avatar
Balogh Levente

2024. január 19., 11:12

Hogyan válasszuk le Budapestről az erdélyi magyarokat?

A romániai közbeszédben időről időre felbukkan az az elmélet, miszerint ahhoz, hogy a romániai magyarok és románok közötti helyzet normalizálódjék, „le kell választani” a magyarokat Budapestről – de legalábbis csökkenteni kell az anyaországhoz fűződő viszonyuk mértékét.

Legutóbb, a héten Sabina Fati újságíró vetette fel a gondolatot a Deutsche Wellének írt publicisztikájában. Az apropó a Tőkés László által az elmúlt héten kiadott nyilatkozat, amelyben az EMNT-elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy az erdélyi magyarság Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé került, további fogyatkozását pedig csak közösségi jogainak – vagyis a különböző szintű autonómiák – kivívásával kerülheti el.

A román szerző liberális szemszögből reagált Tőkés közleményére, vagyis nem tekinti ugyan teljes mértékben ördögtől valónak a magyar jogköveteléseket, de azért a területi önrendelkezést ő sem tartja elfogadhatónak, Tőkést pedig – csatlakozva az 1989-es forradalom egyik kirobbantóját annak érdemeit kisebbítendő úton-útfélen pocskondiázó román körökhöz – laza csuklómozdulattal csupán „szélsőségesként” aposztrofálja. Egyben követendő példaként állítja be a francia-német „megbékélés” jegyében kiadott közös történelemkönyvet, emellett írásából az szűrhető le, mintha összeférhetetlennek tartaná, hogy a romániai magyar közösség nem csupán Bukaresttel, hanem Budapesttel is kapcsolatban áll – ráadásul utóbbival egyre szorosabban.

Előzetesen megjegyeznénk: értékelendő, hogy a szerző próbál némi megértést tanúsítani, és megkísérel toleránsnak tűnni. Ugyanakkor, bár a jóindulat kiérezhető, az írás a helyzet ismeretének hiányát tükrözi, jóformán teljesen félreértelmezi azt. Ráadásul emellett ott lapul némi leereszkedés is, mintha az erdélyi magyar közösség valami problémás gyerek lenne, akinek az okos bukaresti nénik és bácsik majd a haladó elvek mentén megmutatják, hogyan illik viselkedni, és kivel milyen mértékben ildomos kapcsolatokat ápolni. Tőkés „leszélsőségesezése” pedig egyszerűen minősíthetetlen és elfogadhatatlan gesztus – bár mostanában progresszív körök részéről megszokhattuk, hogy egyéb érvek híján csupán arra képesek, hogy szélsőségesnek titulálják azokat, akik a hagyományos, nemzeti értékeket képviselik.

Az egész eszmefuttatásból kiszűrhető némi fennhéjázás az autonómiaigényekkel szemben, bár az már előrehaladás, hogy ha a területi önrendelkezést nem is, legalább a kulturálist elfogadhatónak nevezi. A közös történelemkönyv fetisizálása több évtizedes ötlet. Csak arra még mindig nem született érdemi válasz, hogy mivel javítaná a magyar közösség helyzetét. Mitől növelné a toleranciát a magyar diákban, ha a nagy, közös történelemkönyvben is olvashatja a valós történelemként tálalt román mitológiát a dáko-román kontinuitás című ostobaságról, amit a magyarokkal szembeni román frusztráció szült, és amely nem más, mint a gall-római összeolvadáson alapuló francia geneológia gyenge másolata? Ráadásul a német-francia példa lobogtatása vagy a tudatlanságot, vagy a sanda hátsó szándékot bizonyítja az arra hivatkozók részéről, hiszen a franciaországi németek asszimilációját nem állította meg a közös történelemkönyv sem.

Az a rögeszme, hogy mesterségesen el kell szakítani az erdélyi, partiumi és bánsági magyar közösséget az anyaországtól, szintén nem a jóindulat jele, így a toleranciájukat fitogtatni akaró román illetékesek számára szolgálnánk némi háttérinfóval: a téma forszírozása egyrészt nem tekinthető baráti gesztusnak, másrészt végképp nem látni, ez miben javítaná a romániai magyar közösség helyzetét. Érthetetlen, honnan veszik egyesek azt az ostobaságot, hogy az elszakított nemzetrészek és az anyaország közötti köteléket a jelenlegi magyar kormány „mesterségesen” alakította ki, hiszen az a magyarországi gulyáskommunista és a román nacionálkommunista diktatúra bukása nyomán szervesen jött ismét létre, ahogy a határok ismét átjárhatóvá váltak, és a nemzetrészek ismét közvetlenül fölvehették egymással a kapcsolatot.

Akik állandóan erre hivatkoznak, egyszerűen nem hajlandók felfogni, hogy a magyarok elsöprő többsége egységes magyar nemzetben gondolkodik, és nem csupán azért, mert ma nagy részük visszakapta a magyar állampolgárságot, amelytől a történelem viharai őt vagy a felmenőit megfosztották. És nem is csak a Budapestről érkező – egyébként egy anyaország és a határokon kívül élő nemzetrészek viszonyában természetes – támogatások miatt. Bár megjegyzendő, hogy ezek annyiban valóban szorosabbra fonják a köteléket a nemzetrészek között, hogy segítik az erdélyi magyarok kulturális önazonosságának és intézményeinek fenntartását – miközben számos bukaresti intézmény lépései ezzel szögesen ellentétes célokat szolgálnak. Gondoljunk csak a támogatásokkal szembeni román külügyi ágálásra vagy a restitúció megtorpedózásának szándékára.

Szögezzük le: a romániai magyar közösség anyaországáról való „leválasztása” az asszimiliáció felé vezető út kikövezésével lenne egyenértékű – persze ez román körökben egyáltalán nem ördögtől való ötlet. Ha véletlenül nem a magyargyűlölet és a sovinizmus áll mögötte, akkor a másik véglet: a nemzetet és a saját kultúrához, identitáshoz és nemzeti hagyományokhoz való ragaszkodást „elavult konstrukciónak” tartó szélsőséges balliberális hübrisz. (A két véglet a magyarok kapcsán román szempontból szerencsésen kiegészíti egymást).

A Bukaresttel szembeni bizalmat amúgy az is igencsak erodálja, amikor ismét csak azt látjuk, hogy a román állam egyik alapvető intézménye, a legfelsőbb bíróság legújabb ítéletével olyan feltételeket akar az államosított ingatlanok visszaszolgáltatásának útjába gördíteni, amelyek célja egyértelműen a restitúció akadályozása. Ha már mindenképpen téma a magyar közösség román állammal szembeni maradéktalan lojalitása, azt épp hogy nem az ilyen gesztusokkal lehet elérni – annál inkább a teljes körű, minél gyorsabb restitúcióval, az anyanyelvi oktatás és a hivatali anyanyelvhasználat maradéktalan szavatolásával, a kétnyelvűség biztosításával minden olyan településen, ahol a magyar közösség jelentős számarányban van jelen.

Magyarán: ahhoz, hogy Bukarestre ne gyanakodva – sőt akár ellenségként – tekintsenek, azon múlik, hogy elfogadják az autonómiaigényeket – kulturálisakat és területieket egyaránt. Azt is el kell fogadni alapvetésként, hogy nem áll ellentétben egymással, hogy a magyar közösség Budapesttel és Bukaresttel is jó viszonyt ápoljon – ehhez azonban nem csupán leereszkedő hátbaveregetések és üres nyilatkozatok kellenek román részről, hanem a romániai magyar közösség érdekeit szolgáló valós intézkedések. Mindazonáltal a nemzeti, nyelvi, kulturális együvé tartozást, valamint az annak gyakorlati, mindennapokban történő megélésére irányuló szándékot, a folyamatos kapcsolattartást az anyaországgal és a többi nemzetrésszel az esetleges kedvező bukaresti intézkedések sem írnák felül.

Abban egyetértünk, hogy az élhető jövőkép felmutatása a mindenkori bukaresti kormányok részéről nagy adósság – igaz, ez nem csupán a sajátos magyar igényekre igaz, hanem a románokéra is, ezt igazolja a tömeges elvándorlás, az, hogy legalább négymillió román keresi külföldön a boldogulást. Az szintén értékelendő, hogy a szerző elítéli Marcel Ciolacu miniszterelnököt, amiért az arrogánsan reagált a magyar autonómiaigényekre. Azt is aláírjuk, hogy a követelésekkel szembeni arrogáns reakció nem alkalmas a kapcsolatok javítására – de nem árt ilyenkor a saját szemben is észrevenni a gerendát.

Amíg a magát „haladónak” tartó liberális román értelmiség ugyanolyan arrogánsan – és egyértelműen a helyzet beható ismeretének hiányában – megengedi magának, hogy „szélsőségesnek” bélyegezze azokat a magyarokat, akik a nyilvánosság elé tárják a magyar közösség problémáit, és szót emelnek a jogos önrendelkezési követelések mellett, addig aligha közeledhet a két nemzet álláspontja a magyar közösséget érintő alapvető kérdésekben.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
1 HOZZÁSZÓLÁS
A bűnvallástól a jó cselekedetig
Ábrám Zoltán 2024. február 19., hétfő

A bűnvallástól a jó cselekedetig

Köztudott, hogy a Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit volt igazságügyi miniszter lemondását kiváltó kegyelmi ügy érintettje, K. Endre zabolai származású.

Iohannis és a román megfelelési kényszer
Balogh Levente 2024. február 16., péntek

Iohannis és a román megfelelési kényszer

Miközben megfelelési kényszertől hajtva buzgón visszhangozza az Európai Unió konszenzusos döntéshozatali mechanizmusának felszámolását sürgető nyilatkozatokat, Románia gyakorlatilag a saját érdekei ellen lép fel az EU-ban.

Köszönjük, Novák Katalin!
Ábrám Zoltán 2024. február 12., hétfő

Köszönjük, Novák Katalin!

Bár felmérés nincs róla, az eddigi hozzáállások alapján bizonyára nem tévedek, ha kimondom: az erdélyi magyarok döntő többsége szomorú szívvel és megdöbbenéssel vette tudomásul Novák Katalin köztársasági elnök lemondását.

Egy lemondás anatómiája
Balogh Levente 2024. február 11., vasárnap

Egy lemondás anatómiája

Több mint bűn: hiba – hangzik az Antoine de Boulay grófnak, Meurthe megye küldöttének tulajdonított, a napóleoni idők egyik vitatott döntését jellemző bonmot, és most Novák Katalin pedofilügyben hozott kegyelmi döntése is ebbe a kategóriába soroltatott.

Katonadolog
Balogh Levente 2024. február 09., péntek

Katonadolog

Egy országot kergetett pánikba a román hadsereg vezérkari főnöke felelőtlen kijelentésével, amely szerint előbb-utóbb orosz támadás várható Moldova ellen is, ezért a polgároknak katonai kiképzést kellene kapniuk.

Tanár-diák-szülő konfliktus, amit a tanügyi rendszer nem tud kezelni
Makkay József 2024. február 07., szerda

Tanár-diák-szülő konfliktus, amit a tanügyi rendszer nem tud kezelni

Tanár-szülő konfliktusokról szóló panaszok sorakoznak a megyei tanfelügyelőségeken, amelyekre megoldást kell találni. A legtöbb esetben azonban nehéz elfogulatlanul dönteni, mert ahogy mondani szokás, az igazság valahol középen van.

Erdély, a mélyromán föld
Balogh Levente 2024. február 02., péntek

Erdély, a mélyromán föld

Valaki elmondhatná Marcel Ciolacu román miniszterelnöknek: ha valakinek békeüzenetet szeretne tolmácsolni, akkor határozottan ellenjavallott, hogy ezt úgy tegye, hogy az üzenetet minden jószándék mellett virtigli provokációba csomagolja.

Színjáték választásokkal
Rostás Szabolcs 2024. február 01., csütörtök

Színjáték választásokkal

Láthatóbban kirajzolódnak immár annak a bukaresti kormánykoalíciós elképzelésnek a kontúrjai, amellyel kiszivárgott információk szintjén már hosszú ideje tesztelte a romániai nyilvánosságot a balliberális hatalom.

Vesztébe rohan az európai mezőgazdaság?
Makkay József 2024. január 31., szerda

Vesztébe rohan az európai mezőgazdaság?

Uniós rendszerhibáról beszélhetünk, amely minden tagország gazdatársadalmát sújtja, de sokan még nincsenek tisztában azzal, hogy mekkora a baj. Az viszont jelzésértékű, hogy az Atlanti-óceántól a Fekete-tengerig mindenhol megmozdultak a gazdák.

Kétállami taktikázás Izraelben Washington és Teherán között
Balogh Levente 2024. január 26., péntek

Kétállami taktikázás Izraelben Washington és Teherán között

Miközben Izrael élet-halál harcot vív Gázában a Hamász terroristái elleni háborúban, egyre keményebb diplomáciai csatákba bonyolódik a Nyugattal is.

Vélemény
avatar
Balogh Levente: Iohannis és a román megfelelési kényszer

Miközben megfelelési kényszertől hajtva buzgón visszhangozza az Európai Unió konszenzusos döntéshozatali ...

avatar
Ábrám Zoltán: Köszönjük, Novák Katalin!

Bár felmérés nincs róla, az eddigi hozzáállások alapján bizonyára nem tévedek, ...

avatar
Balogh Levente: Egy lemondás anatómiája

Több mint bűn: hiba – hangzik az Antoine de Boulay grófnak, Meurthe megye küldöttének tulajdonított, a napóleoni ...

Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport