A fekete március előzményei: hatalomátmentés, csapdák, forgatókönyvírás a felszín alatt

Szucher Ervin 2020. március 20., 09:11

Miközben Marosvásárhely magyar értelmisége naivan hitt a rügyező demokrácia értékeiben, a hatalmat 1989 decembere után fokozatosan magukhoz ragadó katona-, rendőr- és szekustisztek a „mélyből” taszították bele a várost a harminc évvel ezelőtti interetnikai konfliktusba – véli Tőkés András, az RMDSZ alapító tagja, Tőkés László volt református püspök bátyja.

A fekete március előzményei: hatalomátmentés, csapdák, forgatókönyvírás a felszín alatt
galéria
Tőkés András: elképesztő, milyen naivak voltunk! Fotó: Szucher Ervin

 – Meggyőződésem, hogy Tőkés András, az ismert marosvásárhelyi ellenálló számára, aki ráadásul Tőkés László testvére is, március 19–20. még csak nem is 1989 decemberében, hanem jóval azelőtt „elkezdődött”.

– Így van. Azt is tudom pontosan, hogy 1989. április elseje óta voltam követett ellenálló. Aznap érkezett László öcsém a temesvár–galaci gyorssal, hogy megszervezze a kanadai tévé interjúsorozatát, amely Temesváron indult volna, Nagyváradon, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön folytatódott volna. Az erdélyi magyarság olyan ismert gondolkodóival készültek forgatni egy-egy beszélgetést a romániai helyzetről, mint Jakobovits Miklós, édesapánk, Tőkés István, Sütő András, Béres András, Márton Árpád, Sylvester Lajos. Azokkal, akiknek mondanivalójuk is volt, és vállalták is a véleményüket meg az azzal járó kockázatot. Amint befutott a szerelvény, a peronon ott termett két civil és két egyenruhás, akik azzal az ürüggyel, hogy László ellopta a fülkében vele szemben ülő lány sálját, bekísértek a rendőrségre. Egész délutánunkat ott töltöttük, László továbbutazása előtt csak annyira jutott időnk, hogy fellépjünk Béresékhez vacsorázni. Marosvásárhelyen ők voltak az egyetlenek, akik Lászlót meg merték hívni a saját otthonukba. Ezek után értésemre adták: a szemüket nem veszik le rólam.

1989 novemberének első felében már hiába is szerettem volna találkozni Lászlóval, mert a temesvári állomáson kiszűrtek, bevittek az őrsre, majd reggel két milicista kíséretében vonatra tettek. Közben azt mondogatták, hogy a városban nincs semmiféle Tőkés László nevű személy.

Telt-múlt az idő, és december 16-án egy ismeretlen női hang arról értesítette telefonon az unokatestvéremet, hogy minden rendben van, most már nyugodtan utazhatok Lászlóhoz. Annyira gyanús volt az ügy, hogy egyből rájöttem: csapda az egész. Aczél Bandival, az épp Erdélyben tartózkodó magyarországi barátommal megbeszéltem, hogy segítségével kerülő úton megyek Temesvárra; ő hazafelé menet elvisz Nagyváradig, onnan meg vonatra ülök. Mondanom sem kell, hogy csak Aranyosgyéresig értünk el, ott a rendőrök leállították Bandit, és engem kitessékeltek a Trabantjából. Valahogy eljutottam Kolozsvárig, és ott töltöttem a forradalom napjait. December 19-én még csak annyit tudtunk Lászlóról, hogy elvitték; de hogy hová, azt nem. Ez csak később derült ki. Rá egy napra tértem haza, és Béres András azzal fogadott, hogy utólagos beleegyezésemmel engem is besoroltak az RMDSZ alapítói közé.

– Teljesen nyilvánvaló volt önnek, hogy szerepet kell vállalnia Marosvásárhely, a megye, a magyarság vezetésében?

– Igent mondtam, habár én sem, ahogy általában a másodrendűnek tartott magyar értelmiség sem volt felkészülve erre. De hogy is lett volna, hiszen mi magyarokként az aligazgatók csapatát alkottuk, akik sok mindenhez értettünk, csak éppen az igazgatói feladat elvégzéséhez nem. Az erdélyi magyar értelmiségi általában humán beállítottságú volt: tanárok, lelkészek, művészemberek, orvosok... Reálvonalon legfeljebb mérnökeink és almérnökeink voltak. Az igazságszolgáltatásban, rendfenntartóknál vagy a hadseregben dolgozók szinte mind románok voltak. Azok, akik Marosvásárhelyen közvetlenül 1989 előtt magyarként fontos intézmények vezérigazgatói voltak, azok „szarháziak” voltak.

– De nem attól váltak azzá, hogy vezérigazgatót csináltak belőlük, hanem azért lettek vezérigazgatók, mert eleve „szarháziak” voltak, nem?

– Úgy van! Január–februárban csak úgy kapkodtuk a levegőt a Nemzeti Megmentési Front ülésein, amikor ilyen-olyan magas rangú tisztek a szemünkbe hazudtak mosolyogva. Mi azt hittük, hogy a szabad világ, a demokrácia egyben a gerincességet és az igazságot jelenti. Elképesztő, milyen naivak voltunk! Velem az élen.

Fotó: Azopan Photoarchive – www.azopan.ro/Tóth Levente

– Naiv lehetett, de naivak voltak azok is, akik rendőrparancsnok-helyettest akartak csinálni önből, a fizikatanárból. Vagy éppen ellenkezőleg, egy fineszesen kigondolt csapdába sétáltatták volna bele?

– Hatalmas csapda készült, de akkora, hogy ha nem észlelem, még ma is a börtönben ülnék. Egyik nap, valamikor január első felében nagy meglepetésemre az iskolából kijövet két rendőr azzal állított le, hogy menjek velük a Borsos Tamás utcai székházukba. Fogalmam sem volt, mit akarhatnak tőlem. Mondtam, jó, később belépek. „Azt nem lehet, most kell jönnie!” – mondták. A Papiu- iskola és a rendőrség között alig 200 méter lehet, mégis felvezető autóval vittek végig az akkor még kétirányú szűk kis utcán. Az épületben a két oldalt álló volt szekusok és milicisták tapsolva fogadtak, én meg csak tátottam a szám, hogy mi a csudáért vannak ezek annyira oda értem.

Gheorghe Gambrea parancsnok kávéval és szendviccsel várt, no meg azzal a felkéréssel, hogy legyek a helyettese. A tanári fizetésem két és félszeresét, havi 7800 lejt és alezredesi rangot ajánlott, mondván, hogy azért van szükség rám, mert nagy tekintélynek örvendek a magyarság körében. Azt is hozzátette, hogy ha nincs kedvem, nem is kell bejárnom az intézménybe. Amikor azzal próbáltam mentegetőzni, hogy nem értek a joghoz, legyintett, mondván, hogy nem számít.

Hiába ajánlottam magam helyett Frunda Györgyöt, az ügyvédet, az ő személye nem érdekelte. Még akkor sem, ha én, „a nagy tekintélynek örvendő” Tőkés megígértem, hogy támogatom. Akkor megemlítettem Márton János nevét, de őt sem akarták. Mondtam, én nem kötném le magam, utazni szeretnék, külföldre mennék… Másnap egyszerre kaptam kézbe az útlevelet és a még 1989 őszén megrendezett módon elvett jogosítványomat. Teljes meggyőződésem, hogy velem akarták legitimizálni az akkor már szinte hajszálpontossággal készülő márciusi összecsapást.

Fotó: Azopan Photoarchive – www.azopan.ro/Bálint Zsigmond

– Ezek szerint kellő időben megbizonyosodott arról, hogy a magyarellenes pogrom meg az esetleges polgárháborús forgatókönyve már januárban elkészülhetett.

– Akkor még nem bizonyosodtam meg, csak éreztem. A magam vagy a magunk naivságában mi akkor, 1990 januárjában ezt nem láttuk tisztán. Az alsó struktúrákban már létezett egy tektonikai mozgás, amiből a magyarok csak a földrengéseket vagy a kitörő vulkánt érzékelték.

A hatalomátmentés és a forgatókönyvírás ott, a felszíni réteg alatt történt. Akárcsak ma, amikor a „mély államról” beszélünk.

– A helyettes főtanfelügyelői tisztséget viszont már jó szívvel, de szintén naivan vállalta.

– Szívesen vállaltam, hiszen a magyar pedagógusok közvetlen támogatását – és ezzel együtt a szavazatát – élveztem. Ám az ország egyetlen megyéje voltunk, ahol két főtanfelügyelő-helyettes dolgozott, egy román és egy magyar. Ez azt jelentette, hogy ha valamit két vezetőnek kellett aláírnia, Ciurcă, az akkori főtanfelügyelő az én tudtom és beleegyezésem nélkül is aláírathatta az okiratot a másik helyettesével. Amikor ráébredtem, hogy súlytalanítottak és légtelenítettek, félreálltam.

– Jó vagy rossz döntésnek tartja harminc év távlatából azt, hogy elhagyta a „vatrás fészket”, ahogy még sokáig emlegették – és olykor nevezik ma is –, azaz a Maros megyei tanfelügyelőséget?

– Amíg hittem abban, hogy valamit változtatni lehet 1989-hez képest, nem adtam fel. Papius tanárként én komolyan hittem abban, hogy a Bolyait vissza lehet állítani a város magyar középiskolájává, mint ahogy a Papiut is román líceummá. Aztán hamar kiderült, hogy az RMDSZ-es miniszterhelyetteseink, államtitkáraink, Pálfalvi Attila, Demény Lajos, akik megpróbálták egyengetni az utunkat, ugyanolyan súlytalan pozícióban voltak Bukarestben, mint én Marosvásárhelyen. A későbbi államtitkár, Béres András mesélte el, hogy ő lényegében a takarítónőkért és kapusokért felel a minisztériumban. „Hozzám senki nem jön aláírásért, én járok másokhoz” – vallotta be nekem, mielőtt lemondott volna. Ami a Maros megyei tanfelügyelőséget illeti, valóban egy magyarellenes fészek volt; nemcsak az ott született döntések miatt, hanem már csak azért is, mert a megyét és a várost vezető tisztek, akik kulcsszerepet játszottak a Vatra Românească alakulásában és minden magyarellenes cselekedetben, Scrieciu, Judea és társaik ott sokszorosították a propagandaanyagaikat. Ugyanis a városban akkor még alig létezett néhány fénymásoló.

Fotó: Azopan Photoarchive – www.azopan.ro/Bálint Zsigmond

– Ha a magyar fél nem áll elő a Bolyai-líceum visszamagyarosításával, akkor is utcai harcokba torkollik a magyarellenesség?

– Egészen biztosan. Megoldották volna az elvtársak, találtak volna egy más ürügyet. Kolozsváron miért nem jelentett gondot a magyar iskolák visszaállítása? Ott nem egyet, hanem egyszerre hármat rendeztek vissza, méghozzá rögtön az új kor első heteiben.

Vagy ott van Szatmárnémeti: március 15. körül ott próbálkoztak a provokációval, de nem ment. Pedig a határ közelsége miatt még Magyarországra is rá lehetett volna sütni a revizionizmus vádját. Amint ráébredtek, hogy a földalatti erőszakszervezetek segítsége nélkül képtelenek kézben tartani a magyarságot, eldöntötték, hogy ürügyet fabrikálnak a volt Szekuritáté feltámasztására.

– A február 10-i gyertyás tüntetés milyen hatással volt a sötét erők számára?

– Félreértés ne essék, de a szolgálatok profin kiképzett vezetői azt is ellenünk használták fel. A hatalmas és összetartó tömeggel riogatták a románokat.

– Profin kiképzett, beszervezett emberek voltak az RMDSZ sorában is?

– A hatalom részéről? Több mint biztos. Főként a diplomások közül. Persze mindezt nagyon nehéz bizonyítani, főként úgy, hogy az ember még a saját üldözött dossziéjához sem férhet hozzá. Amikor 2012-ben megpályáztam a megyei önkormányzat elnöki tisztségét, a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Bizottságtól (CNSAS) kaptam egy levelet, amelyben igazolták, hogy nem vagyok besúgó, hanem ellenkezőleg, üldözött. Megírták, hogy két dossziém van, összesen 14 kötetbe sorolva.

A családból négyen utaztunk fel Bukarestbe az iratok tanulmányozására és fénymásolására ahhoz, hogy a tizennégyből mindössze egy kötetet kapjak kézhez. A többit titkosították. Hasonlóan járt az öcsém, László is.

Az intézet egyik tagja, egy középiskolai történelemtanár kikísért az épület elé, ahol aránylag nyugodtabb körülmények közt beszélgethettünk, és elpanaszolta, hogy a hatalom fel akarja számolni a CNSAS-t. Arra kért, beszéljek Lászlóval, hogy Brüsszelben valahogy akadályozza meg az intézmény bezárását. Ez is a politikai tektonikai mozgásokat illető feltételezésemet igazolja. Azokét a földalatti mozgásokét, amelyek napjainkban is folynak.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport