Tisztelettudó mongolok, „sámánpszichológusok”, jurták – Ulánbátorban tanít magyart Pápai Sarolta erdélyi hungarológus

Tisztelettudó mongolok, „sámánpszichológusok”, jurták – Ulánbátorban tanít magyart Pápai Sarolta erdélyi hungarológus

Jégcsúszda Ulánbátorban. Februárban is megesik, hogy mínusz 36 fok alá zuhan a hőmérséklet

Fotó: Magyarné Pápai Sarolta gyűjteménye

Mongólia gyökeresen más világ Európához képest, mentalitás, társadalom, életvitel és szokások tekintetében egyaránt – mondta el a Krónika megkeresésére a zilahi származású Magyarné Pápai Sarolta hungarológus, aki a budapesti Külgazdasági és Külügyminisztérium programjának vendégoktatójaként jelenleg a fővárosban, Ulánbátorban tanítja mongoloknak a magyar nyelvet és kultúrát.

Kiss Judit

2024. február 17., 19:032024. február 17., 19:03

Mongóliában népszerűsíti a magyar nyelvet és kultúrát a zilahi származású Magyarné Pápai Sarolta hungarológus a budapesti Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyar Nyelvi Képzésekért, Diaszpóra és Balassi Programokért Felelős Főosztályának vendégoktatójaként. Jelenleg a Mongol Nemzeti Egyetemen oktat Ulánbátorban 2023 szeptembere óta. Mint a Krónika megkeresésére kifejtette,

ennek a vendégoktatói hálózatnak a keretében mintegy hetvenen dolgoznak szerte a nagyvilágban, ő pedig tavaly pályázta meg az ulánbátori magyar lektori helyet. Magyarné Pápai Sarolta magyar, angol szakos végzettségű bölcsész, a korábbi években többek közt Bulgáriában és Macedóniában dolgozott négy-négy évet a magyar nyelv és kultúra oktatójaként,

így a szláv nyelveket is ismeri, ugyanakkor olaszul is tud. Arról kérdeztük, milyennek érzékeli Mongóliát, hogyan látja az ottani embereket, a társadalmat, a mentalitást, a nyelvet, a gasztronómiát.

„Mongólia teljesen más világ, mint Európa, mentalitás, társadalom tekintetében is. A mongolok – talán azért is, mert buddhisták – teljesen másként látják a világot, mint az európaiak, és ezt nagyon érdekes megtapasztalni. Egyelőre csak Ulánbátorban jártam-vagyok, az ország más részeiben nem, ugyanis már a hideg időszakban érkeztem ide” – mondta el az egyetemi oktató. Hozzátette, nagyon hideg van a mongol fővárosban, februárban is gyakori, hogy mínusz 30 fok alá süllyed a hőmérséklet. „A főváros egyébként nem mondható túl szépnek, tele van új betonépületekkel, felhőkarcolókkal, a peremterületein pedig ott vannak a szegény negyedek, a jurták, kalyibák. Azt tapasztalom, hogy az itteniek mentalitása gyökeresen más, mint otthon: sokkal türelmesebbek, alázatosabbak, és nagyon tisztelettudóak. Például ennek a jele, hogy ha valamit adnak valakinek, akkor azt két kézzel teszik, még egy bankkártyát is” – mondta el Magyarné Pápai Sarolta.

Galéria

Mongol népdalénekesek népviseletben

Fotó: Magyarné Pápai Sarolta gyűjteménye

Arról is beszélt, hogy a diákjain, az egyetemi hallgatókon is azt érzékeli, hogy a tanár-diák kapcsolatban nagyon tisztelettudóak: úgy viselkednek, mint mondjuk nálunk a fiatalok 50-60 évvel ezelőtt.

„De nemcsak a tanárokat tisztelik a fiatalok, hanem egyáltalán az időseket is, sokszor látom azt, hogy a fiatalok mennyire segítik az időseket, karon fogják őket, úgy mennek velük. Ezt nagyon jó érzés látni, megtapasztalni” – mondta az egyetemi oktató.

Azt is megkérdeztük, hogy kiket tanít Ulánbátorban. Magyarné Pápai Sarolta elmondta, három csoportja van: kettő az egyetemen, ez azt jelenti, hogy azok a diákok tartoznak ide, akik úgynevezett elnöki ösztöndíjjal rendelkeznek. Erre az ösztöndíjra a legjobb érettségi eredményeket elért diákok pályázhatnak azzal a céllal, hogy külföldön folytassák felsőfokú tanulmányaikat. Ők választhatnak európai országok közül, vagy akár Amerikában is tanulhatnak tovább. Ezt a mongol állam támogatja, kifizeti a tandíjat, és hozzájárul valamelyest a lakhatásukhoz is. „A magyarul tanulók is mind elnöki ösztöndíjjal rendelkeznek, ők majd szeptembertől Magyarországon folytatják felsőfokú tanulmányaikat. Így csak egy évet tanítom őket, ősztől majd két újabb csoportom lesz. Még van egy csoportom a magyar nagykövetségen is a civilek számára, akiket heti két órában tanítok.” – fejtette ki Magyarné Pápai Sarolta.

Galéria

A morin khuur hagyományos mongol hangszer, ma is zenélnek rajta

Fotó: Magyarné Pápai Sarolta gyűjteménye

A hungarológus – aki végzettségét tekintve angol szakos is – közvetítő nyelv nélkül oktatja a magyart, mert a tanítványai nem nagyon tudnak angolul; néha online anyagokat viszont küld angolul a magyar kultúráról, ami – a fordító programok segítségével – könnyen értelmezhető. Teljesen kezdő szintről oktatja magyarra a mongolokat, akik nagyjából az elején annyit tudnak, hogy a magyaroknak és a mongoloknak van valami rokoni kapcsolatuk amiatt, hogy mindkét nép a hunoktól származik.

„Van vagy kétezer szó, ami hasonló a két nyelvben, de ez nem segít abban, hogy könnyebben tanuljanak. Vannak bizonyos hangzók, amiket nehezebben ejtenek ki, de hát ez minden más anyanyelvű esetében is így van. A motivációjuk egyébként nagyon erős, szeretik a magyarórát,

és amit megkövetelek tőlük, azt elvégzik. Félév végén szóbeli vizsgájuk volt, mert a nyelvet elsősorban a mindennapi életben kell tudniuk használni” – mondta el a hungarológus. Arról is beszélt, hogy a tanulni külföldre készülő tanítványai számára az, hogy Európában szereznek diplomát, mindenképpen az előnyükre válik.

Galéria

Csikorgó hideg jellemzi a téli hónapokat Mongólia fővárosában

Fotó: Magyarné Pápai Sarolta gyűjteménye

„Régen, a kommunizmus idején azok a mongol diákok, akik Magyarországon tanultak, magyarul végezték az egyetemet, aztán visszajöttek Mongóliába. Így többen vannak ezek közül, akik még mindig jól beszélnek magyarul. A mostani hallgatók nagy része angol nyelvű képzésben vesz majd részt Magyarországon – az én hallgatóim közül legtöbben a mérnöki, környezetvédelmi mérnöki szak iránt érdeklődnek” – mondta az egyetemi oktató. Mint fogalmazott, a magyar nyelv ismerete leginkább azért hasznos, hogy majd boldogulni tudjanak Magyarországon. „A magyarok itt kitüntetett figyelemben részesülnek elsősorban a közös múlt miatt. Mindenhol szívesen fogadnak bennünket, és a magyar szónak is nagy a becsülete” – fejtette ki Magyarné Pápai Sarolta.

Kérdésünkre, hogy milyennek látja a mongolok kultúráját, elmondta, hogy a buddhista világszemlélet a jellemző, de a sámánizmus is érezhetően jelen van még.

„Vannak itt még sámánok, akikhez a mongolok úgy járnak, mint az európaiak a pszichológushoz,

akár egészségi, akár lelki gondjuk van. Egyik legnagyobb ünnepük a Holdújév köszöntése, ami általában februárra esik. Ilyenkor a családtagok meglátogatják és megajándékozzák egymást, aminek szigorú sorrendje van: először az idősekhez mennek el, őket köszöntik, akik a „buuz” nevű tésztagombóccal és vodkával kínálják meg a vendégeiket” – ecsetelte Magyarné Pápai Sarolta.

Galéria

Ulánbátor esti fényben. A mongol fővárosban sok a modern, emeletes épület

Fotó: Magyarné Pápai Sarolta gyűjteménye

Természetesen egy főváros mindig más, mint a vidék, Mongóliában Ulánbátoron kívül még három nagyváros van, vidéken pedig még mindig sokan nomádok, akik jurtában laknak, és állattenyésztéssel foglalkoznak. Az ő életmódjuk nagyon különbözik a városiakétól.

„A fővárosiak egyébként azt mondják, hogy ők sokkal stresszesebbek, mint a vidékiek, de ez nekünk fura, mert itt a városiak is sokkal nyugodtabbnak tűnnek, mint az európai ember, akár ahogy az utcán járnak.

Mi a férjemmel próbálunk igazodni hozzájuk, lelassulni. Az idő múlását teljesen másképp kezelik, mint egy európai: például ha valamit megígérnek, biztosan meglesz, csak nem tudni, hogy mikor. Ha valaki sürgeti őket, nem veszik rossz néven” – fejtette ki Magyarné Pápai Sarolta.

Galéria

Vegán khusuur, vagyis tésztabatyu

Fotó: Magyarné Pápai Sarolta gyűjteménye

A mongoloknak van egy gyönyörű ősi kalligrafikus írásuk, ami fentről lefele tart, ezt tanulják is az iskolában, de kevéssé ismerik, mert nem nagyon használják. „Szeretnék a saját írásukat visszaállítani, de sajnos a szovjet idők örökségeként megmaradt, hogy áttértek a cirill betűkre és azt használják. Viszont nem olyan, mint a szláv nyelveknél, hogy ki lehet olvasni – valamennyire macedónul és bolgárul is megtanultam, így van némi rálátásom. A szláv nyelveknél könnyebb, de itt egészen mást olvasnak ki, mint amit a cirill betűk jeleznek, tehát nem fonetikusan írnak. Örülök, hogy egyáltalán ki tudom olvasni a cirill betűket itt” – mondta a hungarológus. Hozzátette, a mongol altáji nyelv, amelynek a szerkezete hasonló a miénkhez, például a mondatban ők is utolsó helyre teszik az igét, képzőket használnak. „Egyébként van lehetőség itt idegen nyelvként tanulni a mongolt, úgyhogy élni fogok a lehetőséggel” – mondta a lektor. Megkértük, hogy mondjon példát közös, magyar–mongol gyökerű szavakra.

Mint sorolta, például a színek megnevezése esetében érzékelhető ez: sárga szó mongolul sár, a barnának azt mondják, hogy bor. Hasonló hangzások még: alma-алим ( alim), tenger- тэнгис (tengris), хуц (huc) - kos, iker - ихэр (iher) és a бух (buh) - bika.

Amint a nyelvészek által működtetett Nyelv és tudomány (nyest.hu) honlapon a magyar és mongol szavak rokonságáról olvasható, vannak olyan magyar és mongol szavak, melyek közös eredetre vezethetők vissza. Az ilyen közös eredetű szavak jó része török, melyet mind a magyar, mind a mongol nyelv átvett valamely török nyelvből, de egymástól függetlenül. Vannak aztán olyan szavak is, melyek végső soron a mongolból származhatnak, de korántsem közvetlenül kerültek a magyarba, hanem valamely török nyelv vette át őket először a mongolból, s onnan juthattak át a magyarba.

Magyarné Pápai Saroltát az ulánbátori kulturális életről is kérdeztük. Mint mondta, a város központjában lakik, így gyakorta jár kulturális, zenei eseményekre: színházba, operába, filharmóniába.

Népzenei koncerten is több ízben járt, a mongolok népzenéje nagyon különleges, leginkább a koreaihoz, kínaihoz hasonló, különleges hangszereik vannak, mint például a kéthúros morin khuur, és az énekeik is sajátosak: a férfiaknál van a jellegzetes mély torokhang, a nők pedig nagyon magas hangfekvésben énekelnek.

Galéria

Magyarné Pápai Sarolta (Mikulássapkában) magyart tanuló mongol diákjaival

Fotó: Magyarné Pápai Sarolta gyűjteménye

„A népviseletük nagyon színes, és mivel régen több mint harminc törzs volt, mindeniknek megvan a maga jellegzetes viselete, a fejdísz pedig nagyon fontos kellék férfiak és nők esetében egyaránt. Ünnepekkor egyébként az emberek felöltöznek a szép színes népviseletbe, a fővárosban is, például a pedagógusok napján tanárokat tüntettek ki a parlamentben, és ők is népviseletben jelentek meg” – mondta Magyarné Pápai Sarolta. Aki úgy érzékeli, hogy a mongóliai társadalom tradicionálisabb, mint egy átlagos európai társadalom, ami globalizáltabbnak mondható. „Érződik, hogy jobban őrzik a hagyományaikat az itteniek, és gondolom, ez vidéken még hangsúlyosabb. Az itteniek egyébként szokták is mondani, hogy vidékre kell menni, mert az az igazi Mongólia” – mondta az egyetemi oktató. Arról is beszélt, hogy egyébként a főváros arculata folyamatosan változik, az ulánbátoriak azt mondják, hogy harminc éve még nem voltak ezek a magas épületek, akkor élhetőbb volt a város.

Galéria

Magyarné Pápai Sarolta (jobbról a második) mongol pedagógusokkal

Fotó: Magyarné Pápai Sarolta gyűjteménye

Galéria

Birkahúsból készült gombás étel

Fotó: Magyarné Pápai Sarolta gyűjteménye

„Most rengeteg az autó, állandóan forgalmi dugók vannak, és bár van tömegközlekedés, mindenki kocsival akar járni – a hideg miatt is, hiszen gyalogolni nem nagyon lehet a mínusz 30 fokban.

Január és február a leghidegebb, de már decemberben is megesett, hogy mínusz 32 fok volt napközben, éjszaka még hidegebb. A leghidegebb, amit itt tapasztaltam, a mínusz 36 fok volt” – ecsetelte az ottani időjárási viszonyokat.

Mint mondta, télen száraz hideg van kevés hóval, ami eltarthat akár március végéig is. Azt tartják, hogy Ulánbátor a világ leghidegebb fővárosa. Egyébként a legszennyezettebb főváros is, mégpedig amiatt, hogy a hőerőművek szénnel működnek, hiszen Mongóliának sok altalajkincse van, rengeteg a szénbánya, így szénnel fűtenek. Egyébként a szegényebb rétegek, amelyek a külvárosban jurtákban laknak, mindenfélével fűtenek, ami éppen akad, emiatt is rossz a levegő, és nem annyira az autók miatt, hiszen itt a kocsik nagy része hibrid. De mivel októbertől májusig fűtenek az emberek, a levegő nem tud kitisztulni.

„A jurták a város peremén, a szegény negyedekben vannak, és megtudtam, hogy a nagy részük nem kap lakhatási engedélyt, hogy fővárosi legyen, így nem is vállalhatnak munkát, emiatt nagy szegénység van.

Itt csak látszólag szelektív a hulladékgyűjtés, mert egy helyre öntik össze a hulladékot, a szegények pedig kiszedik onnan a PET-palackot, vasat, fémet, és azt próbálják eladni. Azt hallottam, hogy valaki, aki ily módon 12 órát dolgozik egy nap, annyi pénzt tud összeszedni ez idő alatt, ami 1000 forintnak (13 lej) felel meg” – mondta el Magyarné Pápai Sarolta. Mint mondta, nagy a szegénység, a középosztály egyre szűkebb réteggé válik, és a legfelsőbb réteg pedig nagyon gazdag. Nemcsak a jurtákban, de a lakásokban is jellemző, hogy több generáció él együtt, ebből is következhet, hogy a mongoloknál tradicionálisabb a társadalom: az idősek vigyáznak a kicsi gyerekekre, amíg a szülők pénzt keresnek.

„Egyébként az európaiakhoz képest korábban házasodnak az itteniek, huszonéves korban, a nők pedig hamarabb vállalnak gyerekeket. És az nem gond itt, ha az anya nem megy férjhez, mert a gyereket áldásnak tekintik.

Megnövekedett a lakosság száma egyébként, jelenleg három és fél millióan laknak az országban. Ulánbátornak 30 éve csak ötszázezer lakosa volt, most meg már több mint másfél millió” – fejtette ki. Arra is kitért, hogy ebben a társadalomban sok a fiatal, a lakosság 60 százaléka 35 alatti, a nők pedig már 55 éves korban nyugdíjba mennek, az átlagéletkor pedig 65 körüli a férfiak esetében.

Magyarné Pápai Saroltát a mongol gasztronómiáról is kérdeztük. Sok húst esznek, de főleg a téli időszakban.

Régen Mongóliában az évet két részre osztották: októbertől áprilisig volt az úgynevezett vörös időszak, amikor húst ettek: marha-, ló-, jak-, birka-, kecskehúst – ez ma is így van nagyjából. Májustól őszig van az úgynevezett fehér időszak, amikor elsősorban tejterméket fogyasztanak, legalább 2000 tejtermékük van.

Mostanában ez változik, mert rengeteg import zöldségfélét esznek, sok áru érkezik be Kínából meg Koreából. Mongóliában nem nagyon tudnak zöldséget termelni a nagy hideg miatt, csak néhány félét: káposztát, krumplit, sárgarépát. Viszont annak ellenére, hogy sok húst esznek, a fővárosban egyre több a vegán étterem, az emberek hangsúlyt fektetnek az állatok, a környezet védelmére.

„Akik kint élnek a sztyeppén, azok biztosan húst fogyasztanak, hiszen másként nem tudnának megélni. Azért nagyon finom az állatok húsa, mert szabadon tartják őket, nem kapnak tápot” – mondta Pápai Sarolta.

Arról is beszélt, hogy Ulánbátor körül milyen a táj, a domborzat: leginkább kopár hegyeket lehet látni, a város egy katlanban fekszik, körbe van véve hegyekkel, egyik részen vörösfenyő-erdők vannak, de ezek a fák télen elhullatják tűleveleiket. Mongóliára egyébként a füves, sztyeppés területek jellemzőek, aztán ott van a Góbi-sivatag, ahol tevék is élnek, az északi részen, a fővárostól ezer kilométerre található több tó is, körülöttük gyönyörű havasok, magas hegyek vannak, ahol rénszarvasok is élnek. „Természetesen szeretnék eljutni ezekre a helyekre. A nyár itt rövid, júniustól augusztusig tart, remélem, lesz majd alkalmam” – jelentette ki Pápai Sarolta.

Magyarné Pápai Sarolta hungarológus Zilahon született, de már 8 évesen Aradra került, itt végezte iskolai tanulmányait. A kolozsvári Babeș-Bolyai egyetem magyar-angol szakos hallgatója volt, majd a szegedi József Attila Tudományegyetemen végzett angol bölcsészként. Érdeklődése széleskörű: idegenvezető, drámajáték-vezető és kulturális menedzser is. Több éven keresztül saját amatőr angol színjátszó társulatot működtetett, nyelvi táborokat tartott gyerekeknek és kulturális rendezvényeket szervezett Magyarországon és külföldön egyaránt. Hivatásának mégis a tanítást tekinti: pályafutását tanítónőként kezdte, majd angol nyelvtanárként dolgozott, a munkájában kiteljesedni viszont magyar lektorként tudott igazán. A szkopjei (Macedónia) és a sumeni (Bulgária) egyetemeken tanított éveken keresztül, majd – a magyar mint idegennyelv tanára mesterfokozat megszerzése után – jelenleg a Mongol Nemzeti Egyetem magyar vendégoktatója Ulánbátorban. Feladata az egyetemes magyar nyelv és kultúra megismertetése és terjesztése, illetve a kétoldalú oktatási-kulturális kapcsolatok ápolása, erősítése és bővítése.

korábban írtuk

Több mint 12 ezer kilométert tett meg egy kakukk hazafelé Afrikából Mongóliába
Több mint 12 ezer kilométert tett meg egy kakukk hazafelé Afrikából Mongóliába

Több mint 12 ezer kilométert tett meg egy kakukk hazafelé, Afrika déli vidékéről mongóliai költőhelyére tartó vándorlása alatt – írta a BBC hírportálja.

korábban írtuk

Nyomornegyedek jurtákkal. A klímaváltozásról forgattak Mongóliában a marosvásárhelyi újságírók
Nyomornegyedek jurtákkal. A klímaváltozásról forgattak Mongóliában a marosvásárhelyi újságírók

Háromtagú filmes stáb járt Mongóliában az év elején, hogy rögzítse és bemutassa a klímaváltozás ottani hatásait. Két marosvásárhelyi újságíróhoz – Hunyadi Zsuzsához és Tutsek Pálhoz – csatlakozott a német Katrin Molnár is. Az elkészült dokumentumfilmet az ARTE sugározza majd.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. május 06., hétfő

Európai filmklasszikusokat vetítenek a Dunán

Igazi filmcsemegéket láthatnak a nézők májustól péntek esténként a Dunán. A varázslatos európai filmklasszikusokat felújított változatban vetíti a csatorna.

Európai filmklasszikusokat vetítenek a Dunán
2024. május 06., hétfő

Kitüntette Veress Emőd jogászt, a Sapientia egyetem oktatóját a Magyar Tudományos Akadémia

Veress Emőd jogászt, a Sapientia egyetem oktatóját is kitüntették Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 197. közgyűlésének hétfői ünnepi ülésén.

Kitüntette Veress Emőd jogászt, a Sapientia egyetem oktatóját a Magyar Tudományos Akadémia
2024. május 04., szombat

Méhes Kati szatmári színművész: a színész és rendező jó kapcsolatának kulcsa a „szeretetfolyosó” és a bizalom

„Manapság a rendezői színház a divat, amely világrengető problémákat, kétségbeejtő víziókat tár a nézők elé, és inkább az értelemre, semmint az érzelmekre akar hatni” – fejtette ki a Krónikának Méhes Kati színművész.

Méhes Kati szatmári színművész: a színész és rendező jó kapcsolatának kulcsa a „szeretetfolyosó” és a bizalom
2024. május 03., péntek

A jazz kedvelőinek kínál egész napos adást a Szakcsi Rádió

A Magyar Jazz Hetének legfontosabb eseményeként elindult az online jazz adó, a Szakcsi Rádió. Az április 30-a óta hallgatható zenei rádió adásai a Médiaklikk mellett az ingyenesen letölthető Szakcsi Rádió-alkalmazás segítségével is foghatók.

A jazz kedvelőinek kínál egész napos adást a Szakcsi Rádió
2024. május 03., péntek

Hatalmas „puzzle”, amiből semmi nem hiányzik – Vibrál az érzékenységtől Puccini műve a Kolozsvári Magyar Opera előadásában

Kürthy András rendező precizitással illeszti helyére a Puccini Manon Lescaut című művéből a Kolozsvári Magyar Opera színpadára állított produkció valamennyi elemét.

Hatalmas „puzzle”, amiből semmi nem hiányzik – Vibrál az érzékenységtől Puccini műve a Kolozsvári Magyar Opera előadásában
2024. május 01., szerda

Újra meghirdették a Kárpát-medence fiatal énekes tehetségeknek szóló legnagyobb versenyét Nagyváradon

Idén is megszervezik a Musicum Laude énekversenyt, mesterkurzust és meghallgatást július 13. és 23. között Nagyváradon, ahol a zenei szakma nemzetközi személyiségei foglalkoznak a fiatal tehetségekkel – közölték az MTI-vel a szervezők.

Újra meghirdették a Kárpát-medence fiatal énekes tehetségeknek szóló legnagyobb versenyét Nagyváradon
2024. április 29., hétfő

Olvasóvá nevelni a gyereket: több mint ötven kiadó lesz jelen a 9. Csíkszeredai Könyvvásáron

Több mint ötven kiadó lesz jelen a 9. Csíkszeredai Könyvvásáron, amelyet május 9-12. között rendeznek meg – közölték a szervezők.

Olvasóvá nevelni a gyereket: több mint ötven kiadó lesz jelen a 9. Csíkszeredai Könyvvásáron
2024. április 29., hétfő

Őszinteségre, önazonosságra tanít a tánc – Márton Imolának, az M Studio vezetőjének világnapi gondolatai

A tánc a nézőhöz univerzális nyelven szól, befogadásához, megértéséhez és megérzéséhez csupán kíváncsiságra és nyitottságra van szükség, ez a befogadás egyelőre még nem zökkenőmentes az erdélyi nézők számára.

Őszinteségre, önazonosságra tanít a tánc – Márton Imolának, az M Studio vezetőjének világnapi gondolatai
2024. április 26., péntek

A Macskafogó vetítésével ünnepli a magyar film napját a kolozsvári Győzelem mozi

A Macskafogó című népszerű sci-fi paródia-animáció vetítésével ünnepli a magyar film napját a kolozsvári Győzelem mozi.

A Macskafogó vetítésével ünnepli a magyar film napját a kolozsvári Győzelem mozi
2024. április 26., péntek

Kolozsváron láthatja a közönség Szűcs Nelli önálló estjét a legnagyobb primadonnáról

Kolozsváron mutatja be Szűcs Nelli színésznő Fedák Sáriról szóló önálló estjét május 11-én – közölte a szervező Magyarország Főkonzulátusa.

Kolozsváron láthatja a közönség Szűcs Nelli önálló estjét a legnagyobb primadonnáról