Fekete március – Ábrám Zoltán az ifjúság szerepéről, a 30 éve történt véres események megalázó következményeiről

Szucher Ervin 2020. március 23., 19:44 utolsó módosítás: 2020. március 23., 19:48

Miközben Marosvásárhelyen egyre feszültebbé vált a hangulat, 1990. március 17–18-án első kongresszusát rendezte a Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége (MISZSZ). Közvetlenül a kétnapos fórum előtt már robbant néhány magyarellenes „bomba”, de az igazi pokol csak a kongresszust követően szabadult el. Az ifjúság – magyarok és románok egyaránt – viszont egészen más világot szeretett volna teremteni magának. Ábrám Zoltán egyetemi tanár, a MISZSZ országos vezetőségi tagja, a Maros megyei Madisz alapító elnöke úgy véli, a véres események sok fiatalnak szertefoszlatták álmait, ugyanis a társadalom bizonyos fokú visszarendeződéséhez vezettek.

Fekete március – Ábrám Zoltán az ifjúság szerepéről, a 30 éve történt véres események megalázó következményeiről
galéria
Ábrám Zoltán: a legnehezebben az igazságtalanságot lehet megemészteni Fotó: Szucher Ervin

– Három hónappal az 1989-es rendszerváltás után, és egy-két nappal a magyarellenes pogrom kitörése előtt Marosvásárhelyen tartotta első kongresszusát a Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége. Mi adott okot ekkora derűlátásra, hogy egy január eleje óta forrongó városban ilyen jelentős rendezvényt tartson a magyar ifjúság?

– A kongresszus szervezése hosszabb folyamat volt, amely jóval a forrongások előtt kezdődött. A Maros megyei Madisz a magyar ifjúsági szervezetek februári sepsiszentgyörgyi tanácskozásán vállalta el a rendezvény szervezését. Ez azokban a napokban teljesen természetesnek tűnt, hiszen Erdély egyik legerősebb és aktívabb szervezetét képeztük. Másrészt már akkor Marosvásárhelyre koncentrálódtak a fiatalságot érintő fontosabb események: zajlott a Bolyai-líceum újramagyarosítási kísérlete körüli cirkusz, illetve már akkor komoly gondok mutatkoztak az orvosi egyetemen. Minél inkább nyomatékosítani szerettük volna, hogy akcióinkkal kiállunk a bolyais és orvosis diákság mellett. Amúgy mi még az RMDSZ által szervezett február 10-ei gyertyás tüntetés előtt, már 5-én bejegyeztettünk egy tiltakozó megmozdulást, amit aztán az események felpörgése miatt már nem tartottunk meg. Március 15-ig – azontúl, hogy folyt az állandó provokáció, történelemhamisítás, magyargyalázás – különösebb atrocitás nem történt. Nemzeti ünnepünkön ott lehettünk a postaréti vesztőhelyen, Segesváron és Fehéregyházán, a ’48-as csata színhelyén, megkoszorúzhattuk a székely vértanúk obeliszkjét, illetve a Petőfi-emlékműveket. Csak másnap, 16-án tört ki a Tudor negyedbeli gyógyszertár körüli balhé. Ennek a szomorú fejleménynek a kongresszus 250 küldöttje és 100 meghívottja közül jó néhányan szemtanúi voltak, ugyanakkor rányomta a bélyegét a rendezvény hangulatára.

Aztán a fórum két napján, 17-én és 18-án csak durvult a helyzet. A helyszínként szolgáló Ifjúsági Ház mellett haladtak el ugyanis a magyar nyelvű oktatás ellen tüntető, hangoskodó román diákok, halált meg egyéb „érdekességeket” kívánva nekünk.

Az adott helyzetben a kongresszus – amely nagyrészt a fellángolt magyargyűlölet elítéléséről szólt – csak részben érte el a célját: hosszas vita után megszavaztuk a MISZSZ alapszabályát, ugyanakkor elfogadtunk egy közös nyilatkozatot. Mégis merem állítani, hogy történelmet írtunk: ez volt az új, 1989 utáni erdélyi magyar politikai korszak első kongresszusa.

– A véres események miatt a kongresszus munkálatai, zárónyilatkozata háttérbe szorult, a közvéleményt az elmérgesedett helyzet, majd a pogromkísérlet és annak következményei foglalkoztatták. Mi az, ami normális körülmények között sokkal jelentősebb médiavisszhangot kapott volna?

– Azontúl, hogy ez volt az első ilyen lélegzetű, demokratikus, a kommunista típusú politizálást visszaszorítani igyekvő fórum, amely öt héttel megelőzte az RMDSZ nagyváradi kongresszusát, elsősorban az itt megfogalmazott üzeneteket emelném ki. Nyilatkozatban álltunk ki a Temesvári kiáltvány és a Marosvásárhelyen alapított Pro Európa Liga mellett. Komoly előrelépésnek könyveltük el, hogy az ifjúsági szervezetek szövetségbe szerveződtek; ezt egyébként hosszas viták előzték meg, hiszen a küldöttek egy része pártként szerette volna bejegyeztetni. Kidomborítanám Smaranda Enachénak, a Pro Európa Liga vezetőjének csodálatos beszédét, Sütő Andrásnak a kongresszus résztvevőihez szóló március 17-ei levelét, amely egyike lehetett azon utolsó írásainak, amelynek papírra vetéséhez mindkét szemét tudta használni. És talán az sem mellékes, hogy a Magyarországról visszatérő Szőcs Gézának, az RMDSZ majdani főtitkárának itt volt az első erdélyi politikusi megnyilvánulása. Sajnos az akkori fiatalos lendületet, kommunistaellenes hangulatot, demokráciaszomjat sikerült részben elfojtaniuk a marosvásárhelyi véres eseményeknek.

Sokaknak célja volt a visszarendeződés – és nemcsak a szekusoknak, meg úgy általában a románságnak. A saját berkeinkben is az történt.

Elég, ha megnézzük, kik aktiváltak 1989 végén, ’90 elején az RMDSZ-ben, és kik maradtak néhány hónappal, évvel később. Az értelmiségiek közül nagyon sokan visszaléptek vagy visszaléptették őket, az ideológiailag eléggé vegyes szervezet, az RMDSZ meg kissé letért az eredeti útról. A fiatalok egy része csalódott, kivándorolt, vagy egyszerűen elfordult a politikától.

– Hallhatta-e ország-világ a kongresszus európai gondolkodású román meghívottainak a hangját?

– Említettem Enache asszony magyarbarát megnyilvánulását, de szintén elismeréssel tartozunk egy másik meghívottunknak, Emil Iovănescunak, az 1988-as budapesti Ceaușescu-ellenes tüntetés szervezőjének felszólalásáért. Szomorú, hogy az ilyen, demokratikus gondolkodású értékes embereket a román társadalom kiszorította. Tudjuk, hogyan jártak el Smaranda Enachével, Iovănescuról meg azóta sem hallottunk. Vagy ott van Emil Târnovean, aki ’89 őszén, a gyári pártgyűlésen nemet mert mondani Nicolae Ceaușescu újabb államfői jelölésére – vele sem foglalkozik a közvélemény. De nem tudjuk, mi van Traian Marcuval vagy Marcel Bolboacával, akik ’90 márciusában két marosvásárhelyi román ifjúsági szervezet, az ODT és az OTV vezetőjeként hallatták hangjukat a magyar–román békés együttlétet szorgalmazva. A véres események lecsengése után mi, az ifjúsági szervezetek közös nyilatkozatban próbáltunk valami pozitívumot üzenni a társadalomnak, csak hát a sok negatívum mellett a mi hangunk teljesen visszhang nélkül maradt.

Célpont. Hetvenkilencen az RMDSZ-székház padlásán vészelték át az épület megrohamozását Fotó: Azopan Photoarchive – www.azopan.ro/Bálint Zsigmond

– Alig fejeződött be a MISZSZ-kongresszus, a következő napon, március 19-én Ábrám Zoltánt már az RMDSZ padlásra menekült „táborában” jegyezték – a szó szoros értelmében is. Mennyire került közel a halálfélelmi állapothoz? Vagy akkor nem volt idő ilyesmire gondolni?

– Férfiasan bevallva: akkor ott és olyan körülmények között nagyon közeli volt a halálfélelmi állapot. De aznap nem a padláson ismerkedtem meg ezzel! Miután reggel, a Vártemplomban összegyűlt sztrájkoló magyar diákok előtt ismertettem a MISZSZ anyanyelvű oktatást illető álláspontját, bementem a főtérre. Míg a megyeháza előtt az üvöltöző tömeg Kincses Előd frontalelnök (FSN, Nemzeti Megmentési Front – szerk. megj.) lemondását vagy inkább lemondatását követelte, én több más magyar emberrel együtt, a háttérben meghúzódva, végighallgattam a csőcselék skandálásait. Egyet gondolva, felmentem a régi városházával szemben lévő egyházi ingatlan harmadik emeletére, Lészai Lehel akkori segédlelkész lakására. Néhány fényképet készítettem az ablakból, csakhogy a tömegből néhányan észrevettek. Nyomban berontottak a lépcsőházba, és az „Unde-i fotograful?”, azaz hol a fényképész kérdést ordítva trappoltak fel az emeletre. Szerencsére volt annyi lélekjelenlétem, hogy mire felértek a harmadikra, kivettem a gépből a filmet, majd az ajtónyitáskor az első berontóval jobb kézzel kezet fogtam, és a ballal pedig átnyújtottam a tekercset. A gesztus annyira meglepte a feldúlt „küldötteket”, hogy beérték a megsemmisült filmmel, engem békén hagytak. Ehhez képest Farkas István operatőrt jól elverték, és egy életre elvették a kedvét Marosvásárhelytől; ha jól emlékszem, még az események után elhagyta az országot, és Svédországban telepedett le. Ugyanakkor a magyarországi fekete dobozosoknak (magyarországi tévések – szerk. megj.) is ellátták a bajukat. Kincses lemondatása után, délután a főtérről az RMDSZ Bolyai téri székházába siettem. Éreztem, hogy ott a helyem: egyrészt már gyülekezett a magyar tömeg, másrészt, a Madisz elnökeként az RMDSZ intézőbizottságának a tagja voltam.

Most is jól emlékszem, hogy a Bolyai utcán feljövő leitatott, felfegyverkezett Görgény-völgyi tömeg elhaladt a székház előtt, de mintha valakinek a parancsára, egyszer csak megfordult, és visszajött az épület elé. Sütő közben a gyülekező magyarokat hangosbeszélőn keresztül, az ablakból próbálta rávenni, hogy menjenek haza. Ekkor már érezhetni lehetett, hogy baj lesz, annál is inkább, mivel a felbőszült tömeg betörte a pártok székházaként szolgáló Kendeffy-palota ablakait. Több mint százan szorultunk be a székhelyre, akik közül egyesek időben elmenekültek. Számbavétel után kiderült, hogy pontosan hetvenkilencen maradtunk, ennyien menekültünk fel az épület padlására. Mindössze egy lefektetett vasszekrény zárta el az iroda ajtaját, amit aztán hamarosan baltákkal szétvertek. Ekkor született az az ötlet, hogy mindannyian meneküljünk fel a padlásra, amelynek a feljáratát egy ott porosodó régi vasteknővel torlaszoltunk el. Mintegy két és fél órát töltöttünk itt, ami abban a lelkiállapotban egy örökkévalóságnak tűnt. Még szerencse, hogy akadt néhány normálisan gondolkodó román ember, aki a feljárón lévő résen vizet adott fel, illetve amikor onnan lekerültünk, többünknek segítettek az épület hátsó kijáratán menekülni. Közülünk Káli Király István volt az, aki – a lehető legrosszabbra is gondolva – jegyzetfüzetébe felírta valamennyiünk nevét. Ebből történelmi kordokumentum született, ami már csak azért is bizonyult hasznosnak, mert a fekete márciust követően, a külföldre távozottak közül sokan adták ki magukat „padlásosoknak”, holott aznap még csak a székház közelében sem jártak. Pár esztendeig találkozót rendeztünk azoknak, akik a hetvenkilenc személy közül még éltek, és megtehették, hogy eljönnek.

– Másnap, március 20-án sokáig a madiszos ifjak védték a szélsőséges románságot megjelenítő és képviselő Vatra főtéri székhelyét. Harminc év távlatából hogyan látja, érdemes volt felvállalni ezt a nem éppen kockázatmentes gesztust?

– Igen. Elvégre az ifjúsági szervezetek között szinte tökéletes egyetértés volt.

Mi, akkori fiatalok, magyarok és románok bizonyos eszmékért küzdöttünk, és nem a politikai hatalomért vagy az abból adódó vezetői pozíciókért. Bolyai Jánost parafrazálva, mi a semmiből egy új világot akartunk. Azzal, hogy magyarokként védtük a Vatra székhelyét, példát szerettünk volna mutatni.

Arról már nem tehettünk, hogy amikor a délutáni órákban a Grand Hotel előtt gyülekező román tömeg meg a hozzájuk csatlakozó, újból bevezérelt parasztok áttörték a rendőrségi kordont, és a város főterén elszabadult a pokol, a madiszosoknak is menekülniük kellett. Ekkor tört be a tömeg, és fosztotta ki a mozi melletti irodahelyiségeket. Sok értékes dokumentum került elő, de az már más történet, hogy ezeknek mi lett a sorsuk, és miért nem sikerült felhasználnunk az igazságunk bizonyítására úgy, ahogy várható lett volna. Borbély László utólag elmondta, hogy ezeket az iratokat átadta a „megfelelő köröknek”. Hogy jól tette, vagy sem, nem tudom.

– Mit tart megalázóbbnak: az RMDSZ-székház szétverését, Sütő András szemének ki­ütését vagy azt a kompromisszumsorozatot, amely a 20-át követő RMDSZ–Vatra-tárgyalásokon született?

– Összességében mindent. A legnehezebben viszont az igazságtalanságot lehet megemészteni. Azt, hogy miután felszorultunk a Kendeffy-ház padlására, ott voltunk a halál torkában, az erdélyi magyarság egyik legnagyobb íróját, Sütő Andrást megnyomorították, nem is gondoltam volna, hogy a tárgyalássorozat azzal ér véget, hogy itt, Marosvásárhelyen „egy kicsit mi is hibásak vagyunk, egy kicsit ti is azok vagytok, lapozzunk, és menjünk tovább”. Arról nem is beszélve, hogy a továbbiakban a felbujtásért felelősök közül egyetlen román embert sem állítottak elő, csak a verekedésben részt vevő magyarokat és főként cigányokat ítéltek el. És mindez csak az ügy jogi megközelítése… De ugyanez érvényes az emberi kapcsolatokra is:

oda jutottunk és ott tartunk harminc év után is, hogy sokan összemossák a márciusi események kirobbantóit annak áldozataival.

Az, hogy a magyarok is részt vettek az utcai verekedésben, tagadhatatlan. Csakhogy nem mindegy, hogy támadóként veszel részt a harcban, vagy védekezni próbálsz. Más: a földre terített Mihai Cofariu esetében sem lehet tudni, kik verték inkább, magyarok vagy románok? Mert ugye ott volt a testén a magyar nyelvű tábla, miszerint „Magyar iskolát!” Aztán, aki ott elhaladt, rúgott bele egyet.

– Hibásnak tartja az RMDSZ-t, hogy csak ennyit tudott „kialkudni” az úgynevezett béketárgyalásokon?

– Erről megoszlanak a vélemények. Nem tudom, hogy helyes volt-e egyáltalán leülni a Vatrával, vagy nem. Míg az RMDSZ annak idején a romániai összmagyarság képviselője volt, a pogromkísérletet kirobbantó Vatra esetében nem mondható, hogy csak ez az úgynevezett kulturális egyesület lett volna a románság gyűjtőszervezete. Még akkor sem, ha néhány kivételtől eltekintve mások – a haladó, nyitottan gondolkodó románokat is beleértve – hallgattak. Egy biztos: 1990 márciusa egyetemes visszarendeződést hozott a romániai társadalomban.

 

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport