Nem ijedtek meg a magyarveszéllyel riogató bukaresti hangoktól a kolozsvári tiszteletbeli konzulok

Rostás Szabolcs 2023. február 07., 19:20 utolsó módosítás: 2023. február 08., 11:05

Felháborodással vegyes megrökönyödéssel kommentálta a Krónikának számos, Kolozsvárt tevékenykedő tiszteletbeli konzul – román és külföldi egyaránt – azt a Bukarestből érkező vádat, miszerint a napokban életre hívott informális konzuli csoport úgymond a magyar állam érdekeit, a budapesti kormány illiberális politikáját szolgálná. Az üzletemberként diplomáciai tevékenységet is ellátó konzulok szerint a testület a már meglévő együttműködés hatékonyabbá tételét szolgálja, és egyszerűen nevetséges álhírnek nevezték, hogy a kezdeményezés Románia ellen irányulna.

Nem ijedtek meg a magyarveszéllyel riogató bukaresti hangoktól a kolozsvári tiszteletbeli konzulok
galéria
Nekik áll a zászló. A kincses városban tevékenykedő tiszteletbeli konzulok az együttműködésben, nem pedig a széthúzásban hisznek Fotó: Magyarország kolozsvári főkonzulátusa

Saját bőrükön tapasztalták meg a kincses városban tevékenységüket kifejtő tiszteletbeli konzulok – románok és külföldiek –, milyen az, amikor a bukaresti média és politika magyarellenes célból diverziót és hangulatot kelt, jelen esetben egy jó szándékú kezdeményezés kapcsán. Történt, hogy a múlt héten a Kolozsvárra akkreditált több mint húsz tiszteletbeli konzul közül tizenhárom aláírta az együttműködésüket rögzítő szándéknyilatkozatot.

A sétatéri Kaszinóban február 3-án rendezett ünnepélyes ceremónián elhangzott, az informális konzuli csoport célja a kulturális, oktatási, gazdasági és sport kapcsolatok erősítése a küldő országok, valamint Kolozsvár között.

A testülethez csatlakozó konzulok – Magyarország kolozsvári főkonzulja, továbbá Észtország, Litvánia, Olaszország, Kazahsztán, Nagy-Britannia, Mexikó, Hollandia, Lengyelország, Spanyolország, Svédország, Tunézia és Törökország tiszteletbeli képviselője – kötelezettséget vállaltak az 1963-ban elfogadott, a konzuli kapcsolatokról szóló Bécsi egyezmény előírásainak tiszteletben tartására, felvállalva a küldő országok népszerűsítését, érdekeinek képviseletét, a különböző népek közötti kapcsolatok elmélyítését. Az eseményről szóló rövid beszámolójában Magyarország kolozsvári főkonzulátusa is megemlítette, hogy ez a formátum nem újszerű, Temesváron is működik hasonló konzuli közösség.

„A magyar illiberális politika propagálása”

Bár nem bír jogi személyiséggel, a konzuli testületet már létrejötte előtt kikezdték. A szándéknyilatkozat aláírása előtt egy nappal a bukaresti Adevărul arról cikkezett, hogy a konzuli testület a kolozsvári magyar főkonzulátus kezdeményezésére jön létre, és nem más a célja, mint a magyar kormány illiberális politikájának „propagálása”.

A leendő szervezet újabb mechanizmust jelent majd az Orbán Viktorhoz közel állók számára arra, hogy kiterjesszék ellenőrzésüket a tiszteletbeli konzulok tevékenysége fölé Erdély legfontosabb városában” – szerepel a lap „magyarveszélyt” vizionáló cikkében.

Leplezetlen magyarellenes nekibuzdulásában az Adevărul belekeveri az Erdélyi Magyar Szövetségnek a népszámlálás kapcsán a „csendes genocídiumról” tett megállapítását, a régió államai között dúló hibrid háborút, de azt is, hogy a magyar miniszterelnök előrebocsátotta, megvétózza az EU-nak az orosz nukleáris energiára vonatkozó esetleges szankcióját. Meg nem nevezett politikai forrásokat idézve a román lap azt állítja: a konzuli testület „nagy problémája”, hogy alapító okiratának megfelelően Magyarország képviselője fogja irányítani, aki „a Fidesz politikáját fogja kifejezni”, mivel a konzuli csoport elnöki tisztségét a legnagyobb régiséggel rendelkező kolozsvári diplomáciai kirendeltség vezetője látja el, aki az egyedüli karrierdiplomata.

„Álhír, célzott támadás”

„Ez egy jókora fake news, hemzseg a hamis állításoktól, és tudom is, honnan ered” – reagált a bukaresti média hangulatkeltésére a Krónika megkeresésére az Észtország kolozsvári tiszteletbeli konzuli tisztségét egy éve betöltő Bianca Muntean. A Transilvania IT klaszter vezetője lapunknak leszögezte, nem igaz, hogy a konzuli testület létrejöttének ötlete a magyar főkonzulátustól ered, a kezdeményezés éppenséggel a részvevő tiszteletbeli konzuloktól származik.

Bianca Muntean, Észtország tiszteletbeli konzulja álhírnek nevezte a konzuli testületről szóló vádat Fotó: Bianca Muntean/Facebook

Bianca Muntean szerint a kolozsvári csoportosulást célzó támadás mögött a Romániai Tiszteletbeli Konzulok Szövetsége elnevezésű országos testület áll, amely valamilyen oknál fogva veszélyben érzi a pozícióját az új entitás miatt.

Holott a kincses városi testület nem versengeni akar az országos szervezettel, nincs is jogilag bejegyezve, arról nem beszélve, hogy Temesváron tíz éve működik hasonló, a Béga-parti városban tevékenykedő tiszteletbeli konzulokat összefogó testület. „Ez a célzott támadás hűen rámutat arra, mennyire kicsik tudunk lenni. Mi azért döntöttünk a konzuli testület létrehozása mellett, hogy egyesítsük az erőinket, információt cseréljünk, mélyítsük a köztünk kialakult együttműködést. Egyikünk sem csak a saját érdekeit tartja szem előtt, teljesen konstruktívan állnak hozzá az együttműködéshez” – magyarázta lapunknak Észtország kolozsvári tiszteletbeli konzulja.

A Transilvania Digital Innovation Hub digitalizációs-innovációs központ menedzsere úgy vélekedett, a sajtóban megjelent rágalmak helyett arról érdemes beszélni, mit tanulhat Románia a balti államtól. És e téren bőven akadnak követendő gyakorlatok, hiszen Észtország Európa, sőt talán a világ egyik legjobban digitalizált országának számít, Európában átlagosan a balti államban jut a legtöbb startup (induló vállalkozás) 100 ezer lakosra, sőt az első észt unikornis (vagyis legalább egymilliárd dollárra értékelt startup vállalkozás) már azelőtt megszületett, hogy ezt a kifejezést elkezdték volna használni, amikor 2005-ben az eBay 2,6 milliárd dollárért felvásárolta a Skype-ot.

Bianca Muntean közölte azt is, a konzuli testület létrehozása kapcsán valamennyien egyeztettek „küldő” országuk nagykövetségével, és nem merült fel ellenvetés az együttműködés formális keretek közé terelésével szemben.

Legitim kereteken belül

Habár az észak-európai ország képviselője még nem csatlakozott a kolozsvári csoportosuláshoz, nem lát kivetnivalót a konzuli testület megalakulásában Mircea Hoțoleanu, Finnország tiszteletbeli konzulja sem. A Rofinntech cég vezetője megkeresésünkre elmondta, természetesen tisztában van a kezdeményezéssel, egyet is ért vele, állandó kapcsolatban van konzultársaival. „Cél az együttműködés, egymás segítése. És persze az a lényeg, hogy jobban megismertessük az általunk képviselt országot Kolozsváron, Erdélyben, illetve a régiót, Romániát Finnországban” – fejtette ki a korábban a Teraplast és az Emerson gyárakat irányító kolozsvári mérnök, kutató.

Barátság, tisztelet. Az informális konzuli csoport tagjai a szándéknyilatkozat aláírását követően, jobb szélen az elnöki teendőket ellátó Grezsa Csaba magyar főkonzul Fotó: Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa

Aki szerint rendkívül sokat meríthetnénk a legendás finn oktatási modellből vagy az ottani korszerű egészségügyi rendszer tapasztalataiból. De az együttműködésben rejlő lehetőségek kétirányúak, példa erre a Nokian Tyres finn nagyvállalat nemrég tett bejelentése, miszerint 650 millió eurós beruházás keretében gumiabroncsgyártó üzemet létesít Nagyváradon, ugyanakkor a kolozsvári Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) idei kiadásán kiemelt figyelmet szánnak az észak-európai alkotásoknak. A konzuli testületet ért vádak kapcsán ugyanakkor Mircea Hoțoleanu úgy vélekedett: természetes, hogy minden diplomáciai kirendeltség, konzul a saját országa érdekeinek képviseletét tekinti elsődlegesnek, viszont a legkisebb gyanú sem merült fel benne, hogy ez a kolozsvári informális csoportosulás esetében egy bizonyos állam – esetünkben Magyarország – befolyásszerzését szolgálná. „Fel sem merült, hogy ennek a konzuli testületnek a tevékenysége túllépne a legitim kereteken. A politikai ambíciók pedig egyáltalán nem érdekelnek” – utalt a bukaresti médiahisztériára Finnország tiszteletbeli konzulja.

Közös hang, kölcsönös tisztelet

„Magyarveszély?! Ilyen nem létezik, újságírói hazugság viszont nagyon is” – vágja rá Massimo Novali, amikor azt firtattuk, nem viseltetett-e fenntartásokkal a kezdeményezéssel szemben az Adevărulban vélelmezett magyarországi befolyásszerzési törekvések miatt. Olaszország kincses városi tiszteletbeli konzulja derűsen hozzáteszi, több mint egy évtizede a Kolozsvár közeli, magyar többségű Tordaszentlászlón él, ahol alaposan megtapasztalta a nemzetiségek közötti békés együttélés erdélyi modelljét.

Azt pedig a mai napig nem felejti el, hogy odaköltözésekor magyar szomszédasszonya dísznövényt ajándékozott neki azzal a jókívánsággal, hogy érezze otthon magát a településen.

A bútoriparban utazó, Kolozsvárt 22 évvel ezelőtt letelepedett vállalkozó a Krónikának elmondta, a konzuli testület létrehozásának ötlete külső behatás nélkül, természetes módon született, szükségességéről már évekkel ezelőtt egyeztetett Gadola Istvánnal, Kazahsztán tiszteletbeli konzuljával, de aztán a koronavírus-járvány miatt a gyakorlatba ültetés megkésett.

„Mindez azt szolgálja, hogy közös hangunk legyen, elsősorban a kolozsvári közösség irányába, ugyanakkor segítsük az itt élő polgárainkat is, hiszen például Kolozsváron 200 olasz egyetemista tanul. Arra vártunk, hogy az előző magyar főkonzul (Mile Lajos – szerk megj.) távozása után az utódja foglalja el állomáshelyét, és akkor létrejöhet a konzuli csoport. Számunkra megtiszteltetés, hogy Magyarország főkonzulja látja el az elnöki teendőket, mi nagyon jól megértjük, barátnak tekintjük egymást” – magyarázta a Krónikának az olasz üzletember.

Massimo Novali, Olaszország kincses városi tiszteletbeli konzulja fenntartások nélkül csatlakozott a kezdeményezéshez Fotó: Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa

Massimo Novali elmondta, a külföldi országok képviselőinek tevékenysége, együttműködése a kölcsönös tiszteleten alapszik, fel sem merül a diszkrimináció közöttük. „A bukaresti médiában megjelent állítások kitalációk, semmilyen valós alapjuk nincs. A testület a normális diplomáciai szábalyoknak megfelelően működik, szó sincs semmiféle magyarveszélyről, különben is, Magyarország európai ország” – állapította meg Itália tiszteletbeli konzulja. Massimo Novali hozzátette, két évig – az egyetlen kincses városi hivatásos diplomataként – Grezsa Csaba, Magyarország kolozsvári főkonzulja irányítja az informális csoportosulást, azután pedig a hivatalát a legrégebb ideje ellátó tiszteletbeli konzul veszi át a tisztséget.

Lapunk szerette volna megkérdezni az ügyben Grezsa Csabát is, a kincses városi magyar főkonzul azonban nem kívánt nyilatkozni a témában.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport