„Amit lehet, azt állami egyetemen kell megvalósítani” – Soós Anna, a BBTE rektorhelyettese a magyar oktatás 150 évéről

Pap Melinda 2022. október 19., 13:49 utolsó módosítás: 2022. október 19., 13:51

Nagyon fontos a magyar nyelvű oktatással is rendelkező állami egyetemek és az erdélyi magyar magánegyetemek közötti együttműködés, de amit lehet, azt az állami egyetemen kell megvalósítani – jelentette ki a Krónikának adott interjúban Soós Anna, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem rektorhelytettese. A magyar tagozat vezetője a magyar oktatás bevezetésének 150. évfordulója kapcsán a BBTE magyar múltjának felvállalásáról, a magyar tagozat helyzetéről és a jövőbeli kihívásokról, illetve a Szegedi Tudományegyetemmel való együttműködésről is mesélt. 

„Amit lehet, azt állami egyetemen kell megvalósítani” – Soós Anna, a BBTE rektorhelyettese a magyar oktatás 150 évéről
galéria
Múlt és jövő. A BBTE magyar tagozata a minőségi oktatás révén biztosítaná a magyar jövőt Erdélyben Fotó: Facebook/Babes-Bolyai Tudományegyetem

– Az idei tanév ünnepi év is, hiszen 150 éves a magyar oktatás a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen (BBTE). Hogyan ünneplik ezt az eseményt?

– A Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) gyökerei 1581-ig nyúlnak vissza, de a magyar oktatás 1872-ben indult.

1872. október 12-én hagyták jóvá a magyar nyelvű oktatás beindulását, ezért az egyetemi charta szerint ekkor van a magyar tagozat napja,

„Mi együtt vagyunk erősek” – 150 éves a BBTE magyar tagozata
„Ami volt, volt, a történelemért nem mi vagyunk a felelősek” – mondta a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) múltjára utalva Daniel David rektor. 

így a központi ünnepséget ezen a napon kezdtük háromnapos konferenciával. 1872-ben elég bonyolultul indult a magyar oktatás az egyetemen, viszont utána igen jó minőségű oktatás és kutatás folyt. Annyira, hogy az itt tanító matematikusok – Riesz Frigyes, Fejér Lipót vagy Farkas Gyula – nevével mindenki találkozik, aki matematikát tanul szerte a világon. Ezt a minőséget egyetemünk próbálja megőrizni és továbbvinni.

Ezért az október 12-én tartott ünnepi megnyitó után konferenciát szerveztünk, ahol három kollégát és három alumnust (véndiákot) – akik a világ különböző részein folytatnak oktatói és kutatói tevékenységet – gyűjtöttünk össze „egy csokorba”, és bemutattuk a tanári karnak, diákoknak és a külső hallgatóságnak, hogy a minőség mai napig része egyetemünknek.

Október 13–14-én a tudományos ülésszakok keretében történeti visszatekintés zajlott, ahol a megalakulásra és az akkori karok tevékenységére tekintettünk vissza kolozsvári, szegedi vagy budapesti kollégák munkája révén.

Ugyancsak ezen az ünnepi alkalmon ismerhette meg a közönség azt a kötetet, mely az egyetem 1872–1919 között tevékenykedő rektorait mutatja be. A kétnyelvű kötetet a megnyitón Daniel David rektor úr ismertette.

Egy másik kötetet is bemutattunk, mely az alapítás forrásait és sajtóvisszhangját dolgozza fel szegedi és kolozsvári kollégák közreműködésével. Gaal György helytörténész kötetének az ismertetésére is sor került, ez szintén most jelent meg az egyetemalapítás kapcsán. És készítünk egy-egy kötetet minden akkori karról – Matematika és Természettudományok, Jog, Orvosi és Bölcsésztudományok –, ezek bemutatására is idén kerül sor. De az ünnepi megemlékezés sorába tartozik az a kiállítás is, mely a magyar oktatás kezdeteikor megjelent munkákat mutatja be, egy részük nyomtatásban jelent meg, más része viszont úgy, hogy a diákok lejegyzetelték a professzor előadását, majd letisztázott formában, kézírással megjelent.

De visszakerült Ferencz József szobra is, melyet Stróbl Alajos szobrászművész készített, és a császár az egyetemnek ajánlotta.

És megtekinthetők az egyetem díszjelvényei is, a karok és a rektor szimbólumát a budapesti Nemzeti Múzeumban őrzik, de kölcsönkaptuk őket a kiállításra. Korabeli diplomákat is láthatnak a látogatók igen díszes kiadásban, az egyetem akkori pecsétnyomóit is; ezeket a kolozsvári múzeumok kölcsönözték a tárlat idejére.

Az ünnepi eseménysorozat ezzel nem ér véget: nyár elején elkezdtük azokat az előadásokat, melyeket kollégáink tartanak saját kutatási szakterületükről, hetente kerülnek fel az egyetem médiatárába, kommunikációs felületeire. Ezeket év végéig folytatni szeretnénk, hiszen olyan gazdag a kínálatunk, hogy talán további folytatást is igényelnek majd.

Soós Anna magyar tagozatért felelős rektorhelyettes Fotó: Facebook/Babes-Bolyai Tudományegyetem

– Húsz évvel ezelőtt az egyetem oktatóinak még a magyar feliratokért kellett harcolni, ma mindhárom tagozat fontosságát hangsúlyozzák. Daniel David rektor az ünnepség megnyitóján fontosnak tartotta, hogy a BBTE otthonossá váljon a magyar közösség számára. Hogyan érinti a magyar tagozatot ez a szemléletváltás?

– Tíz évvel ezelőtt már nem a magyar feliratokért folyt a harc: már megünnepeltük a 140. évfordulót. 2012-ben még tanévnyitókor ünnepeltük – ugyancsak kiállítással és konferenciával – a kolozsvári egyetemi oktatás magyar nyelvre váltását. Akkor még október 12. nem volt kinevezve a magyar tagozat napjává. Azóta meghonosodott az egyetemen.

A 2020-as rektorváltás óta hangsúlyozottabban visszatekintünk a múltra, az 1581-es egyetemalapításra is: tavaly ünnepeltük az egyetem 440 éves fennállását.

Kikerült a Farkas utcába az egyetemalapításnak emléket állító négynyelvű tábla, melyet a Szegedi Tudományegyetemmel helyeztünk ki. Idén pedig a magyar oktatás 150. évfordulóját is méltó módon ünnepeljük.

– Hogyan tudta kihasználni a magyar tagozat az elmúlt időszakot, amióta nem kell ellenszélben dolgozni?

– A magyar oktatás az egész egyetemet átszövi: a 22 karból 17-en magyar nyelven is folyik oktatás. Két karon kizárólag magyar nyelvű oktatás zajlik: a Református Tanárképző és Zeneművészeti Karon, illetve a Római Katolikus Teológiai Karon, ahol papképzés és vallástanárképzés is folyik.

Ezenkívül a 2011-es törvény alapján megalakultak az egyetemi intézetek, ezekből 19 a magyar kollégákat tömöríti.

Vannak olyan karok, ahol nem nyelvi szempontok szerint szerveződtek az intézetek, ezt minden fakultás maga döntötte el. Azt látjuk, hogy a kollégák és a diákok is értékelik ezt a struktúrát, melynek keretében 70 akkreditált alapképzéses és 48 mesterképzéses szakunk van.

Fotó: Jakab Mónika


– Mit mutatnak még a számok? Hány magyar diák van az egyetemen a különböző oktatási szinteken, és mely szakok iránt van nagyobb érdeklődés?

– Egyetemünkön általában 6500-as diáklétszámmal működik a magyar tagozat, idén azonban a 6600-at is meghaladja. Az utóbbi tíz évben az előbbi szám körül alakult az alapképzésben, mesteri, doktori, illetve egyetem utáni képzésben részt vevő hallgatók száma.

Mi iránt nagy az érdeklődés? Minden iránt, aminek a nevében benne van az, hogy „informatika”.

Az informatikusképzés, a gazdasági informatika és minden egyéb szak, mely ezekhez kapcsolódik, népszerű. Nagyon népszerű a pszichológia is, ahol sok hazai és legalább évi száz magyarországi diák is van.

– Ön felel az oktatásért. Hogyan látja, mennyire felel meg az egyre változó, a digitalizáció irányába eltolódó elvárásoknak a BBTE nyújtotta oktatási paletta?

– Az oktatás minőségét felügyelő szervezet (ARACIS) a különböző karokon különböző százalékarányban hagyta jóvá az online oktatási részt. Viszont

egyetemünk nagyon fontosnak tartja, hogy szemtől szemben találkozzunk a diákokkal, hiszen a két év járvány ilyen szempontból szomorú tapasztalatokkal járt.

Tehát megőrizzük az online által kínált lehetőségeket – ahol észszerűen tudjuk használni, a továbbiakban is megtesszük, főleg a távoktatásban –, de alapvetően a szemtől szembeni oktatást támogatjuk.

– A magyar múlt felvállalása együttműködést eredményezett a „testvér” Szegedi Tudományegyetemmel. Miben áll ez az együttműködés, mennyire mutat túl a közös ünneplésen?

– Több annál, mint a közös rendezvényeken való ünnepélyes megjelenés. Van olyan közös programunk, például a doktori képzésben, hogy valaki mindkét doktori iskolának a tagja lehet, és kölcsönösen elismerjük a krediteket, amelyek alapján a diplomáját megszerezheti.

Emellett a szimbolikus megjelenítés is fontos, a 440. évfordulós emléktáblát közösen lepleztük le, illetve Szegeden is kikerült egy többnyelvű tábla az alkalomból, melynek avatásán mi is részt vettünk.

Tehát van ennek az együttműködésnek ünnepi jellege, de konkrét hozadéka is. Ahol nagy hagyománya van az együttműködésnek, az a közös történetfeldolgozás, a korábban említett történeti munkák is a két egyetem kutatóinak közös kiadványai.

Fotó: Jakab Mónika

– Tonk Márton, a Sapientia – EMTE rektora a Krónikának nyilatkozva nemrég felvetette az együttműködés gondolatát a három állami egyetem magyar tagozata, valamint a magánegyetemi státusban működő Sapientia és a Partiumi Keresztyén Egyetem között. Daniel David rektor is fontosnak nevezte, hogy ezek egyeztessenek a magyar közösség felsőoktatási igényeiről. Miként látja az együttműködés lehetőségeit?

– Ilyen tárgyalások vannak. De nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük: a román állam kétszeres szorzóval támogatja a magyar oktatást, a romániai állampolgárok pedig Romániában adóznak. Így

nagyon fontos, hogy amit lehet, azt az állami egyetemen valósítsuk meg. Vannak olyan szakterületek, melyek nálunk kevésbé megvalósíthatók, például a mérnöki szakok.

Ezek beindítását már 1872-ben is szerették volna a kolozsváriak, de ennek nem voltak meg a feltételei, így nem alakultak meg. És lehet, hogy ezért hiányoznak mai napig az egyetem kínálatából. Van egy-kettő a kémia vagy fizika szakon, de általánosan nincs mérnöki szak a BBTE-n. Ilyen hiányszakokat létre lehet hozni máshol, de nagyon fontos, hogy ne legyen párhuzamos oktatás, és amit lehet, azt a hazai költségvetésből valósítsuk meg.

– Jelenleg létezik egyeztetés erről a magyar felsőoktatási intézmények között?

– Természetesen, egyeztetés szokott lenni. De fontos, hogy mindenki tudja elfogadni az említett szempontokat.

– Hogyan tud megbirkózni a BBTE az energiaválság okozta megemelkedett anyagi terhekkel? Vannak vagy terveznek-e emiatt korlátozásokat az egyetemen, illetve emelték-e emiatt a tandíjat, a bentlakási költségeket?

– Az egyetem szabályzata szerint a különböző díjszabások, költségek módosítása egy évvel korábban történik. Idén a pandémiára és a gazdasági nehézségekre való tekintettel nem emeltük a tandíjakat, bentlakási költségeket.

Ami az online oktatásra való áttérést illeti, egyetemünk nem tervez ilyen megszorítást. Ha lesz egy olyan kemény vírushelyzet, mint 2020-ban, akkor majd nekünk is lépni kell, de más ok miatt pillanatnyilag nem tervezünk ilyet.

– Beszéltünk a múltról, tekintsünk kicsit a jövőbe is. Milyen kihívásoknak kell a magyar tagozatnak megfelelni, milyen terveik vannak a jövőben?

– Egyetemünk mindenféle nemzetközi megmérettetésen a Kárpát-medence szintjén jó helyet foglal el, része vagyunk a Eutopia egyetemi konzorciumnak (Európai Egyetemek Szövetsége) és a Guild akadémiai társaságnak is. Ahhoz, hogy ez a tagság megmaradjon és jól teljesítsünk, fejlődjünk, a magyar tagozatnak is ki kell vennie ebből a maga részét. Azt látjuk, hogy eddig a szám­arányának megfelelően, sőt a fölött teljesít a minőségi munkában, akár oktatásról, akár kutatásról van szó.

Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a középiskolát végzettek megtalálják a számításaikat nálunk, hiszen olyan hálózatot tudunk biztosítani, mely révén részképzésekben is részt vehetnek – az egyetemnek 200 ilyen szerződése van.

Fontos, hogy ezt kihasználják a diákok, hiszen ez a biztosíték arra, hogy nagy valószínűséggel itt maradnak, még ha utólag is elmehetnek, hiszen nyitottak a határok. Azt szeretnénk, hogy Erdélynek és a romániai magyarságnak olyan értelmiségi réteget adjunk, amely a minőségi fennmaradásunkat biztosítja.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport