Poros iratok: időutazás egy letűnt világba – Szikszai Mária kolozsvári antropológus frissen megjelent kötetéről

Kiss Judit 2021. február 28., 08:30

Egy poros padláson, Nagykároly mellett bukkant rá Tyukodi Mihály katolikus lelkész több mint 2400 iratára Szikszai Mária antropológus, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézetének adjunktusa. Az iratanyag feldolgozása nyomán több könyvet írt, a legfrissebb a most megjelent, Levelek egy letűnt világból című kétkötetes munka. Tyukodi Mihálynak a harmincas évektől a kilencvenes évekig dokumentált mikrotörténelme nem csupán személyes, hiszen egy egész közösség hétköznapi harcai, álmai, vágyai, a kultúra szövete lüktet benne.

Poros iratok: időutazás egy letűnt világba – Szikszai Mária kolozsvári antropológus frissen megjelent kötetéről
galéria

– Rendkívül érdekes kétkötetes munkád látott most napvilágot, Levelek egy letűnt világból – A mindennapok dokumentálása a 20. század papíralapú kultúrájában címmel. Ezek a kötetek, valamint a tavaly megjelent, Letűnt világok antropológiája és a megismerhetetlen különös szépsége – Szociális kapcsolatháló és kulturális gyakorlat az írógép korszakában című könyved egy általad felfedezett különleges iratanyagról szól. Hogyan jutottál az iratokhoz, és miért izgalmas egy ilyen anyag a szakember számára? Mi indított arra, hogy antropológiai szempontból is részletesen elemezd őket?

– Az anyagra véletlenül találtam rá Nagykároly környékén egy terepmunkám alkalmával egy poros padláson, amikor felújítás miatt akartak rendet rakni a tulajdonosok, és kidobásra megérettnek találtak sok régi holmit. Arra kértem őket, hogy ne dobják ki a limlomot még, és vállalkoztam arra, hogy átnézem az ott tárolt iratokat, amelyekről akkor már senki nem tudta, mikor és hogyan kerültek oda, azt sem, hogy mi a tartalmuk. A nagy halmazból csak lassan körvonalazódott, hogy egyik része összefüggő anyag. Július vége volt, 40 fokos kánikula, de ott rögtön elkezdtem olvasni az iratokat, nem is sejtve, hogy hat évig tart majd ez a különös utazás, amelyre elindultam.

Hogy miért izgalmas egy ilyen iratanyag? Azok közé az antropológusok közé tartozom, akik nemcsak térben, hanem időben tett kutatóutakra is kaphatók: az antropológiának egyik ága, a történeti antropológia a tőlünk időben távolabbi világokra csodálkozik rá. Számomra ezeknek az iratoknak az olvasása felért egy idegen kultúrába történő időutazással. De nemcsak kutatóként találtam értékesnek ezt az anyagot, hanem oktatóként is. Az egyetemen a kollektív emlékezettel kapcsolatos tantárgyat is oktatok, és ezt az anyagot pár éve ott is hasznosítom.

– A huszadik század nagy részét lefedi időben az iratok, levelek, feljegyzések tulajdonosának, szerzőjének élete: az elmagyarosodott erdélyi sváb származású, első generációs értelmiséginek számító, földműves családi gyökerekkel rendelkező katolikus lelkészé. Ha röviden össze lehet foglalni: miért lehet érdekes a nagyközönség számára Tyukodi Mihály élete?

– Pont a főszereplő különleges helyzete, az ő mikrokörnyezete, az általa megélt történelmi események és nem utolsósorban a személyisége adja történetének a színét. Ő ugyanis 1916-ban született, a pályája elején középiskolában tanított, később falusi lelkész lett. 1950–53 között letartóztatták, mert a tiltás ellenére meglátogatta a kényszerlakhelyen élő szatmári püspököt. Fogva tartása alatt a Duna-csatornánál is volt kényszermunkán. 1955-től a gyulafehérvári főiskolára ment tanítani, majd 1965-ben újra lelkész lett egy faluban a szatmári egyházmegyében. 1978-ban újra Szatmárnémetibe került, ahol 1979-ig egy templom felújítását irányította. 1980-ban visszavonult, és egy lelkész nélküli kis faluba költözött – ha azt mondanám, hogy nyugdíjba ment, az nem fedné a valóságot, mert ő úgy vélte, hogy a felettesei félreállították.

Leveleiből kitűnik a földműves szocializációja, a földhöz való ragaszkodása: szerette a falusi életet, ő maga művelte a szőlőjét. 1990-ben visszahívták a főiskolára tanítani, és ő örömmel ment, ugyanis ezt elégtételként értékelte.

Ma, amikor lépten-nyomon a múltbéli személyiségek körüli mítoszteremtés erőfeszítései dominálják a közéletet, ezek a könyvek egy másfajta rátekintést nyújtanak. Az itt kirajzolódó életút inkább egy zaklatott EKG rajzához hasonlít, tele kisebb-nagyobb kiugrásokkal, csendesebb és zavarosabb szakaszokkal, apró örömökkel, hétköznapi konfliktusokkal, olykor évekig tartó, be nem teljesülő várakozásokkal vagy reményteli újrakezdésekkel.

Azok számára, akik ‚89 előtt még nem éltek, a két könyv informatív és olvasmányos történetet tud ajánlani abból a korszakból, amelyben a szüleik és a nagyszüleik szocializálódtak, és amely nagyon másként működött, mint a mi mai világunk. Azok számára pedig, akik megtapasztalták ezeket az évtizedeket, az a különleges perspektíva adhat lehetőséget a rácsodálkozásra, amelyet a történet főszereplője a maga sajátos helyzetéből fakadóan biztosít.

– A huszadik századi erdélyi történelem számos vetülete kerül sajátos megvilágításba egy személy életútján, olvasatán keresztül. Mint a könyvben szerepel, szakkifejezéssel élve mikrotörténelemről van szó. Miként lehet alkalmas arra egy személy mikrotörténelme, hogy rajta keresztül a huszadik század második felének történelméről, „speciális alulnézetből” készült képet kapjon az olvasó?

– Az ilyen kutatások során valóban nagyon figyelni kell arra, hogy mekkora mennyiségű forrásanyaggal dolgozunk, mekkora társadalmi csoport vesz részt a vizsgált anyagban tetten érhető kommunikációban, és ennek függvényében mennyire relevánsak a következtetéseink. Itt kicsivel több mint 2400 iratról van szó, és valószínűleg több száz érintettről, akikkel Mihály valamilyen formában tartotta a kapcsolatot. Az iratanyag egyediségét azonban az adja, hogy a főszereplő nemcsak azokat a leveleket tette félre, amelyeket neki küldtek, hanem azokat is, amelyeket ő írt másoknak. A negyvenes évektől ugyanis írógépet használt, és a leveleit indigóval írta: az első példányt elküldte, a másodikat félretette magának.

Szikszai Mária

A kutatások már korábban is foglalkoztak levelek feldolgozásával, de csak ritkán tudták felkutatni a küldött leveleket is, ekkora mennyiségben. Ez adja tehát az anyag egyik különlegességét: hogy a harmincas évektől a kilencvenes évekig követhető egy ember élete, hétköznapjai, harcai, kudarcai, örömei és bánatai a maga félretette iratok segítségével. A következtetések rajta keresztül az ő mikrovilágára is vonatkoznak, hiszen minden, amit tett, amiért harcolt, amire vágyott, amit támogatott vagy amit elítélt, az egy kicsit az ő mikrovilágának a mentalitásáról, normarendszeréről is szól.

– Sokszor elhangzik, hogy a történelemhez úgy a legkönnyebb közeledni, ha valamiképpen személyes, „emberarcú” a vizsgálódás iránya. Valószínűleg sok család birtokában léteznek a 20. századot dokumentáló iratok: levelek, naplók, feljegyzések, fényképek, képeslapok stb. Miért lehet fontos a nagyközönség számára, ha hozzáférhetővé, böngészhetővé válik a 20. század mindennapjainak dokumentálása?

– Ahogy Mihály is gyakran emlegeti a szövegeiben: a hétköznapok történései elmúlnak, elillan minden, amit átéltünk. Az iratai megtartottak valamennyit ebből az utókor számára. Bár első látásra úgy tűnhet, hogy mindez túl személyes, távolabbról tekintve nem az, hiszen egy egész közösség hétköznapi harcai, álmai, vágyai, a kultúra szövete lüktet bennük. A családok tulajdonában levő irat­anyag igencsak értékes, nemcsak családi, hanem közösségi és tudományos szempontból is. Tyukodi Mihály maga is megélte azt, hogy a szeretett nővére iratait kidobták a nővére halála után, és mire ő elment értük, már nem találta meg. Ezért is vizionálta borúsabb napjain, hogy az ő iratai is szemétben végzik. Szerencsére az ő esetében nem ez történt. A 20. század papír alapú kultúrájának nyomai még sok otthonban fellelhetők, és jó lenne, ha ezeket a közösségünk megóvná valamilyen módon.

– Feltételezhető, hogy miután ilyen mélységben foglalkoztál Tyukodi Mihály iratanyagával, mondhatni „személyes ismerősöddé” vált az 1997-ben elhunyt lelkész. Ha valaki élő személy múltjáról szeretne megtudni sok információt, interjúkat készít vele. Hogyan tudnád megfogalmazni, miben különleges ez a fajta „személyesség”, ami tulajdonképpen papír alapú, és mindössze iratok vizsgálatán alapulhat?

– A kérdéseimet valóban nem élő személyeknek tettem fel, hanem az iratoknak. Az ilyen munka egy kicsit a nyomozáshoz hasonlít. Az elején senkit nem ismersz, hanem olvasol, olvasol, és csak lassan érted meg a történetet. A kérdések megválaszolásához állandóan ugrálni kellett az egyes iratok, egyes jelentések között. Időnként vissza kellett térnem és módosítanom kellett a saját értelmezéseimet a legújabban elolvasott iratok függvényében, hiszen meglehet, hogy egy iratot 5 éve olvastam, és a hozzá közvetlenül kapcsolódó iratot pár év múlva, hiszen az iratanyagban nem időrendben követték egymást a szövegek, hanem időnként összevissza.

A munka közben aztán egyszercsak kezdtem úgy érezni, mintha valóban személyesen ismertem volna ezeket a személyeket, hiszen kicsit benne éltem a történeteikben, és ezt a történetet próbáltam a magam eszközeivel elérhetővé tenni mások számára is.

Tyukodi Mihály (ülő sorban jobbról a második) feltehetően családja és a helyi plébános, P. Kassay Kelemen társaságában a Mihály első miséje alkalmával, 1942. április 5-én. A felvétel készítője ismeretlen. Fotó: ismeretlen

Ahogy a könyvben is írtam, idővel kialakult bennem egyfajta tudós empátia azokkal kapcsolatban, akikről írtam, hiszen én is örültem örömeiknek és megszenvedtem bánataikat.

És ha valaki kíváncsi arra, hogy meddig tud a kutató elmélyülni ezen iratok révén a múltban, akkor ehhez talán elég megemlíteni azt a pillanatot, amikor épp olvasom, hogy a főszereplő 1989-ben keresi a lakásban a CEC-szelvényét, és én a homlokomra csapok, mert vele ellentétben én emlékszem, hiszen leírta, hogy melyik fiókba tette még 1980-ban.”

– Érdekesség, hogy mintha jóslatszerű lenne Tyukodi Mihály 1988-ban papírra vetett mondata, miszerint: „Kérdem e januárvégi reggelen: ki fogja ezt az írást valamikor is elolvasni?”. Nos, neked köszönhetően széles olvasói réteg tanulmányozhatja mindazt, amit leírt. Jelent-e ez egyfajta elégtételt számodra?

– Mindenképpen. 1992-ben azt írja Mihály egy helyen, hogy elkezdi rendezni az anyagait, mert nem várhatja el senkitől, hogy ezzel vesződjék, ám végül nem fogott neki ennek a munkának. Én viszont igen, és ellentétben a feltételezésével, szívesen vesződtem az anyagával, ráadásul a munka részemről nincs még lezárva. Volt részem bőven kihívásban, hiszen igen sok szempontból kívülálló voltam, aki nem ismerte ezt a világot, ami engem motivált és roppant kíváncsivá tett. És bár nem kaptam minden kérdésemre választ a kutatás során, mégis remélem, hogy az olvasók velem együtt meglátják a meg nem ismerhető dolgok szépségét is, amire a könyv alcímében utaltam.


Szikszai Mária

Szikszai Mária magyar nyelv és irodalom, valamint néprajz szakot végzett a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen. 2005 óta főállású oktatója az egyetemnek, ahol a Művészetantropológia, Kulturális emlékezet, Hagyomány és társadalom, valamint a Digitális társadalom című tantárgyakat tanítja. Nyaranta rendszeresen visszatér a szatmári falvakba, ahol újra és újra rácsodálkozik a svábok világára. Kötetei megrendelhetők az EME Kiadó honlapján: eme.ro/kiado.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport