Magyar egyetemen születnek nemzetstratégiai célok – Tonk Márton, a Sapientia rektora a felsőoktatás kihívásairól

Makkay József 2022. október 07., 13:25

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem nem diplomagyár – szögezte le a Krónikának adott interjúban a 2001-ben alakult, 32 alap- és 12 mesterszakán 2400 diákot oktató felsőoktatási intézmény rektora. Tonk Mártonnal az új tanév kapcsán arról beszélgettünk, mit jelent az önálló magyar tanintézet életében a Romániában sokat hangoztatott egyetemi autonómia, továbbá hogy a Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön működő Sapientia miként tud megbirkózni az erdélyi magyar elvárásokkal.

Magyar egyetemen születnek nemzetstratégiai célok – Tonk Márton, a Sapientia rektora a felsőoktatás kihívásairól
galéria
Tonk Márton szerint olyan szakokat kell fenntartani, amelyekkel a munkaerőpiaci elhelyezkedésen túl fontos segítséget nyújtanak a közösségnek Fotó: Haáz Vince

– A romániai felsőoktatást felügyelő minőségbiztosítási intézmény idén a legmagasabb minősítésben részesítette a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet. Mit jelent ez a tanintézet életében?

– Ha arra gondolok, hogy a Romániai Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség (ARACIS) elődjének küldöttségi tagjai a kétezres évek elején milyen összevont szemöldökkel érkeztek újonnan létesített magánegyetemünkre, hogy kiderítsék, kik vagyunk, illetve miért akarunk újabb egyetemet Romániában – amelyben magyar oktatás folyik, és ráadásként Budapestről finanszírozzák –, nos, ilyen előzmények után nagyon szép teljesítményt tudunk felmutatni. A román egyetemi világgal kiépített interakció, a sokrétű szakmai kapcsolatok meghozták az eredményt: az idei legmagasabb szintű besorolással, amit Romániában felsőoktatási intézmény kaphat, sokkal inkább az állami egyetemekhez hasonlítanak bennünket, mint a magánegyetemi oktatáshoz.

A mintegy száz nyilvántartott romániai felsőoktatási intézmény között a Sapientia a huszadik hely környékén található, nagy hagyományokkal rendelkező állami egyetemeket is megelőzve.

Egy tudományos impaktfaktoros listán a Sapientia EMTE tudományos teljesítménye nagyobb, mint az összes romániai magánegyetemé együttvéve.

– A Sapientián tanuló 2400 diák számára a mindennapi egyetemi életben miben mutatkozik meg ez az elismerés?

– Elsősorban abban, hogy több romániai egyetemtől eltérően a Sapientia nem diplomagyár. Vannak szakjaink, ahol sokkal több diákot felvehetnénk, mégsem tesszük. Példaként a jogászképzést szoktam felhozni, ahol igen szigorú és kemény követelmények vannak. Amikor dékán voltam, megkérdezte a tanszékvezető: nem baj, ha kibuknak diákok? Azt válaszoltam, ha az évfolyamról öt olyan jogász kap diplomát, akinek az esze és a szíve a helyén van, akkor teljesítettük a missziónkat. A sapientiás képzés sikerére a munkaerőpiac a legjobb példa. Ha az ember körbejár Erdélyben, és bemegy középiskolákba, vállalkozásokhoz vagy informatikai céghez, nagy valószínűséggel szembejön vele olyan szakember, aki nálunk végzett.

Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a képzést elvittük Erdély különböző régióiba. Sok olyan magyar fiatal van, aki bármennyire tehetséges és ügyes, nem rúghatna labdába, ha Kolozsváron lenne minden szakunk.

Persze, nem volt egyszerű dolog Csíkszeredában vagy Sepsiszentgyörgyön megtelepedni, ahol nincsenek felsőoktatási tradíciók, de ha valami nem egyszerű, az nem azt jelenti, hogy nem fontos, illetve nincs rá szükség.

– A Sapientia indulása az 1989-es rendszerváltást követő egy évtizedes küzdelmet váltotta fel, amelyet az államilag támogatott önálló magyar egyetemért folytatott – sikertelenül – az erdélyi magyar közélet. A magyar állami támogatással működő magánegyetem megoldotta-e ezt a kérdést?

– Annyiban oldotta meg, hogy nem román, hanem magyar állami támogatással létrejött egyetem alakult Erdélyben, azonban az erdélyi magyar kisebbségi adófizetői logika szerint változatlanul szükség van egy teljes képzési spektrumú felsőoktatási palettára. A Romániában élő magyar nemzetiségű állampolgároknak ingyenes hozzáférése kell legyen minden olyan szakhoz, amelyen román fiatalok anyanyelvükön tanulhatnak, az erdélyi magyar fiatalok viszont nem. Állatorvosin, illetve számos műszaki egyetemi szakon továbbra sincs magyar nyelvű képzés Erdélyben, ami diszkrimináció a magyar anyanyelvű diákokkal szemben.

Fotó: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

– Amikor Romániában magyarellenes lépésre vállalkozik egy tanintézet – például a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetem (egykori MOGYE) önkényes átalakításának ügye –, a romániai hivatalosságok az egyetemi autonómiára hivatkoznak. A Sapientia mennyire tud élni a sokat hangoztatott egyetemi autonómiájával?

– Minden szempontból meg kell felelni a törvényességnek, de nyilván oktatási, kisebbségpolitikai és nemzetstratégiai szempontból teljesen más működési logikát feltételez egy olyan egyetem, ahol a döntés lehetősége a mi kezünkben van. Ezért tartom változatlanul fontosnak az erdélyi magyar közösség azon igényét, hogy önálló állami magyar egyeteme legyen.

Ha a döntés lehetősége a mienk, számos területen olyan szakokat tudunk indítani és fenntartani, amivel a munkaerőpiaci elhelyezkedésen túl fontos segítséget nyújtunk közösségünknek. Nemzetpolitikai jellegű szakokként határoznám meg ezeket.

Ilyen a magyar nyelvű jogászképzés, amely jól működő, sikeres szakunk. Jellegzetes kisebbségi ügyeinktől a restitúciós kérdésekig számos olyan erdélyi magyar jogi eljárás vár megoldásra, amely az ügyvédek részéről igen komoly szakmai kompetenciákat jelent. Ezt csak elkötelezett hozzáállással lehet művelni: olyan jogászokra van szükségünk, akik szakmailag jól felkészültek, ugyanakkor a szívük is a helyén van! Csíkszeredában elindítottuk a román–angol szakot, mert meggyőződésünk, hogy a székelyföldi középiskolákban jóval hatékonyabb magyar anyanyelvű tanárként tanítani a román nyelvet és irodalmat. Ide sorolnám a Kolozsváron működő diplomáciai mesterszakot is, amely az erdélyi magyarok számára eddig nehezen megközelíthető karrierre készíti fel a fiatalokat. Ha egyetemi autonómiáról beszélünk, meg kell említenem a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés melletti kiállásunkat is. Olyan körülmények között, amikor a román kormány ezt európai bíróságokon támadta meg, egy román vezetésű egyetemen nehezen képzelhető el közösségi ügyünk nyílt felvállalása.

– Az Egyetem Napján elhangzott beszédében kiemelte, hogy a Sapientia 2,5 millió eurós európai uniós támogatást nyert el. A magyar állami támogatás mellett mennyire sikerül más forrásokhoz hozzájutni?

– Az Országos Helyreállítási és Reziliencia Tervből hatvan romániai egyetem kapott támogatást, közöttük mi is. A pályázati forrást egyetemi és oktatási digitalizációra fordíthatjuk. Oktatási tartalmak fejlesztésére ilyen nagyságrendű forrást még nem nyertünk el, de több kutatási témájú pályázatra kaptunk már európai uniós pénzeket. A román költségvetésből külön állami támogatáshoz nem juthatunk hozzá: az elnyert uniós pályázatok adják a Sapientia éves költségvetésének mintegy 30 százalékát, a hetven százalékot kitevő nagyobb rész a magyar állami költségvetésből származik.

– Milyen esély van arra, hogy román állami támogatáshoz is hozzájussanak?

– Az RMDSZ parlamenti képviselőin keresztül eljuttattunk egy javaslatot a készülő új tanügyi törvénytervezet számára. Azt szeretnénk, hogy olyan felsőoktatási szakok esetében, ahol állami egyetemeken nincs magyar nyelvű kínálat, de létezik magánegyetemeken, ezt a képzést a román állam finanszírozza. Érvünk az, hogy olyan közfeladatokat látunk el, amit ebben a formában más romániai magánegyetemek nem végeznek. Hírek szerint a lemondott tanügyminiszter helyébe lépő új tárcavezető folytatja az elődje által elkezdett tanügyi törvénytervezet útját a törvényhozásban.

– Vannak, akik a román egyetemeken hiányzó mérnöki és állatorvosi szakok mellett a magyar nyelvű orvosképzést is a Sapientia keretében látnák szívesen. Milyen bővítéseket terveznek a következő években?

– Nyilvánvaló, hogy növelnünk kell azt a kínálatot, ahol nagyságrendben tanulnak román nyelvű képzésben magyar fiatalok, hosszabb távon ebbe az irányba szeretnénk tovább menni. Marosvásárhelyen a mérnöki szakok tekintetében van továbblépési lehetőség, az építőmérnöki képzés terén folyik előkészítő munka. Az orvosképzés ügye sokszor elhangzik a Sapientiával kapcsolatban, de ezt az elvárást nem mi, sapientiások fogalmazzuk meg. A magyar nyelvű orvosképzésről sem rövid, sem középtávú stratégiánk nincs. Ezzel együtt minden, ami az erdélyi magyar közösség igényeként, céljaként megfogalmazódik, és annak megvalósításához a Sapientia hozzá tud járulni, nyitottak vagyunk a közös útkeresésre.

2021 januárjában rektori mandátumomat egy olyan programmal pályáztam meg, amely viszont nem az expanzív fejlődésről szól, hanem a meglévő oktatási rendszer megerősítéséről. A futó fejlesztési projekteket végigjárjuk és megvalósítjuk.

Az intenzív fejlesztés kapcsán elsősorban a doktori iskolák indítására helyezem a hangsúlyt. Amikor a rektori programom elkészült, még nem tudhattuk, hogy Európában háború lesz, aminek nyomán ma már evidencia a gazdasági recesszió is.

Fotó: Sapientia EMTE

– Játsszunk el a gondolattal: ha a román politikum megvilágosodna, és Bukarest nyitottá válna az államilag támogatott önálló magyar felsőoktatásra, ez milyen átfogó változásokat hozhatna az erdélyi magyar egyetemi életben?

– A követelést és célkitűzést változatlanul fenn kell tartani. Amennyiben egy ilyen nyitásra a közeljövőben valóban sor kerülne, ezt már nem lehet úgy megvalósítani, ahogyan azt az 1990-es években elképzeltük. Olyanszerű konzorcium lehetne a megoldás a különböző egyetemek között, mint amilyent idén nyáron kötött a Sapientia EMTE, a Partiumi Keresztyén Egyetem és a Protestáns Teológiai intézet, ahol a felsőoktatásban részt vevő romániai magyar diákok 33 százaléka tanul. A három állami egyetem magyar tagozata alakíthatna ki szoros együttműködési és oktatási stratégiát a jelenleg magánegyetemi státusban működő három másik egyetemmel. A román közszolgálati tévécsatorna műsorvezetője kérdezte erről a napokban Markó Bálintot, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettesét és engem, hogy miként alakulhatna közöttünk szoros együttműködés. Mindketten egyetértettünk abban, hogy ennek nem volna akadálya.

– A mai magyar nyelvű egyetemi oktatásban nem csak román állami egyetemek és a három magyar magánegyetem vesz részt, hanem kihelyezett tagozatokkal több magyarországi felsőoktatási intézmény is toboroz erdélyi diákokat. Jót tesz ez a nagy választék a rohamosan fogyatkozó diáklétszámnak?

– Egyértelmű, hogy a 2011-es népszámlálási adatok szerint a bő tíz évvel ezelőtt itt élő 1,2 millió magyar embernél ma kevesebben vagyunk. Nem jó felsőoktatási politika, ha a fogyásról nem veszünk tudomást. A Magyar Rektori Konferencia múlt heti rendes ülésén a magyar egyetemek Erdélybe kihelyezett tagozataival kapcsolatban arra kértem a rektorokat, ha ilyen szándékaik vannak, azokat velünk együttműködésben indítsák el, legyen közöttünk egyeztetés, kommunikáció. A jelenleg Erdélyben magyar nyelvű felsőoktatási képzésben részt vevő 10 800 diák mellett mintegy hatszázan tanulnak magyarországi egyetemek kihelyezett erdélyi tagozatain, ami arányaiban magas szám. A Sapientia és a Pécsi Tudományegyetem között létrejött már egy megállapodás az Erdélyben hiányszaknak számító magyar nyelvű festő- és szobrászképzés területén. A két tanintézet azon dolgozik, hogy a Sepsiszentgyörgyön működő szakot belátható időn belül a Sapientia EMTE szakjaként tudjuk akkreditálni. Az együttműködés már meghozta gyümölcsét, hiszen a Pécsi Egyetem helyi képzőművészeket vett fel saját doktori iskolájába, akikből a leendő oktatók kerülnek ki.

Erdélybe bármilyen forrásból csak úgy érdemes magyar nyelvű felsőoktatást telepíteni, fejleszteni, ha ezzel hosszú távra tervezünk. Azontúl, hogy az egyetem oklevelet ad a fiataloknak, a képzésnek az intézmény falain túl is hatással kell lennie a város és a régió életére.

Fotó: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

– Gazdasági és energiaválság sújtja Romániát, ami a felsőoktatást is negatívan befolyásolja. Több egyetem ismét távoktatásban gondolkodik, amivel megspórolhatja a téli fűtésszámlákat. Milyen utat választ a Sapientia?

– A nyáron az oktatási minisztérium törvényileg szabályozta ennek lehetőségét, ami azt jelenti, hogy az egyetemeken az elméleti oktatás legtöbb 45 százaléka történhet online formában, és az egyetemekre bízta, hogy ki milyen módszert választ. A Sapientia EMTE keretében az a döntés született, hogy valamennyi szakunkon az online oktatás aránya nem haladhatja meg a tíz százalékot. Ezt úgy osztottuk el, hogy a december elejéig folyó jelenléti oktatást december 16-ig kéthetes online oktatás váltja fel. Egyetemünkön nincs vita arról, hogy az igazi megoldás a jelenléti oktatás: a távoktatás csak bizonyos esetekben jelenthet alternatívát.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport