Gazdaoktatástól a mezőgazdasági hitelekig, számos szolgáltatást nyújt erdélyi farmereknek az illyefalvi LAM Alapítvány

Makkay József 2019. október 19., 15:46 utolsó módosítás: 2019. október 19., 16:03

Az illyefalvi LAM Alapítvány gazdaképzés, mezőgazdasági pályázatok bonyolítása és mikrohitelezés terén egyaránt fontos tényezője nemcsak a háromszéki, hanem az erdélyi mezőgazdaságnak is. Az alapítvány igazgatójával, Klárik Attilával és a mikrohitelezés egyik szakemberével, Bordás Attilával jártuk körül az erdélyi magyar gazdákat leginkább érdeklő kínálatukat.

Gazdaoktatástól a mezőgazdasági hitelekig, számos szolgáltatást nyújt erdélyi farmereknek az illyefalvi LAM Alapítvány
galéria
Egy sikeres uniós pályázat végterméke, a tejtermékeket előállító és értékesítő lánc Fotó: LAM Alapítvány

Az erdélyi gazdaképzésben úttörő munkát vállaló illyefalvi LAM Alapítvány 1992-es bejegyzése óta Háromszéken, de Erdély más vidékein is a mezőgazdasági termelés fontos támasza lett. A gyökerek a rendszerváltás utáni hónapokra nyúlnak vissza. „Segélyszállítmányok százai érkeztek az országba, így Háromszékre is. Az emberek először örömmel fogadták, hiszen szükségük is volt rá, később azonban jelentkeztek a függőség jelei. Főként vidéken hagyták a mezei munkát, a háztáji teendőket és szaladtak a szállítmányokhoz: egyféle természetes, alanyi jogon kijáró ajándékot láttak benne. Ennek veszélyét felismerve, az akkori illyefalvi református lelkész – ma az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke –, Kató Béla határozott lépésre szánta el magát” – idézi fel az indulás körülményeit a LAM Alapítvány igazgatója, Klárik Attila.

Az illyefalvi lelkész már a Ceauşescu-rendszerben baráti kapcsolatot ápolt svájci lelkészekkel, 1990-ben pedig a HEKS (Protestáns Egyházak Segélyszervezete) képviselői – Franz Schüle, Jörg Wyder, valamint Leo Meyer – meglátogatták Illyefalvát. Ekkor fogalmazódott meg a svájci látlelet, hogy

a kialakuló új birtokviszonyok olyan kihívás elé állítják a gazdákat, amelyet szakmai tudás, tapasztalat és tőke nélkül sem rövid, sem hosszú távon nem tudnak megoldani.

A nyugat-európai vendégek és a helyi szakemberek azt javasolták Kató Bélának, hogy a legfontosabb teendő a gazdaképzés elindítása. Amíg az ehhez szükséges alapítványi háttér helyben megvalósult, a HEKS felvállalta, hogy mintegy 25-30 fiatal gazda elméleti és gyakorlati képzését biztosítja Svájcban.

 Háromszéki gazdaképzés

A LAM Alapítvány 1992-es bejegyzése megteremtette azokat az intézményes feltételeket, amelyek lehetőséget nyújtottak egy hosszú távú felnőttképzési, szaktanácsadási és hitelezési program kidolgozásához. Klárik Attila szerint a gazdaképzés és a hitelezés szerves része lett az alapítvány régiófejlesztési programjának.

1992 és 1995 között a gazdák elméleti képzése a LAM Alapítványnál, a gyakorlati képzés pedig Svájcban történt.

„Ezt az időszakot igazi hőskornak nevezhetjük, hisz az akkori vízumköteles időszakban a jelentkezők egyszerre tehettek szert szakmai, gyakorlati tudásra, külföldi tapasztalatra és anyagi forrásra irányított, ellenőrzött körülmények között” – meséli az alapítvány igazgatója. Akkoriban hatalmas túljelentkezés volt, így az alapítvány munkatársainak vizsgarendszert kellett kidolgozniuk, hogy a megadott keretekhez mérten tudják kiválasztani a megfelelő számú hallgatót. A fordulópontot az 1995-ös esztendő hozta el, amikor felépült a LAM Alapítványnak a minőségi gyakorlati képzés feltételeit biztosító tangazdasága. A nagy sikernek örvendő svájci tanulmányutakat nem szüntették meg, hanem átalakították a felnőttoktatást: a két éves gazdaképzés részeként a második évben 4-6 hónapos svájci gyakorlaton vehettek részt a hallgatók.

1997-ben indult be az egy éves időtartamú, és többmodulos gazdasszonyképzés: sütés-főzés, szabás-varrás, szövés, téli és tavaszi díszek készítése.

A következő években is folyamatos fejlesztések segítették a sikertörténetté váló háromszéki gazdaképzést. 2000-ben létesült a mezőgépészeti oktatást szolgáló tanműhely, míg 2003-ban az alapítvány partnerségi kapcsolatot kötött a Bajor Parasztszövetséggel. Ezzel megvalósulhatott a lányok gyakorlati képzése agroturisztikai panziókban, a fiúké pedig különböző profilú gazdaságokban Németországban is.

A „hőskorban” államilag akkreditált oklevelet nem tudtak nyújtani a tanfolyamot elvégzők számára, de Klárik szerint a gazdák akkor is olyan szintű szaktudást kaptak, amelyik versenyképes a mai, 360 órás, szakminisztériumi szinten is elismert felnőttképzéssel. A LAM Alapítvány gazdaképzésében a mérföldkő 2004. volt, amikor Romániában az elsők között akkreditáltattak három felnőttképzési programot szakképzett növénytermesztő, agroturisztikai dolgozó és állattenyésztő foglalkozásokban.

Az illyefalvi alapítványnál jelenleg 8 akkreditált szakképesítési tanfolyam és több tematikus képzési csomag áll az érdeklődők rendelkezésére.

„Az elmúlt 27 esztendőben közel 11 000 résztevőnek nyújtottunk valamilyen képzési szolgáltatást”– fogalmaz a LAM Alapítvány vezetője. A háromszéki felnőttoktatás napjainkra annyiban változott, hogy az uniós csatlakozás és a határok megnyitása után a rövid távú célok kitűzése a jellemző. Az igazgató szerint ezen a területen a többség, aki külföldre indul, nem tanulni, hanem pénzt keresni megy. Mivel Nyugat-Európa is komoly munkaerőhiánnyal küszködik, a mezőgazdaságban bárki el tud helyezkedni. „Az, hogy a mi elképzelésünkben a tudás közép- és hosszú távú kamatoztatása, esetleg egy új vállalkozás beindítása szerepel elsősorban, és nem az új gépkocsira vagy a házjavításra szánt összeg megkeresése, már nem annyira vonzó perspektíva” – magyarázza Klárik Attila.

Gyümölcspárlatkészítő tanfolyamon: a LAM Alapítvány tucatnyi gazdaképzést működtet Fotó: LAM Alapítvány

 A bürokrácia ellenére is érdemes pályázni

Az illyefalvi alapítvány munkájában fontos területet jelent a pályázatírás, amivel elég sok gazda megkeresi munkatársaikat. Az igazgató szerint a gazdák elsősorban a Vidéki Beruházások Kifizetési Ügynökségének (AFIR) pályázataira támaszkodhattak, de most is van néhány tengelyen lehívható összeg az új ciklus meghirdetéséig.

Mindenképpen érdemes kihasználni a lehetőséget, mert az előjelzések szerint az új uniós ciklus gyakorlati beindításáig lesz egy csendes időszak, ahogy eddig is, illetve az új agrárpolitikai előjelzések alapján bizonyos forrásokat el fognak vonni”

– magyarázza a szakember.

A 2014-2020-as ciklusra előirányzott 9,363 milliárd euró uniós pályázatok jelentős részét még mindig nem sikerült lehívni Romániában. Ugyanakkor jelentős támogatási alapot jelentettek a magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett pályázatok, de újabban a Pro Economica Alapítvány vidékfejlesztési programja is.

Klárik Attila szerint az uniós pályázatoknak kétszer örül az ember: amikor elnyeri a támogatást, illetve amikor sikerül lezárnia. Eddig már számtalan projektet bonyolítottak sikerrel, így

arra biztatja a gazdákat, hogy ne féljenek az EU-s finanszírozási lehetőségektől.

„Nemrég zártunk le egy társulási pályázatot, amely révén egy közvetlen (tej-)termelői láncot hoztunk létre a tejet szolgáltató gazdától a feldolgozón át egy agroturisztikai panzión, vagy helyi értékesítési pontokon keresztül a vásárló asztaláig. Bőrünkön érezzük a rendszer bürokratikus és nehézkes működését, de azt is el kell mondanom, hogy az uniós pályázati összegek nélkül sokkal nehezebb és időigényesebb lenne mindennemű fejlesztés. Itt hatalmas összegekről van szó, amelyeket erkölcsi kötelességünk lehívni a rendszer nehézkessége ellenére is” – összegzi tapasztalatait a háromszéki szakember, aki arról is beszél, hogy

a pályázható alsó határ rendszerint 15 ezer euró. Kisebb összegért nem érdemes vállalni a bürokrácia labirintusát.

 Mikrohitel a gazdáknak

Az utóbbi időszakban az illyefalvi szervezet egyre inkább mikrohitelei miatt vált népszerűvé. Bordás Attila, a LAM Mikrohitel Rt. aligazgatója szerint az különbözteti meg a 2005-ben létrejött hitelezésüket a banki szektortól, hogy másként viszonyulnak az ügyfélhez. „Mi nem egy konkrét hitelt/terméket értékesítünk, hanem azt szeretnénk megtudni, hogy az ügyfélnek mire van valójában szüksége. Ilyen értelemben számunkra a bizalom a legfontosabb tényező: ha ezt sikerül felépíteni, minden más – például a hitel futamideje, a garancia-struktúra és a törlesztési mód is – egyéni igények szerint alakítható” – összegzi módszerüket Bordás Attila.

A háromszéki szakemberrel az agrárhitelezés iránti igényről is beszéltünk. Úgy véli, a hitelfelvételi hajlandóság régiónként változó. Például Székelyföldön sokkal megfontoltabban, időben mérve lassabban dönt egy gazda egy hitel mellett, mint mondjuk a Partiumban. A szakember szerint ennek okai részben a kulturális különbségek, részben az aktuális gazdasági helyzet is. „Például a Brassó vagy a Szatmár megyei gazdák – akik a földrajzi adottságot kihasználva évszázadok óta nem csak termeltek, hanem kereskedtek is termékeikkel – sokkal inkább hajlandóak a gazdaság hitel általi, gyorsabb bővítésére, mint mondjuk az Erdély szívében tevékenykedő mezőgazdászok” – magyarázza Bordás Attila.

Hitelt felvenni ugyanakkor nem kockázatmentes, és ezt a LAM Alapítvány szakemberei is tudják, akik egy olyan belső, kockázatelemző és kezelő rendszert dolgoztak ki, amely a 2008-as válságban is kiállta a próbát.

Míg a bankrendszer 20% fölötti, krónikus késésben levő hitelállománnyal küszködött, a LAM Mikrohitel Rt. esetében ez a mutató soha nem haladta meg a 3,5%-ot.

Bordás arról is beszél, hogy míg egy bank ridegen, távolságtartóan, kizárólag pappírra nyomtatott információk alapján dönt, alapítványuk munkatársai felkeresik a gazdát, a vállalkozót, megismerik a munkakörnyezetét, elbeszélgetnek vele. „Az adott szó értéke számunkra nagyon fontos. Csak mint érdekességet említem, hogy azoknak az ügyfeleinknek, akik pontosan betartják a vállalt kötelezettségeket, minden év végén, az általunk megtermelt profit tíz százalékát – természetesen az egyéni hozzájárulással arányosan – visszaadjuk” – fogalmaz a mikrohitelezési szakember.

 

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport