Székely László újrafelfedezése: a „tájidegen” lakossággal is megismertetik, kinek az alkotói zsenijét tükrözi Temesvár

Tóth Gödri Iringó 2021. május 09., 15:45 utolsó módosítás: 2021. május 11., 12:19

A Temesvári Magyar Nőszövetség kezdeményezésére idén januárra készült el a bánsági város egykori főépítészének, Székely Lászlónak emléket állító, illetve a munkásságát bemutató dokumentumfilm. A közel félórás alkotás készítőit, Szász Enikőt és Keresztes Pétert kérdeztük a filmezés folyamatáról és hátteréről.

Székely László újrafelfedezése: a „tájidegen” lakossággal is megismertetik, kinek az alkotói zsenijét tükrözi Temesvár
galéria
Székely László „fő műve”, a temesvári Piarista Gimnázium Fotó: Keresztes Péter

A Nagyszalontán született Székely László (1877–1934) a magyar szecesszió egyik nagymestere volt, aki közel két évtizeden át volt Temesvár főépítésze. A Temesvári Magyar Nőszövetség évtizedek óta próbálja felhívni a figyelmet munkássága, öröksége fontosságára. Ebben a munkában egy fontos állomást jelent a Székely László, a városépítő című film elkészülte, mely új médiumként, illetve többnyelvű eszközként sokakhoz eljut a készítők reményei szerint.

A méltatlanul elfeledett főépítész újrafelfedezése

A film rendezője, producere és ötletgazdája Szász Enikő, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház színésznője, rendezője, a Temesvári Magyar Nőszövetség elnöke. Arra a kérdésre, hogy miért ilyen fontos számukra, számára Székely László, elmondta, hogy

Temesvár 20. század eleji, első főépítészét 1934-ben bekövetkezett halála után méltatlanul elfeledték. 

„Újrafelfedezésének, életműve feltárásának és megismertetésének, emléke ápolásának és tovább éltetésének folyamatát a Temesvári Magyar Nőszövetség égisze alatt már több mint két évtizede végezzük. 1998-ban az életmű közismertté tételének legdirektebb módját egy épületfotó-kiállítás létrehozásában láttuk, melyet aztán az évek folyamán többször bemutattunk Temesváron, kétszer Budapesten, majd Szalontán, Szegeden, Gyulán, Békéscsabán” – idézte fel Szász Enikő.

Az alkotó szerint eddig is nagyon sokat tettek az építész emlékének ápolásáért: 2002-ben emlékévet szerveztek a művész születésének 125. évfordulója alkalmából, ekkor állíttattak egy bronzplakettet is magában foglaló háromnyelvű emléktáblát a főművének tekintett Kegyesrendi Főgimnázium (ma Gerhardinum Katolikus Líceum) főbejáratánál. Ugyancsak ekkor a tárlati anyag felhasználásával kiadtak egy fotóalbumot is, melyet Szekernyés János temesvári művészeti író, helytörténész háromnyelvű (magyar, román, angol) tanulmánya vezetett be.

Az ezer példányban kiadott Székely László-album rövid idő alatt hivatkozási anyaggá vált a temesvári Nyugati Egyetem Építőművészeti Karán, hamar szétkapkodták, ma már »könyvritkaságnak« számít”

– fogalmazott a rendező.

Székely László szobra Temesváron Fotó: Keresztes Péter

Az emlékév zárásaként, a Temesvári Magyar Nőszövetség nevében Szász Enikő által benyújtott kezdeményezés nyomán, Temesvár önkormányzata post mortem a város díszpolgárává avatta az építőművészt. Illetve az is neki köszönhető, hogy a Szakáts Béla temesvári szobrászművész által készített mellszobor emléket állít Székely Lászlónak a város Carmen Sylva parkjában.

Az idén bemutatott dokumentumfilm már csak hab a tortán” 

– fogalmazott a színésznő.

A művészettörténeti, építészettörténeti háttér kapcsán Szász Enikő kijelentette, hogy a kutatómunka oroszlánrészét Szekernyés János, az album és a dokumentumfilm szövegének szerzője végezte. Hosszú ideig tartó levéltári kutatás eredményeképpen ő térképezte fel és azonosította a Székely László által tervezett vagy épített köz- és magánépületeket, annak a szakmai dokumentációnak a felhasználásával, amely a leszármazottak tulajdonában van. „Nemcsak a tervrajzokat, hanem a családi fotókat is az utódok bocsátották rendelkezésünkre.

Az épületek azonosítása egyébként folyamatos: a helytörténész szerint újabb és újabb épületekről derül ki, hogy Székely a tervezőjük, időszerű lenne tehát az album bővített újrakiadása is”

– közölte a rendezőnő.

Szász Enikő nemcsak rendezője, hanem ötletgazdája is volt a filmnek Fotó: Facebook/Temesvári Rádió

Sok dokumentumot gyűjtött össze különböző forrásokból (internetről, régi újságokból) Momír Dorottya, a Temesvári Magyar Nőszövetség helytörténeti búvárkodással foglalkozó tagja, de alapos kutatómunkát végzett Keresztes Péter is, a film operatőr-szerkesztője, aki nemcsak az album, hanem a Magyar Földrajzi Társaság képanyagából, a Római Katolikus Püspökség levéltári anyagából is válogatott. 

Ismertető a „tájidegen lakosságnak”

Szász Enikő kifejtette, hogy a dokumentumfilm elkészítésének célja mindenekelőtt Székely László életművének megismertetése volt, hiszen annak ellenére, hogy a Temesvári Magyar Nőszövetségnek sikerült visszahoznia Székely Lászlót a feledésből, és manapság nincs olyan helytörténeti kiadvány, városkalauz, album vagy építészeti szakmunka, amely ne hivatkozna Szekernyés János könyvére, az építőművész neve még mindig nem ivódott be kellőképpen a köztudatba.

A kisfilm elkészítése és terjesztése azért is volt indokolt, mert a Temesvárra a kommunizmus alatt betelepített és jelenleg is folyamatosan betelepülő tájidegen lakosság sem a térség történelmét, sem az ott létrejött magyar értékeket, sem az életművüket Temesváron kiteljesítő magyar személyiségeket nem ismeri, ennélfogva nincs tudatában annak, hogy kinek az alkotói zsenijét tükrözi a város”

– szögezte le az alkotó.

A temesvári régi vágóhíd épülete. Székely László „nagy vágóhídépítő" volt, több városba is tervezett vágóhidat Fotó: Keresztes Péter

Szász Enikő arra is kitért, hogy a tavaly ősszel hivatalba lépett új városvezetés kinyilvánította szándékát Temesvár régi pompájának visszaállítására, így remélik, hogy 2023-ra, azaz amikorra kitolódott a koronavírus-világjárvány miatt a város Európa Kulturális Fővárosa címének gyakorlati „viselése”, Temesvárnak sikerül majd a legszebb arcát mutatnia. Ennek ellenére a filmből (is) kiderül, hogy vannak olyan épületek, melyek sorsa hányatott és szomorú. ilyen például a temesvári Magyar Ház, melyet az építőművész tiszteletdíjáról lemondva tervezett. Székely László kései munkája a legnagyobb világválság idején, 1929–30-ban épült közadakozásból a temesi szórványmagyarság művelődési házaként.

„A második világháború után kisajátították, többek között a kommunista propaganda szócsövei, a különböző nyelvű helyi sajtótermékek szerkesztőségei kaptak benne helyet.

A rendszerváltás után a magyar érdekképviselet szövevényes perek sokaságán keresztül próbálta visszaszerezni a magyarság számára, sikertelenül. Egy törvénytelen telekkönyvi bejegyzés nyomán a román sajtóterméket kiadó cég tette rá a kezét, majd privatizálták és most magánkézben van.

A ház visszaszolgáltatására nem volt meg a politikai akarat, a perek bürokratikus ingoványába fulladt a visszaigénylés folyamata” – idézte fel Szász Enikő.

Korabeli fénykép Temesvár egykori főépítészéről Fotó: Keresztes Péter

Látványos, élvezhető alkotás fiataloknak is

A film, illetve a forgatás „technikai” részleteiről Keresztes Pétert, a Román Televízió Temesvári Területi Stúdiójának munkatársát kérdeztük, aki a film operatőre és vágója is volt. Keresztes Péter úgy került a projektbe, mint a térség egyik „alap filmes embere”, illetve mivel közismert az érdeklődése az ilyen témák iránt.

A fiatal filmes kiemelte, abban reménykedtek, hogy az audiovizuális médium által olyanokat is sikerül elérniük,  akik eddig nem kerültek kapcsolatba Székely László személyével, munkásságával – gondol itt elsősorban a fiatalokra.

Azt is hozzátette, hogy ezen gondolat nyomán töreketek arra, hogy a film ne egy unalmas ismeretterjesztő film legyen, hanem egy látványos, élvezhető alkotás.

Keresztes Pétertől azt is megtudtuk, hogy a filmnek létezett egy úgymond korábbi verziója is: néhány évvel ezelőtt készítettek néhány felvételt, melyek közül sokat felhasználtak ebben a tévés verzióban is. A filmes azt is kiemelte, nagyon örült, hogy bár Szász Enikő ötletei, illetve Szekernyés János kutatási eredményei alapján született meg a film, ő szabad kezet kapott az alkotásban.

A Polgári Menházalap Gyárvárosi Bérházának sarokdísze egy huszár, kinek pajzsán a magyar címer látható Fotó: Keresztes Péter

A korábbi „verzió” kapcsán Keresztes Péter azt is kiemelte, hogy a régebbi felvételek nagyon sokat segítettek most nekik, hiszen így sok olyan épületről voltak felvételeik, amelyeket a mostani forgatás alatt, felújítás miatt nem lehetett megörökíteni, mivel fel vannak, voltak állványozva, le vannak takarva. A filmben sok, drónnal készített felvétel is látható, amelyek kapcsán a filmes szakember azt mondta, hogy több szempontból is fontos voltak. Egyrészt ma már szinte elvárás egy ilyen jellegű dokumentumfilmben, hogy legyenek efféle „látványelemek”, másrészt lehetőséget nyújtottak az épületek, a város új, nem szokványos perspektívából történő megmutatására.

Rávilágítanak arra, hogy Székely László nemcsak épületeket tervezett, hanem a városrendezés szempontjából fontos elképzelései, tervei voltak.

A drónos felvételeket egy külsős cég készítette, amelynek tapasztalata volt az ilyen jellegű munkában, illetve meg voltak a szükséges engedélyeik is.

Keresztes Péter, akinek egyfajta személyes kötődése is van a filmhez, mivel a nagyapja Marosvásárhelynek volt főépítésze, azt is megemlítette, hogy Temesváron a földrajzi, nemzetiségi adottságok miatt nagyon sok az elhagyatott, elhanyagolt épület. Szerinte ezért is fontos lenne, hogy a városba újonnan, azaz az elmúlt 20–30 évben betelepedett emberekben is tudatosítsák az épületek, az épített örökség fontosságát.

Keresztes Péter az operatőri és vágói feladatok mellett a levéltári kutatásból is kivette a részét Fotó: Keresztes Péter

Keresztes Péter azt is hangsúlyozta, fontos volt számukra, hogy ne egy „száraz” dokumentumfilmet készítsenek: hogy az épületek, illetve Székely László munkásságának bemutatása ne legyen olyan, mintha egy lexikon szócikkeit olvasnák fel.

Az épületek bemutatását próbálták színesíteni, bemutatni az egykori és a jelenlegi funkciókat, történeteket, érdekességeket kiemelni.

A film elérhető a Youtube-on, a Facebookon, levetítették a Román Televízió Magyaradásában, a TVR 1-en és a TVR 3-on is, a temesvári területi televízió is többször műsorára tűzte, több ezer emberhez eljutott. A film román felirattal érhető el, illetve az alkotók elmondták, hogy elkészült a szöveg angol fordítása is, így a közeljövőben elkészítik a film angol feliratozású változatát is.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport