán, aki „multifokális szemüveget” kívánt ehhez püspöktársának.

„Amikor a háborút látod, akkor lásd Isten igazságos békéjét, amikor a politikai viszálykodást látod, akkor lásd az ige világosságát, amikor egyházunk állapotát látod, akkor lásd egyszerre Krisztus igazságát és szeretetét” – hangzott tovább a jó tanács. Balog Zoltán úgy vélte, az az igazi keresztény művészet, hogy a szeretetben meglátjuk az igazságot. Hiszen ha valaki csak az igazságot nézi, abból hatalmi törekvések lesznek, ha pedig azt mondja, elég a szeretet és az igazság nem fontos, az gyengeség.

Bogdán Szabolcs János az elődje, Csűry István által mondott szöveg után mondta el a püspöki esküt. Ezt követően a Kárpát-medence jelen levő református püspökei és a királyhágómelléki egyházkerület esperesei egyenként áldották meg az új püspök következő hat évre szóló szolgálatát.

Galéria

Balog Zoltán püspök, a Generális Konvent elnöke (jobbra) „multifokális szemüveget” kívánt a püspöki szolgálathoz Bogdán Szabolcs Jánosnak

Fotó: MTI/Kiss Gábor

Az ünnepi istentisztelet keretében tartotta alakuló ülését az egyházkerület új közgyűlése is, az alkalomból az egyházkerület újonnan választott tisztségviselői is letették az esküt.

„Legyünk evangéliumi emberek”

Bogdán Szabolcs János székfoglaló beszédében Pál apostoltól vett idézettel jelentette ki: ma sem kell szégyellni, és nem kell a templomokba zárni az evangéliumot „Hirdessük ott, ahol az életünk zajlik, legyünk evangéliumi emberek!” – tanácsolta. Úgy vélte, az evangéliumért késznek kell lenni mindent feladni, még az életet is, ha olyan idők jönnek. Arra is kitért, hogy a szóban közölt evangélium akkor hiteles, ha fedezetként ott van mögötte az ember élete.

„Legyünk olyan kortárs keresztények, akik az evangéliumot a mai világban tudják elmondani és abban a világban élni!” – mondta Bogdán Szabolcs János.

Hozzátette, ha az egyház Krisztus teste, az evangélium a vére. „Tegyünk meg mindent, hogy áramoljon és lüktessen bennünk az evangélium vére, mert ezáltal leszünk élő és másokat is éltető egyházzá!” – üzente.

Galéria

Fotó: Kiss Gábor/Református.ro

„Beteg a világ, nagy beteg” – idézte Ady Endrét a püspök, hangsúlyozva, hogy ez ma sincs másként, majd úgy folytatta: egy betegen nem segít, ha újra és újra csak ezt mondják neki, és nem segítik a gyógyulásban.

„Fontos a betegség felismerése, de még fontosabb a gyógyítás” – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy a keresztényeknek nem csak a világ betegségéről kell beszélni, hanem hirdetni kell, hogy van gyógyszer, az evangélium, és van gyógyító: Jézus Krisztus.

A keresztény embernek az evangélium teszi teljessé a látását, ezáltal nem csak a láthatókat látja, hanem a láthatatlanokat is.

Együtt kell világítani!

Az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetőinek üdvözletét elsőként Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke tolmácsolta, aki rangidősként a Generális Konvent elnöksége nevében is üdvözölte az új püspököt.

„A mi sorsunk szorosan egymáshoz kötődik, minden örömötök a mi örömünk és minden bánatotok a mi bánatunk is” – fogalmazott az erdélyi és királyhágómelléki egyházkerület közötti kapcsolatra utalva Kató Béla.

Az erdélyi református püspök szerint amikor az ember a gyermekei korosztályából szolgatársat kap, megszűnik minden aggodalom, Isten a fiakban megmutatja, hogy van folytatás, van kinek átadni az örökséget. Püspöktársát szülői szeretettel félti, tette hozzá, hiszen „iszonyú nehéz korszak következik népünkre és egyházainkra is, melyben megállni és helyt állni nem lesz könnyű”. Hangsúlyozta, ebben a közdelemben és munkában nem lesz egyedül, hiszen a magyar reformátusok megfogadták, hogy soha nem hagyják el egymás kezét. „Reánk mindig számíthatsz!” – zárta beszédét.

Galéria

Fotó: Kiss Gábor/Református.ro

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyét képviselő Kerekes László segédpüspök is arról szólt, hogy napjaink kihívásai közelebb hozzák egymáshoz a magyar történelmi egyházakat.

„Halászbárkáinkkal egyszerre, egymást segítve kell előre eveznünk, mert hullámok vannak, ellenszél fúj” – mondta

a segédpüspök, aki szerint a világ egymás ellen fordítja az embereket. „Kisebbségben, egy Isten és egymás ellen forduló világban fontos az egymásra figyelés” – összegzett. Az összefogás erejét húzta alá Adorjáni Dezső, a Romániai Evangélikus–Lutheránus Egyház püspöke is, aki a székelyföldi őrtüzek példáján keresztül illusztrálta ezt. Elmondta, az egymás mellett lévő fadarabok önmagukban mit sem érnek, együtt lesznek őrtűzzé, amikor az erő és az energia összeadódik.

„Amire egy nem képes, azt meg fogja oldani a sokaság ereje. Nem számít az sem, bár ezt szeretjük hangsúlyozni, hogy egyik hasáb nagyobb, szebb, a másik kisebb, törékenyebb. Nem számít ez, még az sem, hogy ki milyen fából való: a hő, a láng, a fény, a kiáradó világosság közös” – fogalmazott az evangélikus püspök.

Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke ugyancsak fontosnak nevezte, hogy a magyar egyházak egymás kezét fogva, együtt álljanak a gáton, melynek szerinte minden szakasza egyaránt fontos, mert ha átszakad, átözönlik a szennyáradat. Az új királyhágómelléki református püspököt az ortodox egyház nevében Sofronie Drincec nagyváradi püspök üdvözölte, akinek üzenetét Radu Valer Rus vikárius olvasta fel. A görögkatolikus egyház üzenetét Valer Rău zilahi esperes, míg a Református Világközösség köszöntését Martina Wasserloos, az európai régió elnöke adta át.

„Sorsközösség a miénk”

A magyar kormány üzenetét Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár tolmácsolta, aki szilágyságiként atyafiakként üdvözölte a hallgatóság tagjait. Elmondta, örül, hogy az új püspök beiktatását a Szilágyságban, Krasznán tartják, hisz kevésbé ismerik a régiót, mint amennyi ismeretet és tiszteletet érdemelne.

Galéria

Nagy János budapesti államtitkár szerint a Kárpát-medence népei egymásra vannak ítélve

Fotó: MTI/Kiss Gábor

Az államtitkár felidézte: 1989-ben a Királyhágómelléki Református Egyházkerület neve összeforrt a bátorsággal, a szabadság iránti olthatatlan vággyal, Tőkés László nevével. Emlékeztetett, hogy Románia szabadságharca a magyar református lelkész templomából kapott szikrát, aki mellett hétről hétre magyarok, románok, svábok, zsidók álltak testőrséget.

„A Kárpát-medence népei egymásra vannak ítélve. Sorsközösség a miénk, de az 1989-es karácsony arra figyelmeztet minket, hogy a sorsközösség csak akkor válhat üdvtörténetté, ha maghalljuk és megértjük Isten szavát” – jelentette ki az államtitkár.

Úgy vélte, Közép-Európa népeinek úgy kell egymás mellett állniuk, ahogy annak idején a temesváriak álltak a belvárosi református templomnál.

Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke köszöntésében azt hangoztatta, hogy Bogdán Szabolcs János olyan korban kezdi püspöki szolgálatát, amikor a világban azt hirdetik, szabadulni kell a hagyományos értékektől, szabadulni kell minden kötöttségtől, még a hit béklyójától is. Ez olyan, mutatott rá, mintha arra biztatnák a fát, hogy szabaduljon meg a gyökereitől, pedig akkor termés sem lenne.

Galéria

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök támogatásáról biztosította a beiktatott új püspököt

Fotó: MTI/Kiss Gábor

„Ma iránymutatásra van szükség, ez így volt egyébként régen is, csupán a kihívások változtak. Irányt pedig az tud mutatni, aki a többiek felé emelkedik. Irányt az tud mutatni, akinek erős a hite, erősek a gyökerei, aki képes táplálni a földet, hogy zöldelljen a fa és beérjen a termés” – fogalmazott az RMDSZ elnöke, hozzátéve, hogy a püspök ilyen személy.

Kelemen Hunor hangsúlyozta, hogy az egyház ma a közösségszervezés számos területén feladatot vállal és együttműködik az érdekvédelmi szervezettel. „A mi munkánk közös és a felelősségünk is közös. Van egy nagy közös célunk: a szülőföldjén erős magyar közösséget építeni és azt megerőzni” – összegzett a szövetségi elnök, támogatásáról biztosítva a beiktatott új püspököt.

Galéria

A krasznai református templom

Fotó: Kiss Gábor/Református.ro

Az ünnepi istentiszteleten a román kormány Vallásügyi Államtitkárságának képviselője, Florinel Frunză igazgató is köszöntötte az új püspököt és a jó kapcsolatok további fenntartását vetítette előre. Az ünnepi istentiszteletet az egyházkerület különböző kórusainak a szolgálata tette ünnepélyesebbé, az ünnepi alkalom a Pro Ecclesia Díj, az M. Nagy Ottó Díj és a Pro Partium Díj átadásával ért véget, utóbbit Csűry István leköszönő püspök vehette át kollégáitól.

korábban írtuk

Bogdán Szabolcs János új királyhágómelléki püspök: érezze otthon magát mindenki a gyülekezetében
Bogdán Szabolcs János új királyhágómelléki püspök: érezze otthon magát mindenki a gyülekezetében

A lélekmentést, a missziót tekinti hatéves mandátuma fő feladatának Bogdán Szabolcs János, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület új püspöke. 

korábban írtuk

Bogdán Szabolcs János lett a Királyhágómelléki Református Egyházkerület új püspöke
Bogdán Szabolcs János lett a Királyhágómelléki Református Egyházkerület új püspöke

Bogdán Szabolcs Jánost választották a Királyhágómelléki Református Egyházkerület új püspökévé az egyházkerület pénteki közgyűlésén. A krasznai lelkipásztornak, szilágysomlyói esperesnek 54-49 arányban szavaztak bizalmat az egyházi grémium tagjai.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. május 09., csütörtök

Kelemen Hunor: ha valaki békét akar, az nem jelenti, hogy oroszbarát vagy Putyin-párti

Az RMDSZ felelősséget vállal az erdélyi magyar közösségért, építeni akarja a szülőföldet, és hallatni az erdélyi magyarok hangját Brüsszelben – hangoztatta Kelemen Hunor csütörtökön Székelyudvarhelyen, a szövetség székelyföldi kampányrendezvényén.

Kelemen Hunor: ha valaki békét akar, az nem jelenti, hogy oroszbarát vagy Putyin-párti
2024. május 09., csütörtök

Sokan egy fizetésnyi összeget is megkeresnek a visszaváltható csomagolások összegyűjtésével

Akadnak, akik szépnek mondható összegeket keresnek azzal, hogy pillepalackokat, üvegeket és fémdobozokat gyűjtenek össze és adnak le a betétdíjas visszaváltási rendszer keretében.

Sokan egy fizetésnyi összeget is megkeresnek a visszaváltható csomagolások összegyűjtésével
2024. május 09., csütörtök

Hatszor tört be két fiatalember egy szűk hónap alatt külföldön tartózkodók otthonaiba

Őrizetbe vett a Bihar megyei rendőr-főkapitányság egy 18 és egy 16 éves fiatalembert, akik ellen többszörös lopás miatt nyomoznak – olvasható a rendőrség közleményében.

Hatszor tört be két fiatalember egy szűk hónap alatt külföldön tartózkodók otthonaiba
2024. május 09., csütörtök

Felettesei is fogják a fejüket a gázspray-jel a kollégáját is lefújó rendőrnő beavatkozása miatt

Belső vizsgálatot indított a Kolozs megyei rendőr-főkapitányság annak megállapítására, szakszerűen járt-e el két munkatársuk egy garázda előállítása során.

Felettesei is fogják a fejüket a gázspray-jel a kollégáját is lefújó rendőrnő beavatkozása miatt
2024. május 09., csütörtök

Az életüket kockáztatják: újra nőni kezdett az illegálisan Romániába érkező ukrán állampolgárok száma

Mintegy 11 ezerre tehető azoknak az ukrán állampolgároknak a száma, akik az országukban dúló háború miatt illegálisan lépték át Románia északi határát – vont mérleget csütörtökön Florin Coman, a máramarosszigeti területi határrendészet vezetője.

Az életüket kockáztatják: újra nőni kezdett az illegálisan Romániába érkező ukrán állampolgárok száma
2024. május 09., csütörtök

Árvízkészültséget rendeltek el több erdélyi, partiumi és bánsági folyóra

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 12 folyó vízgyűjtő medencéjére.

Árvízkészültséget rendeltek el több erdélyi, partiumi és bánsági folyóra
2024. május 09., csütörtök

Záporokra, zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok, a hőmérsékleti értékek elmaradnak az ilyenkor megszokottól

Heves esőzések és a légköri instabilitás miatt több erdélyi megyére is sárga, vagyis elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Arról is tájékoztattak egyúttal, hogy folytatódik az időjárás lehűlése.

Záporokra, zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok, a hőmérsékleti értékek elmaradnak az ilyenkor megszokottól
2024. május 09., csütörtök

Virágba borult a magashegyi nárciszmező a magyarul már nem tudó magyarok kicsiny faluja fölött (képriport)

Immár aszfaltos úton kvadozó gyerekek motorbőgetése próbálja néha „túlkiabálni” a Reményik Sándor által bő egy évszázaddal ezelőtt versbe öntött vadvizek zúgását a ma is festői szépségű Radnaborbereken.

Virágba borult a magashegyi nárciszmező a magyarul már nem tudó magyarok kicsiny faluja fölött (képriport)
2024. május 08., szerda

Romániai egyetemi rangsor: 1. a BBTE, 27. a Sapientia

Közzétette szerdán a bukaresti oktatási minisztérium a romániai felsőoktatási intézmények metarangsorát, amelyet a Nemzetközi Rangsorolási Szakértői Csoport (IREG) által globálisan elismert egyetemi rangsorok alapján állítottak össze.

Romániai egyetemi rangsor: 1. a BBTE, 27. a Sapientia
2024. május 08., szerda

Az összefogás sikerében bízik az MPE és az RMDSZ Kolozs megyében

Ahol a magyarok számaránya megkívánta, a Magyar Polgári Erő mindenhol összefogott az RMDSZ-szel – jelentette ki a Krónikának Kulcsár-Terza József. Az MPE vezetője Csoma Botonddal, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnökével tartott sajtótájékoztatót.

Az összefogás sikerében bízik az MPE és az RMDSZ Kolozs megyében