Nagy sebességű vasúttal kötné össze Erdélyt és Európát a századik uniós polgári kezdeményezés

Páva Adorján 2023. július 05., 10:47

Erdély is rengeteget nyerne, ha sikerre vinnék az Európai Unió 100., „jövőbe tekintő” európai polgári kezdeményezését, amely a kontinentális fővárosokat összekötő nagy sebességű vasúthálózat létrehozását tűzte ki célul. A projekt révén jogi aktus elfogadására bírnák az Európai Bizottságot, mely nyomán összekapcsolnák a már létező nagy sebességű vasútvonalakat, és hasonló nyomtávokat építenének ki 300 kilométer/óra fölötti sebességgel száguldó szerelvények számára ott, ahol ilyenek még nincsenek. Példaként a Bukarest és Budapest közötti vonal létrehozását is említik, melyen közvetlen járat, illetve egy másik, Brassóban és Kolozsváron is megálló szerelvény közlekedhetne.

Nagy sebességű vasúttal kötné össze Erdélyt és Európát a századik uniós polgári kezdeményezés
galéria
Utat mutatnak. Brassót, Kolozsvárt is feltennék az európai nagy sebességű vasúthálózat térképére Fotó: Pixabay.com

Az idén április 18-án nyilvántartásba vett európai polgári kezdeményezés (angolul European Citizens' Initiative – ECI) május 30. óta írható alá, azóta több tízezren látták el kézjegyükkel. Mint ismeretes, a mechanizmus lehetővé teszi az uniós tagországok polgárai számára, hogy „közvetlenül részt vegyenek az uniós politika alakításában”. Ehhez legalább egymillió támogató aláírás szükséges egy év alatt, miközben az EU legalább hét tagországában el kell érni az államok számára lakosságarányosan előírt minimumot. Siker esetén a polgárok közvetlenül felkérik az Európai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot jogi aktusra (különösen irányelvre vagy rendeletre) olyan területen, amelyen a tagállamok uniós szinten átruházott hatáskörrel rendelkeznek.

Ilyesfajta kötelezettséget róna a brüsszeli döntéshozókra a Valamennyi európai főváros és polgár nagy sebességű vasúthálózat révén történő összekapcsolása címet viselő kezdeményezés is, mely szervezőcsapatának két fő képviselője holland nemzetiségű. Egyikük Afryea Uiterloo, aki a témában többször felszólaló, szakmai vitákat szervező Dorien Rookmaker európai parlamenti képviselő asszisztense. Uiterloo helyettese pedig Rogier Vergouwen, aki a Holland Nagy Sebességű Vasút Alapítvány elnöke, tehát az első emberek a politikai, illetve a szakmai-gazdasági lobbierőt képviselik.

A kezdeményezők minden bizonnyal jól időzítették az ECI elindítását, hiszen a számos, korábban is közismert előny mellett manapság rendkívül felerősödött a fenntartható, környezetbarát közlekedés jelentősége.

Amint a polgári kezdeményezés honlapján is olvasható, a nagy sebességű vasút (angolul High-Speed Rail – HSR vagy franciául Train à Grande Vitesse – TGV) a leggyorsabb közlekedési mód 200 és 800 km közötti távolságok esetén. Példaként a Párizs és Marseille közötti távot említik: a 750 kilométer 3 óra alatt megtehető HSR-rel, miközben a Budapest és Bologna közötti hasonló távolság jelenleg 12,5 óra alatt tudható le vonattal. Ha viszont megépülne a Budapest–Ljubljana–Bologna közötti „igazi” gyorsvasút, a menetidő itt is három órára csökkenne.

Cikkünk írásakor aznapra legolcsóbban 125 euróért találtunk egyetlen utazásra feljogosító jegyet a Párizs és Marseille között közlekedő nagy sebességű vonatokra, egy véletlenszerűen kiválasztott jegyiroda kínálatában. Azonban – akárcsak a repülőjegyek esetében – itt is változik az ár: későbbi dátumra, jó előre megejtett foglalás esetén jóval olcsóbban hozzá lehet jutni.

A kezdeményezők szerint fontos előny, hogy – a repülőgépekkel ellentétben – a HSR az egymástól csupán 200 kilométeres távolságra fekvő nagyvárosokat is összekötheti, tehát regionális jelentőséggel is bír.

Míg például Budapest és Bukarest egy megállás nélküli vonattal köthető össze, addig egy másik, ugyanazt a pályát eltérő időpontban használó vonat néhány közbeeső megállót tud tenni olyan nagyvárosokban, mint Debrecen, Kolozsvár és Brassó.

Debrecen és Budapest mindössze 50 perc alatt lesz összekötve, így ezek a városok is a jelenleginél gyorsabban elérhetők lesznek, mint autóval, busszal vagy repülővel” – olvasható az ötletgazdák indoklásában. Ebben kiemelik a nagyvárosok gyorsabb összekötésének gazdasági előnyeit is, melyek a helyiek jólétét szolgálják.

Azt is hangsúlyozzák, ha a repülőgépek 3 kilométeres magasság feletti összes károsanyag-kibocsátását is figyelembe vesszük, akkor a nagy sebességű vasút a leginkább környezetbarátabb közlekedési mód. A HSR a repülőterek kapacitásproblémáin is enyhítene, hiszen kiválthatna számos rövid távú légi járatot, a sok fel- és leszállás csökkentése révén pedig szintén környezetkímélő hatást gyakorolna az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának és a zajszennyezés visszaszorításával. Természetesen mindez igaz lenne a közúti közlekedésre is: tehermentesíthetné a zsúfolt utakat.

Fotó: Pixabay.com

És az sem mellékes, hogy a nagy sebességű vasút a legkényelmesebb utazási mód: tágas terek állnak az utasok rendelkezésére, étkezőkocsi szolgáltatásait élvezhetik, miközben a célállomás felé száguldanak.

A jelenlegi nagy sebességű európai vasúthálózat hossza meghaladja a 11 500 km-t. A hálózat elsősorban néhány tagállam – köztük Franciaország, Németország, Olaszország és Spanyolország – városait köti össze. Viszont számos kelet-európai ország és sok, viszonylag kis területű ország – például Hollandia, Dánia és Portugália – nem része a nagy sebességű európai vasúthálózatnak – hívják fel a figyelmet a kezdeményezők.

„Az európai polgárok közötti biztonságos és fenntartható összeköttetések kiépítéséhez össze kell kapcsolni egymással az egyes tagállamok különböző hálózatait, és bővíteni kell azokat. A nagy sebességű vasúthálózat bővítését az utasok számának folyamatos növekedése is indokolja. A nagy sebességű összeköttetések bizonyíthatóan hozzájárulnak mind a jólét, mind pedig a jóllét növekedéséhez” – olvasható az ECI indoklásában.

Afryea Uiterloo hangsúlyozta: a vasúti hálózat kezelése javarészt országos hatáskör, ezért a tagállamok eddig nemigen törekedtek az infrastruktúrafejlesztés összehangolására – a polgári kezdeményezés célja, hogy ezt uniós hatáskörbe emelje, valamennyi európai polgár érdekét szolgálva. Rogier Vergouwen szerint a hálózat létrehozása közös európai és tagállami költségvetésből valósulhatna meg. Kiemelte: a menetidő lerövidülése, Európa gyorsabb összekötése rendszerint gazdasági hasznot hoz.

Fotó: Pixabay.com

Amint az Indóház Online magyarországi szakportál vonatkozó cikkében olvasható, egy idén januárban megjelent tanulmány szerint

egy európai HSR-hálózat kialakítása 2050-ig 550 milliárd euró befektetést igényel, de 750 milliárd euró hasznot termel, ezért kifejezetten megtérülő beruházás lenne.

Ehhez pedig tudatos szervezés kellene, ami eddig nem volt meg. Merthogy az Európai Unió korábban is finanszírozott gyorsvasútépítési projekteket, viszont akkor még „nem állt össze a kép”. Az Európai Számvevőszék már egy 2018-ban jegyzett különjelentésében arra figyelmeztetett, hogy a nagy sebességű vasút uniós hálózatának hiánya „rosszul működő mozaikot” eredményez.

Az Unió 2000 óta – csaknem két évtizeden keresztül – összesen 23,7 milliárd eurót ruházott be a nagy sebességű vasútvonalakba, ám nem volt hosszú távú terv: a hálózat egy nemzeti vonalakból álló, nem kellő hatékonysággal működő mozaik, mivel az Európai Bizottság nem rendelkezik jogi eszközökkel és hatáskörökkel ahhoz, hogy a tagállamokat a vonalak megállapodás szerinti megépítésére kötelezze.

Fotó: Pixabay.com

Az akkori jelentés szerint kérdéses a költséghatékonyság is, mivel egyrészt nincsen mindenhol szükség nagy sebességű vasútvonalakra (több esetben alacsony volt az utasszám), másrészt az időmegtakarítás percenkénti költsége nagyon magas, akár a 369 millió eurót is elérheti. Eközben az átlagsebesség csupán a megengedett sebesség 45%-a körül alakult, „a beruházások elhúzódása pedig nem kivételnek, hanem szinte már szabálynak volt tekinthető”.

Többek között ezeken javíthatna egy központilag irányított-szabályozott uniós korszerűsítési-bővítési terv, mely akár beemelhetné a fejlesztések sorába a már korábban felmerült projekteket is. Mint ismeretes,

a magyar kormány még 2018 januárjában jóváhagyta a 450 kilométeres Budapest–Kolozsvár-gyorsvasút létrehozásának tervtanulmányait.

Aztán 2020 januárjában a budapesti hatóságok közzétették a közbeszerzési tájékoztatót a Budapestet Kolozsvárral összekötő nagy sebességű vasútvonal megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére, az országhatárig.

Bár többször is felmerült a kétoldalú tárgyalásokon a Budapest által kezdeményezett terv, konkrétumok alig-alig hangzottak el a bukaresti fél részéről. Mindez annak is betudható, hogy közben Romániában annak is örülnek, hogy a szörnyű állapotban lévő infrastruktúra ismeretében legalább a fő vonalakat korszerűsíthetnék-villamosíthatnák legtöbb 160 km/h-s sebességet elérő szerelvények számára. Ez vár a Kolozsvártól Biharpüspökiig (a magyar határig) húzódó, meglévő vonalra is.

Az Indóház említett cikkében ugyanakkor emlékeztetnek: Magyarország szempontjából is sikeresen zárult az Európai Bizottság 2022 őszén meghirdetett pályázata, amelyben új, európai határokat átszelő távolsági vasúti viszonylatok létrejöttét kívánják segíteni, tíz pilot (úttörő, kísérleti) projekt keretében. A kiválasztott pilotok között szerepel a magyar közlekedésért felelős tárca által javasolt Bécs–Budapest–Erdély/Bánság kapcsolat javítása is.

A pilotprogramot a bizottság a nyílt hozzáférés alapján működő vasúti piac keretein belül hirdette meg, ezért

Magyarország pályázata sem arra irányult, hogy Bécs és Erdély között állami megrendelésű új járatokat indít, hanem a kapcsolat versenyképességének javítása a cél,

méghozzá úgy, hogy az ausztriai, a jelenleg gyakorlatilag egymástól független kelet- és nyugat-magyarországi, valamint romániai menetvonalakat összehangolja, a határátmenetek technológiáját gyorsítja. Ami az eljutási idők versenyképességét illeti, összességében mind Bécs és Arad, mind pedig Bécs és Temesvár között hat óra körüli menettartam elérését lehetővé tevő menetvonalak kidolgozása a magyar pilot célja – olvasható az Iho.hu-n.

Európa, Erdély, polgárok és kezdeményezések
Az erdélyi magyarság körében nincs „jó híre” az európai polgári kezdeményezéseknek. Mint ismeretes, az Európai Bizottság által 2020. január 10-én iktatott, több mint 1,2 millió aláírással megtámogatott, az őshonos nemzeti kisebbségek védelmében indított Minority SafePack polgári kezdeményezést egy év múlva, 2021 januárjában elutasította az EB. Válaszlevelükben többen között az állt, hogy a kezdeményezés előterjesztése óta eltelt években számos olyan intézkedés született, amely megoldást kínál a benne megfogalmazott javaslatokra, emiatt nem javasolnak törvénykezdeményezést az őshonos európai kisebbségek helyzetének javítására. Szakértők szerint azok a törekvések, amelyek egybeesnek az Európai Bizottság célkitűzéseivel, jó eséllyel kötelező érvényű uniós direktívává válnak. Az Európában őshonos nemzeti kisebbségek jogkövetelései azonban a jelek szerint nem tartoznak ebbe a kategóriába.

Éppen ezért választotta a kivárást a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), amely szintén sikeres európai polgári kezdeményezést indított a nemzeti régiókért, 1,2 millió polgár támogatásával. Azonban Izsák Balázs SZNT-elnök tavaly szeptemberben bejelentette: „amíg a bizottság elnöke Ursula von der Leyen, és alelnökei között olyanok vannak, mint Frans Timmermans és Vera Jourová, addig nem fogjuk letenni az asztalra, és függőben marad a sikeres polgári kezdeményezés”. Hozzátette: abban bíznak, hogy 2024-ben konzervatív fordulat következik be az Európai Unióban, és akkor jobb eséllyel nyújthatják majd be a kezdeményezést az Európai Bizottsághoz.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
1 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport