Zsugorodik a kézműves-társadalom: egységes szabályozást sürgetnek a népművészek, mert ellehetetlenítik működésüket

Simon Virág 2022. augusztus 15., 10:00

Egyáltalán nem kedveznek a vonatkozó romániai jogszabályok a kézműveseknek és népművészeknek, a koronavírus-járvány miatt ráadásul sokan kényszerültek arra, hogy abbahagyják ezt a tevékenységet, mert a munkájuk egyszerűen lehetetlenné vált. Kíváncsiak voltunk, vajon van-e mód arra, hogy ez a múltból hozott tudás fennmaradjon, legyen, aki művelje és továbbadja, és a helyi értékeink az őket megillető helyre kerüljenek.

Zsugorodik a kézműves-társadalom: egységes szabályozást sürgetnek a népművészek, mert ellehetetlenítik működésüket
galéria
Minden értelemben addig kell ütni a vasat, amíg forró. A kézművesek számára komoly nehézséget jelent, hogy egyszerre kell alkotniuk és értékesíteniük, ami két teljesen eltérő tevékenység Fotó: Beliczay László

Ki minősül kézművesnek, és mit tekinthetünk kézműves terméknek? Nehéz erre egyértelmű választ adni, hiszen a szektor távolról sincs egységesen szabályozva. Vannak ugyan szakmai szervezetek és hatóságok, amelyek védjegyet biztosítanak a kézműves termékek számára, ezzel is segítve a piacon való boldogulásukat, de ezek jellemzően élelmiszeripari termékek. Ilyen például a székely termék vagy a hegyvidéki termék védjegy, amelyet a Hargita megyei önkormányzat biztosít a hagyományos élelmiszereket készítő termelőknek, családi vállalkozásoknak.

A kézműves mesteremberek, például bőrdíszművesek, fafaragók, hangszer- vagy szappankészítők esetében azonban nincs egységes kritériumrendszer, ami alapján ki tudnák érdemelni a minőségi termékeket igazoló védjegyet. Így ebben a szektorban a szakmabeliek minősítik egymást és az újoncokat.

Ellesni a szakma fortélyait

A Székelyföldi Kézművesek Egyesületének alelnökével, Rigó Csillával kíséreltük meg körbejárni, hogy kit nevezhetünk kézművesnek, ki tartozhat a kézművesmesterek közé. Az ő egyesületükhöz a népi kézművesmesterségeket folytató személyek tartoznak: bútorfestők, fafaragók, szövők, bőrdíszművesek, hangszer-, szappan- és mézeskalács-készítők. Ők kivétel nélkül előbb megtanulták a választott szakmájuk elméleti részét, majd egy mesterember mellé szegődtek, akitől el tudták lesni a szakma gyakorlati fortélyait.

Erdélyben egyébként nincs kézművesképzés, „jobb híján” sokan a néprajz szakot végzik el, illetve a román–magyar határ mentén élők a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium képzésén tanulnak.

Ezenkívül lehetőség van szakmai táborokon részt venni, de egy ilyen kéthetes foglalkozás leginkább arra elegendő, hogy kiderüljön, az illető szereti-e az adott mesterséget, van-e igénye alaposabban megtanulni azt.
„Kézműves az, aki megtanulta a szakmát, lehetőleg minél mesteribb fokon űzni, van referenciája, be tudja bizonyítani, hogy érti a szakmát” – így fogalmazott Rigó Csilla, amikor arra kértük, hogy egy mondatban próbálja meg összefoglalni, ki tekinthető kézművesmesternek.

Sok az elvarratlan szál az ágazatban – hiányosak a törvények, magas az adó, nincs kézműves képzés és minőségbiztosítást garantáló hivatalos szakmai szervezet sem Fotó: Erdély Bálint Előd

Formálják a közízlést

Hargita megyében több önszerveződő kézműves-egyesület is működik. Ezek nem hivatalos szakmai fórumok, nincs egy általános felvételi kritériumrendszer: a tagok közé azok kerülhetnek be, akikről a többiek – a már meglévő tagok – látják, hogy odaadón és hozzáértőn dolgoznak, alkotnak.

Mint Rigó Csilla rámutatott:

„A Székelyföldi Kézművesek Egyesületének egyik fő célja – a csíkszeredai és székelyudvarhelyi vásárok megszervezése mellett –, hogy „közízlésformálók legyünk. Azokat szeretnénk a köreinkbe gyűjtetni, akik azt gondolják, illetve érzik, hogy felelősségünk van a következő nemzedékekkel szemben.

Amit csak lehet, a múltból átmentünk, változtatunk rajta, de csak úgy, hogy az illető darabnak megmaradjon a rendeltetése és praktikusan használható legyen, akár használati tárgyakról, akár ruházatról van szó. A közízlés nagyon könnyen el tud csúszni a giccsparádé irányába, meg kell tartani a jó ízlés határán belül. A kézművesnek a közízlés alakítása az egyik dolga.”

Mennyi az annyi?

Rigó Csillától – aki maga is viseletkészítő népművész – arról is érdeklődtünk, hogy meg lehet-e élni a kézművességből. Szerinte ez lehetséges, az ő egyesületüknek is rengeteg tagja van, aki főállásban alkot, ő maga is ezt tette tizennégy éven keresztül. Csakhogy „ez nem egy nyolcórás munka, és nem annyi energiát fogyaszt el az ember, mint egy irodai munkával. De aki szereti ezt csinálni, az mindent belead.

A közösségnek varázsereje van, szeretni kell, amit csinálunk, szeretni a vásárlókat. Engem az motivál, hogy a vásárló szereti azt, amit én készítek. Soha nem a pénz motivál, hanem az, hogy értéket készítek, és az másnak annyira tetszik, hogy pénzt ad érte és viseli”

– fogalmazott.

Az aktuális törvények azonban egyáltalán nem kedveznek a kézműveseknek. Mint Rigó Csilla rámutatott, a jogszabályok alapján ők is ugyanolyan vállalkozóknak számítanak, mint bármely cégvezető vagy egyéni vállalkozó, például vásárokon csak úgy vehetnek részt, ha rendelkeznek pénztárgéppel, függetlenül attól, hogy mekkora az átlagforgalmuk. Holott szerinte egy kézművest nem lehet összehasonlítani olyasvalakivel, aki gépekkel gyárt le rövid idő alatt sok terméket. Komoly hiányosságnak tartja, hogy „a kézművestörvény még midig ott hever valakinek a fiókjában”, pedig nagy szükség lenne rá. „Több szomszédos országban is érvényes, hogy aki megszerzi a kézművesi minősítést, annak a megélhetésébe is besegít az állam, van egy havi járadéka. Jó lenne, ha ez nálunk is működne” – magyarázta.

A társulás jövedelmezőbb lenne. A közösen fenntartott üzletek, ahol többen értékesíthetnék a termékeiket, jobb lehetőséget kínálhatnának a kézműveseknek. Fotó: Beliczay László

Mit mond a törvény?

Édler András, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is megerősítette, hogy az érvényes jogszabályok értelmében mindenkinek, aki saját vagy más által előállított termékkel kereskedik, azért pénz kap, vállalkozói engedélyt kell kiváltania. Aki pedig vállalkozó, annak pénztárgépe is kell legyen, hiszen enélkül nem vehet részt vásárokon, kiállításokon. A pénztárgép fenntartása évi 500–600 lejbe kerül.

„A vonatkozó 1999/28-as számú törvény értelmében az elektronikus pénztárgép fenntartása a termelői engedéllyel rendelkező személyek, vagyis a piacokon áruló őstermelők számára nem kötelező. Mindenki más, aki nem ipari mennyiségben készít valamit, sorolhatja magát a kézműves kategóriába, de nincs felmentve a kötelezettsége alól, hogy hivatalosan működjön és adózzon” – magyarázta.

Édler András arról is beszélt, hogy akik élelmiszert állítanak elő, azokat az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság szakemberei ellenőrizhetik, de például a fa gyermekjátékokat vagy bútorokat gyártóknak is meg kell felelniük a biztonsági előírásoknak, ha piacra akarnak kerülni, termékeiket ott forgalmazni.

Az iparkamara elnöke azt is elmondta, sok helyen ellenőriznek a hatóságok, vásárokban, kiállításokon is, de első körben jellemzően csak figyelmeztetik a termelőket, kézműveseket, hogy milyen kötelezettségeik vannak, és csak azután büntetnek, lehetőséget teremtve nekik, hogy szabályosan, törvényesen működjenek.

Közösen jobban megy

Ahhoz, hogy valakinek kialakuljon a vásárlóköre, szüksége van kezdeti segítségre. Maros megyében az induló kézművesek útját a Marosvásárhelyi Unitárius Egyházközség által működtetett Unitarcoop Alapítvány igyekszik egyengetni. Antal Ildikó, az alapítvány képviselője arról mesélt, hosszú évek óta támogatják a kis kézműveseket, hogy termékeiket hatékonyan tudják értékesíteni. Mint felidézte, Marosvásárhelyen sokáig csak a civil szervezeteknek adtak asztalhelyet a vásárokban. „Így nekünk volt egy nagyobb asztalunk, és oda befogadtunk mindenkit, aki jönni akart, aki kézműves termékeket készített. Voltak, vannak ékszerkészítők, bútorkészítők, szobrászok, de székely ruhát készítők, hímzők, szalmaszövők is. Vannak, akik évekig nálunk maradtak, közösen árultunk, volt, akinek sikerült egyéni vállalkozást indítania, és most már önállóan árul a vásárokban, mert megismerték, kialakult a vásárlóköre. Van, akinek segítettünk, hogy népi mesteri oklevelet kapjon, ezt a megyei népművészeti egyesületnél lehet megszerezni” – magyarázta Antal Ildikó.

Elmondása szerint Maros megyében a népi mesteri címet egyszerűbb megszerezni, mint más megyékben. Ezzel a címmel árulni lehet a hazai vásárokban és Magyarországon is, de például a számlázás kérdésköre ezzel nem oldódik meg.

Antal Ildikó szerint egy közösen fenntartott üzlet jó megoldás lenne, ahol többen értékesíthetnék a termékeiket.

Fotó: Beliczay László

El lehet lesni a jó példákat

Azt, hogy miként lehetne segíteni a kézműveseket – úgy, hogy ezzel az állam is jól járjon –, számos más országtól el lehetne lesni. A Maros megyében élő Czirjék Katalin, a Női vállalkozók Erdélyben közösség létrehozója, a kézműveseket összefogó és népszerűsítő Angyalkaraván, valamint a székelyudvarhelyi Míves Emberek Sokadalmának társszervezője két jó példát említett ezzel kapcsolatban.

Üzbegisztánban és Kazahsztánban például a kézművesek úgy dolgoznak, mint szabad kisvállalkozók – vagyis nem úgy adóznak, mint egy cég, hanem könnyített eljárással, akárcsak nálunk a termelői engedéllyel rendelkező őstermelők.

Hiszen rengeteg kis kézműves van, akinek nincs kapacitása arra, hogy nagy tömegeket kiszolgáljon, de annyi bevételt tud termelni, hogy abból megéljen.

A másik pozitív példában Nagy-Britanniát említette. „Angliában pár évvel ezelőtt láttam egy nagyon jó eljárást, azóta is az egyik legjobb példának tartom. Ha te az átlagjövedelmet keresed meg magánvállalkozóként, akkor nem adózol, hiszen megkeresed azt a pénzt, amiből megélsz, ezzel pedig tehermentesíted az államot, nem kérsz segélyt. Ha az ország átlagjövedelmén felül keresel, akkor az átlag feletti jövedelmet adózod meg. Valami ehhez hasonló kellene itt is” – magyarázta.

Úgy látja, Romániában az adókkal nagyon nagy terhet rónak a kézművesekre, akiknek sokszor a jövedelmük közel felét be kell fizetniük az államkasszába.

„Értem, hogy az államkassza üres, de a nagyon kicsi és középvállalkozásokat, amelyek egy-egy ember, család megélhetését biztosították, ellehetetlenítik. Ha pedig feketén dolgozol, nem tudsz vásározni, nem tudsz megélni” – hangsúlyozta. Czirjék Katalin arról is beszélt, a kézművesek számára komoly nehézséget jelent, hogy egyszerre kell alkotniuk és értékesíteniük, ami két teljesen eltérő tevékenységi terület.

Folyamatosan csökken a számuk

Czirjék Katalin aggasztónak tartja, hogy napról napra csökken azok száma, akik kézművesként alkotnak, ebből élnek. Példaként egy székelyudvarhelyi alkotót, Mátyás Adélt hozta fel, aki Erdély, de talán Európa egyik legjobb babakészítője, termékeit Zacsika néven ismerte meg a vásárlóközönség. Ő startup céget alapított, gépeket, felszerelést vásárolt, de a járványidőszak és az energiaárak emelkedése miatt nem tudta fenntartani a műhelyét. Hazaköltöztette a gépeit, „civil állást” vállalt, és immár hétvégenként, szabadidejében készít babákat.

Összesítéseik szerint a járványidőszakban a hozzájuk kapcsolódó kézműveseknek mintegy 60 százaléka kényszerült arra, hogy abbahagyja ezt a tevékenységet.

„Azt kellene felismerni, hogy nagyon sokat adna turisztikai, ország- és régiónépszerűsítés szempontjából az, ha a kézművesek megerősödnének. Az állam gondolkozhatna úgy, hogy ne akarja nagyon megadóztatni őket, hanem találjon mindenki számára kedvező megoldást” – fogalmazott Czirjék Katalin, aki kétségbeejtőnek tartja a helyzetet.

Fotó: Veres Réka

Átfogó elképzelés és segítség kell

„Nekünk, civilként vagy törvényhozóként is az a feladatunk, hogy segítsük azokat, akik funkcionális és használható termékeket gyártanak, mert őket előbb-utóbb eltartja a piac. És akkor nem kell pályázniuk, támogatásért kuncsorogniuk. Azt kell elérnünk, hogy az állam biztosítson egy olyan adózási, vállalkozási formát, amellyel segíti a kézműveseket” – magyarázta. Szerinte

ugyanakkor fel kell ismerni a helyi ellátási láncok fontosságát – ha a külföldről érkező ruhák, élelmiszerek, használati cikkek egyik napról a másikra elakadnak, a kieső termékeket a kézművesek tudják pótolni.

„Azt kell még megérteni, hogy folyamatosan fejlődni kell, és csak az az alkotó tud fejlődni, aki folyamatosan megújul, mert másképp nem tud piacon maradni. Annak a kézművesnek, aki hétvégén és szabadidejében alkot, mert más munkát kellett vállalnia, már nincs energiája arra, hogy megújuljon. Ő csak túlél, de fejlődni nem tud.”

Az is fontos Czirjék Katalin szerint, hogy a kézművesek megértsék, nem egymás vetélytársai, hanem egymás segítői. Az Angyalkaraván projekt keretében például különböző településekre vitték el a kézművesek termékeit, így kialakultak új piacok. A csíkszeredaiak termékei eljutottak Kolozsvárra, Nagyváradra, így bővült a vásárlói körük. „Egymásnak nem konkurenciái, hiszen nem tudnak annyit termelni, hogy kiszolgáljanak mindenkit. Csak ha társulsz, ha a hasonló piacra dolgozókkal együttműködsz, segíted a másikat, akkor növekszik a vásárlói köröd. Azt kellene megérteni, hogy aki nem tud együttműködni és rugalmas lenni, annak nincs esélye a túlélésre” – hangsúlyozta.

Újra nekifutnak a kézművestörvénynek
Jelenleg Romániában a kézművességet semmilyen törvény nem szabályozza, miután a kézművesek támogatására, a rájuk érvényes szabályokra vonatkozó jogszabályt korábban az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította. Antal Loránd, az RMDSZ Hargita megyei szenátora nemrég Székelyudvarhelyen, a Míves Emberek Sokadalmán úgy fogalmazott: „A törvénynek újra neki kell feküdnünk, és az őszi parlamenti szesszióban újra elindítani a törvénykezési folyamatokat, kijavítva az alkotmányellenességi kifogásokat. Erre vállalkoztam!” 
Cikkünk eredetileg a Székelyhon napilap havonta megjelenő közhasznú tájékoztatási kiadványában, a Látótér legfrissebb számában látott napvilágot augusztus 8-án.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport