„Támadás folyik a hagyományos értékek ellen” – Sófalvi Szabolcs népszavazásról, családról, „természetellenes dolgokról”

Szucher Ervin 2018. október 24., 11:34 utolsó módosítás: 2018. október 30., 13:44

Reális veszélynek tartja Sófalvi Szabolcs marosszentgyörgyi polgármester, hogy a család meghatározásáról szóló népszavazás érvénytelensége után Romániában is kezdeményezni fogják a melegházasság engedélyezését. Az elöljáró az orvostudományra hivatkozva azt vallja: a homoszexualitás gyógyítható.

„Támadás folyik a hagyományos értékek ellen” – Sófalvi Szabolcs népszavazásról, családról, „természetellenes dolgokról”
galéria
Fotó: Haáz Vince

– Mit jelentett a család fogalma az Ön számára az alkotmánymódosító referendum előtt, és mit jelent most, az érvénytelennek bizonyult népszavazás után?

– Magánemberként azt vallom, hogy a család az a megtartó erejű fészek, amelyben egészségesen növekedhetnek a gyermekek. Alapját a nő és a férfi jelenti. Polgármesterként azt mondom, a család a társadalom egyik alappillére. Ezt mondtam több mint tíz évvel ezelőtt is, amikor először szálltam versenybe az elöljárói székért, ezt vallom most is. Már akkor hangsúlyoztam,

társadalmi szempontból rendkívül fontos, hogy egy település, egy térség vagy akár egy ország közösségét erős családok alkossák.

És amikor családokról beszélek, nem csak a férfi-nő-gyerek klasszikus felállásra gondolok, hisz nem lehet kirekeszteni az özvegyeket vagy az unokáikat nevelő nagyszülőket sem. Úgy érzem, nézetem megállja a helyét, hisz a marosszentgyörgyiek nem csak 2008-ban szavaztak bizalmat nekem, hanem utána még kétszer, méghozzá 85 százalékos többséggel, ráadásul a község lakóinak fele román nemzetiségű.

– Ezek szerint a családról alkotott felfogása áll a gyermekbarát községtervezés, továbbá a fiatalok számára felekezettől függetlenül tartott házassági felkészítők, jegyeskurzusok mögött is.

– A feleségemmel és sok más szakemberrel együtt több mint tizenkét éve családpasztorációval is foglalkozunk, jegyeskurzusokat, házasságra való felkészítőket tartunk. A fiatalok megszokták, hogy egy sofőr-vagy nyelvvizsgára tanulniuk kell, különben könnyen kudarcot vallanak. De éppen úgy fel kell készülni a házasságra is nem elegendők a filmekben látottak, a barátoktól hallottak, vagy az internetről szerzett információk. A felületesség számos házasságot zsákutcába vezetett. Ha nem készülsz fel a buktatókra, a veszélyekre – mert bizony egy házastársi kapcsolat ilyeneket is rejteget –, könnyen belebotlasz már az első akadályba. Éppen ebből a meggondolásból álltam ki a népszavazás során feltett kérdés mellett. Olyan veszélyek leselkednek társadalmunkra, amelyek valószínűleg nem egy-két éven belül fognak megmutatkozni, de előbb-utóbb hozzánk is begyűrűznek Nyugatról.

– A fentiek ismeretében nagy csalódást okozhatott Önnek a népszavazás eredménye. És mi a véleménye politikai alakulatának, az RMDSZ-nek majdhogynem semleges hozzáállásáról?

– Borítékolható volt, hogy a referendum a részvétel szempontjából kudarcra ítéltetett. Egyrészt túl rövidnek bizonyult a kihirdetése és a megszervezése közötti harminc napos időszak, nem hogy érvelni, de a lakosság tájékoztatására sem volt idő! Az emberek zöméhez el sem jutott az információ, legfeljebb ilyen-olyan álhírek, mint például az, hogy az egész csak blöff, kidobott pénz, egy bizonyos kisebbség diszkriminációja, és egyébként is: nagy csalások várhatók. Ezek közül egyik sem bizonyult igaznak. Pedig nagy volt a tétje a népszavazásnak. Kommunikációs szakemberként, illetve a közigazgatásban dolgozó személyként jól tudom, hogy a negatív információk sokkal hamarabb terjednek és hatásosabbak, mint a pozitív üzenetek. Az ország szociális, politikai és gazdasági helyzete, a román kormánypárt és vezetőjének megtépázott tekintélye miatt az emberek sokkal könnyebben kaphatók a protest szavazásra vagy a bojkottra. Mindemellett a népszavazás nem a „Maradj otthon!”-féle kampány miatt bukott el, hisz ez az üzenet is az állampolgárok alig tíz százalékához juthatott el. Azok, akikhez egyáltalán eljutott az információ, de nem mentek el szavazni, utólag belátták, hogy félreértették a népszavazás lényegét. Kiderült: senki nem csalta el a referendumot, mint ahogy az is hazugság volt, hogy a kérdés óriási csapdát rejt, hisz egyebekről is szavazunk, nem mindössze a házasság fogalmáról, vagy hogy az egész csak Liviu Dragnea és a köré tömörülő korrupt politikusok érdekeit szolgálja.

Az erdélyi magyarság közvetlenül vagy közvetett módon már több ízben megfogalmazta, hogy a nő és a férfi között létrejövő házasságot komoly értéknek tartja, és ezt védelmezni kell, ugyanúgy, ahogyan ezt Magyarország is megtette.

Az erdélyi magyarok a jelenlegi anyaországi vezetésnek a nemzeti és keresztény értékeket, valamint a családokat védelmező politikájával értenek egyet – lásd az áprilisi országgyűlési választások erdélyi eredményeit. Márpedig az anyaországban már évekkel ezelőtt alkotmányba foglalták, hogy a házasság egy férfi és egy nő között jöhet létre. Ez nem valaki ellen irányul – mint ahogy itt, Romániában sem az lett volna a cél –, hanem a hagyományos értékek megőrzése mellett szól. Úgy éreztük, az RMDSZ most nem állt ki teljes mellszélességgel ezen értékek megőrzése mellett, sőt olyan hangok is voltak, hogy közel állunk ugyan a jelenlegi magyar kormányhoz, de ebben a kérdésben – mely számos brüsszeli politikus haragját is kiváltotta – nem kell feltétlenül Orbán Viktorék mögé felsorakozni. Az RMDSZ hivatalos álláspontját megelőzően számos negatív vélemény látott napvilágot, szintén a szövetség politikusainak tollából. Már-már kezdtem azt hinni, hogy ez az RMDSZ felső vezetésének is az álláspontja, mire megszületett a szavazásra buzdító állásfoglalás. Utána én is tollat ragadtam, és a saját költségemre, a sajtóban elkezdtem pozitív üzeneteket megfogalmazni.

– Miért tartotta ezt fontosnak, ha előre tudta, hogy kudarcba fullad a népszavazás? És mire alapozza ama sokat bírált kijelentését, miszerint ha nem lesz érvényes a referendum, akkor külföldről pénzelt aktivisták és szervezetek követelni fogják például az azonos neműek házasságának és a többnejűségnek az engedélyezését, a testvérek közötti nemi kapcsolatok elfogadását, sőt az állatokkal való közösülés elfogadását is?

– Magánemberként és polgármesterként egyaránt lelkiismeretbeli kötelességemnek tartom az informálást és az igazmondást. Különösképpen ilyen fontos kérdésben, mint a férfi és nő közötti házasság, amelyet egyre több támadás fog érni. Nem kell prófétának lennem, elég, ha megnézem azon nyugati, és főleg észak-európai államok példáját, ahol a politikusok nem tartották fontosnak, hogy az évezredes hagyományok alapján országuk alaptörvényébe foglalják a házasság fogalmát. Előbb az azonos neműek közötti „ártatlanul” bejegyzett élettársi kapcsolat törvényének a parlamenti elfogadása következik, majd az azonos neműek házasságának és a gyerekek általuk történő örökbefogadásának a legalizálása. Aztán jöhetnek azok az iskolai tananyagok, amelyek arról szólnak, hogy nemcsak két nem létezik, hanem egy harmadik is, ha ma fiú vagy, holnap lehetsz akár lány is. Ezt egyébként idén júniusban Romániában is be szerették volna vezetni.

Más országok mintájára ránk, a „toleráns” többségre és a gyermekeinkre különböző ideológiákat, genderelméleteket próbál ráerőltetni a „hangos és erőteljes” kisebbség, és intoleranciával, diszkriminációval, homofóbiával vádolhatnak meg, ha tiltakozunk ellenük. Pedig csak a normalitást, a többség értékrendjét védenénk.”

Franciaországban sem foglalták alkotmányba, hogy a házasság egy férfi és egy nő között jöhet létre, legyintettek, hogy ez amúgy is szerepel a polgári törvénykönyvben. Igen ám, csakhogy a polgári törvénykönyvet a politikusok egy nap alatt át tudják írni, míg az alkotmánymódosítás népszavazást igényel. Előbb az élettársi szerződést, majd a melegek házasságát legalizálták, aztán kezdték bevezetni az iskolákba a genderelmélet oktatását. Amikor a nép rájött, hogy a politikum átverte, utcára vonult, több mint egy millió ember tüntetett Párizs utcáin, de már késő volt.

Most már a semleges nem bevezetéséről döntenek. Sőt ennél durvábbak is léteznek, és nem kell Kanadába mennünk, elég, ha Dániában vagy Svédországban szétnézünk, mi is történik a túlzott tolerancia nevében.

Sajnálatos, hogy míg én nem sértegettem senkit, engem egyesek nagyon durván kitámadtak, a sajtóban is, az RMDSZ-ben is. Nem reagáltam, ezzel is bizonyítva, hogy szeretem még az ellenségeimet is, de látva, hogy lassan, burkoltan milyen ideológiákat akarnak nyomatni, nem fogok tudni hallgatni. Annál jobban féltem a nemzetemet, a közösségemet, a gyerekeimet!

– Az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsának ülésén is sokan bírálták, Markó Béla volt szövetségi elnök például azzal, hogy őrült butaságokat terjesztett a közösségi oldalon. Hogyan kommentálja ezeket?

– Erről nem szeretnék vitát nyitni, nem voltam ott az ülésen, és tiszteletben tartom a volt elnök, meg mindazok véleményét, akik az ellenpólust képviselik. Még akkor is, ha egyesek nem tartották tiszteletben az én álláspontomat. Amúgy érdekes, hogy miközben az RMDSZ-es honatyák nagy többsége mind a képviselőházban, mind a szenátusban a népszavazás kiírása mellett voksolt, pár nappal később homlokegyenest más nyilatkozatok láttak napvilágot, például hogy a referendum fölösleges pénzkidobás, az esetleges módosítás kirekesztő jellegű stb. Egyszerű polgármesterként milyen következtetést szűrhettem volna le ebből? Amikor láttam, hogy mindenki elkezdte mondani a magáét, én is tollat ragadtam, és kifejtettem a tényekre épített véleményemet az alkotmánymódosításról és a házasság fogalmáról. Nem is hittem volna, hogy ezért fejmosást kapok.

– Ha ön elé állna egy meleg pár, meg tudna-e fogalmazni a tagjai számára pozitív üzenetet?

– Természetesen. Keresztény emberként azt mondom, hogy minden felebarátunkat szeretni kell. Marosszentgyörgyön olyan bűnöző is él, aki megjárta a börtönt; őt sem bélyegezhetem meg, rekeszthetem ki, őt is szeretnem kell. Segítenem kell, hogy megtalálja a helyes utat.

A homoszexualitásról nem én, hanem az orvostudomány nagy része állítja, hogy kezelhető, gyógyítható.

Ha valamelyik gyermekem azzal állna elém, hogy ilyen hajlamot fedezett fel magában, nem taszítanám el magamtól. Ugyanúgy szeretném, mint addig, viszont segíteni próbálnék neki, mivel tisztában vagyok azzal, hogy a homoszexuális hajlamot nem valamiféle génmódosulásnak betudhatóan hordozzák magukban a melegek. Sokszor egy negatív példakép, gyermekkori sérelem, frusztráltság, rossz családkép, a divat, a tendenciózus filmek, a baráti kör visz el egyeseket téves irányba. Ha azt az elméletet fogadjuk el, hogy valaki homoszexuálisként jött világra, és őt így kell elfogadni, holnap jöhet a pedofil, holnapután a nekrofil vagy a vérfertőzést elkövető, hogy bocsánat, én ilyennek születtem, kisebbségként engem is fogadjatok el. Nem hinném, hogy a természetellenes dolgoknak át kell venniük a természetesek helyét.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport