A legnagyobb érdekvédelmi szervezet elnöke szerint a romániai mezőgazdaság céltalanul bolyong az Európai Unióban

Makkay József 2023. március 05., 16:45 utolsó módosítás: 2023. március 05., 17:20

A Romániai Mezőgazdasági Termelők Egyesületeinek Ligája (LAPAR) az ország legnagyobb mezőgazdasági érdekvédelmi szervezete. A 2020-as tisztújításon az elnöki funkciót elfoglaló Nicu Vasile agrárszakember a dél-romániai Fundulea városka határában egy 1150 hektáros farmon gazdálkodik. A LAPAR élén történt vezetőségváltással felerősödött a hatalmon levő kormányok agrárpolitikájának kritikája. A Krónikának adott interjújában Nicu Vasile nyomatékosította: átfogó agrárstatégia hiányában a román mezőgazdaság nagyon nehéz helyzetbe került, amin az európai uniós agrártámogatások sem tudnak érdemben segíteni.

A legnagyobb érdekvédelmi szervezet elnöke szerint a romániai mezőgazdaság céltalanul bolyong az Európai Unióban
galéria
Merre tart a román mezőgazdaság? A LAPAR elnöke szerint gyors stratégiaváltásra van szükség Fotó: Beliczay László

– A Romániai Mezőgazdasági Termelők Egyesületeinek Ligája rendezvényein, illetve a román sajtónak adott interjúiban ön élesen kritizálja a romániai mezőgazdaság nehézségeit, amelyeken az európai uniós agrártámogatások sem tudnak segíteni. Miért tartja ennyire rossznak a román mezőgazdaság helyzetét?

– A mezőgazdaság megítélésekor nem szabad eltekinteni a teljes román gazdaság helyzetétől. Egyetlen sarokszámot emelek ki: a román állami költségvetésbe befolyó pénzeknek mindössze a 42 százalékával gazdálkodik az ország: ennyi forrás marad az állam napi működésének fenntartására, amibe bele kell kalkulálni a gazdaság – benne a mezőgazdaság – működtetését is.

A teljes költségvetés nagyobb része – a pénzek 58 százaléka – jelenleg adósságszolgálatra megy el.

Az ország horribilis összegeket költ a felvett hitelek kamataira és a törlesztőrészletekre. Ez nagyon szűk mozgásteret biztosít a mindenkori kormány számára, amit a mezőgazdaság is megszenved.

– A következő négy esztendőben a romániai mezőgazdaság 16 milliárd euró európai uniós támogatást költhet el. Ha ehhez hozzászámoljuk az országos helyreállítási tervre (PNRR) érkező eurómilliárdokat, akkor nem volna ok panaszra...

– Ez csak a látszat. Az uniós pénzekkel az a gond, hogy nem arra használhatjuk, amire az ország fejlesztéséhez leginkább szükség volna. Egyetlen példát hangsúlyoznék: az országos helyreállítási terv 65 százaléka klímacélokat szolgál. Ennyire voltak képesek Románia brüsszeli tárgyalói, beleértve a 33 európai parlamenti képviselőt is. Kérdezem, hogy mekkora iparunk van, aminek ,,klímasemleges” átalakításához ennyi pénzre van szükség?

Ebből a pénzből feldolgozóipart kellene teremteni, hogy ne exportáljuk olcsón a mezőgazdasági nyersanyagokat az Európai Unió nyugati tagországaiba, és onnan drágán hozzuk vissza a készterméket.

De nem erre kapunk pénzt! Ha figyelemesen megnézzük a Romániának szánt uniós források felhasználásáról szóló brüsszeli rendelkezéseket, rájövünk, hogy ezek a pénzek úgy érkeznek az országba, hogy Romániának nincs több évtizedre szóló, hosszú távú ipari és mezőgazdasági fejlesztési terve. Ha nincs terv, akkor nem lehet érte lobbizni! A klímacél szépen hangzik, de ezekből a pénzekből nem lesz hatékony ipar, sem fejlett mezőgazdaság.

A LAPAR elnöke, Nicu Vasile egy tavalyi őszi magyar gazdarendezvényen a Maros megyei Mezőpanitban. Nem kíméli a politikusokat Fotó: Makkay József

– Úgy érti, hogy a mezőgazdaságnak szánt uniós agrártámogatásokkal nem lehet érdemben előmozdítani az agrárágazat fejlesztését?

– Nem lehet, mert ahhoz jól átgondolt agrárstratégia kell, hogy lássuk tisztán, milyen irányba kell fejleszteni a mezőgazdaságot. Ma a falvaink rohamosan kiürülnek. Az elmúlt három évtizedben 27 mezőgazdasági miniszter váltotta egymást. A koalíciós kormányváltással idén új mezőgazdasági miniszterünk lesz, a rendszerváltás óta, immár a 28. Átfogó stratégia hiányában rövid mandátuma alatt minden miniszter mást akar megvalósítani. Valamit elkezd, ami a távozásával félbeszakad, és jön az utódja, aki teljesen mást tart prioritásnak. Ebből alakult ki az elmúlt harminchárom esztendő fejetlensége. A román agrárágazat sanyarú helyzetét mindennél jobban szemlélteti néhány adat: a mezőgazdasági kifizetési ügynökség (APIA) nyilvántartásában 830 ezer gazda, kisebb, nagyobb farm szerepel. Ezeknek valamivel több mint három százaléka, 27 ezer farm van fiskálisan bejegyezve: olyan agrárvállalkozások, amelyek számlázni tudnak, így bekapcsolódnak az ország gazdasági vérkeringésébe. Még egy elgondolkoztató adat: a több mint nyolcszázezer gazda közül mindössze 21 ezren igényeltek tavaly gázolajtámogatást. Ez a romániai mezőgazdaság nagyon nehéz helyzetét mutatja.

– Az uniós pályázatokon elnyert támogatások révén sok gazda tudná bővíteni farmját, és ezek a pénzek bekerülnek a gazdaságba. Mit kellene a pályázatok körül változtatni?

– Mivel nincs évtizedekre szóló országos agrárstratégia, a támogatások is esetlegesek. Nem tudjuk, hosszabb távon mire volna leginkább szükség egy-egy mezőgazdasági ágazat fejlesztéséhez. A mai helyzetben a romániai farmer nagy gondja, hogy az ötven százalékos EU-s pályázati támogatásnál az önrész biztosításához igényelt bankhitel kamata nagyon megdrágult. Míg a nyugat-európai országokban a gazdák nulla százalékos kamattal kapnak hitelt, nálunk a mezőgazdasági kölcsönök megfizethetetlenné váltak, ezért az agrárvállalkozások eladósodtak. Azt is ki kell mondani, hogy a brüsszeli megszorítások miatt uniós pályázatokra csak uniós – elsősorban nyugat-európai – országokból hozhatunk be mezőgépeket és egyéb berendezéseket. Ezek Romániában viszont drágábbak, mint a gyártó országban. Az árkülönbség a bukaresti Versenyhivatalnak is feltűnt: megbüntetett egy-két nagy mezőgépforgalmazó céget, de a jelenséget nem szüntette meg. Mi több,

drágábban kapunk rosszabb minőségű mezőgépeket, mert a multinacionális vállalatok nem ugyanazt gyártják le Németországnak és Romániának, vagy Kelet-Európának.

A másik nagy gond, hogy a területalapú támogatások Nyugat-Európában sokkal nagyobbak, mint Romániában. Az EU tagállamai közül a romániai gazda kapja az egyik legkisebb agrártámogatást.

Tüntető gazdák. A sok ígéret ellenére egyre több gonddal küszködnek Fotó: Portalsm.ro

– Az országos helyreállítási terv kapcsán a klímacélokat hangsúlyozta. Nehéz helyzet van a mezőgazdaságban is, hiszen az új uniós direktívák szerint 2030-ra ötven százalékkal kell csökkenteni a mezőgazdaságban felhasznált műtrágya- és növényvédőszer-mennyiséget. Ez milyen változásokat hozhat?

– Beszéljenek ismét az adatok. A román mezőgazdaságban átlagban 0,7 kg/hektár aktív hatóanyagtartalmú vegyszerfelhasználás történik. Több nyugat-európai ország esetében ez a tízszerese a romániai vegyszerhasználatnak: a németek például 7 kg-ot használnak hektáronként. El tudja képzelni, hogy mekkora bukta lesz a román mezőgazdaságnak, ha Brüsszel egységesen ötven százalékkal csökkenti a növényvédő szerek és a műtrágyák felhasználását? Egész Kelet-Európában súlyos problémák adódnak ebből, de Romániában kiváltképpen. Egy másik uniós direktíva szerint a termőföldek egy részét kötelezően pihentetni, parlagoltatni kell. Az uniós követelést Románia küldöttsége tárgyalások nélkül írta alá. Kérdem én, milyen alapon született ez a döntés, amikor nincs hivatalos kimutatásunk arról, hogy az ország 14,3 millió hektárnyi mezőgazdasági területéből mennyit dolgozunk meg és mennyi hever parlagon? Elég végig utazni az országon – Moldvában, Erdélyben és Havasalföldön egyaránt –, hogy az ember megrémüljön a parlagon heverő földek látványától. Milyen megfinanszírozható klímacélokról beszélhetünk, amikor sem működő iparunk, sem hatékony mezőgazdaságunk nincs?

– A romániai mezőgazdaság és feldolgozóipar legnagyobb anomáliájaként ön a masszív élelmiszerimportot nevezte meg. Van-e esély arra, hogy ez csökkenjen?

– Tavaly négymilliárd eurós deficittel zárta az ország az élelmiszerimportot. Mezőgazdasági nyersanyagokat exportálunk és nagy mennyiségű élelmiszert importálunk, mert hiányoznak a versenyképes feldolgozóüzemek. Gondoljunk bele: Romániában él az Európai Unió 27 tagállama mezőgazdasági termelőinek 34 százaléka. Ennyi gazdával mi állítjuk elő az uniós mezőgazdasági termelés 3,2 százalékát... Ezzel szemben a bolgárok az unióban tevékenykedő agrártermelők 1,9 százalékát teszik ki, és megtermelik az uniós mezőgazdasági összszükséglet 1,6 százalékát. Annak ellenére, hogy Romániai hagyományosan agrárország, a mezőgazdasági termelés hatékonysága nagyon alacsony.

– Agrárvállalkozóként gabonatermesztéssel foglalkozik. Hogyan érinti a zuhanó gabonaár?

– Hazai gabonatermelőkként nagyon megszenvedtük, hogy Ukrajnából olcsó és ellenőrizetlen minőségű gabonát hoztak be. Miközben tonnánként hatezer lejért vásároltam műtrágyát, ki lehet számolni, hogy a mai gabonaárak mellett hogyan tudunk rentábilisan búzát termelni. A válaszom: sehogy! A gabonatermesztéssel foglalkozó farmereknek hatalmas gabonakészleteik vannak, miközben Románia több milliárd euró értékben importált gabonát. Félő, hogy az új termés betakarításáig sem találunk vevőre. Olcsó vigasz, hogy uniós forrásokból segítséget ígértek, de ez hosszabb távon nem fogja orvosolni a gabonatermesztők helyzetét.

Traktormustra. Mire elég az országba érkező agrártámogatás? Fotó: Makkay József

– Ön részt vesz a mezőgazdasági minisztérium és a mezőgazdasági érdekvédelmi szervezetek tárgyalásain. Észrevételeiknek, javaslataiknak mi a sorsa?

– Informális találkozókról van szó: nem látom azt, hogy véleményünk érdemben hozzájárulna egy hosszú távú agrárstratégia kialakításához. A romániai falvakból szinte mindenki városra ingázik, mert falun nem tudnak megélni. A falunak, a romániai mezőgazdaságnak folyamatosan csökken a népeltartó képessége. Többször felvetettem, hogy térjünk vissza a normalitáshoz: minden faluban legyen helyi pékség, mészárszék, stb., hogy a gazda által megtermelt áru helyben maradva bekerüljön a gazdasági körforgásba. A romániai mezőgazdaság és élelmiszeripar területén gyors változásokra van szükség. Minél hamarabb sikerül ezt meglépni, annál gyorsabban talál magára az ország agrárpotenciálja. Ehhez azonban olyan kiszámítható agrárstratégia kell, amiért körömszakadtáig harcolunk Brüsszelben. Szomszédaink közül volna kitől tanulni!

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport