Sok a nadrágszíjparcella, lassan halad a tagosítás – a szakemberek a nagyobb mezőgazdasági területek kialakítását szorgalmazzák

Sok a nadrágszíjparcella, lassan halad a tagosítás – a szakemberek a nagyobb mezőgazdasági területek kialakítását szorgalmazzák

Nadrágszíjparcellás határrészek. A gazdákat csak kedvezményekkel lehet rávenni a tagosításra

Fotó: Pál Árpád

A jobb termőképességű földeket könnyebb tagosítani, a gyengébb szántóföldek pedig országszerte parlagon állnak – ez jellemző a több millió nadrágszíjparcellából álló román mezőgazdaságra. Szakemberek szerint különböző kedvezményekkel és a mezőgazdasági területek államilag támogatott betáblázásának felgyorsításával lehetne rávenni a gazdákat a nagyobb méretű mezőgazdasági területek kialakítására.

Makkay József

2019. június 24., 09:342019. június 24., 09:34

2019. június 24., 15:512019. június 24., 15:51

Az európai uniós és a hazai statisztikák egyaránt arra figyelmeztetnek, hogy a romániai mezőgazdasági területek túlaprózottak, ami drasztikusan csökkenti az agrárium profittermelő képességét. A 2010-es romániai mezőgazdasági összeírás adatai szerint a jogi személyiséggel rendelkező 31 ezer farm átlagos területnagysága 190 hektár. Hivatalos statisztikai adatok alapján

a hazai agrárvállalkozások összesen 111 ezer embert foglalkoztatnak, és az ország mezőgazdasági összterületeinek 40 százalékát művelik.

A mezőgazdasági területek – kaszálók, legelők és szántóföldek – mintegy hatvan százalékán termelő kisgazdaságok teljesítménye uniós viszonylatban lesújtó: a 3,8 millió törpegazdaság átlagos területnagysága 3 hektár körüli, és a kisgazdaságokban mintegy hétmillió ember dolgozik. Ezeknek a kisgazdaságoknak a földjei ugyanakkor sok apró parcellából állnak, ami jórészt csak önellátásra alkalmas gazdálkodást tesz lehetővé.

Gazdagabb és soványabb vidékek

Igen eltérő a kis és nagy parcellás farmok országon belüli eloszlása. A jó minőségű termőföldekkel rendelkező megyékben – elsősorban a Kárpátokon túli, dél-romániai régiókban, illetve Erdély nyugati felében, a Bánságban és a Partium alföldi vidékein – elsősorban a szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó nagyüzemek terjedtek el, szemben Erdély többi részével és Észak-Moldvával, ahol a kisgazdaságok a jellemzőek. De ma már az ország valamennyi régiójában

megjelentek az olyan agrárvállalkozók, akik több tíz vagy több száz hektár termőföldet bérelnek helyi gazdáktól, és a nagy parcellás tagosításnak köszönhetően szép eredményeket érnek el.

A sokáig csak kis parcellákból álló szilágysági mezőgazdaságban is egyre több falu határában látni nagy kiterjedésű gabona- vagy más haszonnövényföldeket, de hasonló tendencia figyelhető meg Székelyföldön is, ahol több vidéken hódít teret a nagyüzemi mezőgazdaság. Elsősorban olyan körzetekben, ahol a termőföld minősége az átlagosnál jobb.

Sok a kalotaszegi nadrágszíjparcella

Ma már a kalotaszegi falvakra is az jellemző, hogy településenként mindössze néhány ember foglalkozik főállásban mezőgazdasággal. Asztalos István, a Kolozs megyei Tordaszentlászló község alpolgármestere a Krónikának elmondta, hogy a hozzájuk tartozó három magyar faluban – Tordaszentlászlón, Magyarfenesen és Magyarlétán – mintegy 5-10 gazda foglalkozik településenként mezőgazdasági termeléssel. Ők a polgármesteri hivatal által láttamozott bérleti szerződések alapján dolgozzák meg azok területeit is, akik géppark hiányában meg egyéb okokból már rég felhagytak a mezőgazdasággal. Az állattenyésztéssel és szántóföldi növénytermesztéssel egyaránt foglalkozó nagygazdákon kívül a Kolozsvár közeli községben még van egy kisgazdaréteg, amelyik a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) földalapú támogatása miatt szántja fel a földjét, mert erre az állami támogatásra évi rendszerességgel számít. Asztalos szerint

a kis- és nagygazdák számára egyaránt a földalapú támogatás a motiváló erő: ennek hiányában a megművelt területek nagysága minimálisra zsugorodna.

A földalapú támogatások ellenére azonban így is akad bőven megdolgozatlan terület a községben.

Póka András György, Kalotaszentkirály polgármestere szerint az annyira kívánatos tömbösítés, a nagyobb parcellák kialakítása egyelőre puszta elvárás. A Bánffyhunyad melletti, faluturizmusáról híres község RMDSZ-es elöljárója lapunknak úgy fogalmazott: vannak ugyan politikusi elképzelések a tagosításról, szakminisztériumi szinten is beszélnek róla, de ezt csak úgy lehet megoldani, ha az embereket érdekeltté teszik. „Szüleink, nagyszüleink nemzedéke már kevésbé érdekelt ebben, így a fiatalabb generációkra vár, hogy kialakítsák majd azt a korszerű mezőgazdaságot, ami majd felszámolja a nadrágszíj­parcellák rendszerét. De erre még várni kell!” – magyarázza a polgármester. A községben van ugyan pár agrárvállalkozó, aki nagyobb területet megművel, de a település 5700 hektárnyi mezőgazdasági összterületéhez képest ez kis teljesítmény.

A nadrágszíjparcellákkal magyarázható, hogy a földek többségét nem művelik, illetve a legelők is kihasználatlanul állnak, hiszen ma már nincs akkora állatállomány, ami benépesíthetné a havasalji füves területeket.

„A mezőgazdasági területek megművelését nem lehet büntetéssel megoldani. A törvény szerint a polgármesteri hivataloknak erre volna lehetőségük, de a szankciókat senki nem alkalmazza. Nem is tartanám tisztességesnek, hiszen senkit nem lehet ráfizetéses gazdasági tevékenységre kötelezni” – állapította meg Póka András György. A kalotaszentkirályi polgármester a parlagon heverő földek megdolgozására szövetkezeti hátteret látna szívesebben, de ennek támogatása, ösztönzése kormányszinten kellene eldőljön.

Tagosítás kedvezményekkel

Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője szerint a mezőgazdasági területek tagosítása hosszú és lassú folyamat. A háromszéki mezőgazdaság ügyeit intéző állami hivatal szakembereként szívesen látna mindenhol nagyobb méretű, tömbösíttet szántóterületeket, de mint fogalmaz, ez elsősorban a gazdák belátásától függ, amit nehéz felülről irányítani. Léteznek agrárvállalkozók, akik már régebb óta elkezdték ezt a folyamatot: ők megkeresnek minden földtulajdonost, és ajánlatuktól függően vagy sikerül, vagy sem az adott határrészben tömbösített parcellákat kialakítani. Sok esetben a szomszédok egymás között csereberélnek, tehát a folyamatot csak a gazdák közötti megegyezésre lehet alapozni.

Idézet
A tagosításról sok szó esett az elmúlt években, de ezt törvényi szinten is csak úgy lehetne kivitelezni, ha többletjuttatásokkal teremtene a parlament olyan jogi hátteret, olyan kedvező feltételeket, amitől a földtulajdonosok önként vállalnák, hogy földjeikből nagyobb parcellákat alakítanak ki. Akár olyan megoldás is elképzelhető, hogy a tagosításban részt vevő mezőgazdasági parcellák tulajdonosai adómentességet élveznének. Ismerve a székely ember makacsságát, kényszerből ezt kivitelezni nem lehet”

– fogalmaz a háromszéki szakember.

Könczei a tagosítás fontos motivációjaként említi a földek minőségét. A nagyobb termőképességű földeken – Felső-Háromszéken vagy Sepsiszentgyörgy környékén – már jó ideje megjelentek az összefüggő szántóterületek, de a mezőgazdasági vezérigazgató szerint még a hegyvidéki falvakban is tapasztalható egyféle összefogás, nagyobb területek kialakítása a takarmánytermesztésben, hiszen az emberek rájöttek, hogy gépesítéssel csak a nagyobb parcellákat lehet kifizetődően megművelni. A mezőgazdasági vezérigazgató szerint

Háromszéken nem jellemző, hogy szántóföldek parlagon állnának: a megye 82 ezer hektár szántóföldje szinte teljes egészében meg van dolgozva.

Nehéz a telekelés

A nehézkesen haladó romániai tagosítás egyik oka a külterületek nehézkes betáblázása – fogalmaz a Krónikának Kis Júlia kolozsvári jogász. „Mindenki az államilag támogatott telekelésre vár, de ez egy lassú, hosszú ideig elhúzódó folyamat. A földtulajdonosoknak sok esetben nem is éri meg, hogy az eladáshoz saját költségükön táblázzák be mezőgazdasági területeiket, mert a telekelés összköltsége meghaladhatja a föld eladási árát” – magyarázza a jogász a földpiac egyik legnagyobb problémáját.

A nagyobb földterületeket művelő agrárvállalkozók többsége jelenleg bérleti szerződéssel dolgozza kisgazdák földjeit, a bürokratikus akadályok miatt pedig földvásárlásra csak kevesen mernek vállalkozni. A zsebszerződések ideje lejárt, a hivatalos földvásárlást pedig olyan előírások szabályozzák, amit a tisztázatlan családi hátterű földterületek tulajdonosai nehezen tudnak bevállalni, pontosabban a földtulajdonosnak nem éri meg előbb telekelni, majd eladni földterületét. Ezzel is magyarázható az országszerte műveletlenül álló, hatalmas kiterjedésű földterületek látványa.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. július 16., kedd

Sötét kilátások: a kánikula megmutatja, mennyire sérülékeny az energiahálózatunk

A kánikula következményei arra késztetik a hatóságokat, hogy lelkileg felkészítsék a lakosságot egy esetleges blackoutra, azaz teljes áramkimaradásra – állapította meg az áramtermelő-fogyasztókat és energiaközösségeket tömörítő szövetség (APCE).

Sötét kilátások: a kánikula megmutatja, mennyire sérülékeny az energiahálózatunk
2024. július 15., hétfő

Szatmáron rakják össze a legnagyobb hatótávú elektromos motorkerékpárt

Egy startup megalkotta az első, romániai fejlesztésű elektromos motorkerékpárt, amely összecsukható, és a legnagyobb, töltés nélküli hatótávval dicsekszik. A Ride Colibri M22-es vázát Szatmárnémetiben fejlesztették ki, ott is rakják össze.

Szatmáron rakják össze a legnagyobb hatótávú elektromos motorkerékpárt
2024. július 15., hétfő

Grindeanu: a román államnak életben kell tartania a Taromot, és nem veszítheti el az ellenőrzést a légitársaság fölött

A veszteségek ellenére nincs szó arról, hogy a román állam lemondjon a Tarom állami légitársaságról, kiemelt fontosságú, hogy az többségi állami tulajdonrész mellett megmaradjon – jelentette ki Sorin Grindeanu közlekedési miniszter.

Grindeanu: a román államnak életben kell tartania a Taromot, és nem veszítheti el az ellenőrzést a légitársaság fölött
2024. július 15., hétfő

Nem fenyeget súlyos üzemzavar az áramellátásban a kánikula miatt – nyugtatgat az energiaügyi miniszter

Sebastian Burduja energiaügyi miniszter hétfőn kijelentette, hogy az országos villamosenergia-rendszer (SEN) egyensúlyát nem fenyegeti veszély a kánikula miatt.

Nem fenyeget súlyos üzemzavar az áramellátásban a kánikula miatt – nyugtatgat az energiaügyi miniszter
2024. július 15., hétfő

Zöld jelzés a Versenytanácstól: átveheti a Transilvania Bank az OTP romániai üzletágát

A Versenytanács engedélyezte azt a 347,5 millió euró értékű tranzakciót, amelynek keretében a Transilvania Bank át kívánja venni az OTP Bank romániai üzletágát. Ez lépés elengedhetetlen volz ahhoz, hogy a magyar bank végleg kivonuljon a romániai piacról.

Zöld jelzés a Versenytanácstól: átveheti a Transilvania Bank az OTP romániai üzletágát
2024. július 15., hétfő

Idén csökkent a romániai energiatermelés, de az áramfogyasztás is

Az idei első öt hónapban éves viszonylatban 5 százalékkal csökkent Románia primerenergia-termelése, illetve 2,4 százalékkal a villamosenergia-termelése – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.

 

Idén csökkent a romániai energiatermelés, de az áramfogyasztás is
2024. július 14., vasárnap

Egyre csak nő Románia GDP-arányos államadóssága

Áprilisban 52,1 százalékra nőtt Románia GDP-arányos államadóssága – közölte vasárnap a bukaresti pénzügyminisztérium.

Egyre csak nő Románia GDP-arányos államadóssága
2024. július 13., szombat

Romániában a legmagasabb azoknak az aránya, akik nem tudják megfizetni a megfelelő étkezést

Tavaly az Európai Unióban tízből egy ember (a lakosság 9,5 százaléka) nem engedhette meg magának, hogy minden második nap húst, halat vagy ezzel egyenértékű vegetáriánus ételt fogyasszon – ez az arány 1,2 százalékponttal magasabb a 2022-ben jegyzettnél.

Romániában a legmagasabb azoknak az aránya, akik nem tudják megfizetni a megfelelő étkezést
2024. július 12., péntek

Csaknem nyolcszor több pénzt visz haza egy svájci, mint egy romániai alkalmazott

Nem meglepő ma már senkinek sem, hogy milyen hatalmas különbségek vannak az Európa különböző országaiban regisztrált nettó átlagkeresetek között – egy friss elemzés is azt mutatja: az észak- és nyugat-európai országokban a legmagasabb a nettó átlagbér.

Csaknem nyolcszor több pénzt visz haza egy svájci, mint egy romániai alkalmazott
2024. július 12., péntek

Több mint 100 ezerrel csökkent tavaly a foglalkoztatottak száma 2022-höz képest

A romániai foglalkoztatottak létszáma 7,697 milliót tett ki tavaly, közülük 11,9 százalék a mezőgazdaságban dolgozott – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Több mint 100 ezerrel csökkent tavaly a foglalkoztatottak száma 2022-höz képest