Elemző: a „románizmus” karbantartását, a megkésett román nemzetépítést szolgálja a székely autonómia bukaresti elutasítása

Elemző: a „románizmus” karbantartását, a megkésett román nemzetépítést szolgálja a székely autonómia bukaresti elutasítása

Fotó: Beliczay László

A megkésett nemzetépítés, a „románizmus” eszméjét szolgálja, hogy a mindenkori bukaresti politikum elutasítja a magyar autonómiatörekvéseket – jelentette ki a Krónikának Pászkán Zsolt elemző. A Magyar Külügyi Intézet szakértője rámutatott: az elutasítás propagandacélokat is szolgál, ugyanakkor hatalmi vetületei is vannak, a románok magyarok feletti hatalmának illúzióját biztosítja. Ugyanakkor a Moldovai Köztársaság feletti uralom megszerzését, illetve más régiók autonómiatörekvéseinek a megelőzését is szolgálja.

Balogh Levente

2023. december 30., 09:032023. december 30., 09:03

2023. december 30., 20:312023. december 30., 20:31

Az úgynevezett „románizmus” karbantartását, a nemzetépítést szolgálja, hogy Bukarest következetesen és vehemensen elutasítja a magyar autonómiatörekvéseket – jelentette ki Pászkán Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet elemzője. A nagybányai születésű szakértőt annak kapcsán kérdeztük, hogy a román parlament két háza ismét elutasította a magyar autonómiaigényeket megfogalmazó törvénytervezeteket. Kérdésünkre, miért utasítja el ilyen hevesen a román politikum az önrendelkezést, amikor arra számos európai példa van, ami azt bizonyítja, hogy az autonómia szavatolhatja a békés egymás mellett élést, az elemző kifejtette: ennek

az elutasításnak számos rétege van és ezek nem mindegyikének van köze a magyar–román viszonyhoz.

Egyrészről van egy propagandisztikus réteg, amelynek lényege, hogy amennyiben „megadnák” (az idézőjelnek később jelentősége lesz) az autonómiát „a magyaroknak”, akkor a némileg bolsevik folyamatos fejlődési történelemszemlélet alapján elkerülhetetlen és kötelező jelleggel már csak az elszakadás maradna, jókora lyukat ütve „Románia szívén”.

„Ez a felfogás annak ellenére tartja magát, hogy

Idézet
azt a hívei sem tudják elmagyarázni, miként működhetne egy ilyen elszakadt terület, több száz kilométerre az anyaországtól, vagy – mondjuk – az önálló, jelen esetben a román államtól független gazdasági tevékenységhez szükséges földrajzi feltételek (például egy védhető és saját kijáratot biztosító tengerpart) nélkül.

De ennek megmagyarázására nincs is szükség, mert ez valójában nem érv, hanem hívószó, »harci kiáltás« a »románizmus« karbantartására. A következő és kifinomultabb réteg a hatalmi, azaz a román etnikumot képviselő állam (annak közigazgatási, törvényhozási, igazságszolgáltatási, rendfenntartási, titkosszolgálati, gazdasági stb. szerveivel együtt) a közösségi jogok megadásával, vagy meg nem adásával a román etnikum magyar közösség feletti uralmát (de valójában annak a román etnikumban fenntartott illúzióját) tudja megjeleníteni. Tehát

Idézet
azzal, hogy a közösségi jogokat »megadja«, vagy visszavonja, látványosan, hangosan, vagy sunyi módon (de a román etnikum felé kikacsintva) elszabotálja, vagy nyíltan megtagadja (mint most, a három törvényjavaslat esetében), szintén a »románizmus« karbantartását szolgálja,

mert arról biztosítja a román etnikumú polgárokat, hogy az »államuk« gondoskodik arról, hogy a soviniszta műdal továbbra is érvényes legyen (»Mi románok vagyunk, mi románok vagyunk/ Örökké urai ezeknek a földeknek«), és biztosítva a magukat románokként azonosító polgárok számára a »megtűrtek« feletti hatalom illúzióját és a »nagylelkű megtűrői« hamis, de kognitív kényelmet biztosító önképet” – hangsúlyozta Pászkán.

Megkésett nemzetépítés

Az elemző rámutatott: van egy harmadik réteg is, és ez is a „románizmussal”, de ennek „román–román” vetületével van összefüggésben.

„Arról van szó, hogy – véleményem szerint –

Idézet
a román nemzetfejlődés túl későn indult és ezen rövid, nem egészen 150 évből alig 40-50 év alatt olyan gyors ütemben nőtt meg az előzmények nélküli Románia területe és lakossága, és olyan nagy különbségek voltak még az azonos nyelv és vallás miatt egymással látszólag kompatibilis területek és népességek között, hogy azt a bővülések közötti, erre nem mindig megfelelő rövid időszakok alatt nem tudta feldolgozni egy erre amúgy sem alkalmas bukaresti politikai osztály.

És ezt a »növekedési betegséget« csak tovább súlyosbította a bolsevik, majd nemzeti-kommunista korszak. Az előbbi azzal, hogy internacionalista nemzettagadó jellegéből fakadóan megakadályozta egy egészséges és tartós nemzettudat kialakulását/megerősödését, az utóbbi pedig azzal, hogy »nemzetépítésben« a korábbi, történelemhamísításokból, önhízelgésekből és illúziókból felépített réteghez tért vissza és azt igyekezett tartóssá és sokkállóvá tenni. Csakhogy megtörténhet, hogy ez a konvencionálisan »románizmusnak«, vagy románságnak nevezett réteg korántsem olyan erős, mint ahogy azt sokan hiszik, vagy el akarják hitetni, és

Idézet
a »románizmus« nem képes jobban kiállni egy esetleges sokk hatását, mint a »jugoszlávság«, a »szovjetség«, vagy a »csehszlovákság« tette.

Elég megnézni azt az elkeseredett harcot, melyet Bukarest Moldovában, majd Ukrajna segítségét kérve folytatott és folytat még mindig a moldovai nemzettudat ellen. Mert a moldovai nyelv elleni harc nem nyelvi, hanem uralmi harc.

Idézet
A moldovai nyelvet nem azért kellett és kell törölni a moldovai és ukrajnai közéletből, mert nyelvészetileg az nem különbözik a romántól, hanem azért, mert az a Romániától és a »románizmustól« független moldovai nemzettudat jelképe. Márpedig Bukarest attól tart, hogy már pusztán Moldova moldovaiként való létezése belpolitikai kihívást jelent(het) számára, akár megtörténik a Prut és Dnyeszter közötti terület bekebelezése (»egyesítése«), akár nem.

Nem hiába és nem véletlenül használják a román politikusok (a »progresszívektől” a »vadrománokig”) a »két román ország«, »nővér-húg nép« kifejezéseket a két állam viszonyában. És ez nem új félelme Bukarestnek, elég a néhai jászvásári (Iaşi) polgármester, Constantin Simirad kezdeményezésére utalni, aki 1997-ben létrehozta a rövidéletű Moldovaiak Pártját, és melynek címere és zászlaja is a történelmi Moldvára utalt és amelyet aztán 2002-ben a PSD-be történt beolvasztással el is tüntettek. Ugyanakkor éppen ennek a vékony »románizmus«-rétegnek a megóvása érdekében Bukarest számára kényelmes(ebb) magyar, vagy székely »szeparatizmusról« beszélni, mint moldovai (és talán, később dobrudzsai, vagy olténiai) autonómiavágyakról” – hangsúlyozta az elemző.

Szavazatszerzést is szolgál a jól működő magyarellenesség

Felvetésünkre, hogy netán szándékosan, szavazatszerzési céllal akarják fenntartani a magyar–román konfliktust, Pászkán Zsolt kifejtette: a már említett, átfogóbb és szélesebb körű megfontolások, félelmek és törekvések mellett természetesen azonnali haszonlesés is van, márpedig

a magyarellenesség egyike azon kevés kötőelemnek, melyek a fentebb említett „románizmust” összetartja.

„Olyan eszköze ez a román politikusoknak (bármelyik pártról, szervezetről legyen is szó) és általában véve a közéletnek is (tudunk olyan románokból álló, romániai, vagy külföldi finanszírozású NGO-ról, mely bármikor feladatául szabta volna a magyarpárti »érzékenyítést« a román társadalmon belül?!), melyet mindenki, különösebb magyarázat és indokolás nélkül (lásd a fentebbi első réteget) megért, a legkisebb tanyától a fővárosig, és a funkcionális analfabétától a magasan képzett szakemberig. Tehát amíg ez a »mankó« működik, és úgy látjuk, hogy még mindig működik és szavazatokat hoz, addig sem a politikusok, sem a társadalom zöme nem fog lemondani róla” – mutatott rá Pászkán.

Csak a magyarellenességre való „idomítás” beszüntetése révén lehet esély az autonómia elfogadására

Arra is rákérdeztünk: ezek után mi kellene ahhoz, hogy Bukarest belássa: csakis az autonómia szavatolása vezethet a magyar-román szembenállás enyhüléséhez. „Ha cinikus szeretnék lenni, akkor azt mondanám, hogy egy társadalmi szintű agyműtét. Amúgy viszont az, hogy a román társadalom, illetve annak irányítói végre felnőjenek és szembenézzenek saját magukkal és megismerjék saját magukat. Fel kellene hagyni a társadalom oktatáson, médián, a közélet egyik fórumain keresztül zajló magyarellenes idomítással.

Idézet
És meg kellene tanulniuk, hogyan kell megoldani a Rubik-kockát. Mert az elmúlt több mint száz évben úgy viselkedtek, mint a gyatra játékos, aki egyetlen oldal kirakása után (részben jó helyzetfelismeréssel, de zömmel szerencsével és nagyhatalmi érdekből), azt az oldalt szorosan megragadva próbálja kirakni a többit, ami nyilvánvalóan nem fog menni, és előbb-utóbb az egész széteséséhez fog vezetni.

Holott a Rubik-kocka lényege éppen az, hogy meg kell bontani a könnyen összerakott egyetlen oldalt, hogy az összes szín is a helyére kerüljön! Ez lenne az autonómia, sőt, autonómiák elfogadása és az nemcsak a magyar–román, hanem a román–román viszonyokat is tűrhetőbbé tenné” – fejtette ki a Krónikának Pászkán Zsolt.

korábban írtuk

„Ez politikai terrorizmus!” Magyarellenes hőbörgés közepette elutasította a román parlament az autonómiastatútumokat
„Ez politikai terrorizmus!” Magyarellenes hőbörgés közepette elutasította a román parlament az autonómiastatútumokat

A román törvényhozók heves bírálata, sok esetben magyarellenes kirohanása közepette elutasította csütörtökön a bukaresti képviselőház a Székelyföld területi önrendelkezésére és az erdélyi magyarság kulturális autonómiájára vonatkozó törvénytervezeteket.

{K2}

3 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. május 07., kedd

Tonnaszámra próbálják rásózni a penészes, romlott zöldséget-gyümölcsöt a vásárlókra az üzletekben

Több tonna zöldséget és gyümölcsöt vontak ki a romániai piacról ellenőrzései nyomán az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC), egyebek mellett penészes, poros és rovarokkal fertőzött termékeket is.

Tonnaszámra próbálják rásózni a penészes, romlott zöldséget-gyümölcsöt a vásárlókra az üzletekben
2024. május 07., kedd

Nő a közlekedési kultúra? Jóval kevesebb súlyos baleset történt ortodox húsvétkor, mint tavaly

A majálist és görögkeleti húsvétot is felölelő idei hatnapos hosszú hétvégén 42,8 százalékkal kevesebb súlyos közúti baleset történt a tavalyi év hasonló időszakához képest.

Nő a közlekedési kultúra? Jóval kevesebb súlyos baleset történt ortodox húsvétkor, mint tavaly
2024. május 07., kedd

Négy cég „röptetheti” Iohannist utazásai során, mindez több mint nyolcmillió lejébe kerül az adófizetőknek

Négy cég bonyolíthatja le összesen több mint nyolcmillió lej értékben az államfő kül- és belföldi légi utazásait az elnöki hivatal által kiírt közbeszerzési eljárás eredménye alapján.

Négy cég „röptetheti” Iohannist utazásai során, mindez több mint nyolcmillió lejébe kerül az adófizetőknek
2024. május 07., kedd

Már sokadszor kellett új börtönbe költöztetni a román hatóságok által a legveszélyesebbnek tartott bűnözőt

A napokban immár sokadik alkalommal kellett új börtönbe költöztetni Konsztantinosz Passzariszt, a román hatóságok által a legveszélyesebbnek tartott, jelenleg fogva tartott bűnözőt, akit több mint húsz éve ítéltek életfogytiglani szabadságvesztésre.

Már sokadszor kellett új börtönbe költöztetni a román hatóságok által a legveszélyesebbnek tartott bűnözőt
2024. május 06., hétfő

Fittyet hánynak a kiberbiztonságra: sokan még online vásárláskor sem figyelnek a kockázatokra

Bár a romániai lakosság számottevő hányada rendszeresen használja az internetet, nagyon sokan fittyet hánynak a kiberbiztonságra – irányítja rá a figyelmet egy friss elemzés.

Fittyet hánynak a kiberbiztonságra: sokan még online vásárláskor sem figyelnek a kockázatokra
2024. május 06., hétfő

Közel nyolcvan nagyszabású akcióban több mint 1200 házkutatást tartott a gazdasági rendőrség

A gazdasági rendőrség az év első három hónapjában országszerte 78 nagyszabású akciót hajtott végre a bűnözői csoportok felszámolása érdekében, és összesen 1226 házkutatást tartott.

Közel nyolcvan nagyszabású akcióban több mint 1200 házkutatást tartott a gazdasági rendőrség
2024. május 06., hétfő

Volt román miniszter: Romániában és Moldovában jobb élni, mint Budapesttől nyugatra

Jelenleg ugyanakkora erőfeszítéssel jobban lehet élni Romániában vagy Moldovában, mint Budapesttől nyugatra – állította Daniel Funeriu volt román oktatási miniszter.

Volt román miniszter: Romániában és Moldovában jobb élni, mint Budapesttől nyugatra
2024. május 06., hétfő

Lassan vége a tavaszi vakációnak: kezdődik a tanév utolsó modulja, szerdán térnek vissza a diákok az iskolapadokba

A diákok május 8-án, szerdán térnek vissza az iskolapadokba az április 27-én kezdődött húsvéti vakációt követően.

Lassan vége a tavaszi vakációnak: kezdődik a tanév utolsó modulja, szerdán térnek vissza a diákok az iskolapadokba
2024. május 06., hétfő

Újra luxusrepülőre pattanhatott Iohannis, hogy átvegye a „washingtoni Oscar-díjat”

Klaus Iohannis hétfőn az Amerikai Egyesült Államokba utazott – az elnök ugyanazt a luxusgépet használta, amellyel tavaly Afrikába és Dél-Koreába utazott – adta hírül a Realitatea Tv.

Újra luxusrepülőre pattanhatott Iohannis, hogy átvegye a „washingtoni Oscar-díjat”
2024. május 06., hétfő

Változékony időjárás várható a héten, a hőmérséklet érezhetően visszaesik, havaseső is lehet

Változékony lesz az időjárás a héten Románia legtöbb régiójában, és miután vasárnap viharok söpörtek végig az ország nagy részén, hétfőn az ország északi felére, kedden pedig az egész országra kiterjednek.

Változékony időjárás várható a héten, a hőmérséklet érezhetően visszaesik, havaseső is lehet