A történetek, amelyek megvilágítják egymást – Szávai Géza író Illyés Gyula-díjáról, a világregény műfaji kísérletéről

Molnár Judit 2020. szeptember 13., 10:13

Szávai Géza író, műfordító kapta augusztus végén a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) irodalmi elismerését, az Illyés Gyula-díjat, a méltatásban a rendszerváltás utáni Magyarország válsághelyzeteinek elemzőjeként, a világregény műfaji kísérletének megteremtőjeként aposztrofálták. A Hargita megyei Küsmödön született, Magyarországon élő író legújabb regényéről, írói szemléletmódjának összetevőiről beszélt a Krónikának.

A történetek, amelyek megvilágítják egymást – Szávai Géza író Illyés Gyula-díjáról, a világregény műfaji kísérletéről
galéria
Szávai Géza író: „a humor nagy vigasz, óriási szerepet kap regényvilágomban” Fotó: Facebook/Kossuth Rádió

– Legújabb, Cérnapóráz regényének címét némileg parafrazálva: kötélerős cérnaszálra függesztett ez a kamaszkorban elképzelt és azóta folyamatosan épített regényvilág. Mit mondana el a regényeiben láttatott világ lényegéről?

– Mondhatnám, hogy bárhonnan elindulhatunk, úgyis ebben a világban maradunk, de nem mondok ilyesmit, hanem konkrétabb leszek. A Cérnapóráz elé illesztett „világtérképben” így fogalmaztam: „az eurázsiai kontinens közepén elterülő Transzilvánia országot nem lehetett csupán egyetlen nép nevével megnevezni, hiszen itt évezrede élnek együtt magyarok, németek, románok”. Szóval érdemes alaposabban belegondolni ebbe a világba, amelyben élünk, és amelyre folyton hivatkozunk. Említett regénytérképemben arra emlékeztetek: Európát, a kontinenseket, a Földünket sem nép- vagy országnév nevezi meg. Lehet tehát nagyobb léptékű, természetszerűen tágas az emberi közérzet. Köz-
érzetileg illeszkedhetünk a soknépű Földhöz, életünk – tehát történeteink – tágabb kereteihez.

Ez a gondolatsor azért is foglalkoztatott engem kölyökkorom óta, mert én magyar gyereknek születtem, székelyként a Székelyföldre, éppen az 1950-es Románia kellős közepére… Na, ezt magyarázd el, Géza a világnak! Hogy mi a te helyed a világban?

Igen gyakran kényszerülök magyarázkodásra, amikor például a Székely Jeruzsálem című könyvem (Esszéregény az identitásról) idegen nyelvű megjelenései kapcsán erről külföldön kérdezgetnek. Ilyenkor kell emlékeztetnem a hallgatóságot piciny, de „soknépű” Földünk szerencsés formájára: egy gömb felületén élünk, melynek nincs közepe, mert gömbfelületen ez legfeljebb tetszőlegesen választható. Tehát a Föld bármelyik pontjáról nézve áttekinthető és elmesélhető a világ.

– Ezért (is) írhatta regényei fölé: világregények?

– Igen. Így szoktam érvelni, és ha kétkedő szemeket látok, könnyedén megemlítem, amit itt is, most is: hallgassuk csak, a rádióban is „világzene” szól. Ezek után aztán a Székely Jeruzsálem regénycím kapcsán

a „székelyről” és a Székelyföldről így teljes méltósággal mondhatom el, hogy ez egy magyar népcsoport neve és régiója Transzilvániában. A világ többi részével – lényegileg és logikailag – teljesen egyenrangú ez az én „világom”.

Ha a világ lényege és logikája esetleg éppen nem is nyilvánvaló a valóságban, attól még a lényeg és a logika nem sérült. Én így látom a világot. Mert ilyen. Persze minden regényvilág magáért beszél. Általában fölösleges a szerzőnek a regénye „mellé, mögé beszélnie” – de itt most regényektől függetleníthető szemléleti, ha szabad mondani, világnézeti kérdésekről beszélhetünk. Ezért nem érdektelen arra emlékeztetnem, hogy mekkora tisztelet járt mindig a „világlátott embereknek”. Bizonygathatom hát, hogy érdemes ám nézni és látni a világot…

Fotó: Facebook/PONT Kiadó

Sajátságos esetként a beregszászi bácsival szoktam példálózni, aki bár sosem mozdult ki a városból, élete során rendre mégis legalább négy országnak volt polgára. Egy helyben járt-kelt, helyben vándorolva látta a világot az Osztrák–Magyar Monarchiában, a Szovjetunióban, Magyarországon, Ukrajnában, és még mindig egy helyben vándorol. Regényeim világától függetlenül még sok mindent mesélhetnék a világról, de gondolkodik róla eleget a gyakran elkeseredett olvasó is.

Íróként engem az foglalkoztat, hogy láttassak. Fontosnak vélem, hogy lásson minket a világ – a földgömb lényegileg és logikailag velünk azonos állagú részeinek világa. Hogy humorunknál maradjunk: ha látjuk a világot, és a világ lát minket, akkor duplán is világlátott emberek vagyunk, nem?

Csupán azért hivatkozom a humorra, mert az nagy vigasz, és regényvilágomban óriási szerepe van.

– Kaphatnánk-e egy rövid életmű-összefoglalót, különös tekintettel arra, az egyes alkotások között melyek a leglényegesebb hasonlóságok, illetve különbözések?

– Azt hiszem, bármelyik olvasónak fontos lehet, hogy rövid áttekintést kapjon arról az – esetünkben – regényről, amit éppen a kezében tart. Ezért gondoltam szükségesnek, de legalábbis hasznosnak egy afféle „eligazító térképet” illeszteni a regényeim elé. Jelezni a közeget, azt, hogy milyen „világba” tartoznak. Ez tényleg csak jelzés. Annak idején Balzac hosszú Előszót, személyes regényelméletet írt az Emberi színjáték elé. Én csupán jelzést és „iránytűt” adok.

Hiszen minden regényem önmagában megálló, önállóan is élő alkotás. De az összefüggések, utalások, lehetséges kapcsolódások mögöttes világának szabadsága számomra nagy lehetőség, szabadságérzetet kínáló távlat volt.

Ha elolvasunk egy Dosztojevszkij-regényt, és az tetszett, eszünkbe juthat elolvasni egy másikat is. És a kettőt már joggal hasonlítjuk, összefüggéseket keresünk… Ilyen az olvasói ösztön. Ha ez így van, márpedig így van, akkor a regényírónak ezzel számolnia kell. Erre teszek folyamatos kísérletet.

Legfrissebb könyvem, a Cérnapóráz című regény (sorozatjelző) alcíme: Állatok, nők, gyerekek… Utolsó előtti könyvem: Antigoné, a kutya, melyben több kisebb-nagyobb történet (többek között maga a Cérnapóráz című regény is) helyet kapott. Ezek a történetek így együtt megvilágítják egymást. Minden történet éppenséggel „kutyáról szól”, így kapcsolódnak életművön belül egymáshoz…

Az Aletta bárkája című történelmi regényem egy református, hittérítő holland lány története, akit a nagy keresztényirtás (17. század) idején két „keverék”, holland–japán gyermekével elrejtenek, később mégis kivégeznek Japánban. Az egész világon csupán itt találtam meg az ennyire végletekig vitt bezárkózás példáját, hitek összecsapásának logikáját, hát így írtam „japán” regényt. Az Aletta bárkájának a mottóját idézem ide: „Fiatalon – Amerikában – elhunyt dédnagyanyám, Török Dánielné szül. Simazaki Juko (1887–1915) emlékének”.

Aztán az olvasó a Makámaszútra című regényemben talál egy Bolygó kislány című fejezetet. „A nagymama”, akkor még kilencéves kislány, amerikás székely család sarja, 1913-ban két katonaládával hajóra száll Európa felé. Szülei ismerősökre bízzák, hogy majd ők is jönnek utána haza, Erdélybe a pénzzel, amivel földet, birtokot vesznek. Az akkor kilencéves nagymama szerencsésen hazaér, szerencsétlen körülmények között ugyan, de felnő, ám szülei a háború miatt Amerikában rekednek. Öt év múlva jöhetnének haza, már Romániába, de közben az anya meghal, az apa alkohol rabjaként vész el a nyomorban. Hát ennyit és effélét mondhatok: így áll össze a világ.

Fotó: Facebook/Bod Péter Megyei Könyvtár


– Az írói alkotómunka és könyvkiadás bármennyire is hasonszőrűnek tűnhet a irodalombarát olvasó számára, valójában csak látszatrokonságról beszélhetünk. Nagyon sikeresen egyezteti a két tevékenységet a saját alapítású PONT Kiadó keretében.

– Az történt, hogy a rendszerváltás idején megszűntek vagy halódtak a kiadók, hát néhányan létrehoztuk az azóta is, mindjárt három évtizede működő PONT-ot. Könyvek százait, sorozatok tucatjait, folyóiratokat adtunk ki, és nem csupán irodalmat, hanem sorozatokban mindazt, amit szükségesnek éreztek a társaim a megváltozott világban, gyermeklélektant, tanatológiát (halál és gyász témájú könyveket), környezetvédelmet stb., stb.

Megpróbáltam a szinte lehetetlent: az író sok időt veszteget kiadóra, vagy talál, vagy nem, hát én plagizáltam.

Kevesen tudják, francia szakosokat is beleértve, hogy Balzac, aki nem akart kiadók kiszolgáltatottja lenni, vásárolt egy nyomdát, hogy íróilag teljesen szabad lehessen. A nyomda részleteit haláláig fizette, a nyomdászokat is fizetni kellett, ellátni őket munkával. Ilyen önként vállalt nyomás és fantasztikus kockázat terhe alatt volt képes kipréselni magából azt a száz regényt.

– Az Illyés Gyula-díj átadásakor a laudációban mit érzett a leginkább magáénak, minek örült a legjobban? S bár nem tartozik konkrétan a tárgyhoz, de magyar szakosként és magyar íróként hogyan viszonyul Illyés Gyula írói világához?

– Tényszerűnek éreztem a laudációt, és fontosnak azt, amire felhívja a figyelmet: a rendszerváltás utáni Magyarország válsághelyzeteinek az elemzésére. A Múlt évezred Marienbadban című, nagyon kortárs regényem körül fű alatt még mindig izzik a vita… Ami Illyés Gyulát illeti, és most tegye a kezét a szívére, akinél (sokunknál) ez a mozdulat indokolt: fiatal fiúként azt tudtam róla, hogy az ő felesége lett az a Flóra, akihez József Attila a nagy verseit írta. Ellenszenves volt nekem, amiért elcsaklizta „az Attilától a Flórát”. Életművét fontosnak tartom, bár a váteszkedő attitűdjeit nem kedveltem, sokkal inkább az érzékeny és racionális viszonyulásait, a Puszták népét, a Kozmutza Flórával közösen írt Lélek és kenyér című könyvét a gyermekek világáról, Flóra ugyanis kitűnő gyógypedagógus volt. És nagyon fiatalon, talán gimnazistaként vagy elsőéves egyetemistaként már méltató recenziót írtam a Kháron ladikján című remek prózakötetéről.

– Végezetül a legszokványosabb kérdés: hogyan tovább, a Szávai-világ melyik új szelete kerül az olvasó asztalára?

– Füzeteimből újabb regényeket másolnék ki, és véglegesítenék, de ennek mostanában egészségi korlátai vannak sajnos. Próbálom azért mindig megtenni azt, amire még képes vagyok. Az emlékirat műfaja taszít, de fényképnézegetés közben elhatároztam, két könyvet állítok össze: Polcz Alaine-ről és a férjéről, Mészöly Miklósról. Külön-külön. Vagy másfél évtizeden át egészen szoros szimbiózisban éltünk a szigeten Kisorosziban. Gyerekkorom óta állandóan fotózok. Aztán, amikor rossz kedvem vagy valami bajom van, mindig rám jön a fokozott humorizálás.

Így hát egy ideje könyvet írok ezzel a címmel: Csintalan Múzsa, avagy a nevetés regénye a Föld nevet viselő bolygón.

Pontosan arról szól, amit a címe ígér. Hogy „hótt” komolyat mondjak, mutassak valami „vidámat”: engem hét évtized alatt alig láttak nyakkendőben. Most amint régi ismerőseim meglátják nyakkendős fotóimat, harsány kacagásban törnek ki. Nyilatkozatot tettem közzé egy közösségi oldalon: emberek, csupán a lányom és az unokáim születésnapján viselek – újabban – nyakkendőt. Évente négyszer. Így is nevetnek.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport