„Iliescu is csak egy bábfigura volt” – A forradalom megtorlói intézték a fekete márciust

Szucher Ervin 2020. április 05., 20:58

Ugyanazok az erők álltak a marosvásárhelyi 1990-es véres események hátterében, akik három hónappal korábban, 1989 decemberében a város főterén belelövettek a kommunista diktatúra ellen tüntető tömegbe – állítja Emil Târnăveanu. Az akkor 32 éves mérnök jóval a forradalom kitörése előtt szembement az elnyomó rendszerrel, amikor a vállalati pártgyűlésen – a jelenlévők óriási megrökönyödésére – nem szavazta meg Nicolae Ceauşescu pártfőtitkár újrajelölését. A fordulatot követően, immár a Nemzeti Megmentési Front (FSN) marosvásárhelyi alelnökeként a visszarendeződés ellen foglalt állást.

„Iliescu is csak egy bábfigura volt” – A forradalom megtorlói intézték a fekete márciust
galéria
Emil Târnăveanu: nem hinném, hogy Erdély függetlenedése veszélyt jelentene Fotó: Facebook/Emil Tarnaveanu

 – Óriási kockázatot vállalt 1989 őszén, amikor a pártgyűlésen nemet mondott Nicolae Ceauşescu újrajelölésére, majd az életét veszélyeztette december 21–22-én. Ennyi évtized távlatából hogy érzi, megérte?

– Persze, hogy megérte. Nem érte volna meg azoknak, akik ma is visszasírják az 1989 előtti időket. Erre csak azt mondhatom, hogy éljenek ők és családjuk olyan társadalmi és gazdasági körülmények közt, mint amilyenek voltak a múlt rendszerben. Ne legyen tulajdonjoguk még a saját munkaerejük fölött sem, újból sújtsa őket az egypártrendszer meg a cenzúra, az ország határai számukra legyenek zárva. Ha mindez visszaállna, vajon akkor is így nosztalgiáznának?

 – Rövid, de velős ellenálló múltja a forradalom után a marosvásárhelyi FSN-be „röpítette”. A városházán miként tudott együttműködni olyanokkal, akik a múlt emberei voltak?

– Sehogyan. Mesélek egy esetet: a Nemzeti Megmentési Front elnöke, Király Károly mindenáron be szerette volna tuszkolni a vezetőségbe Ioan Vasluiant, aki ’89 előtt a pártnál fontos tisztséget töltött be. Erre a fiatalabb kollégáim hívták fel a figyelmemet, én meg fogtam magam, és átmentem a szomszédos épületbe, ahol a megyei vezetés székelt. Király irodájában ott ült az említett nomenklaturista, akivel az elnök négyszemközti beszélgetést folytatott. Megkérdeztem, tudja-e, ki ez az ember, mire Király Károly felháborodottan azzal fenyegetőzött, hogy ha nem hagyom el azonnal az irodáját, a katonasággal vitet el.

Kellemetlenkedésem mégsem bizonyult eredménytelennek: Király meggondolta magát, és nem vette be a vezetőségbe Vasluiant. Azt viszont senki nem tudta megakadályozni, hogy a megyét – mint egyébként az ország más régióit is – jobbára a múlt rendszert hűen kiszolgáló katonatisztek irányítsák.

Ion Iliescu is csak egy bábfigura volt, akit a hadsereg régi emberei, a volt szekustisztekkel egyetemben, a háttérből irányítottak. Az ő kezükben volt az erő, a hatalom.

Emlékezzünk csak vissza, amikor a demokratikus szellemiségben gondolkodó tisztek megalakították a hadsereg demokratizálásáért küzdő akciócsoportot, a CADA-t, Iliescuék és az új hatalom mögött álló tábornokok megijedtek, és különböző ürügyeket keresve, ellehetetlenítették a csoport tevékenységét, tagjait pedig megbüntették.

Fotó: Azopan Photoarchive – www.azopan.ro/Bálint Zsigmond

– Miként viszonyult önhöz a román nacionalista vonal?

– Nem tudom, hiszen a szemembe senki nem mondott semmit.

– A marosvásárhelyi románság többsége nem magyargyűlölő. Mégis – néhány kivétellel – miért némult el 1990 tavaszán, amikor a magyarellenes megnyilvánulások egymást követték?

– Egy biztos: én nem némultam el. Ha így lett volna, a Bukarestből kiküldött vizsgálóbizottság előtt nem engem jelöltek volna magyarok, románok egyaránt a város élére az onnan menesztett Judea ezredes helyébe. Az más, hogy a kialakult helyzetben nem fogadtam el a tisztséget. A Nemzeti Megmentési Front fiatalabb szárnyával inkább Gheorghe Cornelt támogattuk, akit végül ki is neveztek a város élére, én meg alelnöki tisztségből segítettem a munkáját.

 – Meg lehetett volna akadályozni a március 19–20-ai véres eseményeket?

– Nehezen. Számomra egyértelmű, hogy mind a románok, mind a magyarok közé olyan embereket „szivárogtattak” be, akiket a konfliktusgerjesztés feladatával bíztak meg. Mint például azokat, akik berendelték a román parasztokat.

Március 19-én, amikor megtámadták az RMDSZ székházát, egyedül maradtam a városházán. Az elnök, Judea ezredes egyszerűen eltűnt. Mintha teljesen felszívódott volna. Háromszor hívtam telefonon a hadsereg parancsnokát, Cojocarut, de ő sem reagált. Mindegyre kértem, követeltem, vezérelje ki a katonaságot a Bolyai térre, mert baj lesz. Ígérte, ígérte, de nem tette. Mivel annak idején csak vezetékes telefonok léteztek, rohangáltam a városháza és az RMDSZ székháza között.

Amint láttam, hogy tovább gyűl és gyűl a tömeg, ráadásul egyre agresszívebb, szaladtam vissza a polgármesteri hivatalba, és ismételten telefonáltam Cojocarunak. Ő meg minden egyes alkalommal ugyanazt ismételgette: kivezényli a hadsereget, csak legyek türelemmel. Aztán valahogy nagy későn kiküldött egy ponyvás teherautót és néhány kiskatonát. Ekkorra viszont már elszabadult a pokol. Sütő András megtámadását, szemének kiverését Cojocaruék nem voltak képesek megakadályozni.

– A kétnapos csata után miként néztek egymás szemébe a város román és magyar vezetői?

– A városvezetésben nem volt ellenségeskedés. Az utcán néztek egymással farkasszemet az emberek. De ott sem a vásárhelyi magyarok a vásárhelyi románokkal. Meg tudna nevezni ön egy olyan román vagy magyar városvezetőt, aki a másikat kimondottan a nemzetisége miatt gyűlölte?

– Ha már ön kérdez, és én válaszolok, akkor igen: Ioan Judea, a FSN marosvásárhelyi elnöke.

– Valóban, volt benne egy adag nacionalizmus. Afféle régi vágású katonatisztként viselkedett. Én arra emlékszem, hogy mindig mindenkivel morcos volt.

Fotó: Azopan Photoarchive – www.azopan.ro/Bálint Zsigmond

– A románság részéről ma is gyakran elhangzik, hogy a másik fél türelmetlensége, azaz a kétnyelvű feliratok, az önálló magyar tannyelvű Bolyai és az anyanyelvű orvosi és gyógyszerészeti képzés mielőbbi visszaállítása vezetett a konfliktus kirobbanásához. Ön is osztja ezt a számunkra fura véleményt?

– A türelmetlenségről szóló állítás nagyjából állja a helyét. Bár mindaz, amit a magyarság követelt, és ahogyan követelte, jogos volt és demokratikus. Vagy legalábbis nem jelentett okot egy interetnikus konfliktus kirobbantására. Semmi szín alatt!

Ami a Bolyai visszamagyarosítását illeti, ehhez jómagam is megpróbáltam hozzájárulni. Személyesen kerestem fel a román középiskola, a Papiu igazgatóját, Ioan Titeát, akinek kíváncsi voltam a véleményére. Azt mondta, ők szívesen belemennek az osztálycserékbe: átadnák a néhány magyar osztályt, és fogadnák a Bolyaiból a román gyerekeket. Így képzelte el a Bolyai vezetősége is.

Miután külön-külön mindkét igazgatóval megtárgyaltam a forgatókönyvet, abban állapodtunk meg, hogy másnap fél 1-kor Titea irodájában találkozunk. Én már negyedkor ott voltam, és együtt vártuk a Bolyai igazgatóját. De nem jött se fél 1-re, se háromnegyedre; 1 órakor felálltam, és átmentem a Bolyaiba. Az igazgató azzal fogadott, hogy a szülői bizottság lebeszélte az aznapi találkáról. Megdöbbentem. Éreztem, hogy az egészből nem értek semmit. Elköszöntünk egymástól, és abban a pillanatban eldöntöttem, hogyha nem tudják megoldani a gondjukat a segítségemmel, tegyék anélkül.

– Petre Roman önéletrajzi könyvében arról írt, hogy az ország feldarabolásától tartott. Erdélyi románként hogy érezte, fennállt ennek lehetősége?

– Nem, semmiként. Nem hinném, hogy az az időszak alkalmas lett volna Erdély függetlenségének kikiáltására. Azokban a napokban, hetekben nem is volt időnk ilyesmin gondolkodni. Számos más, sürgősebb és fontosabb tennivaló akadt.

– Erdély leválása veszélyt jelentett volna az itt élő román többség számára?

– Mint említettem, ’89 utolsó napjaiban, 1990 elején meg se fordult ilyesmi a fejemben. Kollégáimmal az ipari egységeket jártuk, és sorra alakítottuk a gyári FSN-eket. December 22-t követően, az igazgatók menesztésével, számos vállalatnál légüres tér alakult ki. Ránk hárult a tűzoltás szerepe, mielőbb meg kellett nyugtatnunk a kedélyeket, és minden egységben segítenünk kellett felállítani az új vezetést.

Aztán alig egy hónap elteltével, amikor Iliescuék bejelentették, hogy a Nemzeti Megmentési Front párttá alakul, lesült a képemről a bőr. Főként azok után, amit Bukarest utcáin műveltek az ellenük tüntetőkkel. De visszatérve a kérdésre:

nem hinném, hogy Erdély függetlenedése valaki számára is veszélyt jelentene. Bő tíz évvel ezelőtt, Sabin Gherman és néhai Jakabffy Attila mellett ott voltam a Pro Transilvania mozgalomban. Ma is hiszem és vallom, hogy Erdély önrendelkezése mindannyiunk hasznára válna.

Románia határain belül. A négy hatalmi ágból csak az egyiket, a végrehajtót kellene teljes egészében az erdélyiek kezébe adni, és a történelmi régió élére egy kormányzót állítani úgy, mint több más nyugati államban.

– Az idők során nyilvánosan is elmondta, hogy nemcsak a román pártokban, az RMDSZ-ben is csalódott. Mi az, amit a leginkább fel tud róni a szövetségnek?

– Nem rovok én fel semmit az RMDSZ-nek, mert jobboldali beállítottságú emberként úgy érzem, nem az én politikai alakulatom, nem engem képvisel, és nincs is semmiféle közvetlen kapcsolatom vele. Viszont meggyőződésem:

úgy, ahogy a román pártokba, a rendszer az RMDSZ-be is beépítette a maga embereit.

Különben én a Demokratikus Konvencióban is csalódtam, méghozzá közvetlenül az 1996-os választások megnyerése után. Az idő tájt a Polgári Szövetség (AC), majd a Polgári Szövetség Pártja (PAC) megyei elnöki tisztségét foglaltam el. Miután megláttam, hogy kik vették át a hatalmat, kiszálltam, azt mondtam, ez a politikai alakulat sem képvisel már engem.

– A márciusi események dossziéjának újranyitása, a háttérben meghúzódó bűnösök felfedése érdekében nem lenne hatásosabb, ha ezt nemcsak a magyarok kérnék, hanem a demokratikus gondolkodású román emberek is?

– Én elsősorban azt szeretném megtudni, ki lövetett az utcára kivonuló tömegekbe 1989. december 22-e előtt. És arra is kíváncsi volnék, ki szervezte meg az úgynevezett terroristák országos balhéját. Ha az RMDSZ segít ezekre a kérdésekre választ találni, én is segítek abban, hogy megtudjuk, kik manipulálták 1990 márciusában a Hodákról és Libánfalváról behozott román parasztokat. Amúgy meggyőződésem, hogy mindkét esetben ugyanazok voltak a háttérben. Ugyanazok, akik decemberben lövettek, eljátszották a terroristás bohózatot, azok szervezték meg a Görgény-völgyiek behozatalát is. Azok, akik közül sokan – maguk vagy gyermekeik révén – ma is vezetői tisztségben vannak. És még senki nem vonta felelősségre őket.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport